Ak chceš zmeniť svet, začni meniť seba. (M.Gándhí)

Alohawai, n.o.

Nie je nám ľahostajná budúcnosť našich detí a spoločnosti, v ktorej žijeme a z tohto dôvodu chceme prispieť k hľadaniu pravdy a najvhodnejšieho spôsobu ako zmeniť systém, ktorého sme súčasťou. Začať možno len od seba, od budovania vlastného vnútra u každého jednotlivca a postupne občianskej spoločnosti. Je to úloha ťažká, dlhodobá, nadosobná, možno aj na viac životov, ale veríme, že zmysluplná, ktorá bude mať pokračovateľov zdieľajúcich naše nadšenie. Pokúsme sa vychovať a vytvoriť nové generácie uznávajúce na základe mravno – poznávacej iniciatívy vyššie etické a mravné hodnoty postavené na princípoch slovanskej a východoslovanskej kultúry. 

 

PROJEKTY :

LESNÁ MATERSKÁ ŠKÔLKA LIPOVANY

Projekt SLOBODNEJ ŠKOLY PRÍRODY LIPOVANY  

Prípravné práce k 2. ETAPE projektu - výstavby 1. CENTRA INTEGRÁLNYCH ŠTÚDII A VZDELÁVANIA V OBLASTI DUCHOVNEJ VEDY NA SLOVENSKU

 

PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ ETAPA PRE ZHOTOVENIE DIELA - 1.CENTRUM INTEGRÁLNYCH ŠTÚDII A VZDELÁVANIA V OBLASTI DUCHOVNEJ VEDY NA SLOVENSKU A SÚVISIACICH OBJEKTOV V LIPOVANOCH SA ZAČALA :

AKAD. ARCH. OLDŘICH HOZMAN BUDE AUTOROM ARCHITEKTONICKÉHO RIEŠENIA PROJEKTU DIELA - OBJEKTU 1.CENTRA INTEGRÁLNYCH ŠTÚDII A VZDELAVANIA V OBLASTI DUCHOVNEJ VEDY A DUCHOVNEHO POZNANIA NA SLOVENSKU...

 

Našim poslaním a filozofiou je vzájomná spolupráca a spájanie ľudských bytostí a organizácii a vzájomná pomoc medzi nimi, ktoré majú úprimný obetavý čistý úmysel a vôľu hľadať duchovné pravdy a ich aplikácie v praktickom živote pri poznaní nadosobných vízii do budúcnosti. Vízii, ktoré môžu napomôcť vnútornému vyslobodeniu jednotlivca a postupne aj celej spoločnosti slovenského národa z neslobody a zotročovania okovami konzumného egoizmu. 

Jednou z našich prioritných úloh je vytvorenie strediska alternatívnych foriem vzdelávania v praktickom živote už od útleho veku detí (slobodná škola Prírodywaldorfská materská škôlka, základná škola...) až po dospelosť (univerzita integrálnych štúdii a duchovnej vedy) vrátane neoddeliteľnej zložky rozvoja vzdelávania v duchovnej oblasti a v oblasti duchovných vied a spolupráca s jednotlivcami a organizáciami špecializujúcimi sa poctivo na túto oblasť na Slovensku a v zahraničí.

 

Podporou existencie a spolupráce slobodných novovznikajúcich médii (kde svetlým príkladom sú prvé snahy o slobodné médiá a približovanie sa k pravde na Slovensku-internetové rádio Slobodný vysielač a časopis Zem a Vek), prispieť k zdynamizovaniu aktivity spolupráce a kultúrnemu, kultivovanému a tvorivému hodnotovému spájaniu slobodných médii a približovať sa najmä touto cestou k integrálnym pravdám, ktorých plody sa prejavia pri obetavosti a morálnej vôli v konečnom dôsledku v hmotnom svete v prospech celej spoločnosti. V tomto kontexte je naším cieľom taktiež pripraviť projekt internetovej televízie, nie roztrieštením, ale spájaním a konštruktívnou, tvorivou a rozmanitou vzájomnou spoluprácou.  

 

 

"Ľudia si boli od pradávna vedomí existencie niečoho, čo skryte riadi ich osudy a celý tento svet. Postupne vznikali systémy viery v rôzne nadprirodzené bytosti. Do opozície proti náboženstvu nastúpila veda, dopustila sa však zásadného omylu - úplne odmietla existenciu skrytého duchovného pozadia sveta. Duchovná cesta nie je tu na Zemi novinkou. Ukazuje sa však, že mnohé z toho, čo platilo pre dávne civilizácie na Zemi, už pre dnešné ľudstvo neplatí. Máme iné možnosti, inú hmotnú a duchovnú výbavu a možnosť neobmedzeného svetelného vzostupu bez obmedzení."

Jiří Novák, 2014 (kniha - Cesta za hranice hmotného světa)

 

"Predstava existencie všemocného Boha a informácii od neho, nie je najvyššou úrovňou Pravdy. Nad nami existujú ďaleko vyššie duchovné úrovne a svety s vyššou úrovňou čistoty a harmónie (Nekonečné vedomie...nad úrovňami našich Stvoriteľov), ktoré sú nositeľom oveľa vyšších právd v porovnaní s tým, čo je pre nás dostupné vo vnútri nášho Vesmíru (Kozmického víru). Predstava všemocného Boha je umelým výmyslom človeka."

Geoff Boltwood, (kniha Posel - Cesta Duchovního Učitele)

 

 

"Byť pravdivý je ideál, ktorý má mať duša dnešného človeka neustále pred sebou."

Rudolf Steiner

 

"Človek by mal každý deň počuť aspoň jednu pieseň, čítať jednu krásnu báseň, vidieť jednu výbornú maľbu a ak by bolo možné povedať zopár rozumných slov."

Johann Wolfgang von Goethe

 

"Pravda je vôbec to najťažšie, čo je možné ľuďom predložiť, aby tomu uverili."

Marcel Pagnol (1895 - 1974)

 

"Pokiaľ si neuvedomíme povahu našich vnútorných skutkov, potom sa uskutočnia navonok ako osud."

Carl Gustav Jung

 

"Slováci!...pomyslite si, či nepatríte medzi tie národy, ktoré by sa rady pozdvihli, ale nemôžu, rady by niečo vyššieho dokonali a svetu ukázali, ale pálenkou sa obracajú v žaby a červíkov, len hlen a tmu zemských bied a trápení niesť večne odsúdení."

Jozef Miloslav Hurban, 1846, spis Slovo o Spolkách Mjernosťi a Školách nedeľních 

 

"Slovanstvo verí za to, že v ňom je to jedno oko duchovnô, ktorô nemau žiaden národ pred ním žijúci."

Jozef Miloslav Hurban, 1846, Slovenskje pohľadi na vedi, umeňja a literatúru, zv.1, č.1

 

"Prežitie ľudského druhu závisí od vzdelávania sŕdc detí."

Dalai Láma, 2014

 

"V dnešnom svete sme natoľko obklopení falošnosťou, zbabelosťou a pokrytectvom, že snaha o pravdu, dobro, krásu a úprimnosť sa javí ako neslušnosť, urážka a drzosť."

Alohawai, n.o., 2015

 

"Morálne neľahostajná politika nepredstavuje len inšpiratívnejší ideál než politika vyhýbavá. Poskytuje taktiež sľubný základ pre spravodlivú spoločnosť a všeobecné dobro."

Michael Sandel, 2015

 

"Skutočná pedagogika začína tam, kde sa učiteľ učí prinajmenšom toľko ako dieťa."

Rudolf Steiner (Táňa Smolková 2015)

 

"Dieťa môžeme naučiť jedine dýchať a spať. Ostatné sa naučí samo. Waldorfský učiteľ neučí len tým čo vie, ale tým, kým skutočne je."

Rudolf Steiner

 

 

 

 

Kontakt

Alohawai, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo:
Lipovany - Baňa 125
985 31 Lipovany

Korešp.adresa:
Rúbanisko II./74, P.O.Box 36
Lučenec
98403

+421 917 568734

Vyhľadávanie

Zaslať newsletter

Aktuality

25.07.2016 08:02

TERMÍN KONANIA PREDNÁŠKY AKAD. ARCH. OLDŘICHA HOZMANA JE ZMENENÝ...

  Milí priatelia, termín prednášky Akad. arch. Oldřicha Hozmana, ktorý bol plánovaný na...
11.07.2016 09:08

ČO JE TO TRANSFORMÁCIA VEDOMIA ĽUDSKEJ BYTOSTI A JEJ VÝZNAM V HMOTNOM SVETE V SÚČASNOSTI ?...(2.časť)

  Milí priatelia, v prvej časti článku na túto tematiku sme uviedli, že Príroda a Planéta...
10.07.2016 22:25

Pozvánka na prednášku 20.08.2016

Termíny a miesta konania prednášok    
02.07.2016 08:00

ČO JE TO TRANSFORMÁCIA VEDOMIA ĽUDSKEJ BYTOSTI A JEJ VÝZNAM V HMOTNOM SVETE V SÚČASNOSTI ?...(1.časť)

  Milí priatelia,  pri čítaní rôznej "ezoterickej literatúry" sa stretávame s opakovanými...
30.06.2016 21:18

FINIŠUJÚ PRÁCE NA INTERIÉRI LESNEJ MATERSKEJ ŠKÔLKY V LIPOVANOCH...

  Milí priatelia, oznamujeme širokej verejnosti, že práce na interiérovej časti Lesnej...
21.06.2016 03:59

PREČO JE DRVIVÁ VÄČŠINA CIVILIZÁCIE V PÁDE ?...alebo AKO JE MOŽNÉ SI PÔSOBENIE TEMNEJ STRANY SILY V HMOTE ZAMIEŇAŤ ZA KVALITU...

  Milí priatelia, mnohí z nás si každý deň kladú otázku, prečo civilizácia je stále v páde ?...
09.06.2016 08:37

PREDNÁŠKY PLÁNOVANÉ NA MESIAC JÚN 2016 SÚ ZRUŠENÉ...NAJBLIŽŠIA PREDNÁŠKA SA USKUTOČNÍ 20.08.2016 s Akad.arch.OLDŘICHOM HOZMANOM

  Milí priatelia, oznamujeme verejnosti, že prednášky plánované na kalendárny mesiac jún 2016...
08.06.2016 07:59

SPOLUPRÁCA JEDNOTLIVCA S PRÍRODOU A PLANÉTOU V HMOTE...alebo POCHOPENIE DÔLEŽITOSTI HARMONICKÉHO SPOLUŽITIA ČLOVEKA S PRÍRODOU A PLANÉTOU PRE BUDÚCI VÝVOJ...

SPOLUPRÁCA JEDNOTLIVCA S PRÍRODOU A PLANÉTOU V HMOTE...alebo POCHOPENIE DÔLEŽITOSTI HARMONICKEJ...

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode