Máme možnosť neobmedzeného svetelného vzostupu...

Alohawai, n.o.

 
"Dnešný typ človeka žijúceho na Planéte Zem má ako hmotno-duchovná bytosť možnosť neobmedzeného svetelného vzostupu v hmote...záleží len na ňom, ktorú cestu si vyberie."

Nie je nám ľahostajná budúcnosť našich detí a spoločnosti, v ktorej žijeme 

a z tohto dôvodu chceme prispieť k hľadaniu pravdy a najvhodnejšieho spôsobu  ako zmeniť systém, ktorého sme súčasťou. 

Začať možno len od seba, od budovania vlastného vnútra u každého jednotlivca a postupne občianskej spoločnosti.   

Je to úloha ťažká, dlhodobá, nadosobná, možno aj na viac životov, ale veríme, že zmysluplná, ktorá bude inšpirovať aj ďalších jednotlivcov, ktorí sa k nám pridajú. 

Pokúsme sa vychovať a vytvoriť nové generácie detí uznávajúce vyššie etické a mravné hodnoty, zachovávajúce úctu k Prírode a Planéte, na ktorej žijeme.

 

PROJEKTY :

 

LESNÁ MATERSKÁ ŠKÔLKA LIPOVANY

 ŠKOLA PRÍRODY LIPOVANY  

CESTA KU ZMENE

 

Našim poslaním a filozofiou je vzájomná spolupráca a spájanie ľudských bytostí  a vzájomná pomoc medzi nimi, 

ktoré majú úprimný čistý úmysel a vôľu pracovať  na sebe, byť tvorcami etickej spoločnosti

Možno naivná, ale možná vízia, ktorá môže inšpirovať jednotlivcov z neslobody a zotročovania okovami konzumného egoizmu. 

Jednou z našich prioritných úloh je vytvorenie centra vzdelávania už od útleho veku detí  až po dospelosť 

vrátane neoddeliteľnej zložky harmonizovania ľudskej bytosti ako hmotno-duchovnej bytosti vyvíjajúcej sa v hmote, rozvoja vzdelávania. 

Malo by ísť aj o spoluprácu s jednotlivcami a organizáciami špecializujúcimi sa na túto oblasť na Slovensku a v zahraničí.

V tomto kontexte je naším cieľom taktiež pripraviť projekt internetovej televízie, na ktorej tvorbe sa budú podieľať aj deti a mládež. 

 

 

 

"Ľudia si boli od pradávna vedomí existencie niečoho, čo skryte riadi ich osudy a celý tento svet. Postupne vznikali systémy viery v rôzne nadprirodzené bytosti. Do opozície proti náboženstvu nastúpila veda, dopustila sa však zásadného omylu - úplne odmietla existenciu skrytého duchovného pozadia sveta. Duchovná cesta nie je tu na Zemi novinkou. Ukazuje sa však, že mnohé z toho, čo platilo pre dávne civilizácie na Zemi, už pre dnešné ľudstvo neplatí. Máme iné možnosti, inú hmotnú a duchovnú výbavu a možnosť neobmedzeného svetelného vzostupu bez obmedzení."

Jiří Novák, 2014 (kniha - Cesta za hranice hmotného světa)

 

"Predstava existencie všemocného Boha a informácii od neho, nie je najvyššou úrovňou Pravdy. Nad nami existujú ďaleko vyššie duchovné úrovne a svety s vyššou úrovňou čistoty a harmónie (Nekonečné vedomie...nad úrovňami našich Stvoriteľov), ktoré sú nositeľom oveľa vyšších právd v porovnaní s tým, čo je pre nás dostupné vo vnútri nášho Vesmíru (Kozmického víru). Predstava všemocného Boha je umelým výmyslom človeka."

Geoff Boltwood, (kniha Posel - Cesta Duchovního Učitele)

 

"Človek by mal každý deň počuť aspoň jednu pieseň, čítať jednu krásnu báseň, vidieť jednu výbornú maľbu a ak by bolo možné povedať zopár rozumných slov."

Johann Wolfgang von Goethe

 

"Pravda je vôbec to najťažšie, čo je možné ľuďom predložiť, aby tomu uverili."

Marcel Pagnol (1895 - 1974)

 

"Pokiaľ si neuvedomíme povahu našich vnútorných skutkov, potom sa uskutočnia navonok ako osud."

Carl Gustav Jung

 

"V dnešnom svete sme natoľko obklopení falošnosťou, zbabelosťou a pokrytectvom, že snaha o pravdu, dobro, krásu a úprimnosť sa javí ako neslušnosť, urážka a drzosť."

Alohawai, n.o., 2015

 

"Morálne neľahostajná politika nepredstavuje len inšpiratívnejší ideál než politika vyhýbavá. Poskytuje taktiež sľubný základ pre spravodlivú spoločnosť a všeobecné dobro."

Michael Sandel, 2015

 

"...Kdykoliv vyžadujeme od detí poslušnost, učíme je vlastne nepřijímat zodpovědnost za své jednání."

kniha Respektovat a být respektován 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

Kontakt

Alohawai, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo:
Lipovany - Baňa 125
985 31 Lipovany

Korešp.adresa:
Rúbanisko II./74, P.O.Box 36
Lučenec
98403

+421 917 568734

Vyhľadávanie

Zaslať newsletter

Aktuality

11.09.2016 22:06

INTERIÉR LESNEJ MATERSKEJ ŠKÔLKY JE PRIPRAVENÝ K UŽÍVANIU...OD OKTÓBRA ZAČÍNA SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA...

  Milí priatelia, oznamujeme širokej verejnosti, že interiérová časť Lesnej materskej...
31.08.2016 09:53

JEDNA PLANÉTA NÁM UŽ NESTAČÍ...CIVILIZÁCIA SA SAMA SPÔSOBOM ŽIVOTA NIČÍ...

  Milí priatelia, obavy vychádzajúce z duchovných komunikácii v minulosti sú potvrdené. Jedna...

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode