Máme možnosť neobmedzeného svetelného vzostupu...

Alohawai, n.o.

 

 

Nie je nám ľahostajná budúcnosť našich detí a spoločnosti, v ktorej žijeme 

a z tohto dôvodu chceme prispieť k hľadaniu vyšších úrovní pravdy a inšpirovať aj iných k ceste ku zmene a pomoci druhým.

Začať možno len od seba, od zvyšovania vedomia každého jednotlivca.  

Je to úloha náročná, dlhodobá, možno aj na viac životov, ale veríme, že zmysluplná, ktorá bude inšpirovať aj ďalších jednotlivcov, ktorí sa k nám pridajú. 

Pokúsme sa vychovať a vytvoriť nové generácie detí uznávajúce vyššie etické a mravné hodnoty, zachovávajúce úctu k Prírode a Planéte, na ktorej žijeme.

 

PROJEKTY :

 

LESNÁ MATERSKÁ ŠKÔLKA LIPOVANY

 ŠKOLA PRÍRODY LIPOVANY  

CESTA KU ZMENE

 

Našim poslaním a filozofiou je vzájomná spolupráca a spájanie ľudských bytostí  a vzájomná pomoc medzi nimi, 

ktoré majú úprimný čistý úmysel a vôľu pracovať na sebe, byť tvorcami etickej spoločnosti

Možno pre niekoho naivná, ale možná vízia, ktorá môže inšpirovať jednotlivcov z neslobody a zotročovania okovami konzumného egoizmu. 

Jednou z našich prioritných úloh je vytvorenie centra vzdelávania už od útleho veku detí až po dospelosť 

vrátane neoddeliteľnej zložky harmonizovania ľudskej bytosti ako hmotno-duchovnej bytosti vyvíjajúcej sa v hmote, rozvoja vzdelávania. 

Malo by ísť aj o spoluprácu s jednotlivcami a organizáciami špecializujúcimi sa na túto oblasť na Slovensku a v zahraničí.

V tomto kontexte je naším cieľom taktiež pripraviť projekt internetovej televízie, na ktorej tvorbe sa budú podieľať aj deti a mládež. 

 

 

 

"Ľudia si boli od pradávna vedomí existencie niečoho, čo skryte riadi ich osudy a celý tento svet. Postupne vznikali systémy viery v rôzne nadprirodzené bytosti. Do opozície proti náboženstvu nastúpila veda, dopustila sa však zásadného omylu - úplne odmietla existenciu skrytého duchovného pozadia sveta. Duchovná cesta nie je tu na Zemi novinkou. Ukazuje sa však, že mnohé z toho, čo platilo pre dávne civilizácie na Zemi, už pre dnešné ľudstvo neplatí. Máme iné možnosti, inú hmotnú a duchovnú výbavu a možnosť neobmedzeného svetelného vzostupu bez obmedzení."

Jiří Novák, 2014 (kniha - Cesta za hranice hmotného světa)

 

"Predstava existencie všemocného Boha a informácii od neho, nie je najvyššou úrovňou Pravdy. Nad nami existujú ďaleko vyššie duchovné úrovne a svety s vyššou úrovňou čistoty a harmónie (Nekonečné vedomie...nad úrovňami našich Stvoriteľov), ktoré sú nositeľom oveľa vyšších právd v porovnaní s tým, čo je pre nás dostupné vo vnútri nášho Vesmíru (Kozmického víru). Predstava všemocného Boha je umelým výmyslom človeka."

Geoff Boltwood, (kniha Posel - Cesta Duchovního Učitele)

 

"Človek by mal každý deň počuť aspoň jednu pieseň, čítať jednu krásnu báseň, vidieť jednu výbornú maľbu a ak by bolo možné povedať zopár rozumných slov."

Johann Wolfgang von Goethe

 

"Pravda je vôbec to najťažšie, čo je možné ľuďom predložiť, aby tomu uverili."

Marcel Pagnol (1895 - 1974)

 

"Pokiaľ si neuvedomíme povahu našich vnútorných skutkov, potom sa uskutočnia navonok ako osud."

Carl Gustav Jung

 

"V dnešnom svete sme natoľko obklopení falošnosťou, zbabelosťou a pokrytectvom, že snaha o pravdu, dobro, krásu a úprimnosť sa javí ako neslušnosť, urážka a drzosť."

Alohawai, n.o., 2015

 

"Morálne neľahostajná politika nepredstavuje len inšpiratívnejší ideál než politika vyhýbavá. Poskytuje taktiež sľubný základ pre spravodlivú spoločnosť a všeobecné dobro."

Michael Sandel, 2015

 

"...Kdykoliv vyžadujeme od detí poslušnost, učíme je vlastne nepřijímat zodpovědnost za své jednání."

kniha Respektovat a být respektován 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

Kontakt

Alohawai, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo:
Lipovany - Baňa 125
985 31 Lipovany

Korešp.adresa:
Rúbanisko II./74, P.O.Box 36
Lučenec
98403

+421 917 568734

Vyhľadávanie

Zaslať newsletter

Aktuality

07.12.2016 17:13

PRÍRODNÁ OÁZA NÁDEJE PRE PODPORU ZDRAVIA A ROZVOJA DETSKEJ TVORIVOSTI A FANTÁZIE S OVOCNÝM SADOM...

  Dnes 07.12.2016 nám bola odovzdaná zo strany víťazného subjektu - dodavateľa štúdie...
07.12.2016 06:57

PRÍRODNÉ STAVITEĽSTVO AKO SPOJENIE ĽUDSKEJ BYTOSTI S PRÍRODOU A JEHO UKOTVENIE V HMOTE...

  Prírodné staviteľstvo je jedným z hlavných princípov a príkladov ukotvenia človeka ako...
06.12.2016 08:29

ZALOŽENIE NOVÉHO OVOCNÉHO SADU A PRÍRODNEJ OÁZY NÁDEJE PRE PODPORU ZDRAVIA A ROZVOJA DETSKEJ TVORIVOSTI A FANTÁZIE...

  Včera dňa 05.12.2016 bol vysadený prvý ovocný strom ako "základný kameň" v novozaloženom...
05.12.2016 09:54

VYHODNOTENIE UŽŠIEHO VÝBEROVÉHO KONANIA...

  Dnes bolo ukončené užšie výberové konanie na dodávateľa výroby a montáže okien a dverí v...
19.11.2016 14:11

VÝZNAM CENTRA VZDELÁVANIA V LIPOVANOCH (1. časť)

  V tomto článku ako jednom zo série viacerých poukážeme na... VÝZNAM CENTRA VZDELÁVANIA V...
18.11.2016 15:02

INTERIÉR LESNEJ MATERSKEJ ŠKÔLKY JE PRIPRAVENÝ K UŽÍVANIU...PREBIEHA SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA...DOKONČUJÚ SA POSLEDNÉ DETAILY...

  Oznamujeme širokej verejnosti, že interiér Lesnej materskej škôlky "U lesnej víly" v...
02.11.2016 10:01

ZRUŠENIE PREDNÁŠKY 11.NOVEMBRA 2016...

  Prednáška, ktorá sa mala uskutočniť dňa 11.novembra 2016 o 17,00 hod. na tému...

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode