Ak chceš zmeniť svet, začni meniť seba. (M.Gándhí)

Alohawai, n.o.

Nie je nám ľahostajná budúcnosť našich detí a spoločnosti, v ktorej žijeme a z tohto dôvodu chceme prispieť k hľadaniu pravdy a najvhodnejšieho spôsobu ako zmeniť systém, ktorého sme súčasťou. Začať možno len od seba, od budovania vlastného vnútra u každého jednotlivca a postupne občianskej spoločnosti. Je to úloha ťažká, dlhodobá, nadosobná, možno aj na viac životov, ale veríme, že zmysluplná, ktorá bude mať pokračovateľov zdieľajúcich naše nadšenie. Pokúsme sa vychovať a vytvoriť nové generácie uznávajúce na základe mravno – poznávacej iniciatívy vyššie etické a mravné hodnoty postavené na princípoch slovanskej a východoslovanskej kultúry. 

 

PROJEKTY :

LESNÁ MATERSKÁ ŠKÔLKA LIPOVANY

Projekt SLOBODNEJ ŠKOLY PRÍRODY LIPOVANY  

Prípravné práce k 2. ETAPE projektu - výstavby 1. CENTRA INTEGRÁLNYCH ŠTÚDII A VZDELÁVANIA V OBLASTI DUCHOVNEJ VEDY NA SLOVENSKU

 

PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ ETAPA PRE ZHOTOVENIE DIELA - 1.CENTRUM INTEGRÁLNYCH ŠTÚDII A VZDELÁVANIA V OBLASTI DUCHOVNEJ VEDY NA SLOVENSKU A SÚVISIACICH OBJEKTOV V LIPOVANOCH SA ZAČALA :

AKAD. ARCH. OLDŘICH HOZMAN BUDE AUTOROM ARCHITEKTONICKÉHO RIEŠENIA PROJEKTU DIELA - OBJEKTU 1.CENTRA INTEGRÁLNYCH ŠTÚDII A DUCHOVNEJ VEDY NA SLOVENSKU...VŠETCI PRIAZNIVCI PROJEKTU SÚ VÍTANÍ NA PREDNÁŠKE DŇA 20.8.2016 V LUČENCI

 

Našim poslaním a filozofiou je vzájomná spolupráca a spájanie ľudských bytostí a organizácii a vzájomná pomoc medzi nimi, ktoré majú úprimný obetavý čistý úmysel a vôľu hľadať duchovné pravdy a ich aplikácie v praktickom živote pri poznaní nadosobných vízii do budúcnosti. Vízii, ktoré môžu napomôcť vnútornému vyslobodeniu jednotlivca a postupne aj celej spoločnosti slovenského národa z neslobody a zotročovania okovami konzumného egoizmu. 

Jednou z našich prioritných úloh je vytvorenie strediska alternatívnych foriem vzdelávania v praktickom živote už od útleho veku detí (slobodná škola Prírodywaldorfská materská škôlka, základná škola...) až po dospelosť (univerzita integrálnych štúdii a duchovnej vedy) vrátane neoddeliteľnej zložky rozvoja vzdelávania v duchovnej oblasti a v oblasti duchovných vied a spolupráca s jednotlivcami a organizáciami špecializujúcimi sa poctivo na túto oblasť na Slovensku a v zahraničí.

 

Podporou existencie a spolupráce slobodných novovznikajúcich médii (kde svetlým príkladom sú prvé snahy o slobodné médiá a približovanie sa k pravde na Slovensku-internetové rádio Slobodný vysielač a časopis Zem a Vek), prispieť k zdynamizovaniu aktivity spolupráce a kultúrnemu, kultivovanému a tvorivému hodnotovému spájaniu slobodných médii a približovať sa najmä touto cestou k integrálnym pravdám, ktorých plody sa prejavia pri obetavosti a morálnej vôli v konečnom dôsledku v hmotnom svete v prospech celej spoločnosti. V tomto kontexte je naším cieľom taktiež pripraviť projekt internetovej televízie, nie roztrieštením, ale spájaním a konštruktívnou, tvorivou a rozmanitou vzájomnou spoluprácou.  

 

"Predstava existencie všemocného Boha a informácii od neho, nie je najvyššou úrovňou Pravdy. Nad nami existujú ďaleko vyššie duchovné úrovne a svety s vyššou úrovňou čistoty a harmónie (Nekonečné vedomie...nad úrovňami našich Stvoriteľov), ktoré sú nositeľom oveľa vyšších právd v porovnaní s tým, čo je pre nás dostupné vo vnútri nášho Vesmíru (Kozmického víru). Predstava všemocného Boha je umelým výmyslom človeka."

Geoff Boltwood, (kniha Posel - Cesta Duchovního Učitele)

 

"Byť pravdivý je ideál, ktorý má mať duša dnešného človeka neustále pred sebou."

Rudolf Steiner

 

"Človek by mal každý deň počuť aspoň jednu pieseň, čítať jednu krásnu báseň, vidieť jednu výbornú maľbu a ak by bolo možné povedať zopár rozumných slov."

Johann Wolfgang von Goethe

 

"Pravda je vôbec to najťažšie, čo je možné ľuďom predložiť, aby tomu uverili."

Marcel Pagnol (1895 - 1974)

 

"Pokiaľ si neuvedomíme povahu našich vnútorných skutkov, potom sa uskutočnia navonok ako osud."

Carl Gustav Jung

 

"Slováci!...pomyslite si, či nepatríte medzi tie národy, ktoré by sa rady pozdvihli, ale nemôžu, rady by niečo vyššieho dokonali a svetu ukázali, ale pálenkou sa obracajú v žaby a červíkov, len hlen a tmu zemských bied a trápení niesť večne odsúdení."

Jozef Miloslav Hurban, 1846, spis Slovo o Spolkách Mjernosťi a Školách nedeľních 

 

"Slovanstvo verí za to, že v ňom je to jedno oko duchovnô, ktorô nemau žiaden národ pred ním žijúci."

Jozef Miloslav Hurban, 1846, Slovenskje pohľadi na vedi, umeňja a literatúru, zv.1, č.1

 

"Prežitie ľudského druhu závisí od vzdelávania sŕdc detí."

Dalai Láma, 2014

 

"V dnešnom svete sme natoľko obklopení falošnosťou, zbabelosťou a pokrytectvom, že snaha o pravdu, dobro, krásu a úprimnosť sa javí ako neslušnosť, urážka a drzosť."

Alohawai, n.o., 2015

 

"Morálne neľahostajná politika nepredstavuje len inšpiratívnejší ideál než politika vyhýbavá. Poskytuje taktiež sľubný základ pre spravodlivú spoločnosť a všeobecné dobro."

Michael Sandel, 2015

 

"Skutočná pedagogika začína tam, kde sa učiteľ učí prinajmenšom toľko ako dieťa."

Rudolf Steiner (Táňa Smolková 2015)

 

 

 

Kontakt

Alohawai, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo:
Lipovany - Baňa 125
985 31 Lipovany

Korešp.adresa:
Rúbanisko II./74, P.O.Box 36
Lučenec
98403

+421 917 568734

Vyhľadávanie

Zaslať newsletter

Aktuality

04.05.2016 15:36

NENORMÁLNE POMERY NA SLOVENSKU V PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH...NA JEDNU UČITEĽKU V MATERSKEJ ŠKOLE PRIPADÁ 20 AŽ 25 DETÍ !

NENORMÁLNE POMERY NA SLOVENSKU V PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH...NA JEDNU UČITEĽKU V MATERSKEJ ŠKOLE...
03.05.2016 13:28

OZNAM PRE RODIČOV A ZÁUJEMCOV O ÚČASŤ ICH DETÍ V LESNEJ MATERSKEJ ŠKÔLKE "U LESNEJ VÍLY" V LIPOVANOCH...

  Milí priatelia a rodičia, oznamujeme všetkým rodičom a záujemcom o účasť ich detí v Lesnej...
03.05.2016 12:25

PODPORIŤ NÁS MÔŽETE RÔZNYMI SPÔSOBMI...

Podporte nás  
28.04.2016 12:44

PRÁCE V LIPOVANOCH SA S PRÍCHODOM JARI ROZBEHLI...ZEMNÉ PRÁCE A PRÍPRAVA NA ZHOTOVENIE VLASTNÉHO VODOHOSPODÁRSTVA...

PRÁCE V LIPOVANOCH SA S PRÍCHODOM JARI ROZBEHLI...ZEMNÉ PRÁCE A PRÍPRAVA NA ZHOTOVENIE VLASTNÉHO...
28.04.2016 08:03

SCHVÁLENÉ PREDĹŽENIE VEREJNEJ ZBIERKY DO 18.11.2016

Oznamujeme podporovateľom nášho projektu, že dňa 25.04.2016 bolo schválené predĺženie konania...
20.04.2016 13:11

CHIROFONETIKA - NOVÁ VÝZVA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY PRE LIEČENIE AUTIZMU, EPILEPSIE, PORÚCH REČI, A INÝCH ONEMOCNENÍ U DETÍ...

  Milí priatelia, dovoľujeme si touto cestou informovať verejnosť, že naša nezisková...
20.04.2016 10:03

STRACH OTVÁRA DVERE TEMNEJ STRANE SILY...alebo BYŤ ŠETRNÍ A OHĽADUPLNÍ K PRÍRODE A PLANÉTE NÁS MÔŽE ZACHRÁNIŤ...

STRACH OTVÁRA DVERE TEMNEJ STRANE SILY...alebo BYŤ ŠETRNÍ K PRÍRODE A PLANÉTE NÁS MÔŽE ZACHRÁNIŤ...

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode