Máme možnosť neobmedzeného svetelného vzostupu...

Alohawai, n.o.

 

 

Nie je nám ľahostajná budúcnosť našich detí a spoločnosti, v ktorej žijeme 

a z tohto dôvodu chceme prispieť k hľadaniu vyšších úrovní pravdy a inšpirovať aj iných k ceste ku zmene a pomoci druhým.

Začať možno len od seba, od zvyšovania vedomia každého jednotlivca.  

Je to úloha náročná, dlhodobá, možno aj na viac životov, ale veríme, že zmysluplná, ktorá bude inšpirovať aj ďalších jednotlivcov, ktorí sa k nám pridajú. 

Pokúsme sa vychovať a vytvoriť nové generácie detí uznávajúce vyššie etické a mravné hodnoty, zachovávajúce úctu k Prírode a Planéte, na ktorej žijeme.

 

PROJEKTY :

 

LESNÁ MATERSKÁ ŠKÔLKA LIPOVANY

 ŠKOLA PRÍRODY LIPOVANY  

CESTA KU ZMENE

 

Našim poslaním a filozofiou je vzájomná spolupráca a spájanie ľudských bytostí  a vzájomná pomoc medzi nimi, 

ktoré majú úprimný čistý úmysel a vôľu pracovať na sebe, byť tvorcami etickej spoločnosti

Možno pre niekoho naivná, ale možná vízia, ktorá môže inšpirovať jednotlivcov z neslobody a zotročovania okovami konzumného egoizmu. 

Jednou z našich prioritných úloh je vytvorenie centra vzdelávania už od útleho veku detí až po dospelosť 

vrátane neoddeliteľnej zložky harmonizovania a zvyšovania vnútornej čistoty ľudskej bytosti ako hmotno-duchovnej bytosti vyvíjajúcej sa v hmote, rozvoja vzdelávania. 

Malo by ísť aj o spoluprácu s jednotlivcami a organizáciami špecializujúcimi sa na túto oblasť na Slovensku a v zahraničí.

V tomto kontexte je naším cieľom taktiež pripraviť projekt internetovej televízie, na ktorej tvorbe sa budú podieľať aj deti a mládež. 

 

 

 

" ...Žiadna snehová vločka z lavíny sa nikdy necíti zodpovedná... " 

                                                                                                                     Voltaire

 

" Verejnosť je neskutočne tolerantná. Odpúšťa všetko okrem geniality. "

                                                                                                               Oscar Wilde

 

"...Bol Eru, Jediný, ktorý sa v Arde nazýva Ilúvatar. Najskôr učinil Ainur - svätých (anjeli Dhyani), ktorí boli potomstvom jeho myšlienky a boli s ním skôr, než bolo vytvorené čokoľvek iné. Neskôr vytvoril aj nižších anjelov tzv. Maiarov. A hovoril k nim: predkladal im hudobné témy, oni pred ním spievali a on bol rád. Dlho však spievali každý sám, alebo len niekoľkí spolu, zatiaľ čo ostatní im načúvali. Každý totiž chápal len tú časť Ilúvatarovej mysle, z ktorej vzišiel, k porozumeniu bratom rástli len pomaly. Potom Ilúvatar povedal: "Chcem, aby ste teraz na témy, ktoré som Vám vyjavil v súznení zahrali veľkú hudbu, aby v tej piesni bola veľká krása"... potom začali znieť hlasy Ainur (anjelov Dhyanov), podobné harfám, lutnám, píšťalám, trubkám, violám, varhanom, pripomínajúcim veľké zbory spievajúce slovami..." 

                                                                                        John Ronald Reuel Tolkien                                                     (kniha - Silmarillion, Mýty a Legendy Stredozeme)        

                                                                      

"Ľudia si boli od pradávna vedomí existencie niečoho, čo skryte riadi ich osudy a celý tento svet. Postupne vznikali systémy viery v rôzne nadprirodzené bytosti. Do opozície proti náboženstvu nastúpila veda, dopustila sa však zásadného omylu - úplne odmietla existenciu skrytého duchovného pozadia sveta. Duchovná cesta nie je tu na Zemi novinkou. Ukazuje sa však, že mnohé z toho, čo platilo pre dávne civilizácie na Zemi, už pre dnešné ľudstvo neplatí. Máme iné možnosti, inú hmotnú a duchovnú výbavu a možnosť neobmedzeného svetelného vzostupu bez obmedzení."

Jiří Novák, 2014 (kniha - Cesta za hranice hmotného světa)

 

"Predstava existencie všemocného Boha a informácii od neho, nie je najvyššou úrovňou Pravdy. Nad nami existujú ďaleko vyššie duchovné úrovne a svety s vyššou úrovňou čistoty a harmónie (Nekonečné vedomie...nad úrovňami našich Stvoriteľov), ktoré sú nositeľom oveľa vyšších právd v porovnaní s tým, čo je pre nás dostupné vo vnútri nášho Vesmíru (Kozmického víru). Predstava všemocného Boha je umelým výmyslom človeka. 

                                                                                                                                                                    Geoff Boltwood, 1996 (kniha Posel - Cesta Duchovního Učitele) 

 

"Jsme obklopeni složitým světem záhadných jevú, podivných událostí a tajemných příhod. K jejich pochopení a objasnení naše školské vědomosti většinou nepostačují a príliš úspěšná není ani věda se svými složitými moderními přístroji. Situace se někdy jeví spíše jako obraz malíře stiženého akutní schizofrenií. Odborná veřejnost považuje existencii jevú UFO a samotných mimozemšťanú za téměř vyloučenou. Oproti tomu zprávy pocházející z tajných sejfú amerických a ruských vládních struktur dosvědčují nejen realitu mnoha typú mimozemských letounú, ale i drsnou a nepříliš povzbudivou skutečnost trvalého usídlení mimozemšťanú v pouštních oblastech několika amerických státú. Velmi dúkladně utajovaná činnost těchto mimozemských entit směřující k neznámemu cíli, stěží sleduje blaho lidstva..."

                                                                                                                                                                                         Ivo Wiesner, 1997 (kniha - Děti Moudrých Drakú) 

 

"Sebectva sa nezbavíme tým, že sa sústredíme naň a snažíme sa ho v sebe potláčať. Oslobodenie sa nášho vnútra od sebectva spočíva v rozvíjaní vlastností predstavujúcich opak sebectva, teda lásky ako nekonečnej energie a tvorivej sily a harmónie voči druhým, okoliu a celku..."

                                                                                                                                                                                   Edgar Cayce, 1969 (kniha - Tajomstvo života a smrti)

 

"Človek by mal každý deň počuť aspoň jednu pieseň, čítať jednu krásnu báseň, vidieť jednu výbornú maľbu a ak by bolo možné povedať zopár rozumných slov."

Johann Wolfgang von Goethe

 

"Pravda je vôbec to najťažšie, čo je možné ľuďom predložiť, aby tomu uverili."

Marcel Pagnol (1895 - 1974)

 

"Pokiaľ si neuvedomíme povahu našich vnútorných skutkov, potom sa uskutočnia navonok ako osud."

Carl Gustav Jung

 

"V dnešnom svete sme natoľko obklopení falošnosťou, zbabelosťou a pokrytectvom, že snaha o pravdu, dobro, krásu a úprimnosť sa javí ako neslušnosť, urážka a drzosť."

Alohawai, n.o., 2015

 

"Morálne neľahostajná politika nepredstavuje len inšpiratívnejší ideál než politika vyhýbavá. Poskytuje taktiež sľubný základ pre spravodlivú spoločnosť a všeobecné dobro."

Michael Sandel, 2015

 

"...Kdykoliv vyžadujeme od detí poslušnost, učíme je vlastne nepřijímat zodpovědnost za své jednání. "

Pavol a Taťjana Kopřivoví, Jana Nováčková, Dobromila Nevolná - kniha Respekovat a být respektován, 2015

   

" Náboženstvo je urážkou ľudskej dôstojnosti. S vierou alebo bez nej, dobrí ľudia konajú dobro a zlí ľudia konajú zlo,... ale aby dobrí ľudia konali zlo, k tomu je potrebné náboženstvo. "

                                                   Steven Weinberg (nositeľ Nobelovej ceny za fyziku)

 

Kontakt

Alohawai, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo:
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Rúbanisko II./74, P.O.Box 36
984 03 Lučenec
Slovensko

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať newsletter

Aktuality

27.04.2017 11:50

VÍZIA BUDÚCNOSTI ZAČÍNA V PRÍTOMNOSTI...PRETAVUJEME PREDSTAVY DO REALITY...CESTA KU ZMENE JE V KAŽDODENNEJ PRÁCI NA SEBE...

  Milí priatelia,   predstavujeme Vám koncepciu našej neziskovej organizácie, ktorú sa...
24.04.2017 04:44

POZNÁME AKO ĽUDSKÉ BYTOSTI KORENE SVOJHO GENETICKÉHO PÔVODU ?... KTO TO BOLI ADAM A EVA ?

  Poznáme ako ľudské bytosti korene svojho genetického pôvodu ? Na prvý pohľad pre niekoho...
20.04.2017 09:09

ODOVZDANIE PROJEKTU NA ČERPANIE NFP PRE KULTÚRNY A KREATÍVNY PRIEMYSEL...

  Vážení priatelia a nadšenci Nového pozitívneho vývoja.   Po piatich mesiacoch...
16.04.2017 06:46

MOŽNÁ VÍZIA A PREDPOKLAD VÝVOJA NA PLANÉTE ZEM DO BUDÚCNOSTI... AKÉ SÚ PRIORITY PRE POZITÍVNY VÝVOJ ? (5.časť)

  V piatom pokračovaní článkov na túto tému budeme stručnejší a pri všetkej úcte a pokore k...
13.04.2017 10:07

NA JAR SA PREBÚDZA V PRÍRODE ŽIVOT - PROJEKT SA POSTUPNE ROZVÍJA AJ V OVOCNOM SADE A OÁZE TVORIVOSTI A FANTÁZIE...

  I napriek premenlivému počasiu a ochladeniu v poslednom období sa postupne prebudila jar...
07.04.2017 08:52

AKÉ NEGATÍVNE VPLYVY SPÔSOBUJÚ ZNÍŽENIE FREKVENCII PRIAZNIVÝCH BIOENERGII ĽUDSKÝCH BYTOSTÍ? (1.časť)

  Častokrát sa stretávame v praktickom živote s nasledovnými otázkami : " Aké konkrétne...
27.03.2017 10:39

V MÁJI OPÄŤ ZAVÍTA DO LUČENCA NA PREDNÁŠKU PROF. PETER STANĚK...

  V máji opäť zavíta do Lučenca na prednášku prof. Ing. Peter Staněk, CSc. Verejná prednáška...
26.03.2017 09:27

DOTAZNÍK KREATIVITY PRE TVORIVÚ ČINNOSŤ DETÍ V PRÍRODNEJ OÁZE FANTÁZIE A TVORIVOSTI A OVOCNOM SADE V LIPOVANOCH...

  V súvislosti s postupnou realizáciou našich projektov Lesnej materskej škôlky harmonicky...
21.03.2017 07:53

NOVÝ ZÉLAND...PO PRVÝ KRÁT UZNALI ÚRADY NA SVETE RIEKU ZA ŽIVÚ BYTOSŤ...

  Po prvý krát v histórii našej civilizácie uznali úrady na svete rieku za živú bytosť. Stalo...
20.03.2017 07:05

OVOCNÝ SAD V LIPOVANOCH SA ROZRASTÁ...HARMONICKÉ SPOJENIE S PRÍRODOU...SPRAVOKOREŇOVANIE OVOCNÝCH STROMOV...

  S prichádzajúcou jarou prinášame príspevok na tému STROMY, konkrétne SPRAVOKOREŇOVANIE...

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode