Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

Archív článkov

16.06.2018 15:33

STAVITEĽSTVO INŠPIROVANÉ PRÍRODOU A JEHO APLIKÁCIE PRI MODERNÝCH TYPOCH STAVIEB RODINNÝCH DOMOV...

  Mnohokrát sa stretávame v praktickom živote s rôznymi otázkami smerujúcimi k charakteru prvkov staviteľstva inšpirovaného Prírodou, ktoré sa aplikujú pri jednotlivých stavbách v praxi. Aké prvky používať, ako ich tvoriť ? Často pri následných diskusiách vzniká zmätočný dojem, že ľudia si...
09.06.2018 09:45

DÁVAME DO POZORNOSTI VYBRANÉ KNIHY S VYSOKOU ÚROVŇOU PRAVDIVOSTI...

  Dávame do pozornosti vybrané KNIHY s vysokou úrovňou pravdivosti... KNIHY      
07.06.2018 10:50

VZDELÁVACO - TVORIVÁ DIELŇA "POSTAVME SI DOMČEK Z HLINY"... OZNÁMENIE TERMÍNOV KONANÍ POČAS TOHTO LETA 2018...

  Oznamujeme verejnosti termíny, v ktorých sa budú konať vzdelávaco - tvorivé dielne "Postavme si domček z hliny" v Lipovanoch 125, počas tohto leta 2018.          S TVORIVÝMI DIELŇAMI SÚ PRIPRAVENÉ AJ ĎALŠIE MOŽNOSTI ŠPORTOVÝCH HIER V PRÍRODE NA LÚKE,...
07.06.2018 10:50

VZDELÁVACO - TVORIVÁ DIELŇA "POSTAVME SI DOMČEK Z HLINY"... OZNÁMENIE TERMÍNOV KONANÍ POČAS TOHTO LETA 2018...

  Oznamujeme verejnosti termíny, v ktorých sa budú konať vzdelávaco - tvorivé dielne "Postavme si domček z hliny" v Lipovanoch 125, počas tohto leta 2018.    VZDELÁVACO - TVORIVÁ DIELŇA "POSTAVME SI DOMČEK Z HLINY"... OZNÁMENIE TERMÍNOV KONANÍ POČAS TOHTO LETA...
03.06.2018 18:05

V ČOM TKVIE PRINCÍP DOMÁCEHO VZDELÁVANIA ? ... príklad z praktického života (4. časť)

  V tomto v poradí štvrtom pokračovaní sa pozrieme na praktický príklad domáceho vzdelávania, ako pestro môžeme priamo v Prírode v rámci radosti, oddychu a zábavy s deťmi a dospelými vytvoriť aj diela, pri ktorých sa súčasne aj všeličomu priučíme...   Dňa 2. júna 2018 (sobotu) sme u nás v...
03.06.2018 18:05

V ČOM TKVIE PRINCÍP DOMÁCEHO VZDELÁVANIA ? ... príklad z praktického života (4. časť)

  V tomto v poradí štvrtom pokračovaní sa pozrieme na praktický príklad domáceho vzdelávania, ako pestro môžeme priamo v Prírode v rámci radosti, oddychu a zábavy s deťmi a dospelými vytvoriť aj diela, pri ktorých sa súčasne aj všeličomu priučíme...   Dňa 2. júna 2018 (sobotu) sme u nás v...
30.05.2018 09:08

VZDELÁVACO - TVORIVÁ DIELŇA "POSTAVME SI DOMČEK Z HLINY"... SA USKUTOČNÍ V SOBOTU 2. júna 2018...

  VŠETCI STE VÍTANÍ ...           © Andrea Svinčiak © Marian Svinčiak © Roman Kupec www.noveenergiezivota.sk, máj 2018        
30.05.2018 09:08

VZDELÁVACO - TVORIVÁ DIELŇA "POSTAVME SI DOMČEK Z HLINY" sa uskutoční 2. júna 2018...

  TÚTO SOBOTU STE V LIPOVANOCH VŠETCI VÍTANÍ ...   VZDELÁVACO - TVORIVÁ DIELŇA "POSTAVME SI DOMČEK Z HLINY"... SA USKUTOČNÍ V SOBOTU 2. júna 2018...      
20.05.2018 23:05

V ČOM TKVIE PRINCÍP DOMÁCEHO VZDELÁVANIA ? (3. časť)

  Tretie pokračovanie článkov na tému domáce vzdelávanie voľne nadväzuje na druhú časť zo dňa 13.5.2018... Pokračujeme v odpovediach na dopyty a podnety, opierajúc sa aj o pozorovania z praktického života.     Ako sme uviedli v predchádzajúcich článkoch na túto tému zo dňa...
20.05.2018 23:05

V ČOM TKVIE PRINCÍP DOMÁCEHO VZDELÁVANIA ? (3. časť)

  Tretie pokračovanie článkov na tému domáce vzdelávanie voľne nadväzuje na druhú časť zo dňa 13.5.2018... Pokračujeme v odpovediach na dopyty a podnety, opierajúc sa aj o pozorovania z praktického života.     Ako sme uviedli v predchádzajúcich článkoch na túto tému zo dňa...

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode