Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

CESTA KU ZMENE

 
V tejto rubrike sa budeme venovať pozitívnej zmene životného štýlu a možnostiam, ktoré zmena poskytuje. Tak ako sa mení Planéta Zem, na ktorej žijeme, meníme sa aj my ľudia žijúci na Zemi. Príroda i naša Planéta sú značne zdevastované a potrebujú pomoc s očistou. Každý z nás by mal začať pracovať v prvom rade na svojej zmene tak, aby nebol pre Prírodu ani Planétu bremenom, ale aby bol jej harmonickou súčasťou a neničil ju.
 
 
Pozri viac na :   www.viacenergieprezivot.sk/
 

Viac energie pre život leták2.pdf (1183494)

 
 
Pokiaľ hľadáte zmenu a potrebujete poradiť akou cestou sa vydať, tu je jednoduchý návod:
 
Ak chceš, aby sa Tvoj život zmenil, aby sa zmenila situácia, v ktorej žiješ, aby sa zmenili udalosti, ktorými prechádzaš, potrebuješ sa najprv Ty sám zmeniť.
 
 
 
Doporučujeme len to, čo je zásadné pre harmonické fungovanie v hmote a čo robíme aj my. 
 
Tri základné veci pre každý deň:
 
 
 
 
 
Pravidelné špeciálne cvičenie - pravidelné každodenné cvičenie Päť Tibeťanov, pretože práve toto cvičenie optimalizuje správne fungovanie našich čakier, nehmotných energetických duchovných orgánov v tvare vírov, ktoré prijímajú a rozvádzajú priaznivú bioenergiu a informácie po tele. To je predpoklad k tomu, aby sme začali byť v tesnejšom spojení s Prírodou. Aby sme do svojho života začali priťahovať priaznivejšie udalosti, ktorými nikomu neubližujeme a nežijeme na ničí úkor, neparazitujeme na nikom a ničom. Toto cvičenie, pokiaľ ho prevádzame starostlivo so všetkými potrebnými detailami, mení automaticky prostredníctvom svojho pôsobenia na čakry naše životné postoje. Mení nás ako človeka zvnútra. Posúva nás k vyššej etike myšlienok, rozhodovania a jednania. Pokiaľ by sa takéto zmeny človek pokúšal presadzovať iba vedomou prácou na svojich vlastnostiach, bolo by to oveľa ťažšie. Päť Tibeťanov Vás dôkladne mení zvnútra. Výsledky sú očividné už behom mesiaca správneho cvičenia. 
 
 
 
Optimálnu stravu - výrazne zlepšiť kvalitu hmotnej stravy nielen z pohľadu hmotného zloženia ale aj z pohľadu sprievodných bioenergií, ktoré strava so sebou prináša. Optimálny je v tomto smere postupný prechod k vegetariánstvu a zvyšovanie podielu surového ovocia a zeleniny. Tiež doplňovanie dôležitých zložiek surovej rastlinnej stravy - bylín, orechov, semien, klíčkov atď, aby strava bola dostatočne vyvážená a pestrá.
 
 
 
Vnesenie etiky a čistoty do svojho života - vyhýbanie sa záležitostiam, osobám, činnostiam, ktoré blokujú alebo brzdia cestu ku Svetlu. K všeobecnému prekvapeniu sem patrí preukázateľne väčšina metód a postupov propagovaných v rámci Starej duchovnej cesty. Je to potrebné chápať tak, že obmedzujú vzostup len do určitej úrovne. Napríklad rôzne meditácie, rôzne duchovné techniky - zasväcovanie, holotropné dýchanie, rodinné konštelácie, SRT, regresné terapie, reiki, rôzne smery jogy a mnohé ďalšie. Umelé pomôcky pre duchovnú cestu - náramky, prívesky, amulety, orgonity, mandaly, teda mnohé z toho, čo je doporučované v stovkách existujúcich kvapky MMS, atď. Teda mnohé z toho, čo je doporučované v stovkách a tisíckach existujúcich kníh a na seminároch na Planéte Zem. Čo si ľudia automaticky kupujú na rôznych akciách venovaných duchovnej problematike. Kupujú to s vierou, že im to uľahčí cestu ku Svetlu. Na Zemi sa automaticky akékoľvek duchovno, či ezoterika považujú za pozitívne a vedúce k Svetlu a to je najväčší omyl. Ono im to však v skutočnosti cestu k Svetlu značne sťažuje alebo na dlhú dobu úplne znemožňuje. Sem patrí aj potreba vyhýbať sa ľuďom, ktorí na mne energeticky parazitujú. Vnášanie etiky znamená aj nekamuflovať, neklamať, nekradnúť, nemanipulovať s druhými, neprazitovať na energii druhých, atď...
 
 
Slobodná vôľa rozhoduje, každý si môže ísť svojou cestou, avšak frekvencii a harmonizačnému účinku slobodnej vôle je primeraná aj zodpovednosť a výsledok v praktickom živote.
 
 
Etika a jej úroveň je závislá nie od intelektuálnych fráz ale od vnútornej čistoty a harmónie ľudskej bytosti, teda od výšky frekvencie priaznivých svetelných energií, na ktoré je ľudská bytosť ako celistvá osobnosť vyladená a súčasne je schopná ich prenášať do praktického života. Len vtedy dokáže takáto ľudská bytosť podporovať princípy života bez toho, aby parazitovala na akejkoľvek inej bytosti, či bytostiach, Prírode, Planéte Zem. Svoju vnútornú čistotu a harmóniu pritom môže sústavne zvyšovať a vylaďovať.
 
 
 
Väčšina hľadajúcich sa po zistení, že k riešeniu ich situácie vedie iba ich sústavná práca na sebe sa už dalej nechcú prácou na sebe zaoberať. To naznačuje, že aj v duchovne orientovanej časti verejnosti doposiaľ prevažuje konzumný prístup. Nájsť, kúpiť si za peniaze niečo - metodu, znalosť učenia, určitú pomôcku, zasvätenie do učenia alebo do určitých systémov - a takto svoju situáciu zdanlivo rýchle vyriešiť.
 
 

Zásadným princípom je každodenná poctivá práca na sebe aj na tých najmenších a najzákladnejších detailoch a maličkostiach, ktoré sa môžu na oko javiť ako nepodstatné.

 
 
Nie je možné venovať čas ľudom, ktorí chcú zázrak, ktorí očakávajú, že sme schopní zaistiť zázrak v ich živote bez toho, aby sa sami na tom podieľali a pritom nie sú ochotní na sebe sústavne pracovať každodennou prácou a ktorí po priaznivých radách a hodnotení, ktorému sme venovali množstvo času, neurobia vôbec nič. Ďalšie vynakladanie vzácnej energie by nemalo zmysel ani pre jednu stranu.
 
 
 

© Andrea Svinčiak

© Marian Svinčiak

 
 

CESTA KU ZMENE

27.04.2017 11:50

VÍZIA BUDÚCNOSTI ZAČÍNA V PRÍTOMNOSTI...PRETAVUJEME PREDSTAVY DO REALITY...CESTA KU ZMENE JE V KAŽDODENNEJ PRÁCI NA SEBE...

  Milí priatelia, predstavujeme Vám koncepciu našej neziskovej organizácie, ktorú sa snažíme svojou každodennou prácou na sebe realizovať aj v hmote.   KONCEPCIA - FILOZOFIA ČINNOSTI NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE ALOHAWAI, N.O:   Obr.1 Koncepcia Alohawai .pdf (847073)     Celková...
05.09.2016 00:01

DENNÝ REŽIM

  Vyvážený denný režim  Nevyhnutnou súčasťou harmonizovania a vyladovania človeka ako duchovno-hmotnej bytosti je aj vyvážený denný režim. Nepreferujeme workoholizmus ani lenivosť. Je potrebné nájsť stred. * Treba sa naprogramovať na vyvážený denný režim, čo znamená - práca, štúdium,...
04.09.2016 00:01

ETIKA V KAŽDODENNOM ŽIVOTE

  Každodenné činnosti, ktoré energeticky blokujú Duchovno-hmotný prístup znamená, že existujú duchovné aj hmotné činnosti, ktoré nás energeticky sťahujú a blokujú náš vzostup na duchovnej ceste. Duchovnou činnosťou sa myslí nie chodenie do kostola, ale duchovná a duševná aktivita, pretože...
03.09.2016 00:00

VÝŽIVA

  Kvalitná hmotná výživa ako základ budovania hmotného tela a zdravia Žijeme v hmotnom svete s duchovným pozadím. Dôležité je uvedomiť si, že 50% tvorí duchovný a 50 % hmotný svet. Ak nepochopíme skryté príčiny diania v hmotnom svete, budú nás oberať o energiu tí, ktorí chcú s nami...
01.09.2016 23:59

PREVENCIA A ŽIVOTNÝ ŠTÝL

    "Chceš byť zdravý? Aký je základný zákon prírody, ktorý platí pre všetky živé bytosti na svete, aby človek sa z neho snaží vyvliecť? Týmto dedičným hriechom začal úpadok, ktorý zo zdravého a výkonného prírodného tvora vytvoril mrzáka so zníženou vitalitou, žijúceho iba vďaka...

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode