Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

POSLANIE - VIZIA - hodnoty Alohwawai, n.o.

 

Naša nezisková organizácia vznikla z myšlienky, že zmena spoločnosti môže vychádzať len od zmeny seba, svojho prístupu k životu a spoločnosti.

Radi by sme ľudí inšpirovali k hľadaniu tvorivého zmyslu života.

HĽADÁME CESTU KU ZMENE!

 

Našou víziou 

je vybudovať vzdelávacie centrum pre deti – Lesná materská škôlka, Centrum pre domáce vzdelávanie pre deti, mládež s rodičmi, Prírodná oáza nádeje pre podporu zdravia a rozvoja detskej fantázie a tvorivosti – až po celoživotné vzdelávanie ľudí, ktorí majú vôľu a chuť pre sebapoznanie, poznanie a hľadanie skutočných vyšších úrovní Pravdy prejavujúcich sa v hmote. Toto je možné dosiahnuť len vytvorením nového spôsobu vzdelávania a výchovy. Iná cesta neexistuje, len zmenou a zvýšením úrovne vedomia, etických a mravných hodnôt už od malých detí.

Nie je možné začať zhora od politických elít, začať môže len každý od seba, nie čakať, že sa niečo udeje.

 

Našim zámerom  

je inšpirovanie rodičov, učiteľov i verejnosti k práci na sebe, snaha o sebapoznanie, hľadanie vyšších úrovní Pravdy, zlepšenie zdravia a tým zlepšenie sociálnej a ekonomickej situácie obyvateľstva. 

Rozvoj regiónu a jeho okolia, príkladom vlastnej sebestačnosti bez akýchkoľvek nacionalistických ideí, spojenie s našou Planétou v hmote. 

Hľadáme vyššie pravdy a radi by sme inšpirovali aj iných k hľadaniu vnútornej harmónie, čistoty a skutočnému využitiu svojho potenciálu.

Je nevyhnutný návrat k Prírode, k tvorivosti vychádzajúcej z prirodzenej rovnováhy medzi vnútornou harmóniou a čistotou ľudskej bytosti a jej tvorivými schopnosťami. Manuálne zručnosti spočívajú v remeslách a umení. 

Rozvojom vlastnej tvorivosti si budú deti a mládež vážiť seba aj ostatných a dospelí možno nájdu svoju cestu ku zmene.

 

Čo je však dôležité - bez ZDRAVIA sa tvoriť nedá, nemôžeme inšpirovať deti tým, že sme chorí, unavení, bez energie

Spojenie a rovnováha intelektu, citov, vôle a intuície je najzmysluplnejšou cestou k zmene spoločnosti, v ktorej žijeme. 

Čím viac spoznávame samých seba, frekvenčne energeticky stúpame, spájame sa so svojim JA, spoznávame svoju životnú úlohu, 

pre ktorú sme sa zrodili 

a zušľachťujeme spoločnosť, v ktorej žijeme a je to jediná cesta k slobode vnútornej i vonkajšej. 

 

Naše hodnoty

 
ochrana a prevencia zdravia
zvyšovanie vedomia jednotlivca prácou na sebe
morálne a etické zásady bez akýchkoľvek vplyvov manipulácie
ochrana Prírody a Planéty
sebestačnosť
 
 

Prečo sme vznikli

 
Hlavným motívom bolo prebudenie obyvateľov z letargie, pretože drvivá väčšina ľudí si myslí, že nemá zmysel o niečo sa pokúšať, že všetko je v poriadku, že nič sa nedá zlepšiť, pretože " ja sám nič nezmôžem, hlavne nech mám pokoj a nech mi je dobre, ", sebectvo prekvitá. Najdôležitejšie je zaujať vnútorný morálny postoj, že spoločnosť sa musí zmeniť, pretože vo svete, v ktorom žijeme, sú obrovské poruchy vedomé a pochopiteľne nevedomé z dôvodu, že každý z nás je tvorcom života svojho a aj nasledujúcich pokolení a takmer nikto, až na pár výnimiek, si toho nie je vedomý, alebo si tento fakt z pohodlnosti či duchovnej lenivosti zastiera. 
 
Každý musí začať od seba, 
vyviazaním sa z kolotoča karmy, čistými myšlienkami, zmenou hodnôt, sebadisciplínou, 
harmonizáciou vedomia, vôle, intelektu a citov, naučených vzorcov správania, 
rozpúšťaním ega, osobnou zodpovednosťou a nakoniec osobnou slobodou. 
Konečne pochopenie slova demokracia, ktorá tu v skutočnosti neexistuje. 
 
Čo nevyjde zvnútra, príde zvonka a v oveľa nepríjemnejšej forme.
Pokiaľ sa nebudeme snažiť umravniť seba samých vnútornou prácou na sebe každodenným životom, budú to väčšinou robiť globálne katastrofy Prírody a Planéty alebo vojny zvonka. V histórii a dejinách ľudstva sme sa o tom presvečili opakovane.
 
Osobná sloboda vychádza zo skutočného hľadania vyšších Právd a poznania, nájdenia svojej osobnej duchovnej svetovej úlohy, 
pretože každý z nás je jedinečný, z nejakého dôvodu sa narodil, má svoje danosti a talenty. 
Život, ktorý žijeme sme si sami vybrali a aj z nejakého konkrétneho dôvodu zaslúžili 
a každý musí prísť sám na to, čo sa tým má naučiť, 
aby dospel do vyššieho štádia vedomia. Každý by sa mal opýtať sám seba : 
„Čo je zmyslom môjho života? Načo som tu? Prečo som sa narodil a prečo žijem práve tu?“ 
Len vlastným vyladením v hmote, čiže kvalitnou stravou a životosprávou, 
každenným cvičením, zbavením sa sťahujúcich záležitostí a eticky čistým prístupom, 
môže spoznať sám seba, nájsť odpovede 
a zaujať vnútorný postoj z hľadiska etiky a morálky vo vzťahu k vonkajšiemu svetu. 
 
 
Boli by sme radi, keby sa do tohto projektu zapojili ľudia či organizácie, jednoducho nadšenci, 
ktorí sú tvoriví, iniciatívni, šikovní a majú chuť vystúpiť zo Systému (Matrixu) a vytvoriť svet nový na prvom mieste vyslobodením samého seba zvýšením svojej vnútornej čistoty, harmónie a frekvencie vobrácii seba samých v hmote.
Tí, ktorí chápu, že to inak nepôjde a je možné len spájaním a spoluprácou takýchto ľudí, 
bez závisti, nenávisti, strachu - s čistými neegoistickými úmyslami, 
schopnosťou v srdci rozoznávať a triediť dobro od zla, pravdu od lži, poznanie od nevedomosti, Svetla od temnoty. 
 
 

 

Contact

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Search site

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode