Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

NOVÉ ENERGIE ŽIVOTA, n.o.

 

 

Nie je nám ľahostajná budúcnosť našich detí a spoločnosti, v ktorej žijeme 

a z tohto dôvodu chceme prispieť k hľadaniu vyšších úrovní pravdy a inšpirovať aj iných k prirodzenému zvyšovaniu vnútornej čistoty a harmónie ľudských bytostí prostredníctvom každodennej práce na sebe.

Začať možno len od seba, od zvyšovania vedomia každého jednotlivca.  

Je to úloha náročná, dlhodobá, možno aj na viac životov, ale veríme, že zmysluplná, ktorá bude inšpirovať aj ďalších jednotlivcov, ktorí sa k nám pridajú. 

Pokúsme sa vychovať a vytvoriť nové generácie detí uznávajúce vyššie etické a mravné hodnoty, zachovávajúce úctu k Prírode a Planéte, na ktorej žijeme.

 

PROJEKTY :

 

LESNÁ MATERSKÁ ŠKÔLKA LIPOVANY - LESNÝ KLUB PRE DETI A RODIČOV "U LESNEJ VÍLY"

 ŠKOLA PRÍRODY LIPOVANY  

CESTA KU ZMENE

 

Našim poslaním a filozofiou je vzájomná spolupráca a spájanie ľudských bytostí  a vzájomná pomoc medzi nimi, 

ktoré majú úprimný čistý úmysel a vôľu pracovať na sebe, byť tvorcami etickej spoločnosti

Možno pre niekoho naivná, ale možná vízia, ktorá môže inšpirovať jednotlivcov z neslobody a zotročovania okovami konzumného egoizmu. 

Jednou z našich prioritných úloh je vytvorenie centra vzdelávania už od útleho veku detí až po dospelosť 

vrátane neoddeliteľnej zložky harmonizovania a zvyšovania vnútornej čistoty ľudskej bytosti ako hmotno-duchovnej bytosti vyvíjajúcej sa v hmote, rozvoja vzdelávania. 

Inšpirovať prácou na sebe aj druhých k zdravému životnému štýlu, zlepšovaniu zdravia. 

Malo by ísť aj o spoluprácu s jednotlivcami a organizáciami špecializujúcimi sa na túto oblasť na Slovensku a v zahraničí.

V tomto kontexte je naším cieľom taktiež pripraviť projekt internetovej televízie, na ktorej tvorbe sa budú podieľať aj deti a mládež. 

 

 

 

"... Obmedzenosť niektorých rodičov, ktorí nedokážu etickým a mravným spôsobom zvládnuť celistvú výchovu svojich detí správnym smerom ako sprievodcovia slobodných bytostí a myslia si pritom, že dieťa je ich majetkom a doživotným otrokom, vo svojej nízkej mentálnej dimenzovanosti často považujú všetky pre nich nedosažiteľné múdrosti za prejav sektárstva ... Aj vedecká prax naznačuje, že ľudská bytosť s nízkou úrovňou poznania sa väčšinou zbavuje ideálov poznania Pravdy a vyšších úrovní harmónie a Vedomia čistých energií tým spôsobom, že ich označí za sektárstvo ... Keby sa snažili ľudské bytosti očisťovať sami seba od skrytých negatívnych ambícii ovládať iných, čo si veľmi mylne vykladajú ako prejav lásky a snažili sa byť lepšími od seba, neboli by na Planéte Zem žiadne násilie ani vojny ... "

                                                                                 Nové Energie Života, n.o., 2018

 

" Láska ako tvorivá sila a energo-informačná rezonancia vysokých svetelných frekvencií a citov prúdi medzi duchovnými srdciami ľudských bytostí s rovnakou vnútornou čistotou a harmóniou bez manipulácie a ovládania sama a celistvo na základe slobodnej vôle a svetelných energetických impulzov, bez toho, aby potrebovala okázalé gestá... Harmonická láska nezväzuje, neovláda ale oslobodzuje..."  

                                                                                Nové Energie Života, n.o., 2017

 

" Láska existuje pred životom. Láska je duch života skôr ako príde prvý nádych v duševnej alebo fyzickej podobe. Láska je pred Svetlom. Základom vašej existencie je prázdnota alebo ni-čo-ta. Láska sa vynára z prázdnoty ako tvorivá sila. "

                                                                                                                   HEOYAN 

                                          (z knihy Barbara Ann Brennan - Core Light Healing, 2017)

                                                                             

 

" Minulosť je dôležitá, aj keď sme urobili chyby. Je potrebné ju prejsť ešte raz a nechať ju, aby sa stala našim učiteľom. Dovoľte minulosti, aby Vás poučila. Ale neubíjajte sa k smrti vašimi stratami a neúspechmi v minulosti. Kľúčom je poučiť sa z minulosti, ale nenechať minulosť zvíťaziť nad nami."

                                                                                                                  Jim Rohn

 

 

" Pokiaľ chcete odhaliť tajomstvo Vesmíru, premýšľajte v termínoch energia, frekvencia a vibrácia. "

                                                                                                              Nikola Tesla

 

"...Bol Eru, Jediný, ktorý sa v Arde nazýva Ilúvatar. Najskôr učinil Ainur - svätých (anjeli Dhyani), ktorí boli potomstvom jeho myšlienky a boli s ním skôr, než bolo vytvorené čokoľvek iné. Neskôr vytvoril aj nižších anjelov tzv. Maiarov. A hovoril k nim: predkladal im hudobné témy, oni pred ním spievali a on bol rád. Dlho však spievali každý sám, alebo len niekoľkí spolu, zatiaľ čo ostatní im načúvali. Každý totiž chápal len tú časť Ilúvatarovej mysle, z ktorej vzišiel, k porozumeniu bratom rástli len pomaly. Potom Ilúvatar povedal: "Chcem, aby ste teraz na témy, ktoré som Vám vyjavil v súznení zahrali veľkú hudbu, aby v tej piesni bola veľká krása"... potom začali znieť hlasy Ainur (anjelov Dhyanov), podobné harfám, lutnám, píšťalám, trubkám, violám, varhanom, pripomínajúcim veľké zbory spievajúce slovami..." 

                                                                                        John Ronald Reuel Tolkien                                                     (kniha - Silmarillion, Mýty a Legendy Stredozeme)        

                                                                      

"Ľudia si boli od pradávna vedomí existencie niečoho, čo skryte riadi ich osudy a celý tento svet. Postupne vznikali systémy viery v rôzne nadprirodzené bytosti. Do opozície proti náboženstvu nastúpila veda, dopustila sa však zásadného omylu - úplne odmietla existenciu skrytého duchovného pozadia sveta. Duchovná cesta nie je tu na Zemi novinkou. Ukazuje sa však, že mnohé z toho, čo platilo pre dávne civilizácie na Zemi, už pre dnešné ľudstvo neplatí. Máme iné možnosti, inú hmotnú a duchovnú výbavu a možnosť neobmedzeného svetelného vzostupu bez obmedzení."

Jiří Novák, 2014 (kniha - Cesta za hranice hmotného světa

                                                                                ... voľný preklad do slovenčiny) 
 
 
 

"Predstava existencie všemocného Boha a informácií od neho, nie je najvyššou úrovňou Pravdy. Nad nami existujú ďaleko vyššie duchovné úrovne a svety s vyššou úrovňou čistoty a harmónie (Nekonečné vedomie...nad úrovňami našich Stvoriteľov), ktoré sú nositeľom oveľa vyšších právd v porovnaní s tým, čo je pre nás dostupné vo vnútri nášho Vesmíru (Kozmického víru). Predstava všemocného Boha je umelým výmyslom človeka. 

                                                                                                                                                                  Geoff Boltwood, 1996 (kniha Posel - Cesta Duchovního Učitele,                                                                                   ... voľný preklad do slovenčiny) 

 

 

"Pravda je vôbec to najťažšie, čo je možné ľuďom predložiť, aby tomu uverili."

Marcel Pagnol (1895 - 1974)

 

"Pokiaľ si neuvedomíme povahu našich vnútorných skutkov, potom sa uskutočnia navonok ako osud."

Carl Gustav Jung

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

Aktuality

25.06.2018 17:59

V SOBOTU 30. júna POKRAČUJE V LIPOVANOCH VZDELÁVACO - TVORIVÁ DIELŇA "POSTAVME SI DOMČEK Z HLINY" - 2. časť

  Tešíme sa na Vás v sobotu 30. júna 2018 ... začíname o 09,00...
16.06.2018 15:33

STAVITEĽSTVO INŠPIROVANÉ PRÍRODOU A JEHO APLIKÁCIE PRI MODERNÝCH TYPOCH STAVIEB RODINNÝCH DOMOV...

  Mnohokrát sa stretávame v praktickom živote s rôznymi otázkami smerujúcimi k charakteru...
09.06.2018 09:45

DÁVAME DO POZORNOSTI VYBRANÉ KNIHY S VYSOKOU ÚROVŇOU PRAVDIVOSTI...

  Dávame do pozornosti vybrané KNIHY s vysokou úrovňou...
07.06.2018 10:50

VZDELÁVACO - TVORIVÁ DIELŇA "POSTAVME SI DOMČEK Z HLINY"... OZNÁMENIE TERMÍNOV KONANÍ POČAS TOHTO LETA 2018...

  Oznamujeme verejnosti termíny, v ktorých sa budú konať vzdelávaco - tvorivé dielne "Postavme...
03.06.2018 18:05

V ČOM TKVIE PRINCÍP DOMÁCEHO VZDELÁVANIA ? ... príklad z praktického života (4. časť)

  V tomto v poradí štvrtom pokračovaní sa pozrieme na praktický príklad domáceho vzdelávania,...
30.05.2018 09:08

VZDELÁVACO - TVORIVÁ DIELŇA "POSTAVME SI DOMČEK Z HLINY" sa uskutoční 2. júna 2018...

  TÚTO SOBOTU STE V LIPOVANOCH VŠETCI VÍTANÍ ...   VZDELÁVACO - TVORIVÁ DIELŇA...
20.05.2018 23:05

V ČOM TKVIE PRINCÍP DOMÁCEHO VZDELÁVANIA ? (3. časť)

  Tretie pokračovanie článkov na tému domáce vzdelávanie voľne nadväzuje na druhú časť zo...
18.05.2018 13:50

VZDELÁVACO - TVORIVÁ DIELŇA "POSTAVME SI DOMČEK Z HLINY"... ZMENA TERMÍNU KONANIA...

  Oznamujeme verejnosti, že vzhľadom k nepriaznivému počasiu bude termín konania vzdelávaco -...
14.05.2018 11:25

VZDELÁVACO - TVORIVÁ DIELŇA "POSTAVME SI DOMČEK Z HLINY" 19.5.2018... PRÍPRAVA V PLNOM PRÚDE...

  Ako sme uviedli v našom článku zo dňa 25.4.2018, dňa 19.mája 2018 sa uskutočnia v našom...
13.05.2018 08:00

V ČOM TKVIE PRINCÍP DOMÁCEHO VZDELÁVANIA ? (2. časť)

  V prvom článku na túto tému zo dňa 07.05.2018 sme začali na základe viacerých impulzov a...

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode