Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

NOVÉ ENERGIE ŽIVOTA, n.o.

 

 

Nie je nám ľahostajná budúcnosť našich detí a spoločnosti, v ktorej žijeme 

a z tohto dôvodu chceme prispieť k hľadaniu vyšších úrovní pravdy a inšpirovať aj iných k prirodzenému zvyšovaniu vnútornej čistoty a harmónie ľudských bytostí prostredníctvom každodennej práce na sebe.

Začať možno len od seba, od zvyšovania vedomia každého jednotlivca.  

Je to úloha náročná, dlhodobá, možno aj na viac životov, ale veríme, že zmysluplná, ktorá bude inšpirovať aj ďalších jednotlivcov, ktorí sa k nám pridajú. 

Pokúsme sa vychovať a vytvoriť nové generácie detí uznávajúce vyššie etické a mravné hodnoty, zachovávajúce úctu k Prírode a Planéte, na ktorej žijeme.

 

PROJEKTY :

 

LESNÁ MATERSKÁ ŠKÔLKA LIPOVANY - LESNÝ KLUB PRE DETI A RODIČOV "U LESNEJ VÍLY"

 ŠKOLA PRÍRODY LIPOVANY  

CESTA KU ZMENE

 

Našim poslaním a filozofiou je vzájomná spolupráca a spájanie ľudských bytostí  a vzájomná pomoc medzi nimi, 

ktoré majú úprimný čistý úmysel a vôľu pracovať na sebe, byť tvorcami etickej spoločnosti

Možno pre niekoho naivná, ale možná vízia, ktorá môže inšpirovať jednotlivcov z neslobody a zotročovania okovami konzumného egoizmu. 

Jednou z našich prioritných úloh je vytvorenie centra vzdelávania už od útleho veku detí až po dospelosť 

vrátane neoddeliteľnej zložky harmonizovania a zvyšovania vnútornej čistoty ľudskej bytosti ako hmotno-duchovnej bytosti vyvíjajúcej sa v hmote, rozvoja vzdelávania. 

Inšpirovať prácou na sebe aj druhých k zdravému životnému štýlu, zlepšovaniu zdravia. 

Malo by ísť aj o spoluprácu s jednotlivcami a organizáciami špecializujúcimi sa na túto oblasť na Slovensku a v zahraničí.

V tomto kontexte je naším cieľom taktiež pripraviť projekt internetovej televízie, na ktorej tvorbe sa budú podieľať aj deti a mládež. 

 

 

 

"... Obmedzenosť niektorých rodičov, ktorí nedokážu etickým a mravným spôsobom zvládnuť celistvú výchovu svojich detí správnym smerom ako sprievodcovia slobodných bytostí a myslia si pritom, že dieťa je ich majetkom a doživotným otrokom, vo svojej nízkej mentálnej dimenzovanosti často považujú všetky pre nich nedosažiteľné múdrosti za prejav sektárstva ... Aj vedecká prax naznačuje, že ľudská bytosť s nízkou úrovňou poznania sa väčšinou zbavuje ideálov poznania Pravdy a vyšších úrovní harmónie a Vedomia čistých energií tým spôsobom, že ich označí za sektárstvo ... Keby sa snažili ľudské bytosti očisťovať sami seba od skrytých negatívnych ambícii ovládať iných, čo si veľmi mylne vykladajú ako prejav lásky a snažili sa byť lepšími od seba, neboli by na Planéte Zem žiadne násilie ani vojny ... "

                                                                                 Nové Energie Života, n.o., 2018

 

" Láska ako tvorivá sila a energo-informačná rezonancia vysokých svetelných frekvencií a citov prúdi medzi duchovnými srdciami ľudských bytostí s rovnakou vnútornou čistotou a harmóniou bez manipulácie a ovládania sama a celistvo na základe slobodnej vôle a svetelných energetických impulzov, bez toho, aby potrebovala okázalé gestá... Harmonická láska nezväzuje, neovláda ale oslobodzuje..."  

                                                                                Nové Energie Života, n.o., 2017

 

" Láska existuje pred životom. Láska je duch života skôr ako príde prvý nádych v duševnej alebo fyzickej podobe. Láska je pred Svetlom. Základom vašej existencie je prázdnota alebo ni-čo-ta. Láska sa vynára z prázdnoty ako tvorivá sila. "

                                                                                                                   HEOYAN 

                                          (z knihy Barbara Ann Brennan - Core Light Healing, 2017)

                                                                             

 

" Minulosť je dôležitá, aj keď sme urobili chyby. Je potrebné ju prejsť ešte raz a nechať ju, aby sa stala našim učiteľom. Dovoľte minulosti, aby Vás poučila. Ale neubíjajte sa k smrti vašimi stratami a neúspechmi v minulosti. Kľúčom je poučiť sa z minulosti, ale nenechať minulosť zvíťaziť nad nami."

                                                                                                                  Jim Rohn

 

 

" Pokiaľ chcete odhaliť tajomstvo Vesmíru, premýšľajte v termínoch energia, frekvencia a vibrácia. "

                                                                                                              Nikola Tesla

 

"...Bol Eru, Jediný, ktorý sa v Arde nazýva Ilúvatar. Najskôr učinil Ainur - svätých (anjeli Dhyani), ktorí boli potomstvom jeho myšlienky a boli s ním skôr, než bolo vytvorené čokoľvek iné. Neskôr vytvoril aj nižších anjelov tzv. Maiarov. A hovoril k nim: predkladal im hudobné témy, oni pred ním spievali a on bol rád. Dlho však spievali každý sám, alebo len niekoľkí spolu, zatiaľ čo ostatní im načúvali. Každý totiž chápal len tú časť Ilúvatarovej mysle, z ktorej vzišiel, k porozumeniu bratom rástli len pomaly. Potom Ilúvatar povedal: "Chcem, aby ste teraz na témy, ktoré som Vám vyjavil v súznení zahrali veľkú hudbu, aby v tej piesni bola veľká krása"... potom začali znieť hlasy Ainur (anjelov Dhyanov), podobné harfám, lutnám, píšťalám, trubkám, violám, varhanom, pripomínajúcim veľké zbory spievajúce slovami..." 

                                                                                        John Ronald Reuel Tolkien                                                     (kniha - Silmarillion, Mýty a Legendy Stredozeme)        

                                                                      

"Ľudia si boli od pradávna vedomí existencie niečoho, čo skryte riadi ich osudy a celý tento svet. Postupne vznikali systémy viery v rôzne nadprirodzené bytosti. Do opozície proti náboženstvu nastúpila veda, dopustila sa však zásadného omylu - úplne odmietla existenciu skrytého duchovného pozadia sveta. Duchovná cesta nie je tu na Zemi novinkou. Ukazuje sa však, že mnohé z toho, čo platilo pre dávne civilizácie na Zemi, už pre dnešné ľudstvo neplatí. Máme iné možnosti, inú hmotnú a duchovnú výbavu a možnosť neobmedzeného svetelného vzostupu bez obmedzení."

Jiří Novák, 2014 (kniha - Cesta za hranice hmotného světa

                                                                                ... voľný preklad do slovenčiny) 
 
 
 

"Predstava existencie všemocného Boha a informácií od neho, nie je najvyššou úrovňou Pravdy. Nad nami existujú ďaleko vyššie duchovné úrovne a svety s vyššou úrovňou čistoty a harmónie (Nekonečné vedomie...nad úrovňami našich Stvoriteľov), ktoré sú nositeľom oveľa vyšších právd v porovnaní s tým, čo je pre nás dostupné vo vnútri nášho Vesmíru (Kozmického víru). Predstava všemocného Boha je umelým výmyslom človeka. 

                                                                                                                                                                  Geoff Boltwood, 1996 (kniha Posel - Cesta Duchovního Učitele,                                                                                   ... voľný preklad do slovenčiny) 

 

 

"Pravda je vôbec to najťažšie, čo je možné ľuďom predložiť, aby tomu uverili."

Marcel Pagnol (1895 - 1974)

 

"Pokiaľ si neuvedomíme povahu našich vnútorných skutkov, potom sa uskutočnia navonok ako osud."

Carl Gustav Jung

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

Aktuality

10.02.2018 17:05

Pozvánka na prednášku prof. Ing. Petra Staněka, CSc - máj 2018 v Spišskej Novej Vsi a október 2018 v Prahe (ČR)

  Pozvánka na prednášku prof. Staněka - máj 2018 v Spišskej Novej Vsi POZVÁNKA NA VEREJNÚ...
31.01.2018 12:10

...DÁVNA MINULOSŤ... AKO SA DOSTALI NA PLANÉTU ZEM DINOSAURI ? (...VPLYV SFÉR STVORITEĽOV JAŠTEROV)

  Téme dávnej minulosti v období prelomu prvohôr a druhohôr v súvislosti s vtedajším pôsobením...
25.01.2018 05:57

GALÉRIA PRÍRODNÉHO STAVITEĽSTVA... UKÁŽKY ZATEPLENIA RODINNÉHO DOMU SLAMOU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HLINENÝMI OMIETKAMI...

  V súvislosti so zhotovovaním stavieb objektov a ich jednotlivých častí v oblasti Prírodného...
19.01.2018 22:22

GALÉRIA PRÍRODNÉHO STAVITEĽSTVA... 1. séria

  V súvislosti so zhotovovaním stavieb objektov a ich jednotlivých častí v oblasti Prírodného...
15.01.2018 10:55

Pozvánka na prednášku prof. Staněka - marec 2018 v Rimavskej Sobote

  Pozývame na prednášku v spolupráci s prof. Ing. Petrom Staněkom, CSc. 22. marca 2018 v...
14.01.2018 17:38

PRÍRODNÉ STAVITEĽSTVO... ENERGETICKÉ OŽIVENIE A OČISTA STAVIEB V PRAXI...

  V tomto článku by sme chceli upriamiť pozornosť na rekonštrukciu budov nielen z pohľadu...
07.01.2018 11:27

...ŽIVOT ĽUDSKEJ CIVILIZÁCIE A JAŠTEROV NA PLANÉTE ZEM V DÁVNEJ MINULOSTI... ĎALŠIE ZAUJÍMAVOSTI A INFORMÁCIE Z DUCHOVNÉHO POZADIA SVETA AJ HMOTNÝCH DÔKAZOV...

  V predchádzajúcom článku zo dňa 26.12.2017 sme sa dotkli témy dávnej minulosti na Planéte...
01.01.2018 09:20

SVETELNÝ NOVÝ ROK 2018 !

       
26.12.2017 22:53

PRINCÍPY VZNIKU ZNAČNÝCH KARMICKÝCH ZÁŤAŽÍ ĽUDSKEJ CIVILIZÁCIE NA PLANÉTE ZEM...

  Ľudské bytosti často zaujíma, prečo sa v hmotnom svete deje to čo sa deje. Prečo je to tak...
21.12.2017 08:08

...ZIMNÝ SLNOVRAT A JEHO ODKAZ...

  Na základe aktuálnej duchovnej komunikácie ("Zdroj" Svetelnej energie) prinášame v...

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode