Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

NOVÉ ENERGIE ŽIVOTA, n.o.

 

 

Nie je nám ľahostajná budúcnosť našich detí a spoločnosti, v ktorej žijeme 

a z tohto dôvodu chceme prispieť k hľadaniu vyšších úrovní pravdy a inšpirovať aj iných k prirodzenému zvyšovaniu vnútornej čistoty a harmónie ľudských bytostí prostredníctvom každodennej práce na sebe.

Začať možno len od seba, od zvyšovania vedomia každého jednotlivca.  

Je to úloha náročná, dlhodobá, možno aj na viac životov, ale veríme, že zmysluplná, ktorá bude inšpirovať aj ďalších jednotlivcov, ktorí sa k nám pridajú. 

Pokúsme sa vychovať a vytvoriť nové generácie detí uznávajúce vyššie etické a mravné hodnoty, zachovávajúce úctu k Prírode a Planéte, na ktorej žijeme.

 

PROJEKTY :

 

LESNÁ MATERSKÁ ŠKÔLKA LIPOVANY - LESNÝ KLUB PRE DETI A RODIČOV "U LESNEJ VÍLY"

 ŠKOLA PRÍRODY LIPOVANY  

CESTA KU ZMENE

 

Našim poslaním a filozofiou je vzájomná spolupráca a spájanie ľudských bytostí  a vzájomná pomoc medzi nimi, 

ktoré majú úprimný čistý úmysel a vôľu pracovať na sebe, byť tvorcami etickej spoločnosti

Možno pre niekoho naivná, ale možná vízia, ktorá môže inšpirovať jednotlivcov z neslobody a zotročovania okovami konzumného egoizmu. 

Jednou z našich prioritných úloh je vytvorenie centra vzdelávania už od útleho veku detí až po dospelosť 

vrátane neoddeliteľnej zložky harmonizovania a zvyšovania vnútornej čistoty ľudskej bytosti ako hmotno-duchovnej bytosti vyvíjajúcej sa v hmote, rozvoja vzdelávania. 

Inšpirovať prácou na sebe aj druhých k zdravému životnému štýlu, zlepšovaniu zdravia. 

Malo by ísť aj o spoluprácu s jednotlivcami a organizáciami špecializujúcimi sa na túto oblasť na Slovensku a v zahraničí.

V tomto kontexte je naším cieľom taktiež pripraviť projekt internetovej televízie, na ktorej tvorbe sa budú podieľať aj deti a mládež. 

 

 

 

"... Obmedzenosť niektorých rodičov, ktorí nedokážu etickým a mravným spôsobom zvládnuť celistvú výchovu svojich detí správnym smerom ako sprievodcovia slobodných bytostí a myslia si pritom, že dieťa je ich majetkom a doživotným otrokom, vo svojej nízkej mentálnej dimenzovanosti často považujú všetky pre nich nedosažiteľné múdrosti za prejav sektárstva ... Aj vedecká prax naznačuje, že ľudská bytosť s nízkou úrovňou poznania sa väčšinou zbavuje ideálov poznania Pravdy a vyšších úrovní harmónie a Vedomia čistých energií tým spôsobom, že ich označí za sektárstvo ... Keby sa snažili ľudské bytosti očisťovať sami seba od skrytých negatívnych ambícii ovládať iných, čo si veľmi mylne vykladajú ako prejav lásky a snažili sa byť lepšími od seba, neboli by na Planéte Zem žiadne násilie ani vojny ... "

                                                                                 Nové Energie Života, n.o., 2018

 

" Láska ako tvorivá sila a energo-informačná rezonancia vysokých svetelných frekvencií a citov prúdi medzi duchovnými srdciami ľudských bytostí s rovnakou vnútornou čistotou a harmóniou bez manipulácie a ovládania sama a celistvo na základe slobodnej vôle a svetelných energetických impulzov, bez toho, aby potrebovala okázalé gestá... Harmonická láska nezväzuje, neovláda ale oslobodzuje..."  

                                                                                Nové Energie Života, n.o., 2017

 

" Láska existuje pred životom. Láska je duch života skôr ako príde prvý nádych v duševnej alebo fyzickej podobe. Láska je pred Svetlom. Základom vašej existencie je prázdnota alebo ni-čo-ta. Láska sa vynára z prázdnoty ako tvorivá sila. "

                                                                                                                   HEOYAN 

                                          (z knihy Barbara Ann Brennan - Core Light Healing, 2017)

                                                                             

 

" Minulosť je dôležitá, aj keď sme urobili chyby. Je potrebné ju prejsť ešte raz a nechať ju, aby sa stala našim učiteľom. Dovoľte minulosti, aby Vás poučila. Ale neubíjajte sa k smrti vašimi stratami a neúspechmi v minulosti. Kľúčom je poučiť sa z minulosti, ale nenechať minulosť zvíťaziť nad nami."

                                                                                                                  Jim Rohn

 

 

" Pokiaľ chcete odhaliť tajomstvo Vesmíru, premýšľajte v termínoch energia, frekvencia a vibrácia. "

                                                                                                              Nikola Tesla

 

"...Bol Eru, Jediný, ktorý sa v Arde nazýva Ilúvatar. Najskôr učinil Ainur - svätých (anjeli Dhyani), ktorí boli potomstvom jeho myšlienky a boli s ním skôr, než bolo vytvorené čokoľvek iné. Neskôr vytvoril aj nižších anjelov tzv. Maiarov. A hovoril k nim: predkladal im hudobné témy, oni pred ním spievali a on bol rád. Dlho však spievali každý sám, alebo len niekoľkí spolu, zatiaľ čo ostatní im načúvali. Každý totiž chápal len tú časť Ilúvatarovej mysle, z ktorej vzišiel, k porozumeniu bratom rástli len pomaly. Potom Ilúvatar povedal: "Chcem, aby ste teraz na témy, ktoré som Vám vyjavil v súznení zahrali veľkú hudbu, aby v tej piesni bola veľká krása"... potom začali znieť hlasy Ainur (anjelov Dhyanov), podobné harfám, lutnám, píšťalám, trubkám, violám, varhanom, pripomínajúcim veľké zbory spievajúce slovami..." 

                                                                                        John Ronald Reuel Tolkien                                                     (kniha - Silmarillion, Mýty a Legendy Stredozeme)        

                                                                      

"Ľudia si boli od pradávna vedomí existencie niečoho, čo skryte riadi ich osudy a celý tento svet. Postupne vznikali systémy viery v rôzne nadprirodzené bytosti. Do opozície proti náboženstvu nastúpila veda, dopustila sa však zásadného omylu - úplne odmietla existenciu skrytého duchovného pozadia sveta. Duchovná cesta nie je tu na Zemi novinkou. Ukazuje sa však, že mnohé z toho, čo platilo pre dávne civilizácie na Zemi, už pre dnešné ľudstvo neplatí. Máme iné možnosti, inú hmotnú a duchovnú výbavu a možnosť neobmedzeného svetelného vzostupu bez obmedzení."

Jiří Novák, 2014 (kniha - Cesta za hranice hmotného světa

                                                                                ... voľný preklad do slovenčiny) 
 
 
 

"Predstava existencie všemocného Boha a informácií od neho, nie je najvyššou úrovňou Pravdy. Nad nami existujú ďaleko vyššie duchovné úrovne a svety s vyššou úrovňou čistoty a harmónie (Nekonečné vedomie...nad úrovňami našich Stvoriteľov), ktoré sú nositeľom oveľa vyšších právd v porovnaní s tým, čo je pre nás dostupné vo vnútri nášho Vesmíru (Kozmického víru). Predstava všemocného Boha je umelým výmyslom človeka. 

                                                                                                                                                                  Geoff Boltwood, 1996 (kniha Posel - Cesta Duchovního Učitele,                                                                                   ... voľný preklad do slovenčiny) 

 

 

"Pravda je vôbec to najťažšie, čo je možné ľuďom predložiť, aby tomu uverili."

Marcel Pagnol (1895 - 1974)

 

"Pokiaľ si neuvedomíme povahu našich vnútorných skutkov, potom sa uskutočnia navonok ako osud."

Carl Gustav Jung

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

Aktuality

16.12.2017 13:00

PLANÉTA ZEM A KONZUMNÁ SPOTREBA CIVILIZÁCIE...STAV A VÍZIA...

  Konzumná spotreba. Inak nazývaná aj konzumný egoizmus. Kľúčový fenomén, ktorý...
06.12.2017 13:38

...ĎALŠIE OTÁZNIKY OKOLO DARWINOVEJ EVOLUČNEJ TEÓRIE... DOKEDY SA BUDE V PRAXI VYUČOVAŤ PÔVOD ĽUDSKEJ BYTOSTI NEPRAVDIVO?

  V minulosti sme uviedli vo viacerých článkoch skutočnosti a fakty...
01.12.2017 19:39

UVEDENIE FILMU STAR WARS - EPIZÓDA VIII. - THE LAST JEDI DO KÍN - PRICHÁDZA JEDNA Z NAJPOZITÍVNEJŠÍCH UDALOSTÍ ROKA 2017...

  UVEDENIE FILMU STAR WARS - EPIZÓDA VIII. - THE LAST JEDI DO KÍN - PRICHÁDZA JEDNA Z...
11.11.2017 08:57

JEDNA Z CIEST PRIAZNIVEJ VÍZIE DO BUDÚCNOSTI VO VZDELÁVANÍ UŽ EXISTUJE... MÁME MOŽNOSŤ ČELIŤ HROZBÁM UMELEJ INTELIGENCIE ?...

  Vzdelávanie. Zásadná téma ktorej kvalita je na prvom mieste v súvislosti s priaznivým...
30.10.2017 11:54

KONFERENCIA DOMÁCEHO VZDELÁVANIA V BRATISLAVE... PRE POZITÍVNY VÝVOJ UŽ NESTAČÍ INTELEKTUÁLNE VZDELÁVANIE...

  Dňa 21.10.2017 sa konala v Bratislave na pôde FMFI Univerzity Komenského v Mlynskej...
25.10.2017 20:25

RUČNÁ PRÁCA PRI KTOREJ SA ROZVÍJA MIKROMOTORIKA - TKANIE Z PUCVOLY

  Pucvola je ideálnym materiálom na tkanie hrubších kobercov. Koberce z tohto materiálu...
23.10.2017 10:05

ZÁSADNÁ OTÁZKA STOJACA PRED ĽUDSKOU CIVILIZÁCIOU... K ČOMU MÁ SLÚŽIŤ UMELÁ INTELIGENCIA ?

  Pred ľudskou civilizáciou stojí jedna zo zásadných otázok zasahujúca aj školstvo a...
20.10.2017 09:48

PRÁCA S PRÍRODNÝMI MATERIÁLMI PRIŤAHUJE V HMOTE PRIAZNIVÉ ENERGIE Z DUCHOVNÝCH ÚROVNÍ...

  Človek je rovnocennou súčasťou Prírody a je dôležité vytvoriť a nadviazať harmonický vzťah s...
16.10.2017 11:11

KTO VDÝCHNE ŽIVOT PRÍRODNÉMU TEXTILU ?... JEDNA Z MOŽNÝCH PRIAZNIVÝCH VÍZIÍ...

  V poslednom čase som sa zameral na tvorbu kobercov z pucvoly (z nemeckého putzwolle -...
14.10.2017 13:15

PLANÉTA ZEM A VODA... AKÁ JE VÍZIA ?

  Na základe viacerých zdrojov poznania z duchovných sfér nad hmotou, ktoré potvrdili...

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode