Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

Kultúra, umenie a vzdelávanie

 
Duša a duch - ľudská bytosť ako multidimenzionálna hmotno - duchovná bytosť sa optimálne rozvíjajú v slobodnom prostredí. 
Poďme deti privítať ako dar a viesť ich k skutočnému poznaniu, 
pretože oni sú naša budúcnosť a jediné, 
čo tu po nás v hmotnom svete zostane a má zmysel. 
Deti sú obrazom našej duše a teda nášho sveta.
Poďme ich cez poznanie priviesť k skutočnému poznaniu lásky a krásy smerujúc k ich slobode. 
 

 

VZDELÁVANIE

03.06.2018 18:05

V ČOM TKVIE PRINCÍP DOMÁCEHO VZDELÁVANIA ? ... príklad z praktického života (4. časť)

  V tomto v poradí štvrtom pokračovaní sa pozrieme na praktický príklad domáceho vzdelávania, ako pestro môžeme priamo v Prírode v rámci radosti, oddychu a zábavy s deťmi a dospelými vytvoriť aj diela, pri ktorých sa súčasne aj všeličomu priučíme...   Dňa 2. júna 2018 (sobotu) sme u nás v...
20.05.2018 23:05

V ČOM TKVIE PRINCÍP DOMÁCEHO VZDELÁVANIA ? (3. časť)

  Tretie pokračovanie článkov na tému domáce vzdelávanie voľne nadväzuje na druhú časť zo dňa 13.5.2018... Pokračujeme v odpovediach na dopyty a podnety, opierajúc sa aj o pozorovania z praktického života.     Ako sme uviedli v predchádzajúcich článkoch na túto tému zo dňa...
13.05.2018 08:00

V ČOM TKVIE PRINCÍP DOMÁCEHO VZDELÁVANIA ? (2. časť)

  V prvom článku na túto tému zo dňa 07.05.2018 sme začali na základe viacerých impulzov a otázok zverejňovať konkrétne postrehy a informácie, či odpovede v súvislosti s témou domáceho vzdelávania. V tomto druhom pokračovaní doplníme ďalšie informácie na základe niektorých zaujímavých podnetov...
07.05.2018 22:45

V ČOM TKVIE PRINCÍP DOMÁCEHO VZDELÁVANIA ? (1. časť)

  Aké sú princípy domáceho vzdelávania ? Aký to má vlastne význam a zmysel ? Toto sú otázky, ktoré na prvý pohľad znejú ako bezvýznamné, resp. v súčasnej celospoločenskej situácií menej dôležité, či nepodstatné. Opak je však pravdou. Bez kvalitného vzdelávania a bez skutočnej snahy zvyšovať...
11.11.2017 08:57

JEDNA Z CIEST PRIAZNIVEJ VÍZIE DO BUDÚCNOSTI VO VZDELÁVANÍ UŽ EXISTUJE... MÁME MOŽNOSŤ ČELIŤ HROZBÁM UMELEJ INTELIGENCIE ?...

  Vzdelávanie. Zásadná téma, ktorej kvalita je na prvom mieste v súvislosti s priaznivým vývojom na Planéte Zem do budúcna a je potrebné venovať jej pozornosť v prítomnom okamihu. Aspoň základné kamienky ciest a ich svetelných princípov. Veľmi dôležité je v tejto súvislosti spojenie všetkých...
30.10.2017 11:54

KONFERENCIA DOMÁCEHO VZDELÁVANIA V BRATISLAVE... PRE POZITÍVNY VÝVOJ UŽ NESTAČÍ INTELEKTUÁLNE VZDELÁVANIE...

  Dňa 21.10.2017 sa konala v Bratislave na pôde FMFI Univerzity Komenského v Mlynskej doline Konferencia domáceho vzdelávania. Konferenciu usporiadalo Občianske združenie OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku. Účasť bola dosť hojná (cca 200 rodičov), konferencie sme sa zúčastnili aj...
23.09.2017 12:55

ŠKOLSTVO NA SLOVENSKU AKO OTROK KOMERCIE A KONZUMNÉHO EGOIZMU... PRÍKLAD VLASTNEJ SKÚSENOSTI RODIČA ŽIAKA - PRVÁČIKA...

  Prednedávnom sa začal nový školský rok 2017/2018 a do lavíc základných škôl zasadli opäť okrem iných aj noví žiaci prvých ročníkov. Mňa osobne sa táto udalosť tento rok dotkla o to viac, že som otcom jedného z prváčikov...    Celý tento kolotoč sa začínal už počas minulého...
01.07.2017 08:39

SVETLO DO VZDELÁVANIA...PRIPRAVOVANÉ PREDNÁŠKY S PROF. ING. PETROM STANĚKOM, CSc...

  Vzhľadom k vysokému záujmu verejnosti o prednášky prof. Ing. Petra Staněka, CSc. ktoré sme organizovali v minulosti, oznamujeme širokej verejnosti, že v druhej polovici roka 2017 pripravujeme ďalšie stretnutia, prednášky a besedy priamo s prof. Ing. Petrom Staněkom, CSc. a to na nasledovných...
18.06.2017 23:55

VZDELÁVACÍ PROCES A NOVÉ VÍZIE... SVETLO DO VZDELÁVANIA PRICHÁDZA CEZ UMELECKÚ TVORIVOSŤ, REMESELNÉ ZRUČNOSTI A ICH HARMONICKÉ SPOJENIE S PRÍRODOU...(2.časť).

  Tkanie je ozajstné umenie. Dostať taký starý zabudnutý tkáčsky stav späť do pracovného nasadenia si vyžaduje veľký kus zručnosti, citu, trpezlivosti a iných kvalít. O oživenie jedného nástroja sme sa spoločne pokúsili v priebehu tohoto týždňa.   Príprava bola...
06.06.2017 14:04

VZDELÁVACÍ PROCES A NOVÉ VÍZIE... SVETLO DO VZDELÁVANIA PRICHÁDZA CEZ UMELECKÚ TVORIVOSŤ, REMESELNÉ ZRUČNOSTI A ICH HARMONICKÉ SPOJENIE S PRÍRODOU...

  Na úvod začneme s dilemou - tento článok môže mať aj iný názov :  Chlad a hrubosť verzus jemnosť a srdce.   3.6.2017 bol významým dňom z hľadiska uvedomenia si budúcnosti a smerovania našej spoločnosti. Na počesť oslavy Dňa detí bolo rušno nielen na námestí v Lučenci, ale aj v...

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode