Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

AKÉ NEGATÍVNE VPLYVY SPÔSOBUJÚ ZNÍŽENIE FREKVENCII PRIAZNIVÝCH BIOENERGII ĽUDSKÝCH BYTOSTÍ ? (1.časť)

07.04.2017 08:52

 

Častokrát sa stretávame v praktickom živote s nasledovnými otázkami : " Aké konkrétne negatívne vplyvy spôsobujú znižovanie frekvencii, resp. vibrácii priaznivých bioenergii ľudských bytostí žijúcich v hmote na Planéte Zem ? Čo spomaľuje alebo znižuje príjem priaznivých bioenergii do ľudskej hmotno - duchovnej bytosti ? "

Odpoveď je možné v súčasnosti s prihliadnutím na aktuálny stav na Planéte Zem rozdeliť na niekoľko častí z dôvodu prehľadnosti.

 

Na začiatku je potrebné uviesť zásadnú skutočnosť potvrdenú aj vedeckými výskumami a aj opakovanými duchovnými komunikáciami spočívajúcu v tom, že genetická výbava dnešného typu človeka žijúceho na Planéte Zem, konkrétne šrobovnica DNA je tzv. pravotočivá, dvojvláknová. Táto šrobovnica je genetickým základom ľudských bytostí a dalších žijúcich živých foriem na Planéte Zem v súčasnosti. 

 

Z akého dôvodu je táto genetická šrobovnica DNA pravotočivá sa zatiaľ vede v hmote nepodarilo zdôvodniť. Z hľadiska podrobného vysvetlenia pravotočivosti DNA z duchovných informácii a viacerých duchovných komunikácii ide o komplikovaný výklad, ktorý nie je podstatou tohto článku... Pokračovať budeme konkrétnymi vplyvmi v hmotnom svete, ktoré negatívne spôsobujú znižovanie frekvencii priaznivých bioenergii ľudských bytostí. Prvou a zásadnou príčinou je nekvalitná výživa hmotnej časti ľudskej bytosti - fyzického tela. 

 

Nekvalitnou výživou fyzického tela totiž automaticky dochádza k strate citlivosti myslenej vo význame schopnosti vnímania frekvencii jemných energii, vnímania energo - informačných impulzov a bioenergii, ktoré je možné vnímať prostredníctvom duchovno - energetických orgánov ľudskej bytosti (tzv. čakier) z okolitého prostredia, Prírody a teda poničeniu a určitej stagnácii, či degenerovaniu duchovných zložiek ľudskej bytosti.

 

Málokto dodržiava hlavné zásady správnej výživy fyzického tela. Sme ako ľudské bytosti súčasťou Prírody, ktorá sa dokáže postarať svojimi plodmi o každú bytosť, ktorá je skutočne jej súčasťou (...nielen na oko) a neparazituje na nej, nezneužíva ju. Surová a živá vyvážená výživa, s dostatkom orechov a semien a pravidelným pitným režimom. Takáto výživa s vysokým obsahom ovocia a zeleniny, zdôrazňujeme, že vyvážená, môže byť doplnená aj kvalitnými výživovými doplnkami. Možno to vyzerá veľmi jednoducho, ale v skutočnosti v praktickom živote, pokiaľ naozaj dodržiavame a rešpektujeme disciplinovane všetky kritériá kvality, vyváženosti výživy, pitného režimu, atď., vôbec to také jednoduché nie je. Pokiaľ sa chceme vyhýbať negatívnym vplyvom, ktoré spomaľujú vibrácie a znižujú frekvencie priaznivých bioenergii, mali by sme sa primárne dištancovať od konzumácie akéhokoľvek mäsa. Je to na slobodnej vôli každého človeka, nikomu nič nevnucujeme, nepresviedčame, delíme sa o skúsenosti, poznanie a pravdu.

 

Aj napriek tomu, že mnohé konzumné propagandy hovoria niečo iné, seriózny a nefalšovaný vedecký výskum preukazuje, že najškodlivejšia potrava pre ľudský organizmus je z hľadiska výšky frekvencii priaznivých bioenergii konzumácia mäsa. Konzumácia mäsa (...aj tepelne upraveného) najviac narušuje tzv. svetelnú podstatu ľudskej bytosti, pretože konzumácia mäsa spôsobuje na hmotnej úrovni u človeka prudké zníženie vibrácii. Tieto vnímania dokážu konkrétni jedinci nekonzumujúci mäso jasne a zjavne rozpoznať, akonáhle skúsia konzumovať čo i len sebemenšie množstvo mäsa, okamžite im je doslova zle, cítia sa úplne spomalení... Je možné si to predstaviť ako keď padáme do hmoty s väčšou hutnosťou. Samozrejme, že je možné tieto skutočnosti preukázať aj empiricky v hmote s vedeckými štúdiami, kde človek pri konzumácii mäsa sa v podstate sám postupne priotravuje, pričom u každej bytosti je to individuálne ako a kedy sa to prejaví...  

 
 
V stručnosti je možné argumentovať napríklad tým, že na Planéte Zem neexistuje zviera, ktoré by dokázalo spracovať neorganické látky, chemické látky a škodlivé odpady do organickej podoby. Zjednodušene povedané, ide o "skládku" všetkého toxického odpadu. Človek následne túto "skládku" konzumuje, skládku, ktorá zahŕňa umelé krmivá, rastové hormóny, sedatíva proti stresu a mnoho chemických látok potláčajúcich choroby. Vymenovať všetky toxíny je zbytočné, nakoľko toho, kto nechce, nepresvedčí ani nekonečné množstvo dôkazov v hmote... každý má slobodnú vôľu. Na druhej strane bytosti, ktoré sú jasne a zreteľne schopné mimozmyslovo vnímať energie a informácie z duchovných hladín nepotrebujú dôkazy v hmote, pretože sa o nich každodenne presviedčajú.
 
Navyše samotné duchovné komunikácie a vnímania aj v súčasnosti opakovane potvrdzujú, že konzumácia mäsa nielenže negatívne vplýva na frekvenčnú úroveň ľudskej bytosti, ale spôsobuje najviac preukázateľne aj štatisticky podloženú rakovinu hrubého čreva a najmä zvyšuje z hľadiska duchovno - energetického u človeka dominanciu tzv. nízkej astrality a vysokú pudovosť, agresivitu.    
 
 
Niektoré zdroje môžu argumentovať, že aspoň biele mäso (...napríklad kuracie, morčacie,...) je možné občas konzumovať. Isteže, všeličo z rôznych obchodov je možné konzumovať, opäť opakujeme, že každý má slobodnú vôľu a môže si vybrať slobodne, čím sa bude stravovať. Je zbytočné presviedčať niekoho, že biele mäso taktiež nie je vhodné ako výživa ľudskej bytosti a že sa dá nahradiť vysokokvalitnými rastlinnými bielkovinami, inými živými potravinami a pod. 
 
Viete si predstaviť tie straty pre celosvetový biznis a obchod, keby ľudia prestali jesť akékoľvek mäso ? Na jednej strane by možno obchod a banky utrpeli straty, avšak Planéta Zem a Príroda by si postupne vydýchli...
 
Snáď je možné uviesť ako jeden z príkladov vedeckých štúdii skutočnosť, že kuracie mäso obsahuje napríklad chemické zložky krmiva pre slepačie nosnice, rybaciu múčku, antibiotiká, rôzne medikamenty, pridávané urýchľujúce rastové hormóny, chemické látky, pomleté kuracie mŕtvoly, samozrejme nevynímajúc cement a múčku z pomletých iných uhynutých zvierat. Pochopiteľne, že stres zvierat pri ich porážke zanecháva aj chemickú veľmi nepriaznivú stopu v ich telách. Etické hľadisko stavania sa človeka do pozície, že môže usmrtiť inú živú bytosť kvôli svojej obžive, resp. nepriamo akceptovať takéto postupy, sú taktiež podstatnými princípmi, ktoré súvisia s frekvenčným vyladením ľudskej bytosti žijúcej v hmote a jej výživou.

 

Je nesporné na základe praktických skúseností v živote a duchovných komunikácii viacerých bytostí, že pri konzumácii mäsa nemôže dosiahnuť ľudská bytosť žijúca na Zemi frekvenčne také vysoké vyladenie na priaznivé bioenergie ako bytosť, ktorá konzumuje pravidelne surovú a živú rastlinnú výživu bez konzumácie mäsa. Nehovoriac o etickom hľadisku, ktoré je taktiež veľmi podstatné, pretože živočíšna výroba negatívnym spôsobom najviac zaťažuje životné prostredie, morfické a morfogenetické polia Planéty Zem.

 

Dalším negatívnym vplyvom, ktorý znižuje frekvenčné vyladenie ľudskej bytosti z hľadiska výživy fyzického tela je konzumácia GMO potravín. Geneticky modifikované potraviny v skratke GMO sú zjednodušene povedané vedcami geneticky svojvoľne kombinované nepríbuzné biologické druhy. Žiaľ je to možné, človek sa stavia do pozície nadradeného pána voči Prírode. Je to možné aj technicky, pretože bakteriálne, rastlinné, zvieracie a aj ľudské gény sú vytvorené z rovnakého materiálu, genetickej šrobovnice DNA. 

 

Veľmi zjednodušene je tento temný zásah možné popísať tak, že vedci "vystrihnú" prostredníctvom enzýmov čiastočky DNA jednej formy života a potom ju vložia do DNA iného organizmu. Za všetkým je ziskovosť, ekonomické hľadisko, stále tie peniaze a biznis. Potrebujeme predsa plodiny, ktoré budú odolné voči rôznym baktériám, aby odolávali všetkému s vysokou trvanlivosťou, aby bolo možné uživiť čo najväčšie masy ľudí na Planéte Zem. Vedomím zanášaním rôznych genetických sekvencii baktérii a vírov v rámci "takejto kvality" do DNA napríklad obilovín sa tieto potraviny a plodiny stávajú "silnejšími" a väčšina ľudí tento mix a v podstate "biologický odpad" konzumuje. 

 

Z hľadiska vedeckého sa vlastne geneticky manipulované konštrukty získavajú z genetického materiálu vírov a baktérii a navrhujú sa špeciálne k prerážaniu rozdielov a medzidruhových bariér, takýmto spôsobom sa jasne narušujú prirodzené genómy. Temná strana sily a pôsobenie temných nepriaznivých energii sa pritom jasne v hmote prejavujú tak, že človek konzumáciou GMO potravín v ktorých sa nachádzajú bakteriálne gény vložené do ich DNA, prenáša cez svoje tráviace ústrojenstvo do svojich buniek a následne aj do prepisov negatívnych sekvencii ľudskej DNA.

 

Nenápadne skrytým spôsobom sa takto dostávajú do ľudskej DNA tzv. ľavotočivé bakteriálne gény, ktoré sú naladené na tzv. nepriaznivé ľavotočivé bioenergie. Pravotočivá štruktúra šrobovnice ľudskej DNA sa takto postupne infikuje a prelaďuje disharmonicky na ľavotočivú, vo výžive žiaľ dominuje ako keby kríženie človeka s bakrériami a vírmi, čo je skazené až hrozné. Na zamyslenie je zaujímavá otázka, na ktorú si môže každý odpovedať sám : Myslíte si, že neexistuje súvislosť medzi agresivitou ako negatívnou emóciou, snahou o moc a ovládaním medzi ľudskými bytosťami v závislosti na kvalite výživy hmotného tela ?

 

Geneticky modifikované potraviny môžu byť možno chemicky postrekované, sú proste odolné. Pýtame sa, za akú cenu ? Zvýšená toxicita týchto potravín vyvoláva preukázateľné poruchy imunity u ľudských bytostí v dôsledku narušenia DNA sekvencii, rakoviny rôznych druhov, alergie rôznych druhov. Na Slovensku, podobne ako aj u susedov v Česku, sme taktiež nedokázali odolať tejto GMO propagande, i keď nájdu sa výnimky, všetka česť. Ako malé národy predsa nemusíme stále kývať hlavou ako stádo. Môžeme sa snažiť pracovať na sebe, získavať a ukázať postupne svoje silné kvality, ktoré spočívajú vo vnútornej sile a priaznivej energii, nie fyzickej ale mentálnej, duchovnej a osobitých schopnostiach harmonizovania v oblastiach nielen hmotných. Z hľadiska vedeckých dôkazov, ale aj duchovných komunikácii a upozornení, sa môže veľmi ľahko stať genetická modifikácia čohokoľvek nebezpečnou zbraňou pre populáciu na Planéte Zem. GM plodiny sú aj hlavným článkom krmiva pre dobytok, takže sme nimi doslova zaplavení, je skutočným umením ľudskej bytosti vyživovať sa zdravo. Od nej je len na krok ku klonovaniu bytostí. Už v súčasnosti je stav alarmujúci, takže sa spamätajme, dokiaľ nie je neskoro.

 

Ako príkladom nestádovitosti môže byť v súčasnosti India, ktorá na základe farmárskych výsledkov zaznamenala zvýšenie úrody až na rekordné výsledky v dôsledku toho, že skoncovali s geneticky modifikovanými plodinami. V jednej z najchudobnejších oblastí Indie - Bihar - dokázali farmári bez použitia agrochémie, či GMO, lámať rekordy v produkcii ryže...

 

odkaz : www.casopis-sifra.cz/farmari-indii-vykazuji-rekordni-urodu-pote-skoncovali-geneticky-modifikovanymi-plodinami/?utm_source=facebook&utm_medium=groups&utm_campaign=Groups

 

Obrázok - India (Bihar)

 

Za zmienku stojí v tejto súvislosti fakt, keď samotná americká USDA (US Department od Agriculture), ktorá býva jasne pod tlakom notových vplyvov a agrochemických záujmov vydala štúdiu, v ktorej priznala, že za 15 rokov používania GMO nedošlo k navýšeniu úrody plodín.

 

Dosť podceňovanými sú v tejto súvislosti napríklad nenápadné, ale o to nebezpečnejšie technológie používané v súvislosti s výživou človeka. Konkrétne používanie mikrovlnných rúr na ohrev a prípravu potravín. Možno to vyzerá ako sci-fi, ale je vedecky preukázateľným faktom, ktorý potvrdzujú opäť aj duchovné komunikácie a vnímania viacerých bytostí na Planéte Zem, že mikrovlnné rúry a ich využitie pri ohrievaní jedla podporujú deštrukciu našej ľudskej pravotočivej podstaty. Pre niekoho to možno znie ako nezmysel, avšak pokiaľ chceme ako ľudské bytosti vzostupne rásť vo svojom vývoji, v prvom rade musí rásť frekvencia našej vnútornej bioenergie, na ktorú sme naladení, teda v podstate vnútornej čistoty a pochopiteľne aj harmónie a lásky. Úsilie ľudských bytostí o zvýšenie energetického potenciálu priaznivých bioenergii je kľúčové, resp. nie je to možné ignorovať ako nepodstatné. 

 

Bez rastu frekvencie priaznivej bioenergie ľudskej bytosti nie je možné zabezpečiť harmonické fungovanie endokrinného systému, nervovej sústavy a teda plnohodnotného fungovania ľudskej bytosti. Ešte asi bude trvať určitý čas, pokiaľ si ľudia uvedomia dôležitosť duchovno - energetických orgánov svojej bytosti, ktoré taktiež vyživujú ľudskú bytosť ako celok rôznymi druhmi bioenergii.

 

Vedecké výskumy, či už v bývalej SSSR, Rusku, alebo USA ale aj Švajčiarsku potvrdili, že pri násilnom pohybe molekúl (...pri aplikácii mikrovlnnej rúry) dochádza k poškodeniu bunkových blán a k znetvoreniu celkovej vnútornej štruktúry potraviny. Štruktúra týchto molekúl, ktoré sú poškodené alebo pozmenené pôsobením mikrovlnnej rúry spôsobuje, že sú dokonca nebezpečnejšie ako cudzorodé látky pre organizmus než poškodenia a zmeny vznikajúce pri varení a to mnohonásobne. Konzumovanie jedla zohriateho a pripraveného v mikrovlnke a to aj jedného denne spôsobuje okamžité a preukázateľné chorobné zmeny v krvi, konkrétne zvýšenie množstva bielych krviniek, naopak znižuje sa hladina hemoglobínu a vznikajú okamžité chorobné reakcie imunitného systému organizmu. Nie je náhodou, že v SSSR bolo zakázané používať mikrovlnky na varenie a prípravu jedál už v roku 1976... samozrejme, že aj tu sa nájdu zosmiešnenia, ktoré v súčasnosti tieto výsledky poprú...

 

Niet pochýb o tom, že v súvislosti s kvalitou výživy fyzického tela nie je potrebné nikoho presviedčať. Je to podobné ako u vnímania. Ludská bytosť, ktorá vníma jasne aj inými ako len fyzickými zmyslami a potvrdzujú sa jej tieto vnímania priamo v hmote, dokáže jednoznačne potvrdiť, že čím vyššie frekvenčné vyladenie ľudskej hmotno - duchovnej bytosti ako celku, tým vyššie frekvencie informácii a pravdy vie táto bytosť zachytiť a preniesť do hmoty. Čím jemnejšie vibrácie a čistota výživy fyzického tela v súlade s Prírodou, tým jemnejšie frekvencie energii môžeme zachytávať a vnímať a teda prijímať informácie a energie z takých duchovných hladín, na ktoré sme vyladení, kedy je úroveň Vedomia schopná harmonizovania vo vzťahu k celku a stáva sa vernou svetelným princípom v živote v hmote a vo večnosti...

 

 

Niekto by sa mohol opýtať : Načo to všetko je pre človeka potrebné z praktického hľadiska ? Z akého dôvodu je potrebné alebo vhodné mať u ľudskej bytosti kvalitné mimozmyslové vnímanie ?

Odpovedí je mnoho : ...Napríklad preto, lebo v prípade kvalitného vnímania priaznivých a pravdivých duchovných informácii a ich prenos do hmoty zo strany ľudskej bytosti sa znižuje riziko, aby sme nevolili politikov, ktorí nám nasľubujú nezmysly, ktoré nie je možné reálne splniť. Pretože väčšinou aj napriek tomu, že sú ich sľuby vedené nepriaznivým nereálnym mocenským populizmom ich (česť výnimkám) volíme... Duchovné informácie prenášané telepaticky alebo obrazno - zvukovým prenosom (intuícia) dokážu skutočne pomôcť v hmote človeku vopred, napríklad rozpoznať pravdu a lož, čistý priaznivý úmysel pred manipuláciou a pokusom o ovládanie, odhaliť hroziace nebezpečenstvo a pod...

Každý má právo slobodného výberu...

 

 

Problematike nevhodnosti BIOpotravín, fluoru vo výžive a jeho absorbovaní v prostredí, v ktorom žijeme, konzumácii liekov a chemických liečív, ktoré taktiež znemožňujú naladenie na zvyšovanie frekvencii priaznivých bioenergii ľudskej bytosti, sa budeme venovať v samostatnom článku.

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode