Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

V ČOM TKVIE PRINCÍP DOMÁCEHO VZDELÁVANIA ? (1. časť)

07.05.2018 22:45

 

Aké sú princípy domáceho vzdelávania ? Aký to má vlastne význam a zmysel ? Toto sú otázky, ktoré na prvý pohľad znejú ako bezvýznamné, resp. v súčasnej celospoločenskej situácií menej dôležité, či nepodstatné. Opak je však pravdou. Bez kvalitného vzdelávania a bez skutočnej snahy zvyšovať celkové vyladenie ľudských bytostí na vysoké frekvencie priaznivých energií v hmote a zvyšovania vnútornej čistoty a harmónie ľudských bytostí, kde domáce vzdelávanie je mimoriadne dôležitým článkom, budeme stále len blúdiť osudom vlečení v našich životoch ako biliardové gule (...guľa - mantinel -  guľa...). Stále budeme vo svojich omyloch bigotne presvedčení, akí sme všetci skvelí, všetci máme "svoju pravdu zo svojho uhla pohľadu" (...viď politická scéna...), akurát sa nevieme ani dvaja jedinci dohodnúť na ničom... Nevidiac pritom, že akákoľvek propaganda pri absencií harmonického spolužitia ľudských bytostí s Prírodou je v podstate vždy len extrém, ktorá nemá s priaznivým vývojom nič spoločné... 

 

Najmä v súčasnosti téma domáceho vzdelávania silne rezonuje aj na Slovensku. Otázne však je, či poznáme jeho princíp a zmysel. Stretávame sa s množstvom totálne vychýlených názorov (...najmä mladých mamičiek...), ktoré vôbec nechápu a nevnímajú podstatu domáceho vzdelávania. Tápu v akýchsi hmlistých hladinách neistoty z toho, čo bude s ich deťmi a ich vzdelávaním. Chýbajú im jednak kvalifikované informácie s dostatočným objektívnym nadhľadom a na druhej strane sú ich názory deformované rôznymi falošnými mentálnymi skriveninami či duchovnými náukami starej duchovnej cesty... Dostávame mnoho otázok, na ktoré nie je možné odpovedať v jednom článku. Tak aspoň stručne načrtneme niektoré zásadné impulzy, ktoré budeme zverejňovať v krátkych samostatných článkoch...   

 

Domáce vzdelávanie je mimoriadne zásadným prvkom vo vzdelávaní a v Novej architektúre súvislostí, pokiaľ bude tento impulz vedený na Svetelných princípoch. Je dôležité nepošliapať ho hneď v úvode, neskriviť ho. Podľa nášho vnímania (...nielen nášho...) tkvie domáce vzdelávanie v princípe záujmu rodiča byť bezprostrednou osobnou súčasťou harmonického vývoja svojho dieťaťa aj v oblasti vzdelávania, kedy "neodkladá" dieťa do štátneho alebo iného školského zariadenia. Osobnou súčasťou, teda byť prítomný pri vzdelávaní a byť osobným príkladom pre prenášanie a zvedomovanie harmonických impulzov, bez toho, aby dochádzalo k manipulácií dieťaťa, teda k navádzaniu na činnosti, ktoré chce iná bytosť než dieťa.

 

Isteže, na to je potrebné, aby bol rodič silná osobnosť, harmonicky všestranne rozvinutá, čo nie je v praktickom živote jednoduché. V prvom rade ako rodič byť osobným príkladom celistvej bytosti pre dieťa, pracovať každý deň na zvyšovaní svojej prirodzenej vnútornej čistoty a harmónie, teda na zvyšovaní frekvencie priaznivých energií, ktoré prúdia do ľudskej bytosti v praktickom živote v hmote z okolia Prírody, Vesmíru a pod. Prirodzená vnútorná harmónia a čistota človeka a jej sústavný prirodzený vzostup je podstatne vyšším kvalitatívnym prvkom bytosti než len človek - intelektuál prepchatý vedomosťami s tromi titulmi pred menom a za menom. Chladný intelekt bez zapojenia srdca mravnej intuície a Vedenia Svetelnými sférami z duchovných úrovní v hmote je vyslovene nebezpečný. Je vždy na rozhodnutí a slobodnej vôli rodiča, či si vyberie túto cestu domáceho vzdelávania, či si to môže dovoliť, či vnútorne súznie s týmto rozhodnutím, zvážiť komplexne situáciu, pretože domáce vzdelávanie sa nedá robiť na 50%, vyžaduje si pevnú vôľu na 100%. Zodpovednosť je pri rozhodnutí pre domáce vzdelávanie na rodičovi a nie na školskom zariadení.

 

Ide o každodennú mravenčiu prácu zo strany rodiča, kde nejde o intelektuálne reči, ale o kvalitné harmonické výsledky... V praxi sa stretávame často s teoretizovaním mamičiek o tom, ako sa dá v domácom vzdelávaní zvládnuť autizmus, ADHD, či Downov syndróm a pod. Väčšinou by chceli rodičia tieto špecifiká svojich ratolestí zvládnuť "čarovným prútikom" zo dňa na deň, avšak v realite to tak nejde. Každé dieťa je individualita a náročné procesy energeticko - informačných a mnoho krát aj karmicky náročných prípadov, sa vyväzujú postupne a dlhodobo. V prvom rade je potrebné zo strany rodiča pracovať na každodennom vylepšovaní vnútornej čistoty a harmónie a až následne sa dá postupovať po malých krokoch k stále novým výsledkom a pokrokom...

 

Vývoj prináša mnohé otázky, na ktoré však nie je možné odpovedať prostredníctvom zotrvávania na starých tradíciách a modeloch vzdelávania, ktoré už v súčasnosti nezodpovedajú Novému vývoju a deťom zrodeným na Planéte Zem v súčasnosti... 

 

 

...viac v ďalšom pokračovaní...

 

 

© Andrea Svinčiak

© Marian Svinčiak

www.alohawai.sk, máj 2018

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode