Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

...ĎALŠIE OTÁZNIKY OKOLO DARWINOVEJ EVOLUČNEJ TEÓRIE... DOKEDY SA BUDE V PRAXI VYUČOVAŤ PÔVOD ĽUDSKEJ BYTOSTI NEPRAVDIVO ?

06.12.2017 13:38

 

V minulosti sme uviedli vo viacerých článkoch skutočnosti a fakty vyvracajúce konkrétne princípy, o ktoré sa opiera Darwinova evolučná teória, resp. informácie preukázateľne ju spochybňujúce v jej konkrétnych oporných pilieroch. Ide o obrovskú tému, ktorú je možné sústavne doplňovať prácou viacerých vedcov a bádateľov na Planéte Zem, ktorí boli a sú ochotní pracovať "slobodne a nezávislo" aj za cenu pohŕdania zo strany vedeckej obce, ba dokonca mnohí vrátili kvôli tomu aj vedecké hodnosti. Duchovné komunikácie a zdroje poznania z minulosti a aj súčasnosti kontrolované vzájomnou krížovou kontrolou viacerých osôb na Planéte Zem sa potvrdzujú priamo v hmotnom svete, napríklad archeologickými nálezmi, rôznymi empirickými dátami v súčasnosti a pod. Pravdivosť im je bližšia ako trápne kabáty a nálepky, ktoré sa opierajú o nezničiteľnosť pomníkov neserióznej vedy...

 

Môžeme pokračovať v tejto téme ďalej. Ide totiž aj o slobodu, očisťovanie myslí ľudských bytostí a priaznivý vzostup Vedomia aj našich budúcich generácii priamo v hmotnom svete. Čistota myslí a Vedomia našich detí, niečo reálne by pre to každý z nás svojim osobným príkladom a vlastnou vnútornou čistotou mal urobiť. Sústavne pracovať na nej. Pokiaľ si nedokážeme priznať skutočný význam a pôvod či zrod n-dimenzionálnej ľudskej bytosti na Planéte Zem a vo Vesmíre, nikdy sa nemôžeme ako jednotlivci a logicky ani ako celok dostať na vzostupný priaznivý vývoj.  

 

Veľa otáznikov prinášajú v tejto súvislosti výskumy. Zásadným negatívnym princípom napojeným a dotovaným z temných štruktúr energetického pozadia nad hmotou u Darwinovej evolučnej teórie je fakt, že sa opiera o poničenie života jednej bytosti inou bytosťou v Prírode, teda silnejší prežíva na úkor slabšieho. Tento zdanlivo laxný princíp braný v drvivej väčšine automaticky (...veď to je predsa úplne normálne, že silnejší vyhráva ?!...) je v podstate skrivenou manifestáciou temnej strany sily a ovládacích elementov v hmote a zneužívanie nepriaznivej energie a síl v Prírode na "vedecké" vysvetľovanie vývoja života. Opieranie sa o tento princíp bigotným spôsobom ako o jediný správny pre vznik a vývoj človeka je scestné a vedie k vytváraniu ďalších negatívnych javov na Planéte Zem. Nepravdivá idea Darwinizmu o pôvode a vzniku človeka stojaca v súčasnosti na hlinených nohách a jej sústavné fanatické potvrdzovanie a manifestovanie priťahuje nepriaznivé energie rovnakej nepriaznivej kvality akou je ona sama, či už nad hmotou a aj v hmote.

 

Potreba moci, ovládania jednej bytosti druhou, nadraďovanie záujmov jedného národa oproti inému národu viedli preukázateľne už niekoľkokrát na Planéte Zem k vojnám. Akákoľvek nerovnováha, disharmónia a vychýlenie od stredu (...napr. cnosti...) do extrému v drvivej väčšine prípadov sa vytvorí priestor pre opačný extrém skôr či neskôr, aj keď sa to niekomu nepáči, dokonca aj na národnej úrovni, celoplanetárnej úrovni, nielen v osobných vzťahoch (...príkladom môže byť nová vláda v Českej republike, ktorej premiérom sa stal 6.12.2017 Andrej Babiš - pôvodom Slovák... dilema, prečo sa to stalo, že Slovák je premiér v Čechách je zrejme náhoda ?...resp. zrejme si stačí preštudovať podrobne dejiny vzniku Československa a prvej Československej republiky a udalostí, ktoré im predchádzali, viď ako bolo naložené s finančnou zbierkou zahraničných Slovákov v USA a pod..., závisť, pýcha...). Je teda jasné, že nič nie je náhoda a vždy ide o prenos a vzájomné pôsobenie energii jemnejších úrovní do hutnejšej hmoty i keď nie vždy spravodlivé najmä v minulosti do roku 1999 a pod. Ideál neexistuje, je možné sa však k nemu približovať, nie opačným smerom, je to možné preukázať aj matematicky.

 

Oscilácia nerovnováhy protikladov je značne vychýlená od nulového stavu rovnováhy v drvivej väčšine príkladov z praktického života na Planéte Zem. Nijakým manipulatívnym a ani alibistickým umelým spôsobom žiadne energie z duchovných sfér za nás nikdy nebudú impulzami konať v hmotnom svete (...viď akákoľvek mágia, vždy chce ovládať iné bytosti či energie...). Konať musíme my ľudia na základe vlastného vnímania a vedenia Svetelných priaznivých energetických a informačných impulzov prichádzajúcich do duchovného jadra ľudskej bytosti (...najmä v mieste srdcovej čakry 4A a aj na hlave v mieste čakry 7A...), ktoré prichádzajú bez ovládania a manipulovania prirodzene plynulou rezonanciou zo Svetelných priaznivých duchovných sfér v závislosti od frekvenčného vyladenia a vnútornej čistoty každej ľudskej bytosti. Život v hmote tieto skutočnosti jednoznačne potvrdzuje, potvrdzujú sa v hmotnom svete aj duchovné komunikácie a informácie získané z duchovných zdrojov poznania aj telepaticky, v našom prípade s presnosťou 93 až 95 %.

 

 

(Poznámka :

Telepaticky nie je problém vnímať akékoľvek informácie aj bez toho, aby ste pozerali TV, či počúvali rádio. Zásadou vyššej etiky je však nevlámať sa do integrity inej bytosti, teda nesnažiť sa vyťažovať z nej informácie, ktoré bytosť slobodne a dobrovoľne nechce ukázať, či uviesť (...napríklad súkromie a pod...). Je to ako pri masáži, pokiaľ niekto nedokáže prekonať ostych a stud z nahoty, nie je možné mu realizovať relaxačnú celotelovú masáž. Vždy rozhoduje slobodná vôľa. Niečo iné sú energetické a informačné plazmy, ktoré k nám prichádzajú bežne, tie je normálne v rámci rovnováhy zachytávať a vyhodnocovať. Za určitých predpokladov a karmických schopností či talentov (...nie magických...) ľudskej bytosti sa telepaticky jasne dajú vnímať informácie napríklad aj pri diagnostike energetických orgánov (čakier) a nehmotných oblalov (tiel) ľudských bytostí. Nepotrebujete vidieť žiadne farby spektra, viete však napríklad bez problémov rozpoznať, keď niekto klame, resp. hovorí informácie, ktoré nekorešpondujú so skutkovým stavom. Samozrejme najdôležitejšia je koncentrácia na vnímanie, aby bolo čo najpresnejšie. To, že sa na Vás pozerajú kvôli vnímaniu niektorí ľudia ako na "čudného", to je problém okolia a nie Vás. Tu nejde o zábavu, ale o podstatné veci potrebné pre podporu energii smerujúcich v prospech života...Informácie z duchovných zdrojov je potrebné vždy spresňovať a vyhodnocovať.)

 

 

Nezmyselný, nepravdivý a obľúbený príbeh rozprávky vyučujúcej sa v školách je založený na tom, že podľa pána Darwina sme bezvýznamné bytosti, ktoré vznikli šťastnou náhodou. Dokázali sme sa ubrániť brutálnej konkurencii a konfliktom a zotrvať v úrovni idey "prežitia silnejšieho". Nové objavy a stále nové informácie potvrdzujú zdroje duchovného poznania a tieto stále viac oslabujú dogmu Darwinizmu. Nemôžeme v 21.storočí riešiť problémy s úrovňou myslenia z 19.storočia. Už samotná skutočnosť o výskumoch DNA a oblasti genetiky za posledných 150 rokov jednoznačne preukazujú, že vystavanému pomníku Darwinizmu odzvonilo.

 

Príklady negatívnych vplyvov Darwinizmu v hmote ? Napríklad podľa Richarda Weikarta Darwinizmus podkopal tradičnú morálku a hodnotu života. Evolúcia sa stala novým falošným morálnym zákonom, čo mimoriadne posilnilo temnú stranu sily v hmote prostredníctvom eugeniky (...selektívne párenie napríklad u nacistov, eliminovanie nehodiaceho sa môže viesť k vývinu ideálnej ľudskej elitárskej rasy a pod...). Nie je tu viditeľný obraz Darwinizmu priamo vo vojnových konfliktoch ?

 

Najnovšie vedecké výskumy DNA jednoznačne potvrdzujú, že sme výsledkom zámerného procesu stvorenia, ktoré nás naplnilo výnimočnou intuíciou, súcitom, empatiou, láskou, schopnosťou sebaliečenia a neobmedzeného svetelného vzostupu. Iba vedec, ktorý nie je spútaný dogmami a obmedzeniami akadémie, či politiky a náboženstva už nemôže prehliadať nové dôkazy o pôvode človeka a zostať naďalej vierohodný. Pokiaľ nie sme ako ľudské bytosti výsledkom náhody, potom majú naše životy určite väčší zmysel ako len holý boj o prežitie.

 

V súčasnosti je preukázateľné a vedou potvrdené, že dĺžku nášho života určujú teloméry ako časti DNA. Enzým telomerasa opravuje, omladzuje a predlžuje teloméry, ktoré určujú, ako dlho budú naše bunky žiť. Tu je zásadné uvedomiť si, že spôsob života, vrátane cvičenia, výživových doplnkov stravy a redukcia stresu môžu dokonca napraviť poškodenie telomérov a starnutie buniek. Nad hmotou v duchovných (nehmotných) priaznivých (svetelných) hladinách a sférach s vysokými priaznivými frekvenciami existujú aj energie (...bioenergie) vysokých priaznivých frekvencii, ktoré je možné priviesť k ľudským bytostiam, pokiaľ majú ľudské bytosti záujem svojou slobodnou vôľou na zvyšovaní svojich frekvencii priamo v hmote (...vyladia sa na ne svojou vnútornou čistotou...), čo je možné vidieť a potvrdiť v našom každodennom živote. 

 
 

Tieto energie vplývajú v spojení s pravidelným cvičením Päť Tibeťanov (min. 21 krát denne) na vitalitu telomérov ľudskej DNA, dá sa povedať, že "omladzujú" a zvyšujú vitalitu a upevňujú zdravie ľudských bytostí (...pochopiteľne to neznamená, že sa staneme nesmrteľnými...), a v neposlednom rade priťahujú priaznivé energie pre ľudskú bytosť od Prírody (...samozrejme, že fyzické telo musí byť každodenne dotované kvalitnou výživou, starostlivosťou, výživovými doplnkami, pitný režim, sebadisciplína, atď...). Súčasne sa preukázateľne zvyšuje vnútorná harmónia a čistota ľudských bytostí, energetický potenciál, frekvenčné vyladenie (...nielen rečami ale skutočne...).

 
 

Tu je oporou samotný vedecký objav skutočnosti, že srdce je spárované s mozgom a na základe 40 000 senzorických nervov v ľudskom srdci sa otvárajú dvere k duchovnému jadru ľudskej bytosti v mieste čakry 4A a 4B (srdcovej čakre). Múdrosť a pamäť sídlia v srdci, samotné transplantácie srdca vo viacerých prípadoch jasne preukazujú prenos myšlienok rôznych bytostí z minulosti, čo jasne potvrdilo existenciu telepatických schopností. Pridať k tomu je možné, na základe renomovaných vedcov je matematicky vylúčené tvrdenie, že genetický kód ľudskej bytosti vznikol len cestou evolúcie nakoľko rastúci počet dôkazov v hmote preukazuje jednoznačne, že Vesmír je živá bytosť.  

 

 

Všetky vyššie uvedené fakty v súčasnosti veda vie preukázať aj matematicky, či vo fyzike. Väčšinou však ide o nemainstreamovú vedu.

 

 

Príroda a duchovné komunikácie s ňou jednoznačne potvrdil aj vedecký výskum v hmotnom svete. Neandertálsky typ človeka nie je naším predchodcom. Príroda na Planéte Zem a aj Príroda nášho Vesmíru 3D je založená na slobodnej spolupráci, nie na parazitovaní, či poničovaní iných bytostí. Samotný Kropotkin si dovolil oponenciou "zotrieť pána Darwina ako tabuľu", keď svojou expedíciou do Severnej Sibíri potvrdil presne fakty, že Príroda v spolupráci a jednote celistvosti je kľúčom k úspechu druhov, vôbec nie prežitie najsilnejšieho. Potvrdil, že lepšie podmienky sú v Prírode nastolené v prípade spolupráce a eliminácie konkurencie (súťaženia), teda vzájomná pomoc a vzájomná podpora.

 

Kontroverznosť evolučného Darwinovho zákona je vidieť na celej Planéte Zem. Napríklad v USA na úrovni štátov, kde zákony umožňujú vyučovať učiteľom vo verejných školách. Návrh zákona v senáte štátu Oklahoma v roku 2016 je toho krásnym príkladom. Republikánsky senátor Brecheen predstavil zákon, ktorý umožňuje učiteľom podnecovať študentov v kritickom myslení v témach, ktoré ovplyvňujú ich životy a ich budúcnosť. Cieľom je vytvoriť na verejných školách prostredie, ktoré vyzýva študentov skúmať vedecké otázky, vedecké dôkazy, adekvátne reagovať na rozdiely v názoroch v prípade kontroverzie. Učitelia majú študentom pomôcť pochopiť, kritizovať a posúdiť vedecké silné a slabé stránky jestvujúcich vedeckých teórií, o ktorých sa vyučuje a najmä kreatívnym múdrym myslením sa snažiť smerovať k Pravde.

 

Ako príklad je možné uviesť Doverský prípad z roku 2005. V tomto prípade 11 rodín žalovalo Školský okrsok Doverskej oblasti v Yorku, Pensylvánii, ktorý v roku 2004 nariadil učiteľom ponúkať v rámci učiva objavy podporujúce tzv. inteligentný dizajn ako alternatívne riešenie k tradičnému prístupu Darwinovej teórie. Išlo o podstatu, že niektoré vlastnosti Vesmíru a živých bytostí sa dajú najlepšie vysvetliť inteligentnou príčinou, nie ako neriadený proces prirodzeného výberu Darwinizmu. 11 rodín, ktoré žalovali Školský okrsok sa nedokázalo zmieriť s tým, že alternatíva k Darwinovej teórii - inteligentný dizajn je potenciálne blízka kreacionizmu vo výklade, že život a všetko živé stvoril Boh...

 

V neposlednom rade je tu zásadná skutočnosť, ktorou je spolužitie ľudských bytostí a jašterov priamo na Planéte Zem už v druhohorách, čo potvrdzuje mnoho archeologických nálezov a empirických dát. Nejedná sa teda len o duchovné zdroje poznania nad hmotou, ale aj hmotné dôkazy, ktoré sme uviedli v niektorých predchádzajúcich článkoch.

 

Pokiaľ sa jedná o seriózne vedecké dôkazy v hmote, je možné uviesť napríklad dva zásadné prípady. Objav ruských vedcov na Kaukaze v jaskyni Mezmaiskaja v roku 1987 pojednáva o postave a ľudskej bytosti Neandertálskeho dieťaťa zakonzervovanej a starej 30 000 rokov. Na základe analýzy mitochondriálnej DNA tejto objavenej bytosti detského vzrastu zo strany švédskych vedcov bola na 100 % potvrdená jej nezhoda s DNA dnešného človeka. 

 
 

V druhom prípade ide o nález z roku 2008 Kromaňonského typu človeka s vekom nálezu starým 28 000 rokov talianskymi výskumníkmi v južnom Taliansku vo Florencii. Týmto nálezom sa jednoznačne vyvrátila Darwinova evolučná teória po genetickej a anatomickej stránke a síce, že sa pri evolúcii človeka dejú pomalé zmeny v dlhých časových obdobiach (...zjednodušene povedané berúc zreteľ na fakt, že sa 30 000 rokov nič nezmenilo na Kromaňonskom type človeka...). 

 
 
 

Celkový obraz môžu doplniť viaceré archeologické nálezy kostrových pozostatkov a fosílií, ktoré preukazujú, že dnešný typ človeka žijúceho na Planéte Zem sa po nej pohyboval už v období pred 200 000 rokmi.

 
 
 
Nie menej zaujímavé dôkazy prinášajú aj rôzne výskumy v oblasti genetiky a fyzického tela. Tieto dôkazy jasne vylučujú Darwinove postupné pomalé vývojové zmeny v dlhých časových obdobiach. Napríklad 20 proteínov, ktoré umožňujú zrážanlivosť krvi musí fungovať vždy spolu, akonáhle by chýbal čo i len jeden z týchto proteínov krv prestane mať vlastnosť zrážanlivosti. Podobne je tomu u buniek. 40 častí ciliumu umožňuje bunkám pohybovať sa vo vode. Opäť musia pracovať všetky spoločne, inak pohyb bunky vo vode nie je možný.  
 
 
V súčasnosti existuje značné množstvo dôkazov priamo v hmotnom svete, na základe ktorých len nečestný človek môže tvrdiť opodstatnenosť Darwinovej evolučnej teórie, ktorá sa vyučuje stále v školách. Doslova aj slepý človek sa môže jednoznačne presvedčiť o tom, že Darwinova evolučná teória stojí na hlinených nohách. Nečudujme sa a neurážajme sa, pokiaľ sme stádo, ktoré kýva hlavami na všetko čo je v škole učené ako to jediné správne, že sa potom o nás hovorí, že ako národ osprostievame. 
 
 
Niet pochýb o tom, že v súčasnosti je možné vysloviť seriózny (vedecký) záver, že dnešný človek žijúci na Planéte Zem bol na Planéte Zem vysadený ako ľudská bytosť hotovej genetickej matrice DNA stvorená iným vyšším Vedomím a Stvoriteľskými bytosťami (...viacerých úrovní...) Vesmíru, v ktorom žijeme. Tým nie je nijako dotknutá kvalita potreby regenerácie plemien a očisťovania DNA rôznych špecifických kultúr a znakov ľudských bytostí, ktoré boli vysadzované na rôznych miestach Planéty Zem a miestami dochádzalo k ich kríženiu (...nie vždy priaznivému...).
 
 

Ľudská DNA je zázrak, zázrak, ktorý ešte dlho bude skrývať pred ľudstvom svoje hlboko ukryté poklady a doposiaľ nevyužívané sekvencie, ktoré sú obrovským potenciálom ľudských bytostí, pre ich neobmedzený Svetelný vzostup. Na druhej strane je potrebné ju očisťovať od určitých anomálií (...napr. archetypálne nepriaznivé úpisy a vychýlenia...) a nevykonávať v živote činnosti, ktorými si ju ničíme (...napríklad používanie wi-fi žiarenia, smartfónov a iných škodlivých zariadení...).

 
 
Práve preto budeme prinášať v tejto oblasti nové skutočnosti aj v niektorých ďalších článkoch... 
 
 

Zdroje a odkazy :

humanorigins.si.edu/

www.nationalgeographic.com/

 

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

© Peter Bauer 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode