Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

...DÁVNA MINULOSŤ... AKO SA DOSTALI NA PLANÉTU ZEM DINOSAURI ? (...VPLYV SFÉR STVORITEĽOV JAŠTEROV)

31.01.2018 12:10

 

Téme dávnej minulosti v období prelomu prvohôr a druhohôr v súvislosti s vtedajším pôsobením dinosaurov a ľudských bytostí súčasne na Planéte Zem sme sa venovali napríklad v článkoch zo dňa 26.12.2017 a 7.1.2018. Nakoľko ide o veľmi zaujímavú tému pre mnohých čitateľov, budeme v nej pokračovať doplňovaním ďalších a nových informácií z duchovných zdrojov poznania, ale aj hmotných dôkazov.

 

Dnes už vieme, že Darwinova evolučná teória je v podstate preukázateľne nepravdivá v mnohých svojich princípoch a základoch. Jednou zo zásadných otázok, ktorá v tejto téme rezonuje je napríklad " ...ako sa dostali dinosaury na Planétu Zem ? " Odpoveď na túto otázku sme sčasti uviedli aj v článku zo dňa 26.12.2017. Pochopiteľne, že je možné túto odpoveď sústavne spresňovať a doplňovať, objektivizovať, aby mala čo najvyššiu úroveň pravdivosti. Pri upresňovaní pravdivosti informácií je dôležité uvedomenie si skutočnosti, že Darwinove evolucionistické teórie podobne ako ani kreacionistické teórie o vzniku sveta sami o sebe neobstoja, toto uvedomenie nás postupne oslobodzuje... pravda je "niekde v strede" medzi nimi... Metamorfóza v Prírode existuje ako jeden z jej harmonických dejov, podobne však je preukázateľná aj teória morfických a morfogenetických polí Ruperta Sheldrakea...

 

Pri doplňovaní odpovedí a zvyšovaní jej presnosti a pravdivosti je potrebné začať aj z trochu iného pohľadu, je potrebné vnímať najvyššie možné dosažiteľné úrovne duchovných informácií a harmonických úrovní svetelných sfér na základe vnútorného frekvenčného energetického vyladenia, porovnávať ich a overovať opakovanou kontrolou viacerými osobami. My ako ľudské bytosti sa vyvíjame v hmotej úrovni hutnosti dimenzie 3D nášho Vesmíru. To však nič nemení na fakte, že sme multidimenzionálne bytosti s vonkajšími nehmotnými jemnejšími energetickými obalmi (telami), ktorých môže byť v závislosti od vyladenia ľudskej bytosti až 17 prípadne 21 podľa súčasných poznatkov, čo potvrdzujú aj špeciálne vedecké výskumy. 

 

Stvoriteľské úrovne pre náš Vesmír sú viaceré, nejde len o jednu bytosť. Sú to konkrétne určité samostatné úrovne a celky. Konkrétne úrovne Stvoriteľov jašterov vysoko nad našim Vesmírom sú jedny z nich a podieľali sa taktiež sčasti aj pozitívne na kvalite našej DNA ako humanoidných ľudských bytostí. Zjednodušene je možné uviesť, že ich úlohou a darom pre nás ľudí bolo dynamizovať v DNA sekvencie hadej sily, hadej energie, potrebných pre podporu tvorenia života.

 

To je však veľmi zjednodušená charakteristika, pretože tieto stvoriteľské úrovne jašterov mnohokrát agresívne zasahovali do vývoja humanoidných entít v našom Vesmíre v dávnej minulosti, dokonca mali záujem na poničení ľudských bytostí aj na základe genetických brutálnych pokusov, pri ktorých sa zneužívala veľmi silná jašteria mágia. Hadia sila a jej energetický potenciál sa veľmi ľahko môže zneužiť ako sluha temnej strany sily smerujúcej k poškodeniu života. Pôvodný čistý zámer tvorenia hadej sily sa stal vysoko temnou a toxickou propagandou práve stvoriteľských jašterých úrovní, hadia sila bola obrovskou silou zneužitou na temné duchovné vzostupy... 

 

V súčasnosti je týmto jašterým stvoriteľským úrovniam už znemožnené zasahovať do vývoja. Prešľapov, ktoré spôsobili hrôzostrašné následky bolo dosť a už sa mnohokrát ani nedajú očistiť, či vyviazať. Jašteria mágia smerovala k úplnému genetickému poničeniu 2.typu človeka (...kromaňonský typ človeka - Adamah Kadmon, alebo nazývaný tzv. "Adamov rod", vynikajúci autor J.R.R.Tolkien nazýva ľudí 2.typu vo svojich dielach Atani...). Aj v súčasnosti sú na Planéte Zem zrodené ako ľudské bytosti 2.typu mnohé pôvodom ako bytosti jašterých stvoriteľov (...plazoidné, hadie), ktoré majú mimoriadne karmické zaťaženie z obdobia spred 300 až 400 miliónov rokov, práve z dôvodu snahy o likvidáciu života humanoidov a genetických klonovaní s DNA smerujúcich proti životu humanoidných bytostí aj na Planéte Zem (...vyplýva to z ich karmickej očisty kontrolovanej krížovou kontrolou a výmenou informácií viacerých konkrétnych osôb v karmickej očiste na Planéte Zem...).

 

Práve vysoko zatemnené energetické superúpisy vytvorené zo strany jašterých stvoriteľov a ich duchovných hierarchií, v úrovniach vysoko nad našim Vesmírom a v iných dimenziách, spôsobili aj obsadenie Planéty Zem formami ľudských jašterov, zvieracími jaštermi a plazmi na prelome prvohôr a druhohôr (...dinosauri a iné...). Nekalé a neetické zásahy týchto entít do vývoja ľudských humanoidných svetov a iných planét s cieľom úplne ovládnuť tieto svety a poničiť život humanoidov. Jašterie bytosti mali vždy záujem ovládať, parazitovať a zotročovať, to je ich základný princíp fungovania kódovaný aj v ich DNA, sú k tomu aj vybavení mimoriadnou odolnosťou voči vonkajšiemu prostrediu, agresivitou, bezcitnosťou a extrémne silnou vôľou. 

 

Existujú len malé konkrétne výnimky pozitívnych príkladov rás stvoriteľských jašterých úrovní, hierarchií ľudských jašterov a zvieracích jašterých druhov, ktoré dokázali žiť v harmonickom súlade s Prírodou a humanoidnými rasami bez toho, aby sa snažili o ich vytlačenie z rôznych Planét Vesmíru, ide však o konkrétne vyššie svety nad našim Vesmírom a nie náš Vesmír v dimenzii 3D, v ktorom sa vyvíjame ako ľudské bytosti.

 

Slobodná vôľa z pohľadu jašterých entít v drvivej väčšine predstavuje jednostranne skrivený bezbrehý anarchistický režim, ktorý neberie žiadne ohľady na iné živé bytosti a zasahuje tak do slobodnej vôle iných bytostí. Fanatická posadnutosť nenažratosťou a sebeckým prežívaním na úkor parazitovania na iných bytostiach. Bolo to možné vidieť napríklad vo filmovom diele trilógie HOBIT - diel Smaugova pustatina, vytvorených na základe predlohy knižných diel J.R.R.Tolkiena - Hobit, Silmarillion a Pán Prsteňov. V niektorých scénach spomínaného dielu Smaugova pustatina trilógie Hobit je možné vidieť ako veľký temný jašterodrak - plaz potom ako z Osamelej hory v krajine Erebor vyhnal trpazlíkov a privlastnil si ich zlato v podzemí, posadnutý leskom zlata si bažil v jeho užívaní, spal v ňom. Pre chorobný sklon k obsesnému vlastníctvu zlata dokázal tento drakojašter - plaz bezproblémov zničiť celé mesto a mnoho ľudských životov, usmrtil aj mnoho trpazlíkov z ktorých zostalo len 9...

 

Podobne tak na začiatku druhej časti filmovej trilógie Pán prsteňov - Dve Veže hneď v úvodných scénach zostúpil Gandalf šedý do najhlbších úrovní podsvetia (... podvedomia... čím dochádza obrazne k fáze očisťovania karmických vrstiev...), aby tu zvíťazil v ťažkom súboji s temnou príšerou drakojašterom - plazom Baldrogom (...pozn. Baldrogov a podobné príšery vyrábal genetickým klonovaním v dávnej minulosti Melkor známy taktiež aj pod názvami Morgoth alebo Lucifer...). Po tomto víťaznom súboji a multidimenzionálnom transcendentálnom spojení Gandalfovej bytosti s vysokými frekvenciami svetelných energií sa následne Gandalf vráti do hutnosti hmoty 3D na Planétu Zem ako Gandalf biely - viac svetelný, silnejší a čistejší než predtým, aby svojou ešte vyššou svetelnou čistotou mohol bojovať proti náročnejšej temnote a dokončil tak svoju úlohu víťazstvom nad čarodejom a čiernym mágom Sarumanom. Temný klon Sarumana totiž obsadil kráľa Théodena (... čarodeja Sarumana zvábil k temnej strane samotný Sauron...).

 

Jedným z príkladov harmónie medzi jašterými ľudskými bytosťami, ktoré sa snažili rešpektovať Prírodu a iné humanoidné bytosti, kde práve naopak, človek chcel poničiť jašterov ľudského typu a zvieracieho typu a Prírodu v ich svetoch totálnou genocídou (...opačný extrém...) je filmové dielo AVATAR tvorcu Jamesa Camerona. Vytvorený filmový dej energeticky telepatickým prenosom zachytil J. Cameron aj z vyšších svetov nad našim Vesmírom a preniesol ho do hmoty na Planéte Zem vo forme už spomínaného cenného filmového diela, ktorého hlavný princíp spočíva v nádhernom spojení všetkého živého koreňovou štruktúrou stromov u jašterieho ľudu rasy Na' Vi s Prírodou (...na mesiaci Pandora...)

 

I keď skutočnú hĺbku diel J.R.R.Tolkiena - Silmarillion, Pán prsteňov, či Hobit ako aj režiséra J. Camerona - Avatar ľudské bytosti väčšinou nechápu a považujú ich skôr za sci-fi alebo rozprávky, v skutočnosti ide o diela s vysokou pravdivosťou, ich dej zodpovedá skutočnosti dávnej minulosti na Planéte Zem a v prípade filmu Avatar skutočnosti vo vyšších svetoch a sférach nad našim Vesmírom (...podrobnejším výkladom týchto diel sa budeme venovať v iných článkoch...).

 

 

Podľa konkrétnych opakovaných duchovných komunikácií so sférami a pamäťovými úrovňami nad našim Vesmírom je možné potvrdiť, že jašterie veľmi zatemnené evolučné genetické pokusy a klonovania začali prebiehať v úrovniach párnych dimenzií nad našim Vesmírom (...najmä v dimenziách 4D a 6D) už v období pred viac ako 6 až 7 miliardami rokov pozemského lineárneho vnímania času, teda keď ešte neexistovala ani Planéta Zem (...napríklad v oblasti galaxie Azgara...). Výsledky týchto evolučných genetických mutácií boli odzrkadlené vo vytvorení veľmi skazených hybridných jašterov a ich rasách. 

 

Genetické mutácie jašterých foriem života dopadli v konečnom dôsledku katastrofálne. Situácia sa postupne vyhrotila až do takého štádia, že v období zhruba pred 370 až 380 miliónmi rokov lineárneho vnímaného pozemského času, došlo k riadenému experimentu, ktorého cieľom bolo zlikvidovať totálnou deštrukciou genetický kód DNA plazojašterých entít. Jedným z výsledkov tohto procesu boli práve vyklonované rôzne moštrá plazov a jašterov (...dinosaurov a iných...), ktoré sa úplne vymkli kontrole a rozmnožili aj po Planéte Zem. Ich prenos aj na Planétu Zem bol tzv. "riadeným omylom" stvoriteľských jašterých úrovní vedených obsedantnými invazívnymi úchylkami... Pochopiteľne, že nezostalo len pri tomto štádiu a nakoľko sa tieto manipulácie s DNA jašterých a plazích entít v konečnom dôsledku totálne vymkli kontrole, muselo sa prikročiť k hromadnej a totálnej likvidácií týchto rôznych monštier...

 

Serióznym spôsobom potvrdzuje informácie o vysokej úrovni genetického inžinierstva u plazoidných jašterých stvoriteľských entít z iných dimenzií a vyšších svetov napríklad autorka Barbara Marciniaková v knihe Učení Plejáďanú - Země - klíče k živé knihovně (...kniha bola vydaná v originále v roku 1995, preklad do češtiny 1999).

 

Konkrétne na strane 87 a 88 tejto knihy autorka píše : " ...Pochopte, že energie rodu plazú jsou bohové stvořitelé. Jsou vynikajícími genetiky... Plazi jako výborní genetici znají své remeslo, velmi dobře ovládají genetickou organizaci a manipulaci... Takže v nekonečné existenci jsou rodiny plazú známy jako stvořitelé a bytosti odpovědné za organizování genetických struktur živých forem... 

... Ale nakonec mezi nimi a dalšími představitely bohú stvořitelú došlo k válce. Všechny války vyplývaly ze vzájemného oddelování se v zájmu získaní moci..."

 

(Poznámka : 

Barbara Marciniaková je médium zo Severnej Karolíny, USA, jedna z ľudských bytostí inkarnovaných na Zemi, ktoré majú úlohu určitým spôsobom - duchovným spojením a prenášaním informácií do hmoty sčasti vyviazať karmické zaťaženie vytvorené v minulosti mimozemskou entitou - Plejáďanmi, ktorí niekoľko krát vstupovali neetickým spôsobom do vývoja na Planéte Zem a starali sa do tohto vývoja s ovládacími ambíciami kontrolovať Planétu Zem ako celok. Išlo o určitú formu privlastňovania si Planéty Zem. Jedným z príkladov tohto konania a zasahovania je aj mystérium na Golgote...)

 

 

Na základe skúseností viacerých jedincov z ich vlastnej karmickej očisty a spomienok na jednotlivé udalosti z ich dávnej minulosti a životov, je možné ešte podotknúť, že jašterie entity vždy v minulosti zasahovali do zásadných manipulácií so životom. Jašterie stvoriteľské úrovne aj spolu so svojimi duchovnými hierarchiami a anjelskymi bytosťami (jašterí dhyani) mali k dispozícií schopnosti silných duchovných energetických potenciálov, čo im podvedome dávalo dynamickú aroganciu zasahovať aj do iných vetiev stvorenia v iných Vesmíroch aj v našom 3D Vesmíre, ktorého tvorcovia boli úplne iné bytosti (...napríklad Stvoritelia otcovia a iné bytosti...). Hodnotový rebríček stvoriteľských jašterých úrovní bol totálne vychýlený a v rozklade, ich vedenie podporené aroganciou moci vychádzajúcej zo schopností duchovných síl...

 

Ide o podobné zneužívanie a klonovanie bytostí a života, aké dnes robí aj pozemská veda napríklad v oblasti GMO potravín (...tváriac sa pritom aké je to skvelé pre nakŕmenie ľudskej civilizácie na Planéte Zem...), nehovoriac o tom, že obľubou jašterých stvoriteľských úrovní bola aj výroba biorobotov, kombinácia ľudských humanoidov a strojov zvláštnych schopností (...viď bájna Atlantída, či Melkorove genetické pokusy podporované jaštermi a plazmi...). Dominanciou jašterých stvoriteľov bolo stavať sa do úlohy manipulácie so životom, neprípustným a neetickým krížením rôznych druhov proti Prírode. 

 

 

Andrea, Marian (časť duchovnej komunikácie so "Zdrojom" svetelnej energie z 26.1.2018) :

 

"...v súvislosti s témou o ktorej píšete v článku je na mieste podotknúť určité informácie týkajúce sa symbolov, ktoré väčšinou ľudia žijúci na Zemi nie celkom jasne chápu. Konkrétne v modernom svete lekárska veda a profesia používa ako znak Aeskulapovu tyč, prastarý symbol, ktorý zobrazuje prepletené hady okolo tyče ako náznak určitých koreňov liečenia...

 

...V skutočnosti ide o odkaz plazích a jašterých stvoriteľských entít, ktoré práve vďaka schopnosti implementovanej do ľudskej DNA nazývanej HADIA SILA v rovnováhe dvoch svetelných vlákien pravotočivej špirály DNA (...frekvenčná rovnováha pravej a ľavej mozgovej hemisféry...) odovzdali ľudským bytostiam okrem iných aj schopnosť energetického samoliečenia a sebaliečenia prostredníctvom spojenia s Prírodou so schopnosťou neobmedzeného svetelného vzostupu...

 

... nejde teda len o liečenie fyzických tiel ľudských bytostí prostredníctvom chemických látok a produktov farmaceutických konglomerátov, ale o schopnosť energetického SAMOLIEČENIA, ktorá je skrytá v zatiaľ väčšinou neaktivovaných sekvenciách (kodonoch) ľudskej DNA...

 

... ešte je v tejto súvislosti na mieste poznamenať, že stvoriteľské úrovne jašterých entít "v súčasnosti" sú v drvivej väčšine postavené mimo možnosť zasahovať do vývoja na Planéte Zem a poškodzovať či ovládať život. Spôsobili totiž aj mnoho prešľapov, ktoré sa vďaka genetickému klonovaniu už nedajú vrátiť späť... Hadia sila je výnimkou pozitívnou, i keď z duchovného hľadiska môže byť skrytou zbraňou pokiaľ podporuje temný duchovný vzostup bytostí... práve preto je potrebné ju taktiež sústavne očisťovať... 

 

... vnímanie času na Planéte Zem je z pohľadu ľudských bytostí v 3D Vesmíre lineárne, čo spôsobuje obmedzenie a energeticko - informačný archetypálny úpis planéty Saturn. Toto obmedzenie je však pre 3D Vesmír potrebné... U stvoriteľských úrovní, nielen jašterých ale aj iných vysoko nad našim Vesmírom, je však vnímanie času tzv. "bezčasové", teda úplne nelineárne, pričom časový interval napríklad 100 miliónov rokov z pohľadu pozemského času sa javí z úrovní stvoriteľov ako zanedbateľný... 

 

... to je pomôcka k pochopeniu, že čas plynie v každej dimenzii ináč, pričom v úrovni Nekonečného Vedomia čas neexistuje, resp. nie je obmedzenou a ohraničenou veličinou s konštatnou rýchlosťou, ČAS AKO ENERGIA SA V TEJTO ÚROVNI IMPULZAMI SVETELNÝCH LÚČOV SLOBODNE a "RÔZNE" TVORÍ A ŽIJE, dosahuje podobne ako Svetlo aj rôzne, dokonca až "nadsvetelné" rýchlosti pre rozmanité frekvenčné a vibračné úrovne a sféry... 

 

... asi to nie je celkom vhodný výklad, pretože rozumom sa to pochopiť nedá... tie "lúče" v skutočnosti nie sú lúče, ale špirály s rôznou nekonečnou pravdepodobnosťou vektorových pulzačných skokov... v podstate je to nekonečná téma, ktorú je možné vnímať pri určitom frekvenčnom vyladení ľudskej bytosti cez "iskru" Zdrojovej energie v našom duchovnom srdci, ktorá nám bola do neho vložená... Na "stráženie" času a dimenzií, resp. rôznych štruktúr času, frekvencii energií a vibrácií rôznych dimenzií existujú taktiež konkrétne sféry a bytosti... "

 

 

Sféry stvoriteľských jašterých úrovní nie sú pochopiteľne jediné, ktoré mali vplyv na tvorenie ľudských bytostí a ich DNA. Týmto témam sa budeme venovať aj v iných článkoch...

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

www.alohawai.sk - január 2018


 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode