Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

DÁVNA MINULOSŤ - KAM AŽ SIAHAJÚ NAŠE KORENE ?... KTO BOLI CIVILIZÁCIA THUATA DANAAN ? ...POSOLSTVO PRE SLOVENSKO...

21.07.2017 17:15

 

Tento článok voľne nadväzuje na článok z 24.6.2017 (...Zážitky v Prírode - Návšteva Blatnickej Doliny - "sídla" Energeticko - Informačného Princípu a Úlohy (Ducha) Slovenského národa...). Pozorný a vnímavý čitateľ sám zistí určité konkrétne prepojenie týchto článkov. Obligátne nás zdokumentované dejiny a história vedú väčšinou k záverom, že história slovenského národa či Slovanov siaha do obdobia okolo 6. storočia nášho letopočtu. Je tomu skutočne tak ? Sme si skalopevne istí, že to nie je inak ? Opäť otázky s veľkým "O". A vôbec, načo je to dôležité ? Koho to zaujíma, veď dôležitá je predsa prítomnosť, jednanie v prítomnom okamihu ?

 

Každý si môže odpovedať sám. Naša odpoveď je veľmi jasná a jednoduchá. V prípade, že máme pozitívnu vôľu vyviazať sa z karmickej záťaže (...a to sa týka celej civilizácie žijúcej na Planéte Zem), určite to nie je možné, pokiaľ nepoznáme príčiny a skutkový priebeh udalostí dávnej minulosti, konkrétnych určitých anomálií smerujúcich až ku koreňom histórie. Poznanie príčiny, dôsledku a účelu, teda významu, poučenia. Pokiaľ sa chceme každý z nás pohnúť dopredu správnym smerom a podporiť tak pozitívny a priaznivý vývoj do budúcna, je našou elementárnou povinnosťou poznať svoju históriu, minulosť, aby sme sa mohli poučiť z prešľapov, nesprávnych rozhodnutí, omylov, nedostatočnej harmonizácie. Snažiť sa maximálne priblížiť k pravde o histórii. Aby sme neopakovali tie isté anomálie. Inak vývoj nemá význam. A práve vtedy, keď ako ľudské bytosti pracujeme na sebe a zvyšujeme do nás prúdiace priaznivé energie, bioenergie a ich frekvencie v hmote, v ktorej sa vyvíjame, môžeme nájsť "kľúče" v našich srdciach, ktoré nás povedú v novom vývoji pozitívnym smerom, nie ku katastrofe, či zániku... Žiadna snehová vločka z lavíny sa necíti nikdy zodpovedná... 

 

 

Berúc na zreteľ tému tohto článku, je vhodné sa obzrieť do obdobia dávnej Hyperborejskej civilizácie, ktorá predchádzala civilizácii Atlantskej a sčasti sa aj obdobia týchto civilizácii prelínali. Hyperborejská civilizácia mala svoje "sídlo" ako rozsiahly kontinent v oblasti Severného ľadového oceánu. Začiatok obdobia existencie tejto civilizácie je možné ohraničiť podľa informácii z duchovných zdrojov poznania zhruba okolo 500 000 rokov p.n.l.. Pokiaľ sa nejdeme zaoberať v tomto článku podrobnosťami o jednotlivých etapách vývoja Hyperborejskej ríše, môžeme stručne uviesť, že po čase obdobia jej najväčšej slávy, ktoré sa skončilo okolo roku 130 000 p.n.l. došlo k zásadnej migrácii obyvateľstva na juh do iných kontinentov dvomi hlavnými vetvami (...medzitým prebehli niektoré planetárne kataklyzmy - planéty Maldek a prelety Nimiru okolo Zeme...). Len okrajove spomenieme, že Hyperborejská ríša - ako ostrovná ríša pokračovala aj v období podľa viacerých zdrojov zhruba 95 000 až 70 000 rokov p.n.l..   
 
 

Podľa duchovných zdrojov poznania viacerých bytostí na planéte Zem v minulosti a súčasných duchovných komunikácii a vnímaní, druhá vetva, resp. druhá vlna migrácie z pôvodnej Hyperborejskej ríše smerovala západným smerom do dnešnej oblasti Nórska, Škótska, Írska a Grónska a geneticky veľmi výrazne ovplyvnila národ žijúci v dnešnom Anglicku. V období zhruba pred 100 000 - 90 000 rokmi práve táto druhá migračná vlna (...ktorá zrejme už pôsobila aj na Hyperborejskej ostrovnej ríši...) iniciovala vznik civilizácie Thuata Danaan, ktorá sa o niečo neskôr vydala smerom do strednej Európy.

 

Niektoré duchovné zdroje informácii z pamäťových zdrojov nad našim Vesmírom hovoria, že táto mimoriadne vyspelá civilizácia Thuata Danaan po vlne migrácie z Hyperborei bola zhruba v období 95 000 - 85 000 rokov p.n.l. ešte doplňovaná aj výsadkom mimozemských Hviezdnych Elfov zo súhvezdia Lýry (...entita vysokých kvalít z kráľovskej dynastie Lýry) priamo na ostrov nachádzajúci sa na mieste dnešného Írska.

 

 

 

V tejto časti článku sa posunieme z časového hľadiska do obdobia zhruba posledných 12 000 rokov p.n.l.. Po devastácii a zničení Atlantskej civilizácie (...ešte pred finálnou kataklyzmou...) došlo k rozsiahlej migrácii štyroch Atlantských vĺn civilizácie. Išlo o celosvetovú migráciu zostatku Atlantskej civilizácie zhruba okolo roku 10 000 rokov pred n.l.. Jedna z týchto migračných vĺn v počte obyvateľov cca 2 milióny nazývaná ako Chiquetatovia sa usídlila na západnom pobreží dnešného Francúzska, ďalej sa snažili dostať do strednej Európy, čo sa im aj sčasti podarilo. Tu prichádza zásadný moment stretnutia tejto migračnej vetvy Atlantskej civilizácie Chiquetatov s civilizáciou Thuata Danaan, konkrétne na významnom mieste v dnešnej Českej republike - Černé jezero na Šumave s výsledkom pozitívneho úspešného mierového vzájomného jednania. Iné duchovné zdroje poznania upresňujú, že dôležité niekoľkomesačné rokovania prebehli medzi Atlanstkými migrantmi Chiquetata a národom Thuata Danaan na mieste dnešnej Českej republiky známom ako "Desať kameňov", neďaleko prameňa rieky Vltava. Miesto "Desať kameňov" neďaleko prameňa rieky Vltava má mimoriadny energetický význam a skutočne úprimne ho doporučujeme navštíviť.

 

Postupne však pokračovali Atlanťania až k územiu dnešného Martina na Slovensku, kde podľa viacerých zdrojov prebehla trojtýždňová vojna práve s Thuata Danaan. Thuata Danaan totiž považovali tento postup Atlanťanov do vnútrozemia a stredu Európy za určité ohrozenie. Niektoré dochované informácie hovoria, že v tejto "vojne" bol zajatý hľadač múdrosti Marten z radu Atlanťanov (...zo skupiny Atlanťanov Chiquetata)... Nezmyselný vojenský masaker skončil so zostatkom Atlanťanov cca 180 000 osôb... (...niektoré zdroje upresňujú, že ich zostatok po konflikte bol menej ako 120 000 osôb), za čo v konečnom dôsledku mali Thuata Danaan veľké výčitky svedomia a táto zbytočná vojenská zrážka nezostala bez karmického zaťaženia a dôsledkov na strane Thuata Danaan...

 

 

Aký je význam poznania tejto histórie ?

 

Národ Thuata Danaan sú predchodcami národov, ktorých poznáme v západnej Európe ako mimoriadne vyspelých Keltov. S pravdepodobnosťou rovnajúcou sa takmer istote je možné potvrdiť, že Slováci a Česi sú minimálne nepriamymi potomkami národa Thuata Danaan, teda druhej migračnej vetvy Hyperborejcov sčasti premiešaných s Atlanťanmi (...jednej z migračných atlantských vĺn...) presne nazývanými ako Chiquetatovia. Thuata Danaan sa zaslúžili, v podstate ako potomkovia Hyperborejskej ríše, o mimoriadny význam pre Slovensko a Čechy, keď vybudovali na území "Zeme Dvojchvostého Leva - Bohemie" v období medzi 30 000 - 20 000 rokov p.n.l. vysoko pokročilý systém energetických centier prepojených medzi sebou aj s energetickým jadrom Planéty Zem. V týchto pokročilých systémoch energetických centier bola zachytená aj harmónia a energetické prepojenie a jeho karmický význam z hľadiska vyšších duchovných nadhľadov medzi našim Slnkom, hviezdou Sirius B, Alcyonom v súhvezdí Blížencov a Galaktickým jadrom našej Galaxie. 

 

Na základe duchovných vnímaní a komunikácii s vysokými duchovnými hladinami a zdrojmi môžeme konštatovať, že skutočná STAROSLOVANSKÁ RÍŠA existovala na území dnešnej Európy, Slovenska a Čiech už v DÁVNOM OBDOBÍ PRED NAŠIM LETOPOČTOM práve už aj v čase, keď prišla na toto územie Európy migračná vlna Atlanťanov - Chiquetatov, kde sa stretla s národom THUATA DANAAN, ktorý bol súčasťou početne väčšej skupiny. Opäť je teda zjavný kardinálny rozdiel oproti rozprávkam našich "oficiálne prezentovaných dejín", ktoré nám tvrdia, že počiatky Slovákov, korene Slovanstva a slovanskej kultúry začínajú až v 6. storočí nášho letopočtu (...viď dejepis základnej školy - podobne ako Darwinova evolučná teória). V súčasnosti existuje značné množstvo informácii z duchovných zdrojov, ktoré krížovou kontrolou viacerých osôb na Planéte tieto tvrdenia vyvracajú...

 

 

Táto energetická sieť bola neskôr pomenovaná ako Sieť Zlatého Levieho Rúna, v súčasnosti sa nachádzajú tieto studnice na území Česka a Slovenska, ktoré sú krajiny nazývané ako "Zem Dvojchvostého Leva". Niektoré vyspelé bytosti s náročnou "presahujúcou" karmou s množstvom úloh do budúcna pre priaznivý vývoj dokážu, resp. majú schopnosť vnímať duchovné informácie uložené a prúdiace cez tieto studnice, čo len potvrdzuje, prečo sa na území Česka a Slovenska vyskytuje značné množstvo inkarnovaných bytostí, ktoré žili v minulosti v Atlantíde, Starom Egypte a v oblasti Tibetu. Všetko má svoj čas aj potrebné informácie, energie a ich frekvencie primerané aktuálnej situácii... však čas je len ilúzia tej ktorej dimenzie, nie ? 

 

 

JE TEDA MOŽNÉ VYVODIŤ ZÁVER, ŽE väčšina ľudských bytostí žijúcich na Slovensku a v Čechách môže predpokladať s vysokou pravdepodobnosťou, že získala určitú karmickú záťaž aj vo svojich existenciách v Atlantíde, starom Egypte, či Tibete (...pochopiteľne okrem inej záťaže v iných inkarnáciách...) a teda majú možnosť bádať a pravdivo zisťovať svoje prešľapy, aby ich mohli karmicky vyviazať, ospravedlniť sa, poprosiť o odpustenie, očistiť a napraviť, pokiaľ sa chcú posunúť vo vývoji priaznivým smerom a neopakovať to isté aj v súčasnosti. Väčšinou išlo o prešľapy ako napríklad zneužívanie mágie bez rozdielu (aj čiernej aj bielej), rôznych rituálov na ovládanie ľudských bytostí, zneužívanie mimozemských technológii, ktoré nezodpovedali vnútornej harmónii ľudských bytostí, ktorým sa dostali do rúk, klonovaniu a geneticky zvrhlým zásahom do ľudských bytostí... Pochopiteľne, že karmických vrstiev je u ľudí mnoho, je to individuálne u každej bytosti a hlbšie karmické vrstvy môžu siahať v závislosti od veľkosti disharmónie do ďaleko dávnejšej minulosti aj mimo našej Planéty Zem... 
 
Ako je to možné ? Stačí si uvedomiť informácie z duchovného pozadia sveta, ktoré nám prinášajú fatálne dáta o tom, že náš Vesmír vznikol ako živá bytosť pred cca 950 miliardami rokov, dokonca informácie z veľmi vysokých duchovných úrovní a hladín hovoria o zrodení nášho Vesmíru a jeho predchádzajúcich etáp už pred obdobím 84 biliónov rokov... Naša pozemská veda s pokrivenou barličkou nám tvrdí, že náš Vesmír je starý 13,8 miliardy rokov, pretože ďalej nedohliadne. Vnímavý čitateľ si urobí záver sám...

 

 

Vyššie uvedené skutočnosti o určitých konkrétnych veľmi podstatných energeticko - hmotných základoch a otlačkoch Slovenska a Čiech už z obdobia 30 000 - 20 000 p.n.l. prostredníctvom národa Thuata Danaan a taktiež aj z obdobia posledných 10 000 rokov p.n.l. určitým zmiešaním s Atlantskou migračnou vetvou Chiquetatov potvrdzujú aj ďalšie dochované a prijaté duchovné informácie viacerých osôb na Planéte Zem, z ktorých niektoré uvádzame v ďalšej časti článku...

 

 

Zásadné je v tejto súvislosti aj prepojenie so starovekým Egyptom, kde v období 1359 - 1342 p.n.l. vládol faraon Achnaton, pôvodným menom Amenothep IV. Podľa dochovaných duchovných zdrojov poznania opakovane potvrdených práve tento faraón vyslal do územia strednej Európy dvoch zo 72 mudrcov - Balteana a Scylia. Baltean sa na svojej ceste dostal až na územie dnešného Slovenska, 2,5 km od zámku Bojnice, kde sa usídlil so svojou skupinou v tábore. Po niekoľkých dňoch táborenia prehlásil mudrc Baltean, že práve územie kde táboril pri Bojniciach je "...zasľúbená a jeho srdcu milá zem, kde v budúcnosti bude skrz slovo prúdiť pravda von...". Keď pokračoval Baltean v púti na západ, neďaleko rieky Vltavy prehovoril v zmysle, že ide o zem, kde "...múdri a mocní pod láskavým pohľadom draka chopia sa žezla a trónu...". Už si uvedomujeme, aké sú dôležité národy Slovenska a Česka vo vzájomnej úcte a harmónii ? Že majú skutočne a bez preháňania dôležité špecifické úlohy do budúcna pre pozitívny vývoj, ktorých nesebecké a harmonické pochopenie otvára cesty k energo-informačným a frekvenčným kvalitám, o ktorých sa nám možno ani nesníva...

 

 

Preukázať dobové udalosti z dávnej minulosti v súvislosti s migráciou z dávnej Hyperborejskej ríše smerom na juh aj s ďalšími súvislosťami môžeme konkrétnymi informáciami z duchovných vnímaní rôznych bádateľov a osôb na planéte Zem aj z ich karmickej očisty, resp. karmických informácii z ich minulých životov. Z nich niektoré vyberáme :
 
 
Podľa duchovných vnímaní a systémovej analýzy významného českého bádateľa Ivo Wiesnera, ktoré opisuje vo svojej knihe Národ v Lénu Bohú, migrácia civilizácie z Hyperborejskej ostrovnej ríše prebiehala taktiež v dvoch hlavných prúdoch, pričom jeden z prúdov smeroval na juh do oblasti dnešného Grónska, Islandu, Škandinávie, Britských ostrovov. Okrem iného vo svojej knihe konštatuje (str.19, 20), že : "Nedlouho po zániku země Hyperborejcú se na Euroasijskej pevnine takřka náhle vynořují dvě nové entity, Keltové a Árjové, pričemž Keltové se vynořují v západní Evropě... Domnívám se, maje pro to dobré dúvody, že Keltové i Árjové jsou přímými potomky onech dvou zmizelých kolon hyperborejských utečencú...".
 
 

Na základe súčasných opakovaných duchovných komunikácii bola civilizácia Hyperborei po zániku ríše roztrúsená po celej Planéte Zem, ale v nie veľkých zbytkoch bytostí. Väčšina prvej migrantskej vlny skončila v Atlantíde ako známa vyspelá "Modrá rasa", druhá vlna vytvorila neskôr kmene Arijcov, a prostredníctvom Thuata Danaan aj základy významných Keltov (...viď vyššie uvedené informácie). Inak bola väčšina tejto Hyperborejskej civilizácie po jej zániku postavená následne mimo vývoj na Planéte Zem a nebolo im umožnené inkarnovať sa NA ZEMI až na niektoré výnimky (...od 50. rokov minulého storočia), pretože nemali dostatočnú HARMÓNIU MEDZI DUCHOVNOU A HMOTNOU ZLOŽKOU BYTOSTI a taktiež nemali dostatočné ukotvenie a spojenie s Planétou Zem (...tejto téme sa podrobne bude venovať samostatný článok...).

 
 
Pokračovať môžeme aj ďalšími informáciami z knihy Ivo Wiesnera - Předpeklí Ráje, str. 103, kde píše autor v súvislosti s migráciou z Hyperborejskej ríše okrem iného, že  : "...Ješte před touto katastrofou Hyperboreové odešli na jih, jednak do podhúří Hindukúše, jednak cez Grónsko a britské Ostrovy do severozápadní Evropy, kde se objevují jako staří Keltové...".
 
 
Veľmi cenným zdrojom poznania, ktorý potvrdzujú aj duchovné komunikácie a vnímania zo súčasného obdobia sú staré Grécke mýty a báje. Jedným z nich je aj stará povesť, ktorá rozpráva o kráľovskom Héraklovi o jeho troch bitkách, ktoré musel absolvovať v čase keď ešte neexistoval Gibraltarský prieplav. Toto obdobie je preukázateľne totožné s časovým obdobím, kedy ešte Atlantída bola pred 2. katastrofou, teda pred rokom 15 679 p.n.l.. V tomto období podľa spomínanej povesti Európa ako celok bola v rukách veľmi vyspelej civilizácie Hviezdnych Elfov ako mimozemskej entity, ktorá sa nazývala Thuata dé Danaan, presne tak ich nazývajú aj staré Keltské pramene (...v preklade kmeň bohyne Danu). Súčasne s touto civilizáciou Thuata dé Danaan pochádzajúcou z Hyperborei obývali Európu aj vyspelé kmene Ligurov, ktorí boli ľudskou civilizáciou 2. typu s genetickou matricou typu Adamah Kadmon. Duchovné zdroje pritom potvrdzujú, že Hviezdni Elfovia Thuata dé Danaan a ľudské bytosti - kmene Ligurovia sa miešali a krížili, z čoho vznikli ich potomkovia s vysokými kvalitami a schopnosťami - ako napríklad starí Kelti. 
 
 
Túto mýtickú civilizáciu Thuata dé Danaan spomínajú vo svojich dielach aj antickí autori ako napríklad Seneca, Aristoteles, Plinius a iní. Spomínaní autori ako napríklad Seneca výslovne hovoria o tom, že Kelti sú potomkovia Hyperborejcov. Napríklad podľa údajov Eforosa, Keltov v dávnej minulosti v ich pôvodnej severnej zemi postihla veľká katastrofa, ktorá mnoho z nich zahubila.
 
 
Ďalšie zdroje poznania, ktoré potvrdzujú aj duchovné komunikácie a vnímania v súčasnosti napríklad s Kozmickým Vedomím a jeho pamäťou popisujú, že v období medzi rokom 9 000 až 3 000 p.n.l. bola v Európe rozšírená od atlantického pobrežia Iberského poloostrova až po Karpaty a zrejme aj ďalej vzácna entita megalitickej kultúry, so spoločným jazykom, vyspelou megalitickou architektúrou spojenou s vyspelými technickými, astronomickými, matematickými a fyzikálnymi znalosťami, vysokou úrovňou etiky a duchovným cítením. Išlo o kmene Ligurov, o ktorých je vyššie písané a ktoré žili v systéme synarchického štátu s prastarou civilizáciou Thuata dé Danaan. Ligurovia prevzali od Thuata dé Danaan najkvalitnejšie vedomosti najmä v súvislosti s architektúrou megalitických stavieb. Ich kultúru prevzali ich potomkovia, neskorší Kelti. Píšu o tom napríklad vo svojich dielach Jullian - Historie de la Gaule (Dejiny Galov) ale aj J.R.R. Tolkien v Pánovi Prsteňov, kde rozpráva o Hobbitoch (Periannathe)...
 
 
V tejto súvislosti sú zaujímavosťami aj ďalšie údaje, napríklad názov rieky Dunaj, ktorý pochádza práve od názvu civilizácie Thuata Danaan. Podobne aj názov rieky Vltava je odvodený od slova Valara - rieka mocných kráľov. Za zmienku pri tejto téme stojí ešte spomenúť vstup Keltov okolo roku 1 000 p.n.l. do Českej kotliny, kde významné duchovné informácie hovoria o tom, že práve Ligurovia spolu s Thuata Danaan vytvorili, resp. mali vedomosť o existencii mimoriadne dôležitých energetických duchovných centier - jedno z nich je v Prahe v oblasti Vyšehradu, kde je zásadný energetický kanál aj pre transdimenzionálne spojenie do vyšších svetov. Nepochybne bola spolupráca týchto dvoch skupín civilizácie a pochopiteľne aj ich potomkov - Keltov mimoriadne dôležitá pre historický vývoj Slovákov a Čechov (...nie je možné to podrobne zachytiť v jednom článku...). Tieto informácie je možné sústavne spresňovať a očisťovať.
 
 
 
Fyzické dôkazy v hmotnom svete o existencii Hyperborei a prepojení Keltských predkov na túto dávnu civilizáciu sú dochované na Planéte Zem len v menšom rozsahu, avšak existujú vedecké skupiny, ktoré vedia predložiť konkrétne dôkazy (...prinesieme v inom článku...).
 
 
 

 

V tejto súvislosti sa stále vynárajú otázky... Načo sme my, ľudské bytosti, na Planéte Zem ? Aký to má zmysel ? Je to náhoda ? Zaujíma nás to vôbec? Sme vdační za možnosť vyvíjať sa na obrom živom organizme - na našej Planéte Zem ? Sme pre našu Planétu parazity alebo harmonicky spolupracujúce živé bytosti ? Uvedomujeme si, že tlkot srdca každej živej bytosti je súčasťou obrovskej Vesmírnej hviezdnej symfónie ? Uvedomujeme si, že Nekonečný Zdroj Svetelnej Energie ako Prasvetlo - Prapočiatok, je pre nás síce nedosažiteľný, ale môžeme sa s ním spojiť, teda s jeho časťou v nás cez našu iskru života v našom duchovnom srdci pokiaľ sa frekvenčne vyladíme na jeho úroveň ? Uvedomujeme si, že význam duality v 3D dimenzii, kde sa nachádzame na našej Planéte Zem, je pre nás výzva nie trest, aby sme niečo pochopili a posunuli sa pozitívne a frekvenčne svojou čistotou vyššie ? Budeme čakať ako bábky na niečo, čo nás spasí, alebo začneme odstraňovať svoju jednostrannosť a zlé sklony na základe snahy vychádzajúcej zo srdca a vôle chcieť byť lepší priamo v hmote ?
 

 

 

Každá ľudská bytosť by mala zvyšovať v hmote svoju vnútornú harmóniu. Rovnováha hmotnej a duchovnej časti bytosti aj z hľadiska výživy, teda kvalitné enzýmy, stopové prvky, minerály,... na jednej strane, energie - pravotočivé priaznivé bioenergie, informačné, vitálne, životné, mentálne, emocionálne, ideové nehmotné na druhej strane. Na prvom mieste je kvalitná výživa fyzického tela, vysoký obsah surovej a živej stravy, ovocia, zeleniny, orechov, pitný režim, piť dostatok čistej vody, konzumovať výživové doplnky (...nevyhnutné z dôvodu, že obsah dôležitých minerálov v pôde už nie je taký ako napr. pred 200 rokmi najmä vplyvom chemtrails či pesticídov...), každodenné cvičenie Päť Tibeťanov, vysoká úroveň etiky v každodennom živote... A čo ďalej okrem toho ? Byť čestný a pravdivý v hmote nohami stáť na zemi a nie byť alibista, či zbabelec, postaviť sa temnote priamo v hmote, nielen s úsmevom na tvári hovoriť pri kolektívnych seánsach s chabou barličkou o pozitívnom vývoji. Každý sme ako bytosť individualita a nie je možné nás zaškatuľkovať konzervatívnym spôsobom do nejakého "svetelného" programu. Vždy platí zásada slobodnej vôle. Čím vyššia úroveň svetelnosti, čistoty a vnútornej harmónie, tým menšia potreba ovládať druhé bytosti. Inšpirovanie na základe osobného príkladu pod kepienkom ovládania je v podstate skrytou poruchou osobnosti. 

 

Existujú však skutočne objektívne preukázateľné dispozície v hmote (... kvalita výživy, informácie, energie a ich frekvencie, cvičenie Päť Tibeťanov, atď...), ktoré preukázateľne na základe empiricky merateľných výsledkov reálne človeka posúvajú frekvenčne vo zvyšovaní svojej vnútornej harmónie a čistoty. Je to možné zistiť a potvrdiť to môžu najmä Tí, ktorí to dennodenne robia ako napríklad my. Každý má možnosť to vyskúšať na základe slobodnej vôle. Pokiaľ sa nedokážeme postaviť v hmote priamo jasnému zlu a pôsobeniu temnej strany sily, ktoré nám brnká popod nos v rámci pozitívneho vývoja a vyviazania sa z pôsobenia karmy a duality nás nikto nespasí, nikto "tretí". 

 

 

Niektoré zákony, ktoré sú účinné napríklad aj v súčasnosti v rámci legislatívneho rámca aj u nás na Slovensku, sú z ľudí schopné robiť doslova otrokov, pretože vám budú suverénne tvrdiť skutočne, že " ...zelená farba je modrá... " ako keby ste boli farboslepí. Takéto typy zákonov, ktoré ako formálna stránka práva evidentne idú proti spravodlivosti sa snažia vsugerovať ľudom, že sú farboslepí, aj keď pritom farboslepí nie sú. Nuž, pokiaľ tento stav budeme rešpektovať s úsmevom na tvári (...a tváriť sa, že všetko je v poriadku), tak to môžeme zabaliť, pretože v takom prípade to nemá nič spoločné s pozitívnym a priaznivým novým vývojom, nakoľko ide o zjavne mentálne retardačné poruchy ľudskej civilizácie hraničiace s diletantstvom. 
 
Kto tieto zákony schvaľuje ? Komu slúžia ? No predsa tí, ktorých si sami volíme, resp nevolíme (... keď ignorujeme voľby) a tým im otvoríme vlastnou pasivitou cestu. Vtedy nám už nepomôže ani surová a živá strava a ani výživové doplnky s cvičením, pretože pokiaľ sme etickí alibisti až analfabeti, jednoducho fatálne nezvládame pojem cti, čestnosť, pravdivosť, pokiaľ sme zbabelci pri elementárnych udalostiach, nazaslúžime si pomoc. Alibizmus, nevšímavosť voči okoliu a sebaklamy s falošným úsmevom na tvári nás skôr či neskôr dobehnú a pokiaľ nebudeme mať sami v hmote mravnú iniciatívu, mravnú intuíciu, nikto a nič nám nepomôže, žiadny Boh nás nespasí...
 
Napríklad u mnohých ľudí na Zemi začína a končí ich "pozitívna" činnosť v hmote tým, že zapadnú do nejakého MLM systému ako bábky a to je asi tak všetko... princíp - hlavne nech ma platia. Je u nich zjavná absencia tvorivej schopnosti a činnosti a väčšinou aj schopnosti myslenia. Nezaujíma ich nič, hlavne že ma platia, nech mám čo jesť a piť... Títo ľudia sú väčšinou súčasťou stáda, ktoré chce ako vždy pomáhať druhým a pritom nevie pomôcť sebe. S ružovými okuliarmi v drvivej väčšine žijú v sebaklamoch, ale naučia sa hlavný princíp MLM, že 1 + 2 = 4, kde zároveň končí ich mentálna kvalita. Táto úroveň však je až príliš úboho málo na to, aby mohol niekto hovoriť o pozitívnom vývoji... (česť mizivému počtu výnimiek). Na druhej strane sa takéto úrovne ľudských bytostí smejú alebo závidia ešte aj telepatické schopnosti inej ľudskej bytosti. Pokiaľ chceme odhaliť veľké tajomstvá Vesmíru a vyšších svetov mali by sme vnímať termíny energia, informácia, frekvencia a vibrácia, musíme sa však priamo v hmote snažiť vlastným úsilím a odstránenie našich zlých sklonov, jednostrannosti, či porúch osobností.
 
 

Podobne ako vo vzdelávaní, väčšinou na Slovensku. Mnoho profesne vzdelaných učiteľov pracuje v poisťovniach alebo predáva kozmetické prípravky. Zostávajúci pôsobia väčšinou v mainstreamovom štátnom školstve, kde žiaľ zotrvačnosťou vyhnívajú bez ideálov (česť všetkým výnimkám). Len pár výnimiek sa snaží vniesť svetlo do vzdelávania svojou sústavne zvyšujúcou sa kvalitou aj v alternatívnom školstve. A čo naša veda ? S chabou barličkou bez kvality a bez spravodlivo prerozdeľovaných finančných prostriedkov na skutočne dôležitý výskum. Pomaly vám urobia štúdiu na čokoľvek, hlavne, že zaplatíte... otázka... "koľko to hodí ?"... je prvoradá (česť výnimkám). 

 

Pozrime sa napríklad na Fínsko... Tam sú kritériá kladené na pedagóga také, aby bol považovaný za najkvalitnejšiu a najharmonickejšiu ľudskú bytosť v spoločnosti, morálny a etický vzor aj s tomu zodpovedajúcim platom. Čo s tým u nás ? Budeme to ignorovať, aby sme vychovávali aj naďalej digitálne dementných jedincov ?

 

 

 

Tak ako hmotná zložka ľudskej bytosti potrebuje kvalitnú výživu, aj duchovná zložka bytosti potrebuje kvalitné a priaznivé energie na výživu. Podobne tak musí hmotná časť bytosti odstraňovať zlozvyky a svoje zlé zklony sebapoznaním a sebadisciplínou, mravnou intuíciou a iniciatívou, vysokou etikou zavádzanou do každodenného života a nielen čakať na nejaké energie, ktoré to za ňu uskutočnia. Len pri kvalitnom základe hmotnej časti bytosti môžu pomôcť vysoké a priaznivé energie nehmotnej a tým aj hmotnej zložke bytosti.

 

Pokiaľ my - ľudské bytosti budeme "vo svojom strede a srdci čistí a pevní" s maximálnou snahou o vnútornú rovnováhu a nebudeme závislí na systéme ako bábky vo všetkom, bude nám dopriate aj pomoci "zvonku" od vyšších kvalít a vysokých energeticko - informačných frekvencii priaznivých energii z Kozmického Vedomia jednak 3D dimenzie nášho Vesmíru v hutnosti hmoty, v ktorej sa vyvíjame, ale aj vyšších duchovných a energetických úrovní, kde už niet karmy a duality (...Nekonečné Vedomie). Vždy je to o harmonickej rezonancii rovnakých frekvencii energie.

 

 

(Poznámka : ... tu je možné uviesť jeden príklad z praktického života. Keď sa v roku 2004 v mesiaci september počas realizácie výstavby Mosta Apollo v Bratislave ponad rieku Dunaj mala vykonať mimoriadne technicky náročná operácia otočenia hlavného mostného poľa, bolo mnoho "neveriacich Tomášov", ktorí nepriali Doprastavu, aby sa to podarilo. Doprastav, a.s. bol jedným z dvoch členov združenia generálneho dodávateľa stavby. Hlavné mostné oblúkovité pole z ocele s hmotnosťou 5 240 ton a dĺžkou 517 metrov malo byť po vodnej hladine rieky Dunaj otočené na kalotovom ložisku o uhol 90 stupňov, čo sa nakoniec aj perfektne podarilo. Táto unikátna operácia, jedinečná v Európe a druhá na svete v tom čase, sa úspešne zrealizovala vďaka spolupráci nespočetného množstva ľudských bytostí tu priamo v hmote, priamo na stavbe. Od geodetov počínajúc, ktorí presne a pedantne museli sústavne premeriavať každý jeden milimeter posunu súlodia, na ktorom "plával" most, až po posledného pracovníka - montéra, ktorý odčerpával zo súlodia vodu podľa potreby pre jeho plavbu... Pamätám si, ešte aj prezident a predseda predstavenstva Dopravstavu Ing. Ivan Šesták bol priamo na stavbe a dohliadal na ňu... Pokiaľ by množstvo týchto spolupracujúcich ľudských bytostí nebolo pevných v hmote a nerobili presné a správne rozhodnutia - každý jeden presne ako súčasť celku - nemohla by byť takáto náročná operácia otočenia mosta po vodnej hladine zrealizovaná... Je to ako keď niečo funguje ako hodinky, každý presne vie čo má robiť. Žiadne energie za nikoho alibisticky nič neurobia priamo v hmote, impulzy neviditeľných energii a informácii môžeme prijímať z duchovných sfér, ale rozhodnutie musíme urobiť my ľudia. A pokiaľ sme ako ľudské bytosti frekvenčne dostatočne vysoko na základe našej kvality v hmote a stúpame, pritiahnuť môžeme o to vyššie frekvencie energii a bioenergii z duchovných hladín a sfér... rovnocenne komunikovať môžu len rovnaké dosahy frekvencii energii... Sme veľmi radi, že Slovensko môže byť hrdé na túto unikátnu technológiu budovania Mosta Apollo ponad rieku Dunaj už v roku 2004... Toto mostné dielo bolo v roku 2006 nominované ako jediná európska stavba na cenu OPAL AWARDS 2006 v USA, kde spomedzi piatich finalistov získalo významné ocenenie Americkej spoločnosti pre technické inžinierstvo).      

 

 

 

V tejto súvislosti je potrebné uvedomiť a priznať si zásadnú skutočnosť. V dimenzii 3D v našom Vesmíre, v našej hutnosti hmoty, v ktorej sa aj my vyvíjame na Planéte Zem, je vývoj riadený preukázateľne na základe vedeckého výskumu a empiricky podložených ukazovateľov za posledných minimálne 2000 rokov na základe archetypálnych pravzorov, ktoré sú ako úpisy zakódované aj v našej dvojvláknovej pravotočivej DNA. Čo to znamená ? 

 

 

Každá ľudská bytosť inkarnovaná na Planéte Zem ako človek 2. typu k ultimu svojho zrodenia, je okrem obťažkania karmickým zaťažením, životnými úlohami, atď., vedená (...väčšinou nevedome) aj inými energo - informačnými statusmi. Tieto statusy sa dajú nazvať aj ako určité vychýlenia od stredu (...stred vnútornej harmónie sa nazýva aj ako ušľachtilá cnosť). Inak sa tomu hovorí, že "...planéty nás k ultimu zrodenia nakláňajú, nie však donucujú... alebo, že od Prírody je každá ľudská bytosť svojská individualita...".

 

 

Súčasne máme k ultimu zrodu vytvorené určité priaznivé dispozície, na základe ktorých vytvorenia prostredníctvom vlastných schopností sa môžeme dopracovať k vnútornej harmónii (stredu), tzv. cnostiam, ktoré sú pre každé znamenie zverokruhu veľmi špecifické a individuálne. Opäť je možné preukázať empiricky vedecké výskumy v hmote (...výskumy realizované za obdobie posledných 100 rokov) týkajúce sa štúdii charakteristických prvkov, znakov, čŕt osobností bytostí, napríklad :

 

 

znamenie Vodnár :

 

- zodpovedajúce vládnúcej planéte Saturn

- kardinálne cnosti, ktoré má vytvoriť v hmote - vernosť, stálosť, charakter, večnosť idey a ducha, súcit, jemnosť

- hlavné neresti - závisť, strach, necitlivosť, surovosť, ovládanie v láske

- poruchy osobností, ktoré sa u bytostí narodených v tomto znamení vyskytujú - obsedantno - kompulzívna porucha osobnosti, SUPER EGO, (...nikto nevie nič lepšie urobiť ako Vodnár...), ovládanie a obmedzovanie tzv. "požieranie" svojich detí, obsesívna túžba ovládať masy cez propagandy,...  

- energetické a informačné negatívne plazmy, entity, astrálne egregory, ktoré toto znamenie priťahuje alebo aj produkuje (...v prípade negatívneho vyladenia bytosti - pôsobenia a prijímania temných síl a energii...) - leviathan ako temný parazit a jeho klony, mimoriadne vysávacie parazity, ktoré sa napoja na duchovné jadro ľudskej bytosti v čakre 4B na chrbte (...tzv. vlámanie do duchovného jadra ľudskej bytosti) a následne ju ovládnu úplne citovo, emocionálne, mentálne, komplexne na zadnej časti tela (chrbte) napojením na všetky čakry od 1B až po 7B, vytvoriť môže akokeby až "pancier" na chrbte

- v obdobiach znamenia Vodnára sa rozvíja napríklad konzervativizmus, determinizmus, astronómia, dejepis, archeológia, absolutizmus a absolutistické vládnuce konštrukty, princípy monarchie, hierarchický rozmer spoločnosti skĺbený s rovnosťou, Vodnár dáva vedomiu večnosť a nesmrteľnosť, mnoho prezidentov a panovníkov, vysokých politických predstaviteľov, bolo a aj v súčasnosti je narodených v znamení Vodnára... 

 
 
Poznámka :
 
... vieme čo v skutočnosti znamená symbol znamenia Vodnára - drží v každej ruke džbán a prelieva vodu z jedného džbánu do druhého ? Voda znamená očistu, život, isteže aj toto je vysvetlenie ale môžeme ísť aj ďalej, hlbšie. Prelievanie vody z ľavého džbánu do pravého a späť je symbolom harmonizovania energie a frekvencii sínusoidy dvoch mozgových hemisfér - ľavej a pravej, prípadne dvojvláknovej pravotočivej DNA... To je skutočný význam symbolu z duchovného hľadiska u znamenia Vodnára. Niečo podobné je množné vidieť aj u dvojchvostého Leva so zlatou hrivou, opäť je to o harmonizovaní a očisťovaní DNA...

 

 

 
znamenie Lev :
 
- zodpovedajúce vládnucemu Slnku
- kardinálne cnosti ktoré má vytvoriť v hmote - múdrosť, pravda, smerovanie k vnútornej slobode a harmónii spojenej so zodpovednosťou, srdečnosť
- hlavné neresti - mravná indiferentnosť, nihilizmus, prehnaný altruizmus
- poruchy osobnosti, ktoré sa u bytostí narodených v tomto znamení vyskytujú - negativistická, impulzívna 
- energetické a informačné negatívne plazmy, entity, astrálne egregory ktoré toto znamenie priťahuje alebo produkuje (...v prípade negatívneho vyladenia bytosti - pôsobenia a prijímania temných síl a energii) - napríklad sorat, spôsobujúci totálne ovládnutie duchovného Jadra ľudskej bytosti uchytením na čakre 4A a prikrytím tejto časti energetických a duchovných obalov pancierom z prednej časti, resp. iné zámky, mreže, bloky ovládajúce a deaktivujúce duchovné srdce bytosti
- v obdobiach znamenia Leva sa rozvíja napríklad filozofia, základné princípy demokracie, vnútorná morálka a mravná intuícia, individualizmus ľudskej bytosti vo vzťahu harmónie k celku, schopnosť tvorivo myslieť, znamenie ako duchovné zlato podporujúce iskru života, hadiu silu a iskru vedomia zduchovňuje hmotu...
 
 
V tejto súvislosti je zaujímavosťou preukázateľnou na základe štatistiky a empirických dát v hmotnom svete aj vzájomná kvalita vzťahov medzi ľudskými bytosťami narodenými v znamení Vodnára a Leva. Väčšinou sa medzi nimi stretávame s veľmi náročnými partnerskými vzťahmi nevynímajúc ani pracovné vzťahy. Isteže, existujú aj výnimky, ale je to skôr sporadické. Pri dostatočnom nadhľade ide o pochopiteľnú skutočnosť. Prečo je to tak ?
 
V stručnosti je možné oprieť sa o hlavný dôvod vychádzajúci z archetypálneho vychýlenia a jednostrannosti, ktorým je tzv. karmická opozícia týchto dvoch znamení. Pokiaľ sa však obe strany sústredia na rozvíjanie svojich kvalít a síl harmonicky pre priaznivý vzostup Vedomia ktoré ich presahuje vo večnosti a spoluprácu so snahou vytvoriť tie najušľachtilejšie cnosti vo vysokých energetických úrovniach vnútornej harmónie, vznikne medzi nimi dokonalá celistvá harmónia (...v praktickom živote je to skôr rarita...).
 
Saturn ako najsuchšia planéta našej Slnečnej sústavy vyžaruje zo seba do okolia 3 krát viac energie než príjme od Slnka. Súčasne ho však "spomaľujú" jeho prstence, ktoré akokeby zachytávali a nahrávali všetku minulosť ako na CD nosiče - prstence (...neschopnosť sa odpútať od minulosti, neschopnosť odpúšťať a pod.). Na druhej strane je to práve Slnko, ktoré dáva život našej Slnečnej sústave a drží v celistvosti a harmónii celú našu Slnečnú sústavu... Všetky tieto skutočnosti je možné aj navnímať duchovnou či telepatickou komunikáciou, každý vzťah je individuálny a špecifický, vždy ide o úrovne slobodnej vôle, vedomia a schopnosť naladenia výšky frekvencie vnútornej harmónie...
 
 
 
(Poznámka : V tejto časti sme uviedli len zlomok z charakteristických empiricky preukázateľných znakov typológie dvoch znamení zverokruhu (Vodnára a Leva) z celkového počtu 12. Pre obšírnejší výklad je potrebné akademické štúdium.).

 

 

Či teda niekto sympatizuje s týmito faktami alebo nie, je preukázateľné na základe výskumov vedy a integrálnej analýzy transdisciplinárnych prepojení psychológie, biológie, sociológie, histórie, že v našej dimenzii 3D hutnosti hmoty, v ktorej sa vyvíjame aj na Planéte Zem prebieha vývoj prostredníctvom archetypov (pravzorov) už ku dňu zrodenia. Týka sa to nás všetkých, ktorí žijeme na Planéte Zem. Primárne je teda na každom z nás, aby jeho slobodná vôľa obsahovala prvky mravnej iniciatívy, vysokej etiky smerujúcich k vnútornej rovnováhe priamo v hmote na Zemi, k čomu je potrebné harmonizovať city, vôľu, intelekt a intuíciu tak, aby žiadna zložka nepôsobila na úkor inej. Harmonizovanie energii citov, pocitov, emócii, mentálnych a ideových... Pokiaľ tomu tak nie je priamo v každodennom živote, ťažko je dosiahnuť zvyšovanie frekvencie ľudskej bytosti. Tu nejde o žiadny krok späť, ale o priznanie si pravdy. Čím silnejší základ v hmote a vyšší stupeň mravnej iniciatívy, VÔLE, SNAHY A SKUTKOV BYŤ LEPŠÍ A POZITÍVNEJŠÍ SÁM OD SEBA každým dňom svojho života a teda smerovať k zvyšovaniu vnútornej harmónie, tým skôr sa môžeme dostať k frekvenčnému vzostupu v hmote, k čomu nám môžu pomôcť aj čisté a vysokokvalitné energie, ktoré stupeň vnútornej harmónie a čistoty ešte znásobia a zvýšia. Takto je možné sa v rámci nového vývoja vyslobodzovať z archetypálnych vzorcov zapísaných aj do našej DNA, ktoré nás vychyľujú od stredu vnútornej harmónie. TO JE TVORIVÁ ČINNOSŤ NA CELÝ ŽIVOT PRE KAŽDÚ ĽUDSKÚ BYTOSŤ - ZLEPŠOVAŤ SEBA.

 

 

Na základe duchovných komunikácii je možné potvrdiť, že každý jeden z anjelov Dhyanov, ktorí pôsobili ako jedny z prvých bytostí v hmote pre tvorbu hmotného života na Zemi, mal svoje špecifické úlohy pri tvorbe aj vzhľadom k väzbe na Prírodu a Planétu Zem, čím vlastne vznikali archetypálne pravzory krásy, múdrosti, lásky, cností, atď. Podrobnosti je možné potvrdiť napríklad aj v dielach J. R. R. Tolkiena, spisoch Bonnské manuskripty, Lhasské manuskripty, v dielach H. P. Blavatskej a iných...

 

 

Z á v e r :
 
Posolstvo pre slovenský národ (...časť z duchovnej komunikácie 17.7.2017) :
 
"Slovensko je zemou, kde v dôsledku obrody duchovných aspektov a princípov života ľudí dôjde k povzneseniu celého národa nielen duchovne, ale aj Ekonomicky (...Ekonomicky znamená v harmonickom súlade s Prírodou...). Najskôr musí prebehnúť duchovná obroda národa - nemyslí sa tým podpora náboženstva (...jeho vyspelejšej menšiny ktorá sa stane neskôr väčšinou...) a ju bude nasledovať Ekonomický prospech a dostatok. 
 
Príde čas, kedy sa Slovensko a jeho brat Česko ako dva samostatné hrdé národy, stanú vzorom Svetla pre celú Planétu Zem. Tieto Zeme budú žiariť. Bude z nich vyžarovať pozitivita, ktorá presvetlí celé okolie a svet. Zázračné energie ľudských sŕdc, studničiek, potokov, riek prameňov, lúk, hôr a lesov, celej Prírody budú známe v celom svete. Pojem Rytierskej cti bude oslobodený a Svetlo aj v hmotnom svete naplní svoj význam, vitalita, láska, krása a mravná intuícia v kultúre prinesú vznešenosť a čistotu. A Planéta Zem sa poteší tiež, že Svetlo a čistota nemusí prichádzať len od veľkých národov, ale aj cez maličkých "bratov"...".
 
 
 
...niekto by sa mohol opýtať : Kedy bude ten čas, to priaznivé obdobie ? 
 
 

Odpovedať je možné vtedy, keď bude morfická rezonancia morfických a morfogenetických polí na Slovensku a v Čechách pripravená frekvenčne na ukotvenie vysoko pozitívnych, múdrych a priaznivých frekvencii inteligentných energii z vysokých duchovných hladín a úrovní nad našim Vesmírom priamo do hmoty v dimenzii 3D, v ktorej žijeme. Musí byť na to pripravenosť priamo v hmote. I keď v súčasnosti zhruba poznáme toto časové obdobie s diferenciou + / - 100 až 500 rokov, nie je možné ho zverejniť z karmických dôvodov. Čas totiž neplynie rovnako v 3D dimenzii v archetypálnom poňatí času ako v energo - informačných a frekvenčne vyšších duchovných úrovniach a hladinách.

 
 
 
Zdroje a odkazy :
 
duchovné komunikácie a vnímania
rôzne vedecké štúdie a ich vzájomné prieniky (...sociológia, história, psychológia, biológia...)
Ivo Wiesner - Národ v Lénu Bohú 
Ivo Wiesner - Předpeklí Ráje
staré Grécke báje a mýty
Rupert Sheldrake - Mylné Domněky Vědy
 
 
 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 

 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode