Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

POCHOPENIE DÔLEŽITOSTI HARMONICKEJ SPOLUPRÁCE ČLOVEKA S PRÍRODOU A PLANÉTOU PRE BUDÚCI VÝVOJ

08.06.2016 10:24

 

Milí priatelia,

mnoho ľudí s ktorými sa stretávame, sa zaoberá s dôležitosťou kvality hmotnej výživy v praktickom živote. Niektorí o tejto problematike len hovoria a niektorí sa naozaj seriózne snažia aj vo svojom živote aplikovať zdravú stravu, bohatú na komplexnú a zdravú výživu organizmu. Možno pre mnohých nepodstatná téma, avšak z hľadiska kvality ľudskej hmotno-duchovnej bytosti veľmi dôležitá ako súčasť celistvosti a harmonického vývoja.

Nie, vôbec nám nejde o to, aby sme nálepkovali individualitu človeka, či je vegetarián, vitarián a pod. Hovoríme o človeku, ktorý sa stravuje prirodzenou surovou stravou, ktorá mu v hmote má napomôcť k jeho svetelnému vzostupu. Je to možno neuveriteľné, ale nie je to žiadna veľká veda stravovať sa zdravo. O tejto téme by sme mohli písať donekonečna, predkladať rôzne vedecké štúdie. Každá bytosť je individuálna, ale niet pochýb o tom, že surová a živá strava, čerstvá zelenina a ovocie, čistá voda a orechy sú preukázateľne pri optimálnom zložení dennej stravy základom zdravej výživy u každého. U každého jednotlivca na Planéte Zem.

Pri postupnom vylad'ovaní všetkých zložiek ľudskej bytosti dosahujeme vedomie, že sami vnímame aké zložky živej a surovej stravy sú pre nás potrebné. Isteže môžeme hovoriť o doplňovaní niektorých významných prvkov pre organizmus samostatnými výživovými doplnkami, avšak podstata zostáva nezmenená. Surová a živá strava a jej optimálny podiel je rozhodujúci.

Postupne sa dostávame vedome, či nevedome k ekologickej stope ľudskej bytosti, ktorú zanecháva na Planéte Zem a v Prírode svojou každodennou činnosťou, do ktorej patrí aj odpad, ktorý človek vyprodukuje. Napríklad odpad vrátane toho, ktorý vznikne pri odpadkoch z polotovarov stravy a pod. Tieto fakty taktiež hovoria o úrovni vedomia človeka a jeho vnútornej čistote a harmónii. Na základe opakovaných vedeckých štúdii je preukázateľné, že zo všetkých jedov, toxínov, pesticídov ktoré sa nachádzajú v potravinách na Planéte vyprodukovaných sa z celkového pohľadu nachádzajú v ovocí a zelenine len v pomere 10 %, zatiaľ čo v živočíšnych produktoch je to 90 %.

Nie každý človek však má možnosť dopestovať si vlastnú čistú zeleninu a ovocie. Väčšinou tento deficit ľudia nahrádzajú nakupovaním v "špeciálnych obchodoch" s BIOPOTRAVINAMI. Tu prichádzame k veľkému problému. Zatiaľ čo z pohľadu čiste hmotného je možné potvrdiť, že biopotraviny sú o niečo čistejšie ako normálne, z hľadiska vyššieho duchovného nadhľadu svetelného vzostupu a pohľadu Vedomia Planéty jednoznačne môžeme hovoriť o ohrození temnými energiami a temnými systémami práve cez bioprodukty. Najväčšia hrozba temnej strany sily prichádza cez tie potraviny, ktoré prechádzajú spracovaním. Je možné to prirovnať napríklad k nápisu na výrobku "čerstvé mäso". Pýtame sa, aké mäso, pochádzajúce z mŕtvoly je čerstvé, ked' po jej smrti ako živočícha ho okamžite začnú rozkladať miliardy baktérii ? Možno sa to zdá nadnesené, ale aj pri stravovaní by sme sa mali vzdať podvedomých vzorcov opakujúcich sa z minulosti (stravovacie návyky) a začínat vždy od etiky. Stravovanie surovou a živou stravou, množstvo orechov, semienok, pitie čistej vody je v prvom rade etické, nemanipuluje a neovláda ľudskú bytosť.

 

Samostatnou kapitolou evolúcie je kvalita pitnej vody na Planéte Zem. Zdroje pitnej vody našej Planéty sú značne poničené a propagandy jednotlivých štátov vedené temnou stranou sily a temnými systémami napríklad spôsobujú, že rôzne nariadenia vlád jednotlivých štátov sú "napasované tak", aby radšej robili z vlastných občanov vazalov a novodobých otrokov, než by mali záujem o skutočne zdravé bytosti. Jednoduchšie je totiž určiť a zvýšiť napríklad prípustnosť parametrov vodivosti anorganických látoch ako kritérium kvality pitnej vody pre laboratórne výskumy odoberaných vzoriek, než prispieť k očiste tejto vody opatreniami, ktoré znižujú vysoké zisky nadnárodných konglomerátov, ktoré skupujú bývalé vodárenské podniky napríklad aj na Slovensku. Temná strana sily pôsobí v hmote aj rôznymi propagandami, ktoré sa nám snažia vsugerovať tézy, že voda, ktorú pijeme, je úplne v poriadku pre očistu a zdravie nášho organizmu a jediná podstatná vec je za ňu platiť.

 

A tu opäť prichádzame k hlavnému problému parazitovania ľudskej civilizácie na našej Planéte. Je to nadradenosť ľudí, nerovnováha, ktorú si civilizácia jednoducho privlastnila, ako keby potvrdením domnienky, že ľudia sú niečo viac ako Príroda a Planéta a budú jej všetci donekonečna rozkazovať a parazitovať na nej. Všetky činnosti, ktoré jednostranne zneužívajú Planétu sú vedené temnou stranou sily. Akékoľvek manipulovanie s energiami za sebeckým účelom je vždy temné. Niektorí ľudia si myslia, že tým, že "budú meditovať za Planétu a vysielať jej lásku" jej pomôžu pri očisťovaní. Podobné nezmysly a rôzne magické rituály pre záchranu Planéty a civilizácie sú vedené temnou stranou sily. Ako môže človek, ktorý každodennou činnosťou a produkciou toxínov, či už v úrovni hmotnej, ale aj duchovnej (myšlienky, slová, skutky,...) je v temnom páde očistiť alebo napomôcť očisťovať obrí organizmus Planéty ? Je potrebné si uvedomiť, že akékoľvek pôsobenie manipuláciou je vždy len manipuláciou, resp. magickým zásahom, ktorý je z pohladu Vedomia Planéty nevyžiadaným energetickým útokom a to aj pri zdanlivo "dobrých a čistých úmysloch".

 

Práve zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie každého jednotlivca, práca na sebe, je prirodzenou cestou ako zvýšiť kvalitu a čistotu morfických a morfogenetických polí Planéty Zem. Je možné konkrétne uviesť pozorovania a výskumy, ktoré potvrdzujú, že v rámci evolúcie Planéty aj v minulosti dochádzalo k inkarnáciám, ktoré mali úlohu napomôct k jej očisťovaniu, i keď z pohľadu výlučne hmotného to tak vôbec nevyzerá. Napríklad po druhej svetovej vojne sa na Zemi rodilo mnoho detí s Downovým syndrómom. Je to náhoda ? Určite nie. Tieto deti boli v podstate "liekom" na poničený aurický obal Planéty Zem, jeho éterické sily, najmä ťažkými depresiami zapríčinenými pustošením vojny. Práve deti s Downovým syndrómom majú obrovské schopnosti prinášať spontánnu radosť z úplne bežných vecí, ktoré si inak sebecky posadnutý človek vôbec nevšimne. Nádej je ich symbolikou. Podobne aj na prelome 20. a 21.stroročia sa zvýšil počet inkarnácii detí - autistov, detí s poruchami označovanými ako ADHD, poruchami imunity a náchylnosťami na alergie. Opäť nejde o náhodu. 

Znečistenie životného prostredia rôznymi vplyvmi temnej strany sily a zatemnených systémov, ktoré priniesla a prináša globalizácia v hmote, teda parazitovanie civilizácie na živom organizme Planéty Zem, sústavné drancovanie Prírody pri honbe za ziskom spôsobujú, že jednotlivci a civilizácia ako celok potrebujú vidieť pred svojimi očami a pocítiť na svojej bolesti to, že ku nám prichádzajú aj deti, ktoré nám ukazujú upriamenie pozornosti na seba, sú jednoducho iné. Ukazujú nám, že potrebujú lepší a čistejší svet pre krajší a plnohodnotnejší život. Nezaujímajú ich peniaze, dominujú u nich úplne iné kvality a hodnoty, ako napríklad prenos vysokých tónov do hmoty z vyšších duchovných svetov, úrovní a hladín. Potrebujú čistotu, harmóniu a trpezlivú spoluprácu a mnohokrát im nerozumieme práve preto, lebo sú vyladené na d'aleko vyššie svetelné frekvencie a bioenergie a nie sú tak ponorené do hmoty než bežný smrteľník bez otvoreného vedomia. Tieto deti nám opäť ukazujú, že v ich srdciach nádej vyhráva nad zúfalstvom a väčšina z nás nevníma ich vnútornú slobodu. Preto je smiešne až iritujúce, ked sa nejaký špeciálny pedagóg alebo psychológ (česť výnimkám) vyjadruje na tému autistov, resp. detí s ADHD ako keby boli "nekvalitní jedinci" a pritom sú tieto detské bytosti na vyššom stupni duchovného vývoja, než ten, kto ich má liečiť...

 

Každodenná mravčia práca na sebe samom je cestou k prirodzenému svetelnému vzostupu. Úplne banálne záležitosti, ktoré zanedbávame. Nevnímať veci z pozície Ega, pretože takéto "dobré úmysly" sú väčšinou vedené temnou stranou sily, dokonca ani nevieme čím sme vedení. Pokiaľ nevnímame, či akákoľvek činnosť nepoškodzuje iné bytosti, Prírodu a Planétu a svetelnom vzostupe nemôže byť ani reči. Podobne aj lipnutie na rôznych duchovných učeniach, ktoré na oko môžu prinášať okamžité výsledky alebo zlepšenia stavu vo fyzickej úrovni, avšak s čím v skutočnosti energeticky máme tú česť a kam to pomáha doviesť ľudí na Planéte, to je vec druhá z vyššieho duchovného nadhľadu. Nebyť súčasťou stáda, slobodne sa rozhodovať. Zamyslieť sa nad stovkami drobných každodenných činností a snažiť sa mať odvahu zmeniť zlozvyky a všade vnášať maximálnu etiku a mravnosť. To však neznamená za každú cenu manipulovať s druhými lžou a kamuflážami, len aby sme boli populárni. 

Napríklad civilizácia chŕli tony odpadu. Nedokážeme si ani predstaviť, čo za špina vychádza z našich domov, stačí si len uvedomiť množstvo chémie, pracích práškov, skrášľovacích prostriedkov a pod. Môžeme pokračovať telom vylúčenými liekmi, ktoré predpisujú naši lekári. Pokiaľ si uvedomíme našu dennú spotrebu týchto látok, týždennú, resp. ročnú a následne vynásobiť ľudstvom a máte hrozivý výsledok správania sa k Planéte. Čo zostáva robiť ? Zmeniť to, začať od seba, ísť ostatným príkladom.

Podobne ako sa zamýšľame nad každým odpadom našej spotreby, je potrebné sa zaoberať aj s každou myšlienkou, slovom a činom, ktorý realizujeme. Či v úrovniach energetických naše myšlienky, slová ktoré vysielame do sveta neškodia iným bytostiam, ľud'om, Prírode, Planéte, Vesmíru. Alebo naopak, či im to prospieva. U škodlivých myšlienok zvážiť, či tieto namiesto ich vysielania a tým posilňovania temnoty nie je lepšie radšej hned' v zárodku túto negativitu rozpustiť. Toto rozpúšťanie však nesmie byť na základe manipulácie s energiami z našej vôle. Pri tomto procese je potrebné spolupracovať so SIlami Svetla, Prírody a Planéty, ktoré nám podávajú ruky. Na nás je dôležité uvedomiť si kvalitu a povahu toho, čo v prítomnom okamihu, či ide o svetelné energie alebo sme spolupracovníkmi temnej strany sily. Každá bytosť má možnosť s týmito svetelnými silami spolupracovať, je to len na nej, počujeme a vnímame vždy to, na čo sme vnútorne frekvenčne vyladení a pomoc "zhora" prichádza mnohokrát zbytočne.  

 

Niekedy je veľmi ťažké zistiť, aký energetický náboj má myšlienka, či svetelný alebo temný. Úroveň Pravdy a Svetelnej kvality energii je totiž odvíjajúca sa od úrovne vedomia a duchovného nadhľadu. Z akej úrovne vnímame energetické pôsobenie a na akej rezonančnej úrovni harmonizujeme kvality energii okolo seba, čo všetko je súčasťou nášho pôsobenia, aké polarity harmonizujeme a aké temné úrovne máme prežiariť svetlom. Rovnováha, ktorú vytvárame a jej dosah z pohľadu JA nie Ega. Konanie z Ega je vždy naviazané na temnú stranu sily (túžba po moci, ovládaní, osobné ambície). Mnoho ľudí si myslí, že majú eticky čisté a dobré úmysly, ale v skutočnosti v podstate len sebecky manipulujú s energiami a navyše nevedia o tom. Väčšina jedincov škodí sebe, svojmu okoliu a tým aj Planéte nie na vedomej, ale nevedomej úrovni na základe nespracovaných karmických vrstiev otvárajúcich sa v podvedomí, kde nedokážu eticky zvládnuť a zharmonizovať prirodzene situácie a uvolnené energie, ktoré následne generujú negativitu a temné sily v aurickom poli našej Planéty. To nevedomé, o čom nevieme, na tom sme závislí, toho sa bojíme z Ega, to sú tie strachy, ktoré spôsobujú zúfalstvo a negativitu. Nestačí mať "dobrý úmysel", ked' sa za nim skrýva energeticky temná sila mocenskej ambície, ovládania a manipulácie. Opäť je to v konečnom dôsledku záťaž na Planéte s ktorou sa musí naša Zem vysporiadať, čo má veľmi negatívny vplyv na morfické a morfogenetické polia našej Planéty. Čím viac jednotlivcov bude ohľaduplných k našej Planéte, tým lepšie prepoklady sa budú vytvárať pre svetelnú evolúciu civilizácie v budúcnosti.

 
Čím skôr si uvedomíme, že ako hmotno-duchovné ľudské bytosti máme schopnosť tvorivo myslieť spolu s vedením z vyšších duchovných úrovní a hladín, tým skôr sa budeme vyslobodzovať z matrixu v ktorom žijeme. 98 % populácie na našej Planéte v podstate nemyslí a len sa potáca z miesta na miesto zacykleným spôsobom, ako keby pudovým autopilotom. Pokiaľ nebudeme vnímať poškodzovanie morfických polí našej Planéty nielen na fyzickej (hmotnej ) úrovni (odpady, chemické jedy a toxíny), ale aj na nehmotnej úrovni (myšlienky, slová), nebude možné hovoriť o harmonickej spolupráci. Planéta nie je "dojná krava", ktorá bude donekonečna tolerovať neomalenosť, neetickosť a sebectvo civilizácie, kde väčšinou každý vidí iba po vchodové dvere svojho domu. Len vysokoetický a nesebecký prístup môže podporovať svetelnú evolúciu našej Planéty a svetelný vývoj jej morfických a morfogenetických polí pre kvalitný život budúcich generácii.
 
 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode