Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

DOTYK A MASÁŽ AKO PROSTRIEDOK SAMOLIEČENIA A SEBAREGENERÁCIE V PRAKTICKOM ŽIVOTE ĽUDSKÝCH BYTOSTÍ ZAKÓDOVANÝ AJ V DNA...

09.03.2018 13:45

 

Vo viacerých článkoch v minulosti sme opakovane uviedli, že ľudská DNA obsahuje určité zatiaľ neaktivované sekvencie (...tzv. "spiace"...kodony...), ktoré skrývajú obrovský potenciál schopností ľudských bytostí. My tieto informácie vnímame presne z telepatických duchovných prenosov opakovane (...najmä ide o komunikácie so "Zdrojom" svetelnej energie ale aj inými živými sférami a bytosťami...). Stále viac sa nám postupne spresňujú informácie mozaiky produkované aj rôznymi výskumami špičkových vedcov na Planéte Zem (...najmä ruská veda je veľmi vysoko svojou kvalitou...). Zatiaľ ešte nie je čas na otvorenú aktiváciu týchto sekvencií ľudskej DNA v plnom prúde, nakoľko na Planéte Zem nie sú v súčasnosti zatiaľ vytvorené predpoklady pre jej priaznivý vývoj a vzostup Vedomia potrebného množstva ľudských bytostí z civilizácie, nie je pripravené morfické pole. Existuje veľká pravdepodobnosť, že by mohli byť tieto výnimočné schopnosti zneužité.

 

Prečo ? Harmonizačná schopnosť ľudskej bytosti - vnútorná čistota a tvorivé schopnosti musia byť v rovnováhe, to je zásadná, povedzme axióma. A to je súčasne väčšinou najväčší problém u ľudských bytostí, pretože pokiaľ etika a jej úroveň zaostáva za tvorivými schopnosťami, skôr či neskôr dôjde k mocenskej potrebe ovládacej štruktúry a to je cesta k úpadku a zániku civilizácie. Tu je zjavný princíp, prečo je potrebné, aby sa ľudské bytosti snažili zvyšovať frekvencie priaznivých (svetelných) jemnohmotných energií, na ktoré sú vyladené a ktoré prúdia do duchovného jadra ľudských bytostí v mieste srdcovej čakry (...označenej 4A). Práve takto, prijímaním stále vyšších a čistejších energií z nehmotných sfér Svetla sa zvyšuje vnútorná čistota a harmónia u ľudských bytostí vyvíjajúcich sa v hmote, ktoré sa prejavujú v hmotnom svete ako vysoká etika a harmonizačný nadhľad. Duchovné a hmotné zložky ľudskej bytosti sa stávajú celistvými a harmonickými, 50 % tvorí duchovná zložka, 50 % tvorí hmotná zložka.

 

Tieto spomínané schopnosti ľudských bytostí spočívajú najmä v neobmedzenom vzostupe do Svetla v úrovni duality nášho Vesmíru 3D. Spočívajú vo zvyšovaní frekvencií priaznivých energií, ktoré prúdia do ľudskej bytosti z Prírody a okolia, Vesmíru... (...na ktoré je vyladená) nehmotnými súčasťami tiel ľudských bytostí, duchovno - energetickými orgánmi (čakrami), ale aj v schopnosti samoliečenia týmito energiami. Nevynímajúc priaznivé účinky priamo na fyzické telo. Sčasti môžeme tieto schopnosti prebúdzať už aj v súčasnosti, kde priamo v praktickom živote je výnimočným prostriedkom dotyk a masáž.

 

Podľa duchovných komunikácií, potvrdených aj priamo v hmotnom svete, dotyk a masáž jednými z najhlbších princípov samoliečenia ľudských bytostí, ktoré máme zakódované aj v DNA. Samozrejme, že nejde len o fyzické telo, ale aj o jemnohmotné telá. Príklad ? Keď sa udrieme alebo popálime, ihneď si chytíme boľavé miesto a zvoláme napríklad "au". Ide o automatický podvedomý impulz sebaobrany a samoliečenia. Tu niekde je vidieť a vnímať v praxi, že podvedome, nevedome každý človek, či malé dieťa takto pri bolesti reaguje.

 

Ako sa potvrdilo aj dôkazmi v praktickom živote na základe duchovného vnímania a karmických očíst konkrétnych bytostí, história významu dotykov a masáže siaha až do obdobia dávnej Hyperborey, teda ešte do obdobia, kedy na Planéte Zem existovalo ľudstvo 1.typu, napríklad Hviezdni Elfovia a pod.. Masáž bola spočiatku používaná ako zmierňovanie bolesti trením, neskôr sa začala masážou zmierňovať únava fyzického tela, sčasti na odstraňovanie produktov látkovej výmeny (očisty)

 

Samozrejme, že aj v neskoršom období, v čase, keď už na Planéte Zem existoval aj človek 2.typu, tzv. genetickej matrice Adamah Kadmon, nachádzame oporu duchovných komunikácií aj v praktickom živote, ešte z obdobia pred bájnou biblickou potopou a Noemovou archou. Najstaršie písomné zmienky o masáži pochádzajú z Egypta na Erbesovom papyruse z obdbia okolo 5 500 rokov pred n.l., kde už je masáž uvádzaná ako liečebný prostriedok. V Indii bola masáž ako súčasť osobnej každodennej hygieny. Pri vojnovom ťažení Alexandra Veľkého do Indie v roku 327 pred n.l. aj on priamo zistil, že indickí lekári používali masáž ako liečebný prostriedok. Babylončania a Asýrčania používali masáž ako liečebný prostriedok hlavne pri vojsku, na nabudenie pre výkon v boji.

 

Ďalšia história masáže a dotyku je významná v Grécku, kde sa už začala masáž používať nielen pri liečbe, ale aj v športe. Hippokrates písal taktiež o účinkoch masáže. Rimania sa naučili masážne postupy práve od Grékov. V Ríme je potrebné spomenúť lekára Galénosa, považovaného za praotca športovej masáže, ktorý bol lekárom školy gladiátorov a tu už dochádza k deleniu rôznych typov a druhov masáže pri príprave na športový výkon u gladiátorov. 

 

Veľký úpadok kvality a významu dotyku a masáže ako komplexnej starostlivosti o fyzické telo nastal v stredoveku pod vplyvom kresťanskej ideológie. V tomto období používali masáž len Arabi a práve od nich preniklo ich učenie k Turkom a Slovanom. 

 

Slovo Masáž pochádza od gréckeho slova MASSO, čo znamená stláčať, mačkať, tlačiť, hnietiť. Slovný kmeň francúzskeho slova MASSER sa zaslúžil o zmedzinárodnenie. Princíp týchto slov znamená aj trenie. Celoplanetárny význam masáže a ukotvenie v hmote je možné vidieť napríklad v hebrejčine - slovo MAŠEŠ, v arabštine MAS, v latinčine MASSA.

 

Jednou z hlavných bytostí, ktoré preniesli svojim životom dôležitosť masáže do praktického života bol švéd Peer Henrik Ling, ktorý založil prvú masérsku školu v Štokholme v roku 1813. Práve on zaradil masáž do telovýchovnej sústavy. Otcom novodobej masáže je univerzitný profesor Zabludovsky, ktorý napísal viac ako 100 pojednávaní o masáži. Samotná športová masáž vznikla originálne vo Švédsku a Fínsku, ktorú na Olympijských hrách v roku 1900 osvojili aj športovci z USA. Po čiastočnom prepracovaní a po OH v roku 1912 ju prevzali športovci aj v Európe. V Moskve zaradili výučbu masáže na ITVS v roku 1924, prvé kurzy masáže sa konali v ZSSR v roku 1930.

 

V Československu boli špičkovými odborníkmi na masáž V. Chlumský (...vydal knihu Učebnica o masáži v roku 1906), v Prahe na ITVS sa začala masáž vyučovať na vysokej škole v roku 1951. Vynikajúcim dielom je kniha z roku 1975 o masáži od MUDr. K. Žaloudka, podobne tak špičkový odborník pán Kolesár, na Slovensku aj MUDr. J. Jánošdeák, to sú všetko priekopníci novodobej masáže, ktorým patrí vďaka a úcta. 

 

 

MARIAN (duchovná komunikácia so "Zdrojom" svetelnej energie) zo dňa 5.3.2018 :

 
 
Marian :  ... Pokiaľ je mi umožnené mať prístup k Novým informáciám, prosím o spojenie a prenos, bližšie vedomosti a vnímania týkajúce sa významu masáže a dotyku pre ľudské telo v dnešnom celistvom vývoji na Zemi. Ďakujem.
 
 
" Zdroj " svetelnej energie : 
 
" Je veľmi vhodné zaoberať sa práve zo strany Tvojej osoby s touto témou. Sám to jasne vnímaš. Otvára Ti to obrovské možnosti v osobnom vývoji a službe ostatným ľuďom. Masáž a princíp dotyku pre ľudské telo je mimoriadny, viac než si ľudia uvedomujú. Už samotný dotyk, hladkanie je prejavom Svetla, Tepla a Lásky, Jemnosti, Spolupatričnosti, Harmonickej slobodnej vôle, má obrovský účinok na viacerých úrovniach jemnohmotných aj hmotných priamo vo fyzickom tele. Oddeľovaním sa ľudskej civilizácie od Prírody došlo k podceňovaniu významu dotyku až zneužívaniu dotyku na scestné účely...
 
 
... podobne tak masáž, má mimoriadny význam, širokospektrálny, dotykom a masážou realizovanou zo strany odborníkov pracujúcich na svojej vnútornej čistote a harmónií sa prenášajú a privádzajú k ľudským bytostiam úžasné energie, ktoré telo liečia a vyživujú. Sám vieš o kvalitách rôznych masáží mnoho, venuješ sa tomu dlhé obdobie. Je potrebné to sústavne očisťovať, práve neustálou prácou na sebe a zvyšovaním svojej vlastnej čistoty...  Podarilo sa Ti v minulosti úspešne pomôcť mnohým ľudom aj deťom, ktorým nevedeli pomôcť ani lekári... Keď Ťa títo ľudia poprosili o pomoc, neodmietol si ich a čo je dôležité, "išlo Ti to samo a podarilo sa pomôcť s konkrétnymi výsledkami", už samotná Tvoja prítomnosť v konkrétnych prípadoch liečila... Dokážeš sprostredkovať tieto energie cez svoju bytosť k iným a môžu sa stať sprostredkovateľmi aj ďalšie ľudské bytosti... zásadné je plné spravodlivé rešpektovanie karmických súvislostí, príčiny a dôsledku, bez privilégií a umelej liečby...
 
 
... masáž a dotyk skutočne sú prostriedkom samoliečenia a sebaregenerácie aj prostredníctvom vysokofrekvenčných svetelných energií, na ktoré sa ľudské bytosti na priaznivom vzostupe môžu vylaďovať a získať otvorením nových sekvencií DNA (tzv. kodonov) v spolupráci s Prírodou, Vesmírom, stredom našej Galaxie, ... neobmedzený vzostup ľudských bytostí v hmotnom svete na Zemi má obrovské možnosti. Schopnosť samoliečenia masážou vlastného tela by mala byť súčasťou každodennej potreby a psychohygieny, k čomu by sa mali viesť aj deti od útleho veku...
 
 
... určite je dôležité pre Nový priaznivý vývoj venovať sa tejto téme, ktorá môže pomôcť ľudským bytostiam byť zdravšími a najmä môže znížiť závislosť ľudských bytostí na konzumnom spôsobe zdravotníctva a nadnárodných farmaceutických spoločnostiach... So zdravím sa bude na Zemi obchodovať len do takej miery, do akej to dovolia ľudské bytosti...  Zdravý človek nepotrebuje pravidelné návštevy lekárov, nehovoriac o nemalých finančných nákladoch... Ideálny stav neexistuje, avšak snaha o optimum byť zdravší je mimoriadne dôležitá u každého jednotlivca. Je potrebné byť pevný, tak, ako ste to ustáli aj s partnerkou Andreou už mnohokrát... 
 
 
Nepodľahnúť žiadnym zatemneným komerčným metódam, kde za peniaze rôznymi kurzami a "rýchlovýkrmňou" je každý absolvujúci za 3 dni "certifikovaný esoterický učiteľ a liečiteľ", bez dlhodobej práce na sebe...  snažiť sa pracovať stále len na sebe, zvyšovať kvalitu... 
 
 
... je potrebné dôsledne sa venovať BREUSSOVEJ a DORNOVEJ metóde masáže, sú veľmi dôležité pre pomoc pri karmickej očiste aj iným bytostiam. Z chrbtice, miechového kanála a jej jednotlivých častí, stavcov a medzistavcových štruktúr sa uvoľňujú pri karmických očistách ľudských bytostí z karmických vrstiev rôzne nekvalitné "staré" energie súvisiace často s temnými štruktúrami, ktoré zanechávajú mnohokrát aj vo fyzickom tele a jemných tkanivách degeneračné a bolestivé účinky (...najmä v miestach vyústenia koreňov nervov z miechy do celého tela)... Preto je potrebné čistenie aj na fyzickej úrovni (...okrem kvalitnej výživy, cvičenia...). V neposlednom rade je to aj CELOTELOVÁ  LYMFOMASÁŽ, pretože ľudské bytosti majú problém mnohokrát VO FYZICKOM TELE s metabolizáciou a očisťovaním produktov látkovej výmeny prostredníctvom nefunkčného lymfatického systému, práve lymfomasáž pomáha s detoxikáciou fyzického tela a podporuje proces antioxidácie pri výžive...
 
 
... pri masáži je základným princípom vnútorná energetická čistota a harmónia bytosti, ktorá ju realizuje, pretože mnohé techniky masáží, najmä východné, boli počas dlhodobého negatívneho vývoja na Zemi infikované a sú napájané energeticky negatívnymi vplyvmi rôznych starých filozofií, mágie, manipulujúcej so živlovými energiami v astrálnych úrovniach Planéty Zem...
 
 

Z PRAKTICKÉHO HĽADISKA JE DÔLEŽITÉ UKOTVIŤ V HMOTE ZÁKLADNÝ PRINCÍP A PRVOK ÚCTY K ŽIVOTU A ZDRAVIU. BYŤ VĎAČNÝ ZA ZDRAVIE A JEHO KVALITU, VITALITU, ZDRAVIE FYZICKÉHO TELA A NEHMOTNÝCH TIEL, CELISTVEJ BYTOSTI. VÁŽIŤ SI ZDRAVIE A STARAŤ SA OŇ KAŽDODENNOU STAROSTLIVOSŤOU... 

 
 

TENTO PRINCÍP SÚVISÍ KONKRÉTNE AJ S PSYCHOHYGIENOU - HLADKANÍM A JEMNÝM MASÍROVANÍM VLASTNÉHO TELA U KAŽDEJ ĽUDSKEJ BYTOSTI, ZAČÍNAŤ UŽ U DETÍ. ÁNO, HLADKANIE VLASTNÉHO TELA A JEMNÉ KRÚŽIVÉ POHYBY PRAVOTOČIVÝCH ŠPIRÁLOK PO CELOM TELE DLAŇOU, KONČEKMI PRSTOV... MIMORIADNY VÝZNAM MÁ NAPRÍKLAD KRÚŽENIE V SMERE HODINOVÝCH RUČIČIEK (PRAVOTOČIVÉ, v smere pohľadu na človeka zvonku...), V MIESTE PLEXUS SOLARIS, KDE SA NACHÁDZA "EMOCIONÁLNY MOZOG" V MIESTE ČAKRY 3A, A V MIESTE SRDCA NA HRUDNÍKU (ČAKRA 4A)... SAMOZREJME, ŽE PEKNÉ VNÍMANIE JE MOŽNÉ DOSIAHNUŤ AJ PRI VZÁJOMNÝCH DOTYKOCH, HLADKANÍ, ČI MASÁŽI CELÉHO TELA NAPRÍKLAD MEDZI PARTNERMI, RODIČMI A DEŤMI, NAJMÄ MEDZI MATKOU A DIEŤAŤOM A POD... Samostatnou kapitolou je chrbtica, tej je však potrebné sa venovať detailne a samostatne...

 
 
... Ľudské bytosti majú v našom Vesmíre dispozične slobodnú vôľu, ktorá má rôzne frekvenčné úrovne v závislosti od ich vnútornej harmónie a čistoty, od toho sa odvíja aj zodpovednosť. Tí, ktorí sa nechajú inšpirovať sami spoznajú skôr či neskôr priaznivé výsledky pre ZDRAVIE a Nový vývoj...".
 
 
 
Marian :  Ďakujem za komunikáciu a nové informácie. Veľmi si vážim tieto možnosti v hmotnom svete.
 
 
 
 
Poznámka (Andrea, Marian) : 
 
V jednej z duchovných komunikácií z roku 2017 so "Zdrojom" Svetelnej energie nám bola odovzdaná informácia, na základe ktorej ARKTURIÁNI považujú masáž fyzického tela u ľudských bytostí na Zemi vyvíjajúcich sa v hutnosti hmoty 3D za mimoriadne dôležitú pre priaznivý vzostup aj v súvislosti s energiami Slnka, na ktoré je možné sa napojiť cez konkrétne duchovno - energetické orgány (čakry)...
 
 
 

ANDREA (duchovná komunikácia so "Zdrojom" svetelnej energie) z 7.3.2018 :

 
 
Andrea : ... prosím o aktuálne informácie v súvislosti s ľudskou DNA a princípom sebaliečenia ľudských bytostí sebamasážou a masážou, aké dôležité princípy a prieniky harmónie je potrebné sa sústrediť v súvislosti s regeneráciou DNA, výživovým poradenstvom a cvičením ?
 
 
" Zdroj " svetelnej energie :
 
" Bunky vášho tela potrebujú vhodné podmienky, ktoré by napomáhali procesu vylaďovania. Jednoducho povedané: kvalitná výživa a zdravé prostredie, z ktorého sú odstránené toxíny. Druhou dôležitou podmienkou je dostatočne priame a silné vzájomné spojenie, ktorého prostredníctvom by bunky zachytávali "vysielanie" z nervového systému a žliaz (endokrinných žliaz). Z tohoto pohľadu je zdravie závislé na troch kľúčových procesoch - bunkovej výžive, odvádzaní toxínov z tkanív a vzájomnej koordinácii. 
 
 
Pokiaľ prebiehajú tieto procesy harmonicky, tak, ako majú, môže každá bunka slobodne plniť svoj účel a napĺňať účel života. Koordinácia, ktorá je k tomu potrebná, sa prejavuje na niekoľkých úrovniach. Rovnako, ako vy ľudia, tak vaše tkanivá medzi sebou neustále súperia o výživu a priestor na život. Každá bunka prináleží celku, ale väčšinu toho, čo je spoločné, zdieľa s bunkami vo svojom vlastnom "dome", potom v "meste", potom v "štáte" a potom v "krajine, či "Planéte". 
 
 
Každá bunka a každý orgán majú vždy svoje vlastné povinnosti, svoje priority a potreby, na ktorých naplnení závisí ich prežitie. Zdravie spočíva v zladení týchto potrieb pre dobro a priaznivý svetelný vzostup celku. Choroba a stres môžu vzniknúť vtedy, keď vznikne boj a to v prvom rade na duchovnej úrovni, čo sa prejaví na úrovni fyzickej.  
 
 
Akonáhle sa jednotlivé časti spoja harmonicky dohromady, regulujú už samy seba a začnú pôsobiť pozitívnym smerom, s Vedomím svojho účelu. Každá jedna choroba má duchovnú príčinu (... napríklad karmickú príčinu) a predovšetkým bolesti, ochorenia a degenerácie chrbtice tým viac, že sa tu nachádzajú aj duchovné príčiny ochorení. Vaše telo je priamym dôsledkom myšlienok, čiže vzorcov, ktoré ste si vytvorili a stavebných prvkov, ktoré ste do neho vniesli prostredníctvom toho, čo ste zjedli vrámci výživy. Každá bunka tela je v sebe Vesmírom. 
 
 
Nervy prenášajú silu, ovplyvňujú štruktúru, fungovanie aj chemickú rovnováhu vašich telesných buniek. Príkladom je MASÁŽ. Masáž, ktorú vykonáva bytosť, ktorá sa vylaďuje vo všetkých smeroch na priaznivý frekvenčný vzostup v hmotnom svete, má sebadisciplínu, očisťuje svoje duchovné aj hmotné telo, správa sa eticky, je mimoriadne prospešná pre bytosti, ktoré takúto pomoc potrebujú na telesnej aj duchovnej úrovni. 
 
 
Pokiaľ masáž, dotyk alebo akúkoľvek činnosť súvisiacu s ľudským zdravím, či poradenstvo v danej oblasti (napr. výživové poradenstvo... osobnostný rast, duchovná liečba a pod...), vykonáva bytosť, ktorá nemá vysoké etické a morálne zásady, nestará sa o svoje fyzické a duchovné telo, o svoje duchovno-energetické orgány, je vedená čiste konzumným stimulom a zištnosťou, nemôže mať potrebný nadhľad nad zdravím a potrebami klienta a teda ani výstup z takejto diagnostiky nie je harmonický na všetkých úrovniach. Z dlhodobého hľadiska pre priaznivý vývoj ľudskej bytosti, ktorá potrebuje poradiť je dôležitý celistvý prístup na všetkých úrovniach. 
 
 
... pre samoliečenie ľudských bytostí je Príroda pripravená v harmónii podať im pomocnú ruku prostrednícvom rôznych liečivých rastlín, bylín a darov...".
 
 
 
Andrea : Ďakujem za komunikáciu a nové informácie.
 
 
 
Významu masáže a konkrétnych druhov masáží pre zdravie aj z hľadiska karmickej očisty ľudských bytostí sa budeme venovať v ďalších článkoch.
 
 
 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

www.alohawai.sk, marec 2018

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode