Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

ETIKA V KAŽDODENNOM ŽIVOTE

04.09.2016 00:01

 

Každodenné činnosti, ktoré energeticky blokujú

Duchovno-hmotný prístup znamená, že existujú duchovné aj hmotné činnosti, ktoré nás energeticky sťahujú a blokujú náš vzostup na duchovnej ceste. Duchovnou činnosťou sa myslí nie chodenie do kostola, ale duchovná a duševná aktivita, pretože jedným z problémov dnešnej doby je duchovná lenivosť. Väčšinu toho, čo ľudia cez deň robia je povrchná. Povrchné stretávanie sa, klebetenie, vytrhávanie z kontextu, nepochopenie informácií, nepochopenie súvislostí keď niekto niečo povie a tým zbytočné vytváranie negatívnych polí v éteri.  Dôležité je preto zachovávať určitú zdržanlivosť v rozprávaní a prevziať zodpovednosť za to, čo poviem.

Snažíme sa pochopiť, čo je to duchovné pozadie sveta a aký má význam. Je nevyhnutné pochopiť Dobro a Zlo, Svetlo a Temnotu, pretože to nie sú relatívne pojmy, ako si ich väčšina ľudí vysvetľuje a nezaujme ku Zlu svoj mravný postoj. Proti Zlu sa nedá bojovať šírením alebo vysielaním lásky, ale poznaním pravdy, zaujatím morálneho postoja a vnútornou čistotou (vhodným príkladom je korupcia, o ktorej sa veľa hovorí, ale ľudia sa boja proti nej postaviť, pretože sú zbabelí).

Nikým nemanipulovať a nenechať sa nikým manipulovať. Zdá sa to jednoduché, ale tento jav je tak hlboko zakorenený v našom podvedomí, že si to ani neuvedomujeme a ľahšie sa o tom hovorí ako urobí. Je to možné praktikovať len  s bdelým a pozorným vedomím a sebapoznávaním. Zvyčajne si to človek ani neuvedomuje a v tom spočíva naša nesloboda, že ani nevieme, prečo niečo robíme a robíme to (príkladom je potreba fajčenia - viem, že si chcem zapáliť, ale neviem prečo a keď neviem prečo, neviem sa zbaviť zlozvyku fajčiť, môžem sa ho zbaviť len hlbokým vnútorným sebapoznaním a prácou na svojom vedomí).

Nepoužívame facebook ani iné sociálne siete. Sociálne siete sú jedným z najhorších manipulátorov a požieračov slobodnej vôle. Ľahké je sa na ne zmotať, horšie je to už s vymotávaním. Najhoršie a smutné je, že sú na nich závislé už aj deti, ktoré trávia čas vo virtuálnej realite. Ako však môžu byť dospelí príkladom pre deti, keď sami svoje súkromie prepierajú na sociálnych sieťach, čo je až morbidné ? Ke'd sociálne siete, tak len vo výnimočných prípadoch, pokiaľ ide o dôležitú informáciu pre pomoc iným.

Telefón, počítač a iné technologické (IT)  vymoženosti uľahčujú v súčasnosti prácu a komunikáciu až do tej miery, že podľa štatistík má už každý obyvateľ Slovenska 2 telefóny. Zvyšuje sa počet mobilných operátorov, počet vysielačov, počet mobilných telefónov, počet WI-FI pripojenie už máme aj na WC, chodíme s notebookom na toaletu (ako nám ukazujú reklamy), pričom väčšina dnes kúpených technológií sú už zajtra zastaralé, nehovoriac o elektromagnetickom smogu, ktorý ničí naše bunky.

Čas strávený pri televíznom prijímači je čas stratený. Nekonečné telenovely, reklamy aj podprahové reklamy vymývajúce mozog neprinášajú do nášho života nič hodnotné. Opäť sa zamyslime nad sebou, či nie sme práve my dospelí príkladom pre naše deti.

Zdržiavame sa čo najmenej v obchodných centrách, prípadne ich vôbec nenavštevujeme a teda nepodporujeme konzum a manipuláciu.

Obliekame si prevažne oblečenie z prírodných materiálov, nie "funkčné" oblečenie z PVC /polyester, akryl.../, ktoré sú jednou z príčin alergií, ekzémov atď. Dôležité je nosiť hlavne spodné oblečenie z prírodných materiálov. Módnym "vynálezom" dnešnej doby sú "elasťáky", čiže obtiahnuté nohavice, ktoré už svojom výzorom vzbudzujú nevkus a agresivitu. Ženy degradujú iba na objekt sexuálneho záujmu (a to nie som žiadna puritánka) bez vlastnej dôstojnosti a akejkoľvek morálnej hodnoty. Hrôza. Svojim zjavom prejavujeme úctu aj k druhým ľuďom a najhoršie je, že vulgárne oblečenie nosia aj učiteľky, ktoré majú byť príkladom deťom v materských a základných školách. Skúste sa pozrieť na ulicu - stádovitosť - to je heslo "módy", ktorá je "in".

Nepotrebujeme mať skriňu preplnenú oblečením. Šetríme tým prírodu.

* Naša Planéta a Príroda plačú nad devastačnou činnosťou ľudí, ktorí každým dňom vyhadzujú tony odpadu, výsledkom čoho sú ekologické katastrofy, pretože pri počte ľudí, ktorí obývajú túto planétu už pomaly nie je kam odpad dávať. Snažme sa preto začať od seba a zodpovedne pristupovať k triedeniu odpadu a apelovať aj na miestnych "funkcionárov", aby sa snažili  triedený odpad skutočne aj spracovať a nie zosypávať ho vytriedený dokopy.

* Súčasťou manipulácie v dnešnej dobe sú rôzne temné systémy, ktoré sa navonok tvária ako šíritelia lásky, spasenia a záchrany ľudstava. Vyhýbajme sa akýmkoľvek zatemneným systémom. Sú to systémy, ktoré patria k Starej duchovnej ceste a je nevyhnutné sa ich vzdať. Mnohí sa budú hnevať a oponovať, ale patria k nim aj systémy jogy, čchi-kungu, tai-ji, reiki, Shambala, homeopatia, holotropné dýchanie, mandaly, psychowalkmany, orgonity, regresná terapia, diamantová voda, MMS, akékoľvek umelé pomôcky na posilnenie energie, tibetské misy, učenia MCEO, rôzne spolky, sekty, hypnóza, Silvova metóda, human design, neurorestart a pod. Všetky tieto systémy sa snažia obísť prácu na sebe a sú akousi "skratkou" k informáciám, ku ktorým sa chce naše podvedomie dostať zo zvedavosti. Ide o to, že aj kvalitné učenia (Patandžaliho jóga, a iné) sa často v dnešnom svete krivia a špinia, nečistými úmyslami so skrytými manipulačnými technikami a máloktorý majster je "ozjastný majster", ktorý vychádza s čistého sebapoznania, pričom nie pre každého je vhodná každá cesta. Ide tu najmä o energetické napojenia, ktoré v pozadí skryte ovládajú tieto učenia Starej duchovnej cesty, nie posudzovanie intelektuálnych informácii. I keď učenia Starej duchovnej cesty môžu človeka dostať na určitú úroveň, pri možnosti vyššieho frekvenčného vyladenia ľudskej bytosti už pôsobia štahujúco, čo je pochopiteľné aj z hľadiska vedecky podložených poznatkov o duchovných hladinách nášho Vesmíru a ďaleko vyššie nad našim Vesmírom. Jedna vec je posudzovať a rozoznávať rozdiel medzi Svetlom a temnotou na základe intelektuálnych informácii a niečo úplne iné je to z hľadiska energetického vnímania. Pre vyššie energeticky frekvenčne vyladeného človeka sa môže zdať niečo zlé, čo pre nižšie vyladeného človeka vôbec ako zlé nepripadá.  

* Informácie Starej duchovnej cesty obvykle súvisia s magickými metódami a schopnosťami, ktoré mali ľudia v časoch Atlantídy, Hyperborei, Lemurie, keď uspôsobenie človeka bolo iné ako teraz. Informácie z tých čias, ktorými sú naplnené celé stohy kníh a ktoré sú doposiaľ verejne propagované na mnohých verejných akciách, nejavia len drobné chybičky. Až 90% týchto informácií nezodpovedá dnešnému vývoju, ktorý skutočne v duchovnom pozadí sveta prebieha. Práve preto, že tieto zdroje starých informácií obsahujú zásadné omyly, pomocou ktorých sa dnešní "duchovní" učitelia snažia viesť vývoj ľudstva nesprávnym smerom. Najväčším problémom je, že tieto staré informácie vedú k tomu, aby jednotlivci a ľudstva opakovali chyby dávnych civilizácií. Výsledkom sú teda nielen katastrofy jednotlivcov ale aj planetárne katastrofy. Záchranou je len zásadná zmena prístupu k duchovnému pozadiu sveta. Typickým príkladom sú rozprávky z priebehu Ježišovho života, následnom jeho ukrižovaní, vzkriesení a nanebovzatí a o celkových dôsledkoch, ktoré tieot udalosti pre ďalší vývoj ľudstva mali. Práve tieto rozprávky najviac zatemnili vývoj ľudstva v posledných dvoch tisícročiach. Cirkev u nemôže plniť svoju úlohu a krstom sa už dieťa dostáva na nesprávnu cestu svojho vývoja a priväzuje sa k temnému systému cirkvi. 

Odporúčame: KNIHY

Práca na sebe je dôležitejšia ako detailné duchovné informácie.

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode