Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

Harmónia spolupráce múdrosti Prírody a Človeka ako katalyzátora Nového Vývoja - prednáška

15.01.2018 10:55

 

Pozývame dňa 22.marca 2018 v Rimavskej Sobote na prednášku profesora Ing. Petra Staněka, CSc. na tému Harmónia spolupráce múdrosti Prírody a Človeka ako katalyzátora Nového vývoja (zmysel života, energia a architektúra súvislostí).

 

Prieskum u účastníkov minuloročných prednášok ukázal, že mnohí majú záujem o tému hľadania zmyslu života. Je to pochopiteľné, pretože súčasná situácia v dnešnom svete javiacom sa ako miesto plné chaosu privádza k otázke, aký má zmysel, že som sa zrodil na tejto planéte, prečo som práve tam, kde som. Prečo sa bojím o budúcnosť, prečo mnohokrát nemám energiu na každodenné činnosti a podobné otázky. Zároveň sú to otázky, na ktoré hľadá odpoved ľudstvo už tisícky rokov.
 
V prednáške sa budeme venovať architektúre súvislostí a to najmä ako súvisí množstvo energie, ktoré má k dispozícii ľudská bytosť so zmyslom života a ako môžeme my ako ľudia v spolupráci s múdrosťou Prírody harmonizovať každodenný život a naplniť svoj plán, resp. osudovosť, pre ktorú sme sa zrodili.

 

 

Na prednášku budú nadväzovať postupne ďalšie samostatné semináre v novom projekte našej neziskovej organizácie "VIAC ENERGIE PRE ŽIVOT", kde sa budeme konkrétne venovať témam:

 

- ako získať viac energie pre každodenný život 

- metódy pre zvýšenie vlastných frekvencií a vibrácií čistých svetelných bioenergií, bez používania akejkoľvek mágie a bez postupov zasväcovania podľa Starej duchovnej cesty...

- ako harmonizovať a očisťovať vlastné čakry a zvýšiť množstvo prijímanej bioenergie ako súčasť Prírody, Vesmíru, z rôznych priaznivých duchovných sfér a hladín vysokých priaznivých frekvencií energií 

- ako vplýva strava, cvičenie aj pohyb na množstvo energie, ktoré máme, možnosti a schopnosti sebaliečenia 

- ktoré činnosti nám energiu odoberajú, vysávajú, parazitujú...

- aké je zdravé bývanie a aké sú možnosti pre využitie prírodného staviteľstva...

 

V nasledujúcich dňoch zverejníme anketu, kde si bude možné vybrať tému seminárov s uvedením miesta konania prednášok.  

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

www.alohawai.sk - január 2018


 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode