Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

OVOCNÝ SAD V LIPOVANOCH SA ROZRASTÁ...HARMONICKÉ SPOJENIE S PRÍRODOU...SPRAVOKOREŇOVANIE OVOCNÝCH STROMOV...

20.03.2017 07:05
 

 
S prichádzajúcou jarou prinášame príspevok na tému STROMY, konkrétne SPRAVOKOREŇOVANIE OVOCNÝCH STROMOV. 

Tento článok je skôr pre tých, ktorí vnímajú stromy ako samostatné živé bytosti. V dnešnej dobe nás totiž často hlavne zaujímajú samotné jablká, hrušky, marhule, broskyne a strom "ošetrujeme" iba preto, aby dával a veľa a rýchlo a tak...nie všetci samozrejme. Nejdem moralizovať, iba chcem upriamiť pozornosť na metódu sadenia stromov, pri ktorej zabezpečíme, že ovocný strom bude vitálna bytosť rastúca na vlastných koreňoch a okrem toho nám samozrejme bude dávať aj plody.  
 
Vrátim sa ešte k tomu akým spôsobom dnes bežne ovocné stromy pestujeme. 

Najbežnejší spôsob je kúpiť si stromček v záhradníctve, kde si kúpite ušľachtilú odrodu zaštepenú do zakrslého podpníka. Zakrslé podpníky sa používajú z dôvodu zmenšujúcich sa záhradiek a rýchlejšieho nástupu rodivosti. Takýto strom však vďaka slabo rastúcemu podpníku dostáva menej výživy, čo spôsobuje slabšiu vitalitu stromu a tým aj nižšiu odolnosť voči "škodcom". Strom aj oveľa skôr zomiera.
 
Druhý spôsob je kúpiť si ušľachtilú odrodu zaštepenú na planej jabloni, hruške atď. Väčšinou sa takto predávajú staré odrody, ale kľudne by to mohli byť aj nové odrody. Planý podpník dá stromu väčšiu vitalitu a dlhšiu životnosť. To dnes považujeme za to najlepšie, ale čo keby sme išli ešte ďalej? Takýto strom stále nerastie na svojich vlastných koreňoch. Vyhovuje odrode, že rastie na koreňoch niekoho iného?
 
Tretí spôsob je pestovať ovocné stromy zo semien. To je zdĺhavejšie, ale pre vitalitu stromu najlepšia možnosť. Takýto strom nemá poškodené korene presádzaním. Niektoré stromy majú hlboký kolovitý koreň a dokážu ním čerpať živiny aj vodu z veľkej hĺbky a vďaka koreňu majú lepšiu stabilitu vo vetre. Môžeme ich teda pestovať aj na miestach s horšou kvalitou pôdy, kde by zaštepený strom neprežil, alebo len s problémami......a hlavne je to generatívne množenie. To znamená, že zo semena vyrastie nová generácia, vývoj pokračuje! Naopak štepenie stromov je vegetatívne množenie, kde odrezkom stromu množíme jeden jediný strom niekedy aj po celom svete (napr. Golden Delicious). To ako keby jedného človeka naklonujeme a "vysadíme" ho do celého sveta.
Vráťme sa však k pestovaniu zo semien. Takto sa rozmnožujeme aj my ľudia. ....a podobnosť s ľuďmi je aj v tom, že vyrastie nové dieťa, kde sa spoja gény predkov a vznikne nová bytosť, vývoj pokračuje!

Podľa skúseností alternatívnych pestovateľov je mýtus, že zo semena vyrastie vždy len planý strom! Niektoré vyrastú plánky, niektoré budú stromy s chutným ovocím, ale bude to už nová generácia s novými vlastnosťami. .....ako ľudia :-) Na takéto experimentovanie samozrejme treba väčšiu záhradu a čas, ale čas beží rýchlo. Môžme si takto trénovať trpezlivosť a tešiť sa už len z pozorovania tvorenia prírody. To je napĺňajúce samo osebe.
Ak by sme semenami postupne množili chutný strom, ktorý máme v záhrade, tak údajne dochádza k akémusi ustáleniu génov, kde sa u každého ďaľšieho stromu zvyšuje pravdepodobnosť, že bude mať znaky ušľachtilej odrody a strom sa prispôsobuje miestnym podmienkam......a možno aj nám. 
 
 
Nakoniec spomeniem spôsob, o ktorom som hovoril na začiatku. Tento spôsob je časovo menej náročný. Hovorí sa mu spravokoreňovanie. Princíp spočíva v tom, že kúpime nejakú odrodu v bežnom záhradníctve, ktorá sa nám páči (údajne nové odrody spravokoreňujú ľahšie). Takýto strom zakopeme do zeme ako bežne akurát ho nakloníme veľmi šikmo, aby sme celý kmeň aj prípadnú korunu vedeli zahrnúť pod zem. Z púčikov na konárikoch začnú vyrastať výhonky, ktoré postupne zakorenia. Tieto výhonky môžeme potom na jeseň odstrihnúť a presadiť na miesto, kde si želáme, alebo strom nechať na pôvodnom mieste. Z jedného stromu vieme potom dopestovať niekoľko ďaľších stromov s vlastnosťami ušľachtilej odrody, pretože výhonkov bude viac. Takýto strom môže začať plodiť údajne už po štyroch rokoch. Väčší pokus v tejto oblasti robil pán Bordovský v Československu v roku 1949, kedy bolo vysadených 1100 ks stromčekov dopestovaných týmto spôsobom. Stromy prekvapili bujným vzrastom, takže za 3 roky z nich boli polokmene s mohutným vzrastom a za 4 roky vysokokmene. (Zdroj: Oplt, Černý - Zakořeňování a štepování ovocných rostlin, 1958).  
 
U týchto stromov bolo pozorované, že sa im prirodzene tvorí pekná koruna bez potreby rezu. Môžeme ich pestovať ako vysokokmene, ale prirodzene takýto strom rastie už od zeme, čím si môžeme uľahčiť oberanie ak nám nebude chýbať priestor pod stromom. Prirodzene totiž napríklad jablone na vysokom kmeni nerastú. Prirodzene rastú od zeme. Vysokokmeň je len ľudský koncept aj keď niekedy má svoje výhody.
 
My sme sa rozhodli tiež vyskúšať metódu spravokoreňovania a pokusne sme touto metódou vysadili v novozaloženom ovocnom sade prvé stromy a teda pribudli z hľadiska celkovej výsadby ďalšie. Priebežne budeme určite o našich skúsenostiach s touto metódou informovať.
 
obr. č.1  spôsob sadenia stromu
 
 
 
obr. č.2 ponorenie celého kmienku do zeme
 
 
Pre podrobnejšie informácie doporučujem knihu Ekozahrady od Jaroslava Svobody, ktorá je pravdepodobne aj jediným zdrojom informácií na tému spravokoreňovanie. Momentálne je do konca marca ideálny čas na sadenie stromov touto metódou, preto povzbudzujem experimentátorov v prípade záujmu čítať rýchlo a ísť skoro sadiť :-) Prajem veľa úspechov vo vašich pokusoch.....
 
 

V súvislosti s touto metódou spravokoreňovania, ktorú sme aplikovali v ovocnom sade sme sa pokúsili aj o duchovnú komunikáciu a vnímanie s Prírodou. Nadviazali sme viacerí spojenie s Prírodou a dokonca aj s Prírodným duchom prírodnej oblasti Lipovian a Cerovej vrchoviny ako "ochrancom tejto lokality". Podľa týchto duchovných komunikácii a vnímaní s Prírodou a jej bytosťou je spravokoreňovanie veľmi pozitívny, etický a zrejme najharmonickejší spôsob sadenia stromov, ktorý v súčasnosti môže priniesť významný prínos na Planéte Zem pre rôzne biotopy vo vzájomnej harmónii (...napríklad pomoc pri záchrane a rozvoji včelstva...). Samostatne musím spomenúť skutočnosť na ktorej sme sa zhodli všetci priatelia, že veľkú radosť pri tejto práci so stromami majú deti. 

Je milé pozorovať, keď nový život (stromy) v Prírode sadia alebo zúčastňujú sa sadenia aj malé deti, ktoré sú symbolom života, rastu a pozitívnej nádeje do budúcnosti... Až vtedy si človek uvedomí, čo je pre pozitívnu nádej do budúcna pre vývoj na Planéte Zem dôležité...

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto :  © Peter Bauer (všetky fotografie)

 

 

Na web článok vložila a publikovala :  © Andrea Ďurošová

Autor článku :  © Roman Kupec

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode