Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

INTERIÉR LESNEJ MATERSKEJ ŠKÔLKY JE PRIPRAVENÝ K UŽÍVANIU...PREBIEHA SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA...DOKONČUJÚ SA POSLEDNÉ DETAILY...

18.11.2016 15:02

 

Oznamujeme širokej verejnosti, že interiér Lesnej materskej škôlky "U lesnej víly" v Lipovanoch je pripravený k užívaniu. Prebehla už aj skúšobná prevádzka, ktorá je v súčasnosti ešte vylaďovaná do posledných detailov (vykurovanie, využívanie pitnej vody a zabezpečenie jej čistoty, využívanie teplej užitkovej vody, úprava okolia, spevnených plôch, komunikácii, atď...). Definitívne využívanie priestorov bude umožnené v priebehu prvej polovice kalendárneho roku 2017. Prečo ?

Po zvážení všetkých aspektov, ktoré majú zásadný vplyv na predmetné dielo a Vzdelávacie centrum v Lipovanoch ako celistvý komplex, ktorý sa buduje sme zvážili, že sa nie je kam ponáhľať. Isteže, mnoho priateľov a známych aj zo zahraničia nás sústavne "naháňa", aby sme otvorili prevádzku materskej škôlky čím skôr, pretože je potrebné "zarábať". Ide im v podstate o to, že, aby sme "mali príjem zo škôlky čím skôr", a kvalitatívny rámec ich nezaujíma, resp. nedokážu ani zďaleka pochopiť celistvosť tohto projektu. Je to však len veľmi jednostranný a vytesnený pohľad na vec.

My vnímame na prvom mieste kvalitatívny rozmer tohto typu vzdelávania ako jediného na Slovensku bez kopírovania akýchkoľvek alternatív. Súlad a harmonické spolužitie človeka s Prírodou a Planétou ako nosný prvok, ešte nebol nikde na Slovensku vo vzdelávaní aplikovaný. Pokiaľ má byť takýto projekt stabilne ukotvený v hmote, nemôže byť jeho stratégia postavená výlučne na zárobku a na zisku, ale práve naopak na trvalej udržateľnosti a sebestačnosti, nezávislosti, aby nemohol byť skryte ovládaný. Zisk a honba za ním vychádzajúce zo strachu a z Ega v podstate len umožňujú ukotvenie temnej strany sily a temných nepriaznivých systémov v hmote na našej Planéte, ako sme tomu svedkami v dlhodobej histórii ľudstva. Zisk ako cieľ a hodnotová doména nikdy nič dobré v žiadnom systéme nepriniesol, resp. priniesol ovládanie, zotročovanie vedúce až k opakovanej dnešnej degenerácii vedomia. V našom vnímaní je jeho existencia v hmote jednoznačne vyvážená, ale predsa len ako sekundárna, resp. terciálna priorita. 

Honba za vidinou zisku u jednotlivcov a záujmových skupín za účelom obohatenia a ocenenia, z hľadiska vyššieho vedomia preukázateľne vytvára disharmóniu v morfických a morfogenetických poliach našej Planéty. Ukotvenie v hmote totiž neznamená "zarábať pre neprimeranú konzumáciu a spotrebu", ale byť pevný, sebestačný a nezávislý v hmote tak, aby sme neboli ovládaní žiadnymi skrytými systémami a temnými vplyvmi a nepodporovali sme žiadne ovládacie propagandy. 

Aké sú napríklad výsledky ziskuchtivosti ľudí na Planéte? V africkom Kongu bolo v minulosti pred 30 rokmi spočítaných cca 30 000 ks žijúcich hrochov, naproti tomu koncom 90 rokov minulého storočia to bolo už len okolo 800 ks ! ...ďalšie dôsledky sa premietli do úhynu rýb, pretože hrochy vylučujú trus, ktorým sa ryby živia... Alebo situácia opíc v Afrike? Podľa prieskumu v roku 1960 bol ich počet na africkom kontinente okolo 1 milióna a dnes je to cca 100 000 ks. A čo čierni nosorožci? Len vďaka niekoľkým doborovoľníkom na svete, ktorí investovali vlastné peniaze do nákupu oáz a pozemkov v Juhoafrickej republike čierni nosorožci nevyhynuli, práve naopak ich počet narástol !...a mohli by sme pokračovať ďalej... porovnateľná situácia je u nás a v strednej Európe napríklad s vlkmi, ktorých je žalostne málo... Toto však nie je náš vzor.

Na prvom mieste je sebestačnosť projektu a pokrytie ekonomických nákladov. Ekonomické náklady pritom však neznamenajú príčinu, prečo "zarobiť zisk" vo forme obchodovania s artiklom, akým je vzdelávanie detí od tých najmenších. Komplexnosť projektu zahŕňa napríklad v rámci súžitia s Prírodou aj vlastné zdroje potravinovej základne, ovocného sadu, záhrad a pod., čím prispieva projekt k absolútnej sebestačnosti. Snažiť sa deti od najútlejšieho veku nenechať byť závislými na IT technológiách, mobiloch, počítačoch a virtuálnej realite, kde budú len kybernetickými údajmi. Je možné to prirovnať k živému organizmu, ktorý v rovnováhe musí mať všetky svoje súčasti a zložky, ktorý prijíma energie a výsledkom jeho vedomia a bytia je tvorba v hmote. Preto odpovedáme, že nie je kam sa ponáhľať, všetko má svoj čas a pokiaľ má záujem niekto niečím hodnotovo vyšším prispieť k realizácii tohto projektu v hmote, dvere má u nás otvorené...

 

Lesná materská škôlka je totiž len jednou z častí projektu, ktorým je Cesta ku zmene zahŕňajúcim aj Školu v Prírode a Vzdelávacie centrum pre deti, kde jedným z oporných miest je aj vytvorenie "Prírodnej oázy nádeje pre podporu zdravia a rozvoja detskej fantázie a tvorivosti".

 

© Andrea Ďurošová, riaditeľ neziskovej organizácie Alohawai, n.o.

© Marian Svinčiak, predseda správnej rady

a kolektív autorov a podporovateľov

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode