Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

JEDNA PLANÉTA NÁM UŽ NESTAČÍ...CIVILIZÁCIA SA SAMA SPÔSOBOM ŽIVOTA NIČÍ...

31.08.2016 09:53

 

Milí priatelia,

určité obavy vychádzajúce aj z duchovných komunikácii z minulosti sú potvrdené. Jedna Planéta nám už nestačí, civilizácia svojim konzumným a egoistickým spôsobom života dospela "k úspechu". Momentálna situácia na Planéte Zem je totiž taká, že za jeden rok žitia civilizácie na Planéte, nám jedna Planéta už jednoducho nestačí. Nestačí znamená nestačí tým, čo dokáže Príroda pre človeka a civilizáciu ako celok poskytnúť, resp. vyprodukovať svetelnými evolučnými procesmi a prirodzenými procesmi v Prírode.

Spotreba ľudstva je za jeden kalendárny rok "1,5 Planéty", zjednodušene povedané, civilizácia za jeden rok spotrebuje toľko, čo Planéta dokáže prirodzeným spôsobom vytvoriť za 19 mesiacov. V drvivej väčšine civilizácie sme parazitmi na Planéte, česť minimálnemu počtu výnimiek. Neparazitovať na Planéte znamená každodenným prístupom ohľaduplne pristupovať ku každej bežnej maličkosti a uvedomovať si, aký dopad má každý úkon človeka na jeho okolie, Prírodu a Planétu. Sem patrí napríklad množstvo vyprodukovaného odpadu človeka, jeho separovanie, koncentrácia a pod.

Samotné vedecké štúdie opakovane v súčasnosti potvrdzujú, že čivilizácia žije jednoducho nad pomery. Z 51 miliárd hektárov na Planéte je cca 39 miliárd hektárov nedostupných pre civilizáciu, pričom cca 12 miliárd hektárov je "k dispozícii" pre civilizáciu na zabezpečenie životných potrieb. Absorbcia neustále sa zvyšujúceho pomeru CO2 v atmosfére je čoraz väčším problémom. Ekologický výskum opakovane potvrdil, že stav je v podstate neudržateľný, pretože proti sebe stoja dve zásadné veličiny. Na jednej strane stojí 12 miliárd globálnych hektárov Planéty a na druhej strane vyše 7 miliárd ľudí, ktorých počet na Planéte neustále rastie a to nielen čo sa týka nárastu počtu obyvateľstva, ale aj rapídneho zvyšovaniu pomeru bytostí, ktoré majú záujem o svetelnú evolúciu Planéty a tých, ktorí žijú v hlbokom Páde.

Už v roku 2010 vedecké štúdie potvrdili realitu, že míňame viac než máme. Konkrétne celková ekologická stopa Planéty 18,1 miliárd globálnych hektárov  (v prepočte 2,6 gha na jedného obyvateľa) je prekročením o 50%, voči maximálnej kapacite Planéty 1,7 gha. Máme teda o 50% vyššie požiadavky, než nám Planéta dokáže ročne dlhodobo poskytovať. K tomu sa pridáva zásadný problém globalistického temného pôsobenia a síce, že obyvatelia bohatších krajín vyprodukujú viac odpadu ako obyvatelia chudobných krajín.

Stretávame sa v bežnom živote napríklad s mnohými duchovnými cestami, ktoré sú súčasťou Starej duchovnej cesty, kde je pomaly každý človek už "guru" a dokáže pomáhať druhým prostredníctvom rôznych magických techník, ktoré nemajú nič spoločné so Svetelným duchovným vzostupom v hmote, pričom mnohí takíto "učitelia" nedokážu rozpoznať ani základné etické a mravné princípy života v hmote. Samotným bezohľadným prístupom k Prírode je možné vnímať zatemnenie týchto ciest, kde sa človek stavia do pozície nadradenosti voči Prírode. 

Je potrebné si uvedomiť, že spolupráca so Silami Svetla a Prírody má prinášať radosť, harmóniu a energiu a dobrovoľnú slobodnú spoluprácu. To je význam svetelných energii v hmote. Nie ovládanie, manipulácia, za účelom degeneratívneho sebectva. Spolupráca a vnútorná sloboda jednotlivca ľudskej bytosti ako hmotno-duchovnej bytosti prejavujúca sa v každodennom živote znamená, že každý nesie svoj diel zodpovednosti a zároveň prispieva svojim dielom tvorivej práce k posunu samého seba a tým svojou kvalitou prispieva k podpore celku. Spolupráca neznamená prehadzovanie a prenášanie zodpovednosti na niekoho iného, ale naopak, je to delenie sa o ňu. Je to pomoc a podpora zvládnuť niesť svoj diel práce a zodpovednosti.

 

Pokiaľ však budeme myslieť takým spôsobom ako väčšia ľudí - "...mňa nezaujíma čo bude o 100 rokov, ja sa teraz chcem mať dobre a užívať si života a v prvom rade len nech sa ja mám dobre...", tak zrejme vyššie uvedená spolupráca nebude možná, pretože charakter našich ideí bude konzumný, chamtivý a sebecký, končiaci úpadkom parazitovania na Prírode, ktorá sa však očistí spôsobom sebe vlastným a to katastrofami malými alebo jednou veľkou.

 

V tejto súvislosti nie je možné nespomenúť problematiku vegetariánstva, resp. vegánstva a živočíšnej výroby ako zásadných protikladov v hmote, ktoré však sú oveľa viac dôležitejšie pre svetelný vzostup ľudskej bytosti v hmote, než by sa na prvý pohľad zdalo. Vôbec tu nejde o žiadne nálepkovanie alebo prídavné mená. A taktiež tu nejde o vnímanie vegetariánstva ako nejakej zvláštnosti. Ide práve o to pochopiť skutočnú potrebu kvalitnej hmotnej výživy ľudskej bytosti v hmote, bez ktorej jednoducho nie je svetelný vzostup bytosti v hmote možný. Z hľadiska vplyvu na Prírodu a Planétu a energetického pozadia týchto princípov v hmote ide o mimoriadne dôležitú problematiku, ktorá sa týka každého jednotlivca, ktorý má skutočný pravdivý záujem neparazitovať na Prírode a Planéte a teda o vlastný svetelný vzostup a tým prispiešť svojou troškou k svetelnej evolúcii civilizácie. Prečo? Nuž pravdivé odpovede sú veľmi pracné a zdĺhavé a najmä nepopulárne, avšak je možné uviesť aspoň podstatnú časť z nich.  

Často sa stretávame aj s otázkou, prečo človek, ktorý konzumuje mäso nie je, resp. sa nemôže dostať na svetelený vzostup ako bytosť v hmote? Prečo je takýto človek, ktorého hmotná výživa zahŕňa aj mäso v "páde vo Svetle", resp. prečo je jeho hmotná výživa neetická? Odpovedáme v podstate nepriamo aj na otázky týkajúce sa faktov, prečo temná strana sily pôsobiaca v hmote vedie civilizáciu k záhube a deštrukcii. Napríklad jednou z najväčších lží podsúvaných ľuďom je tvrdenie, že najviac nečistôt v ovzduší (exhalátov) je vytváraných plynmi zo spaľovacích motorov (automobilový priemysel a pod.). V skutočnosti je táto žáťaž na životnom prostredí len 13% z celkového objemu. V drvivej väčšine totiž znečisťujú ovzdušie tzv. skleníkové plyny (metán), čo je dôsledkom živočíšnej výroby a to až 51% z celkového objemu. A tu sme pri kardinálnom probléme, z čoho sa najviac znečisťuje ovzdušie.

Viete si predstaviť, že by to niekto oficiálne priznal? Asi nie, pretože ide o obrovský biznis týkajúci sa živočíšnej výroby na celej Planéte. 

Chceme hovoriť pravdivo o faktoch...napríklad výskumy v hmote potvrdené vedecky opakovane preukázateľne hovoria, že na ploche 2 ha (hektáre), lúky, záhrady, polia, sa uživí 1 človek, ktorý konzumuje mäso, ale taká istá plocha uživí 14 vegetariánov, resp. 50 vegánov, ktorí sa živia len rastlinnou stravou. Iný výskum hovorí, že rastliny produkujú oveľa viac bielkovín z jednotky povrchu, teda napríklad jedného hektára, ako hospodárske zvieratá. V neposlednom rade, živočíšna výroba významným spôsobom poškodzuje aj ďalšie prírodné zdroje, konkrétne vodu. Zatiaľ čo pri čisto vegetariánskej strave je sprotreba vody na závlahy, umývanie a varenie jedla pred konzumáciou cca 1200 litrov na osobu, tak pri osobe, ktorá je všetky druhy jedla je to vrátane mäsa a vajec sa spotrebuje vrátane vody potrebnej k napájaniu zvierat neuveriteľných 9500 litrov vody na osobu. To sú fakty na našej Planéte. 

Z ekonomického hľadiska, resp. z hľadiska porovnania nákladov a sebestačnosti ľudstva, využitia Prírodných zdrojov, ktoré nám pre obživu Príroda v súlade bez parazitovania ponúka, asi nie je čo dodať. Je možné uviesť nespočetné množstvo štúdii a serióznych výskumov, ktoré jednoznačne potvrdzujú, že spôsob životosprávy a výživy drvivej väčšiny bytostí na Planéte v súčasnosti vytvára predpoklady pre stav, ktorým sa civilizácia sama ničí, pretože jedna Planéta na obživu civilizácie naozaj nestačí. 

Z etického hľadiska, ktoré je základným princípom svetelného vzostupu jednotlivca a teda aj civilizácie ako celku dopad na prírodné zdroje a Planétu. Opäť je možné sa oprieť o vedecké výskumy, na základe ktorých národy, ktoré sa živia produktami, ktoré im dáva Príroda, konkrétne maximálnym využitím prírodných bielkovín namiesto bielkovín živočíšnej výroby sa dožívajú v priemere podstatne vyššieho veku než národy, ktoré sa opierajú vo výžive o živočíšne bielkoviny. Stovky medzinárodných vedeckých štúdii dokázali, že vegetariáni a vegáni majú podstatne nižšiu úmrtnosť na srdcové cievne ochorenia, rakovinu, cukrovku a mozgové príhody. Taktiež bolo potvrdené, že živočíšne bielkoviny a ich výskyt vo výžive spôsobujú rakovinu. Mäso s vysokým obsahom nasýtených tukov a cholesterolu považujú vedci za hlavnú príčinu ochorení srdca. "Civilizovaná strava" spojená s konzumáciou mäsa, podporuje vytváranie a prenášanie hnilobných baktérií aj u človeka, čo je priamo úmerné výskytu rakoviny hrubého čreva. 

Detailnejšej analýze chemických procesov vznikajúcich toxických látok v mäse (odpadové látky, baktérie, antibiotiká, pesticídy, hormóny, látky vylučované v okamihu zabitia zvieraťa) sa budeme venovať v samostatnom článku. 

V každom prípade etika a mravnosť, morálka sú jasným faktorom úzko spojeným aj s úrovňou a kvalitou výživy. Ilúzie a lož predkladaná väčšinou ľuďom v súvislosti s chovom dobytka a metódami porážky (šetrné zaobchádzanie) sú fatálne. Chov zvierat je ovládaný z väčšej časti nadnárodnými spoločnosťami, kde priemyslové metódy zmenili chov zvierat na agrobiznis. Je obrovským utrpením a trápením pre zvieratá chované na porážku ich nakladanie a transport na porážku. Ide o brutálne a rýchle procedúry, ktoré v podstate nepriamo podporuje každá osoba, ktorá sa živí živočíšnou stravou. Akým právom siaha človek na inú bytosť v Prírode s úmyslom usmrtiť ju? Porážka zvierat je pre ne bolestivý proces, ktorý im spôsobuje utrpenie. Pri pozorovaniach astrálnych energetických procesov, ktoré prebiehajú v Prírode pri tom, keď sa zviera pripravuje na porážku preukazujú stav u zvieraťa plný strachu pred smrťou, pretože zvieratá vnímajú a cítia vopred, keď ich človek ide zabiť. 

Excelentnými lžami, fámami a nepravdami v súvislosti s vegetariánstvom sú nasledovné manipulatívne a zatemnené myšlienky : mäso je považované za najhodnotnejšiu potravinu, úplné zrieknutie sa živočíšnych produktov vo výžive je riskantné pre život, výživa vegetariánov a vegánov je v porovnaní so živočíšnou stravou nedostatočná, živočíšne bielkoviny sú zdravšie než rastlinné, vegetariánom chýbajú zložky výživy ako napríklad Omega 3 mastné kyseliny a vitamín B12, ďalej, že vegatariáni sú pomalí, komótni, bez energie, chýba im energia, ktorú obsahuje iba mäso a podobné nezmysly. Tieto nepravdy a fámy je možné preukázateľne spochybniť a vyvrátiť, čo bude predmetom ďalších článkov. Napríklad zaujímavý postreh - najsilnejšie zvieratá na Planéte (slony, hrochovia, nosorožce a gorily) sú v podstate vegetariáni... 

Človek by mal byť v rámci etiky vedený pri práci na sebe po každej stránke a teda odmietaní mäsa v strave nielen humanitárnou pohnútkou spočívajúcou v tom, že "nezabíja vlastnými rukami". Konzumenti mäsa totiž často hovoria, že oni nezabíjajú zvieratá, ktorých produkty konzumujú. Isteže, nezabíjajú ich vlastnými rukami, ale z hľadiska vyššieho duchovného nadhľadu a etiky sa podieľajú na zabíjaní zvierat nepriamo so svojim dovolením a ukájaním svojich chutí a nízkych pudov.  

Z historického hľadiska a súčasnosti môžeme uviesť niekoľko dejateľov a velikánov, ktorí práve zo zásadne etických a mravných pohnútok boli a sú vegetariánmi. Napríklad boli nimi Phytagoras, Platón, Sokrates, Hippokrates, Seneca, Diogenes, Ovidius, Leonardo da Vinci, Goethe, Lincoln, Nietzsche, Gándhí, Gorkij, Pascal, L.N.Tolstoj, Franklin, Buddha, Newton, Einstein,..., v súčasnosti napríklad Brigitte Bardotová, Paul McCartney, A. Hopkins, Leonardo Di Caprio, G. Paltrow, K. Basinger, K. Winslet a mnoho ďalších osobností.

Tejto téme sa budeme venovať podrobnejšie aj v ďalších článkoch.

 

© Andrea Ďurošová 

© Marian Svinčiak

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode