Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

KARMICKÉ UDALOSTI POSLEDNÝCH DNÍ...PREČO MÁ TEMNÁ STRANA SILY PREVAHU ?

21.08.2017 19:50

 

Na základe impulzov z duchovných sfér sme sa rozhodli uviesť príklady niektorých aktuálnych karmických udalostí v hmote (...fyzickom svete), ktoré sa udiali v posledných dňoch. Žiaľ, väčšinou išlo o negatívne deje, ktoré sú dôvodom pre sklamanie, smútok a nepriaznivé emócie, avšak ľudskosť a súcit nám nedovolia sa nad tým nepozastaviť.

Je pre nás zvrátené a neprípustné, ako môže nejaká viera alebo idea doviesť mladého človeka vo veku 22 rokov k takému konaniu, ktorého výsledkom je vedomé páchanie násilia na nevinných turistoch a iných civilistoch. Aké sú to energie, ktoré v hmote dokážu podporovať takéto mentálne a psychické anomálie, proti životu idúce, činy ? 

 

Z udalostí je možné uviesť napríklad :

 

17.8.2017 v Španielsku (Barcelona) 22 ročný mladý muž (...maročan) zrazil a usmrtil dodávkou 13 civilistov (turistov) a spôsobil zranenia ďalším 137 osobám...

18.8.2017 vo Fínsku - meste Turku opäť mladý muž dobodal nožom na smrť 2 osoby (civilistov) a ďalších 8 zranil (...podľa vyjadrení fínskej polície ide opäť o podorzrivých maročanov...)

19.8.2017 - severná India...vykoľajil sa vlak, v dôsledku čoho bolo zhruba 10 mŕtvych ľudí (...niektoré zdroje hovoria až o 23 mŕtvych)

z 18.8.2017 na 19.8.2017 sa v noci prehnala búrka a smršť cez strednú časť Českej republiky a spôsobila značné škody na väčšine územia (...južné a severné Čechy zostali bez elektriny...). V tejto súvislosti Národný park Šumava odporučil turistom vyhnúť sa časti Stožec kvôli polomom. Čechy trápi v súčasnosti aj africký mor vyskytujúci sa u diviakov, poľovníci robia opatrenia, aby eliminovali tieto nepriaznivé vplyvy...

19.8.2017 v Jihlave (ČR) došlo k požiaru veľkej firmy na spracovanie dreva, zasahovalo mnoho hasičov...

19.8.2017 bol v Anglicku - meste Essex zaznamenaný jav - výrazný obraz v obilí ako mimozemský odkaz (...k energetickej kvalite obrazca nie je možné sa z karmických dôvodov v súčasnosti vyjadriť nakoľko súvisí so zatmením Slnka v USA)

odkaz : www.priznakytransformace.cz/index.php/duchovni-filmy/videa-z-youtube/video/808-fascinujici-kruh-v-obili-19-8-2017-essex-anglie

 

...v posledných týždňoch sa na základe udalostí na Slovensku vytvorili nepriaznivé vysávacie a parazitujúce energetické vplyvy v úrovni národnej karmy, ktoré nás ako národ oslabili z dôvodu, že sme sa nepostavili ako štát (SR) prostredníctvom konkrétnych osôb čestne a pravdivo k oblasti kvality výskumu, vedy a vzdelávania (... v oblasti prideľovania a čerpania eurofondov, atď...)  

 

(Poznámka : Všetky tieto udalosti sa diali pred blížiacim sa zatmením Slnka v USA)

 

Tieto vybrané nepriaznivé udalosti v krátkom časovom horizonte medzi sebou sčasti súvisia... vždy ide o ovládanie zo strany jednej alebo viacerých bytostí, ktoré chcú ovládať iné bytosti, manipulovať, zneužiť niečo energeticky vo svoj prospech na úkor inej bytosti, dokonca poničenie iných bytostí, ovládanie zo strany bytostí voči Prírode, národu a pod...  

 

Prečo sa tieto nešťastia a tragédie dejú ? Prečo máme stále pribúdajúce teroristické útoky ? Čo je za tým ? Je to náhoda ? Majú tieto udalosti v hmote aj duchovné pozadie ? Ako je možné, že mladý 22 ročný človek dokáže vedome spôsobiť hroznú tragédiu a usmrtiť 13 nevinných civilistov ?

 

Mnoho otázok, na ktoré je potrebné aspoň stručne odpovedať. Na základe aktuálnych duchovných komunikácii a vnímaní je možné uviesť, uvedomiť a priznať, že všetky tieto tragédie majú duchovné pozadie a príčiny. Už v duchovných sférach rôznych úrovní a frekvencii nad hmotou v dimenziách duality prebieha boj medzi dobrom a zlom, medzi energiami svetelnými a temnými. Žiaľ, temné energie smerujúce proti životu, tzv. ovládajúce, manipulujúce majú zatiaľ navrch. Sú totiž dotované rôznymi temnými duchovnými bytosťami a entitami, ktoré vždy podporujú snahu o ovládnutie iných bytostí, neslobodu a v tom je princíp. Nie harmónia a sloboda, ale ovládanie, nadvláda, energetické parazitovanie, vysávanie... Samozrejme, že ide aj o rôzne mimozemské entity, ktoré sú nositeľmi temných (inak aj tzv. ľavotočivých) energii, resp. bioenergii. Veľmi stručne je to možné uviesť aj takto... 

 

Temná strana sily je v súčasnosti oproti svetelnej strane sily v prevahe. Globálny mocenský systém pôsobiaci na úrovni Planéty Zem, ale aj v úrovni našej Slnečnej sústavy či Galaxie, sa snaží ešte stále kopať, ako keď zdochýňa kôň... Spojené Sily Svetla, Prírody a Karmy, Aliancia Svetelných Sfér v nehmotných úrovniach sú síce veľmi čisté a "pracujú" vo vysokých priaznivých frekvenciách bioenergii (...podporujúcich život, slobodu, integritu, harmóniu, tzv. priaznivých bioenergii pravotočivých), avšak zatiaľ sú ešte stále "v menšine". Dôvod je jasný - v hmotnom svete nie je dostatočná pripravenosť na prevzatie zodpovednosti zo strany ľudí. Na Planéte Zem je inkarnovaných okolo 30 až 35 % ľudských duší (...ľudských bytostí). Zostávajúce inkarnáty a bytosti zrodené na Planéte Zem ako človek 2.typu sú svojim pôvodom napríklad plazie a jašterie bytosti a entity, prírodné bytosti, víly, vyššie duchovné bytosti, napr. Elfovia, Stvoritelia z niektorých iných duchovných úrovní, svetov, niektorí avatari a pod... 

 

Všetky tieto bytosti dostali možnosť očistiť sa z karmických prešľapov, vyviazať sa z karmickej záťaže a splniť svoje úlohy na Planéte Zem. Za týmito niektorými bytosťami, ktoré žiaľ ani v súčasnosti nemajú záujem vyviazať svoju ťažkú karmu a začať sa očisťovať v hmote stoja temné sily. Isteže máme na Planéte Zem vtelené aj bytosti podporujúce vedome temnú stranu sily pracujúce pre stranu temna. Planéta Zem podobne ako Slnko našej Slnečnej sústavy majú veľmi strategické a dôležité postavenie v našej Galaxii a Vesmíre a je mnoho entít, ktoré sa usilujú o ich ovládanie a energetické parazitovanie, vysávanie. Našťastie sú tu však aj svetelné systémy a svetelné duchovné bytosti ochrany, ktoré sa snažia tomu zabrániť. Výsledkom je však (zatiaľ) súčasná prevaha temnej strany sily aj v hmote. Pomer síl je v súčasnosti nad hmotou a v hmote Svetlo proti temnote 30 : 70, najoptimistickejši pomer je v súčasnosti príp. 40 : 60. Pochopíme význam príčiny, dôsledku a účelu ?

 

Žiaľ, že v minulosti aj v duchovnom vývoji nad hmotou dokázala temná strana sily ovládať a manipulovať aj s karmickou rovnováhou, čo sa prejavilo negatívne aj v hmote a priamo vo vývoji na Zemi. Existovali temné štruktúry, ktoré sa snažili robiť všetko preto, aby skutočná spravodlivosť neexistovala, obchádzaním karmických zákonov rôznymi privilégiami a pod.. Na svetelných bytostiach sa páchali nespravodlivosti, proti čomu sa svetelná strana začala brániť používaním bielej mágie, čo však taktiež nemá s novým priaznivým svetelným vývojom nič spoločné. Žiadne ovládanie, žiadna manipulácia, energetické parazitovanie či vysávanie. 

 

Temná strana sily však nepôsobí v hmote len vedome ako je to napríklad v prípade terorizmu. Podľa duchovných komunikácii drvivá väčšina ľudských bytostí žijúcich na Planéte Zem podporuje temnú stranu sily v hmote nevedome. Čo to znamená ? Ide o energetické a informačné odtlačky, statusy, plazmy uložené v karmických vrstvách (...inak nazývaných aj podvedomie...) každej bytosti (...minulé životy a prešľapy...okrem pozitívnych pochopiteľne...). Pokiaľ o nich nevieme a sú skryté v nás, nakoľko sa neočisťujeme, robia si s nami čo chcú, preto je potrebné dostať ich zo seba von, na vedomú úroveň a následne vyviazať. Je to náročné, ale nie nemožné, jediná možnosť ako to dokázať je frekvenčne a energeticky sa vyladiť tak, aby sme dokázali zvedomiť tieto nepriaznivé statusy a štruktúry, dostať sa do potrebného nadhľadu nad situáciami z minulých životov, nad príčinami a dôsledkami, ktoré sa v nás nachádzajú, v našej hĺbke a rozpustiť ich vo vysokých frekvenciách priaznivých bioenergii, na ktoré je fyzické telo pripravené.

 

To je konkrétna inšpirácia na zmenu pomeru síl medzi Svetlom a temnotou v našej úrovni Vesmíru 3D dimenzie s pôsobením duality. Úprimný záujem o vnútornú čistotu a harmóniu bytostí, ktorá závisí jednoznačne a preukázateľne od toho, na aké kvality a frekvencie priaznivých energii a bioenergii je frekvenčne naladená bytosť, konkrétne jej duchovné jadro (...v mieste srdcovej čakry 4A, 4B), aké čisté bioenergie do ľudskej bytosti prúdia.

 

Pokiaľ je vnútorná čistota a harmónia ľudskej bytosti vysoká, nielenže sa postupne čistíme, ale spolupracujeme aj s čistými duchovnými bytosťami a energiami, ktoré nás vedú. Ide najmä o bytosti Prírody, Svetelných sfér, Planéty, atď... Sústavne môžeme stúpať a zvyšovať frekvencie svojich bytostí. Len tak je možné úprimným záujmom každého jednotlivca meniť seba k vyššej čistote a harmónii a teda k zmenu pomeru síl medzi Svetlom a temnotou... Na prvom mieste je mravná iniciatíva o mravnú a etickú čistotu, inšpirovať sa môže každý...

 

Existujú priaznivé energie (bioenergie) vysokých fekvencii (tzv. svetelné) nad úrovňou nášho Vesmíru v hutnosti hmoty 3D (...vyššie dimenzie, svety a úrovne Vedomia, Nekonečné vedomie...), s ktorými je možné sa spojiť, pokiaľ sa na ne dokážeme naladiť ako ľudské bytosti. Pokiaľ sa o to snažíme, tieto energie môžu prúdiť do našich duchovno - energetických orgánov (čakier) najmä duchovného Jadra (srdca) našej bytosti a vonkajších energetických tiel, následne priamo do fyzického tela, mozgu, krvi, endokrinného systému, atď... Harmonizovaním srdca a mozgu zvyšujeme svoje frekvencie a vibrácie.

 

 

Ako sa to dá uskutočniť konkrétne vo fyzickom každodennom živote ?

 

Priaznivý a pozitívny zdravý nový životný štýl - každodenná starostlivosť o hmotnú výživu, minimálne 50 % surovej, živej (...najlepšie od pestovateľov, ktorých osobne poznáme alebo si dopestovať sám vlastné ovocie a zeleninu...) a vyváženej výživy fyzického tela, konzumácia ovocia, zeleniny, orechov, dostatok pitnej čistej vody a dodržiavanie pitného režimu po celý deň, doplnenie výživy kvalitnými výživovými doplnkami, pravidelný pohyb a fyzická záťaž, pobyt v Prírode a ideálny je pobyt v lese, pravidelné cvičenie Päť Tibeťanov (min. 21 krát denne), prípadne cvičenie iných zostáv napr. fitness, vysoká etika a mravnosť v každodennom živote, odstraňovanie svojich zlých sklonov a návykov, dôležitosť duchovných vnímaní, komunikácii, ich pravidelné trénovanie...

 

Inšpirujme sa pristupovaním k životu so zásadnou úctou, harmonizovaním a spojením s priaznivými energiami, bioenergiami Prírodou, Planétou Zem, Slnkom, vo vzťahu k všetkému živému, život je najvyššia hodnota. Snažiť sa sústavným sebazlepšovaním a očisťovaním svojej bytosti eliminovať akékoľvek negatívne energie vo svojom okolí a teda aj na Planéte Zem. Byť vdační, že žijeme na Planéte Zem... Planéta Zem je totiž jedinečná... 

 

Každý môže začínať vždy len od seba, čím vyššia vnútorná čistota a harmónia bytostí a čím je týchto bytostí viac, tým je v hmote pevnejšie morfické a morfogenetické pole svetelnej strany sily.

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak


 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode