Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

KRÁSY PRÍRODY...NÁRODNÁ PRÍRODNÁ REZERVÁCIA ŠOMOŠKA...SÚČASŤ CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI CEROVÁ VRCHOVINA...

04.05.2017 10:25

 

Krásy Prírody Slovenska. Vieme o nich ? Vieme aké nádherné miesta v Prírode máme na Slovensku, ktoré sú svojou čistotou a energiou výnimočné ? Zaujíma nás Príroda, bez ktorej by sme nemohli žiť na Zemi ? Existuje viac takýchto miest. Tieto lokality nás ako ľudské bytosti dokážu obohatiť viac než si myslíme na rozumovej úrovni... záleží na nás ako hlboko si ich vážime a či máme záujem s nimi harmonicky spolupracovať... 

 

Na základe vnímania opakovaných impulzov sme navštívili tento rok na Veľkonočný pondelok 17. apríla nepochybne jednu z najkrajších a najčistejších Prírodných oblastí na Slovensku, ktorá patrí aj medzi turistické klenoty Slovenska. Národná prírodná rezervácia Šomoška ako súčasť Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina, ktorú sme navštívíli, je rajom na Zemi. Prechádzaka v Prírode tejto oblasti je nielen pastvou pre oči, kde vnímame krásu a dokonalosť Prírody, ale aj miestom pre vnímanie energii. Skutočne sme vnímali mimoriadne čisté a silné energie, ktoré spájajú ľudské bytosti s Prírodou v tejto oblasti, človek doslova len ťažko odchádza domov z takejto prechádzky. Ľudské bytosti, ktoré sú rovnocennou (...nie nadradenou...) súčasťou Prírody a vnímajú prúdenie priaznivých energii alebo dokážu nadviazať telepatickú komunikáciu napríklad so stromami či kvetmi, si tu určite prídu na svoje... 

 

Poznámka :

Na základe duchovných vnímaní a informácii viacerých osôb na Planéte Zem je rozhodujúce pri duchovnej pravdivej a harmonickej (rovnocennej) komunikácii, prípadne telepatických komunikačných spojeniach, na aké frekvencie priaznivých energii (bioenergii) je človek vnútorne naladený, na aké vysoké frekvencie sa dokáže naladiť. Len s takými duchovnými bytosťami, Prírodnými bytosťami, sférami a úrovňami môže ľudská bytosť komunikovať, ktoré vibrujú rezonančne na rovnakej frekvencii, ktorá je totožná s jeho vnútornou čistotou a harmóniou (výška frekvencii duchovných energii). 

 

informačný link :  uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/442)

 

Pôsobenie a vnímanie energii bolo na výlete o to silnejšie, že išlo o obdobie Veľkonočných sviatkov ako symbolu plodnosti a života, kedy Príroda a Planéta od obdobia jarnej rovnodennosti dostáva razantné očistné energie, ktoré majú očistiť z tejto Planéty všetko, čom sem nepatrí a viesť evolúciu priaznivým smerom. Tieto očistné energie sa doslova snažia ľudí, ktorí sú na to pripravení, prebrať z fatálnych omylov ako napríklad jednej z najväčších nezmyselných propagánd kresťanskej cirkvi spojenej s Veľkonočnými sviatkami spočívajúcej v tvrdení, že ukrižovaním Ježiša došlo k procesu očistenia všetkých hriechov ľudstva...

 


Väčšinou človeka po vstupe do tejto Prírodnej lokality uchvátia nádherné majestátne buky, ktoré vytvárajú fantastickú atmosféru. Niektoré majú naozaj prekrásny vzrast. Človek si uvedomuje, aký je pri nich " malý ". Ľudská bytosť, ktorá je schopná vnímať energie z okolia, Prírody a rôznych duchovných sfér sa doslova teší ako malé dieťa. V tento deň, kedy sme navštívíli Šomošku to boli skutočne silné energie. Zážitok je o to viac úžasný, že v tejto Prírodnej lokalite ako Národnej prírodnej rezervácii s ochranou 5.stupňa vôbec nezasahuje človek už zhruba od polovice minulého storočia. Príroda si riadi všetky energetické a biologické procesy sama a je viditeľné, že s tým nemá žiadny problém. Pri návšteve tejto nádhernej lokality, človek skutočne nemá chuť odtiaľ ani odísť...

 

Rozsiahle Bukové lesy nachádzajúce sa v tejto lokalite jasne vytvárajú pocit bezpečia a ochrany, čistoty. Nie náhodou je Buk považovaný za duchovného ochrancu človeka. Aj jeho spojenie so zemou je jemnejšie ako u iných stromov, buk zduchovňuje, preto má plytké korene. Podľa historických mýtov, buky ako symboly ochrany, dokázali ochrániť človeka aj pred magickými rituálmi a čarami, podporujú plodnosť a životodárné sily. Pri jeho objatí je možné vnímať harmonizovanie, schopnosť tolerancie medzi bytosťami, nádej a pozitivitu. Starí Gréci dokonca privádzali k bukom neplodné ženy alebo jalové zvieratá, aby sa pri nich energetickým spojením očistili a získali schopnosť plodiť život...

 

Počas návštevy Prírodnej rezervácie Šomoška sa nám v nádhernom Bukovom lese podarilo s niektorými stromami aj duchovne a energeticky spojiť. Je až neuveriteľné, aké umelecké diela dokáže vytvoriť Príroda. Na základe duchovnej komunikácie vzhľadom k čistote energii možné uviesť, že Národná prírodná rezervácia Šomoška je jednou s energeticky najčistejších Prírodných lokalít na území Slovenska.

 

 

Už pri príchode do Národnej prírodnej rezervácie Šomoška pri CHKO Cerová vrchovina je možné vnímať, ako keby človek prišiel do iného sveta...

 

V čistých vodách potôčika je v tejto lokalite možné nájsť aj raky...

 

...táto zelená farba Prírody v spojení s modrou oblohou a energiami skutočne lieči...

 

...jeden z bukov, s ktorým sme sa telepaticky spojili...

 

 

...v tejto národnej Prírodnej rezervácii sa nachádzajú aj rôzne vzácne bylinky, kvety a rastliny...

 

Jeden zo skvostov Prírody tejto oblasti - Buk " strážca lesa ", zotrvali sme pri ňom, pretože sa nám chcel " zdôveriť "... Pri pozornejšom vnímaní a koncentrácii je možné vnímať " tvár a ruky " tohto krásneho stromu... 

 

 

Prírodné jazierko neďaleko studničky s čistou pitnou vodou...v tejto časti sa radi zdržiavajú Prírodné duchovné bytosti a víly...

 

...po pár metroch prechádzky sa blížime k veľmi čistému prameňu prírodnej vody pre občerstvenie...

 

Príroda si dokáže pomôcť sama bez pomoci človeka... človek nezasahuje v Národnej Prírodnej rezervácii Šomoška od polovice minulého storočia...

 

Buky sú ako čistý nepopísaný list papiera symbol nádeje a pozitivity...

 

 

Nádherná zelená - symbol života - trasa na hrad Šomoška

 

Nádherný Kamenný vodopád pod hradom Šomoška ktorý vznikol pôsobením sopky pred 4 miliónmi rokov...

link :  cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/5758-kamenny-vodopad-vytvorili-sopky/

 

 

 

 

 

Po príchode ku kamennému vodopádu sme vnímali s veľkou pokorou a vdačnosťou umenie Prírody, ktoré nedokáže napodobniť nikto. Tento úžasný výtvor zo sopky spred 4 miliónov rokov v štvrťohornom období fascinuje o to viac, že všetky jeho jednotlivé " vlákna " alebo " prúdy " majú prierez rovnostranného šesťuholníka. Ide o jeden z najkrajších Prírodných geologických úkazov na Slovensku. 

 

Následne sme pokračovali v návšteve hradu Šomoška, ktorý je vzácnou pamiatkou... Tu sme už energeticky vnímali určitý pokles vibrácii, čo bolo spôsobené aj energetickými plazmami spojenými s náboženskými programami v dávnej minulosti (...islám v čase, keď hrad obsadili Turci...) ale aj kresťanstvo následne potom ako hrad patril maďarskému rodu, ktoré tu bolo jasne vnímať. V hlavnej veži hradu sme vnímali mimoriadnu záťaž (...ako keby energie strachu ľudských bytostí z minulosti...), pretože tu prebiehali na základe získaných informácii v minulosti určité nepriaznivé rituály v súvislosti s náboženskými nepriaznivými vplyvmi (...islámom ale aj kresťanstvom). Postupne sme vnímali určité uvolnenie týchto nepriaznivých energii v ostatných častiach hradu to bolo lepšie, najmä na otvorenom priestranstve.

 

Hrad Šomoška bol postavený a založený okolo roku 1250 rodom Kačičovcov zo Srbska a Chorvátska (...dnešné územie Chorvátska) z čadičových kvádrov, ktoré boli ťažené priamo na hradnom kopci. Hrad sa nachádza svojou polohou v srdci Cerovej vrchoviny. Práve pri stavbe hradu boli odkryté aj časti kamenného vodopádu. Zo zaujímavostí v histórii je možné stručne uviesť, že v roku 1310 sa stal hrad majetkom Matúša Čáka. V roku 1573 obsadili hrad Osmanské vojská Turkov...

 

informačné linky :

sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0omo%C5%A1ka_(hrad)

www.hrady.sk/somoska.php

 

Z hradu Šomoška je pekný výhľad na Cerovú vrchovinu, či už na jej juhozápadnú alebo juhovýchodnú časť. Zelená farba a jej niekoľko odtieňov prekrásnych bukových lesov doslova lieči a harmonizuje najmä v období jari.

 

Vráťme sa ale do histórie k zaujímavým informáciám, ktoré nie je ľahko možné zistiť z dostupných empirických zdrojov a ktoré sa nám otvorili. Kto to bol srbsko - chorvátsky rod Kačičovcov ? Rod Kačičovcov a jeho korene siahajú až do roku 1102. Ide o jeden z 12 šľachtických chorvátskych kmeňov (popísaných aj v Pacta conventa). Latinský názov rodu Kačičovcov (Cacich) je vedený aj v byzantskej kronike Johna Kinnamosa v súvislosti s tým, že 57 miest v Chorvátsku a Dalmácii ako " národ Kačičovcov " sa dostalo pod tzv. byzantské pravidlo. Zásadným významom okrem mnohých iných pre oblasť južného Slovenska v časti spočíva vo výstavbe aj okolitých hradov napríklad Fiľakovský hrad, hrad v obci Hajnáčka, ale aj hrad v maďarskej obci Salgó...

 

Na základe duchovných komunikácii a informácii zachytených priamo na hrade Šomoška počas výletu je možné tento starý šľachtický rod (latinsky kmeň Cacich) spojiť nepriamo jeho pôvodom s bielou rasou entity tzv. Árijov, ktorí sa usídlili neďaleko pohoria Hindúkuša zhruba koncom obdobia tretieho tisícročia pred n.l. ako druhej vetvy bielej rasy Hyperborejcov, ktorí boli nútení na základe kataklyziem (napr. vyvolaných planétou Nimiru 3449 pred n.l.) emigrovať cez Novosibírske ostrovy a Sibírsku plošinu až takmer k Indii. (Poznámka : ...jedna vetva entity sa vynorila v západnej Európe - tzv. Kelti, druhá vetva je tá, o ktorej píšeme na východe - Árijci v oblasti Hindúkuša).

 

Pochopiteľne, že sa nejednalo už o priamych potomkov Hviezdnych Elfov (Hyperborejcov), ale miešancov s už vysadenou rasou Adam Kadmon narodených už ako ľudia 2.typu s dvojvláknovou pravotočivou DNA. Tieto kmene entity Árijov (...v literatúre známych niekedy aj Aryanov) sú známe taktiež ako národy - potomkovia starovekých Árijov - Kalashi z oblasti vysoko položenej v pohorí Hindúkuša. Tento národ je zaujímavý tým, že si zachoval svoj indoeurópsky pôvod aj napriek tomu, že sa nachádza v srdci islámskeho sveta, kde sú považovaní za pohanov, nakoľo vyznávajú polyteizmus (mnohobožstvo). Ide o mimoriadne čisté bytosti s vysokou schopnosťou harmonizácie (...viď nižšie uvedený obrázok dieťaťa). V dostupných zdrojoch sa hovorí aj o tom, že sa jedná sčasti aj o potomkov vojakov Alexandra Macedónskeho, jeho vláda zriadila dokonca kultúrne a informačné stredisko pre túto oblasť. Ako prisťahovalci sa postupne dostávali aj na západ na miesta dnešného Grécka, Turecka, Macedónska, kde sa postupne usídlili okolo 5. storočia pred n.l., od nich svoj pôvod odvodzujú aj dnešní obyvatelia bývalej Juhoslávie (Chorvátsko, Srbsko...).

 

...malý " kalash " - pri koncentrácii zjavne vnímať vysokú harmóniu bytosti už v detskom veku... 

 

 

 

Výstupné kamenné schodisko smerom od kamenného vodopádu na hrad Šomoška

 

 

 

 

Výhľad z hradu Šomoška na dedinu na maďarskom území pri hranici s rovnakým názvom...

 

 

 

 

 

 

 

foto :  © Andrea Ďurošová, © Marian Svinčiak

 

zdroje a odkazy :

duchovné komunikácie informácie a vnímania

vedecká literatúra

niektoré vybrané zdroje internet

 

V budúcich článkoch týkajúcich sa Prírodných krás na Slovensku sa budeme snažiť venovať pozornosť aj dalším dôležitým a čistým energetickým miestam v Prírode na Slovensku, ktoré môžu ľudské bytosti svojou krásou a energiami obohatiť aj liečiť...

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode