Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

KRUH Z KAMENNÝCH MENHIROV NAD BANSKOU ŠTIAVNICOU ... AKO VNÍMAME ENERGETICKÉ VYŽAROVANIE TEJTO STAVBY ? ...

24.12.2018 21:12

 

Koncom augusta 2018 sme dostali avízo od viacerých známych a priateľov, že nad Banskou Štiavnicou vznikla umelo vytvorená stavba, boli osadené kamenné menhiry v tvare kruhu s otázkou, aké je podľa nášho názoru energetické vyžarovanie tejto „prírodnej“ stavby. Zvedavosť ľudí, z ktorých nie všetci ihneď uveria reklame v médiách, vytvorila rôzne otázky. Impulzy nám okamžite po týchto informáciách naznačovali, že je to dôležité a že niečo nie je v poriadku a tak sme vzhľadom k tomu, že Banskú Štiavnicu pravidelne navštevujeme, išli zistiť o čo sa jedná priamo na miesto v rámci turistiky. 
 
Dostali sme sa na základe odkazov našich známych na odporučenú webovú stránku, na ktorej sa píše o tejto novej megalitickej stavby na Slovensku.
 
 

Na tejto stránke sa okrem iného píše : 

 

„Na kopci nad Bánskou Štiavnicí byl v těchto dnech vztyčen kamenný kruh s více než dvoumetrovým centrálním menhirem. Tento kamenný kruh slouží pro dočerpávání vitální energie a blahodárně působí na všechny zdravotní potíže. Je určen pro práci jednotlivce u středového kamene. Energie místa je v tuto chvíli přibližně více než 10ti násobná oproti okolí a ještě bude stoupat. Všechny kameny pochází z lomu Sobov u Bánské Štiavnice. Jedná se o křemeny, několikrát roztavené v magmatickém krbu sopky. Jejich stáří je přibližně 12 milionů let a obsahují 96% křemíku, což je velmi vysoká koncentrace, díky které je celá tato stavba vysokokapacitním kondenzátorem zemské energie…..“

„…Tato stavba byla postavena se záměrem, aby pomáhala všem lidem. Je volně přístupná a nikomu nemusíte platit žádné poplatky !…“

 
 

Na konci sa píše :

 

„Bylo mi velkou ctí se na této léčebné megalitické stavbě podílet. To, že se veškerá potřebná povolení podařilo získat během necelého roku je opravdu malý zázrak! Pokud chcete realizovat funkční stavbu podobného typu, nebo jen vztyčit jednotlivý menhir, tak se na mne můžete obrátit. Poradím vám se vším od výběru místa až po aktivaci stavby a dodám "návod k použití“.“

 
 
 
Tak ako som už uviedla, dostali sme jasné impulzy, že máme ísť preskúmať toto miesto, ako ho budeme my z energetického hľadiska vnímať. PRÍRODA totiž podľa duchovných komunikácii a vnímaní viacerých ľudí nepotrebuje umelo vytvorené prírodné stavby za účelom "znásobenia, či zvýšenia energie lokality", ktoré vytvára človek podľa svojho rozumu a svojich tvorivých síl. To nie je harmonická spolupráca. Nehovoriac o tom, že človek nie je oprávnený sebecky určovať Prírode, aké stavby sú pre ňu vhodné ako liečivé pre človeka, najmä pokiaľ ide o vedomú manipuláciu s energiami. Na to je potrebný vyšší nadhľad, podstatne vyšší nadhľad. V sobotu 1.9.2018 sme teda vyrazili na turistiku „náhodou“ aj v súvislosti s inou záležitosťou, ktorú sme mali v Banskej Štiavnici vybaviť. 
 
Už pri samotnom približovaní k miestu sme urobili poctivo obchádzku, aby sme vnímali energie postupne a dobre sme urobili. Cestou po trase sme narazili na 3 krásne kone, ktoré sa pásli na jednom súkromnom pozemku neďaleko turistickej trasy. Tu boli vnímať čisté energie. Bol to obraz silnej očisty. Asi 700 metrov od miesta menhirov sme začali vnímať aj s deťmi jasne nepríjemný energetický tlak na čakre 3A (vpredu plexus solaris) a 6A (tzv. tretie oko, epifýza), teda jasné znaky pôsobenia mágie a ovládania ľudských bytostí cez „tretie oko“ a v oblasti emocionálnej, či mentálnej. Ako keby oblasť bola energeticky ovládnutá akýmsi „klobúkom.“ Takto sme to vnímali na začiatku.
 
Postupne sme sa približovali k miestu, s manželom Marianom sme urobili komentár z vnímania pre našu potrebu. Poprosili sme o svoju energetickú očistu a vlastné energetické ochrany. Asi 500 až 100 metrov od stavby už bolo vnímať jasné ovládnutie bytostí, ktoré ako turisti išli pred nami a vstúpili do kruhu. Nám pripadali ako keby nevedeli o sebe, ako nepríčetní. Boli tam v tom čase asi 3 ženy a 3 muži. Jeden muž bol totálne ovládnutý temnými štruktúrami a zaútočil nevedome energeticky na Andreu. Podľa podrobnejšieho vnímania išlo o mága s vysokými umelými schopnosťami mágie z minulosti, ktorý zrejme pomáhal taktiež tento kruh realizovať, aj keď len okrajovo.
 
 
Vnímanie a energetické vyhodnotenie na mieste (a aj neskôr opakovane) bolo 1.9.2018 nasledovné :
 
Kamenné menhiry a kruh je tvorený celkom 5 kameňmi. Jedným centrálnym kameňom v strede a štyrmi okrajovými, postavenými v tvare štvorca okolo neho podľa orientácie svetových strán. Centrálny menhir podľa nášho vnímania bol ako energetický „vodca, hlavný ovládač systému“, ktorý ovláda energeticky všetky 4 okrajové kamene ako „otrokov“. Sú ako keby jeho sluhovia. Je jasné, že tieto kamene boli takto aj vyberané. Stredový menhir spolu s ostatnými kameňmi vytvára energetickú sieť prekrytú energetickým temným vysávacím „dáždnikom“ alebo „klobúkom“ vo výške cca 30 - 70 metrov - ako klobúk nad touto časťou o priemere kruhu vytýčeného kameňmi. Vnímali sme akoby prehodenú temnú deku ponad tento kruh. Sieť je na základe nášho vnímania následne napojená aj mimo energetického obalu tejto Planéty Zem a mimo našej Slnečnej sústavy… 
 
Nie je vylúčené, že išlo na základe vnímania v danom prípade aj o energetické napojenia tejto lokality obnažené na oblasť súhvezdia Orion a jasné spojenie s čerpaním tvorivých schopností, mágiou, zasväcovania určitých entít v Egypte (… mnohokrát sa takto obnaží energeticky nejaký úpis z dávnej minulosti pre bytosť, resp. lokalitu, ktorý prevezmú v súčasnosti konkrétne ľudské bytosti v prítomnosti ako inšpiráciu a rozvíjajú ju, pričom si myslia, čo nové vymysleli - ale to sa deje bežne…)
 
Podobné energetické siete ako príklady zneužívania a zneužívanie Prírody sa realizovali s kryštáľmi v dávnej Atlantíde. Zneužívanie energii Prírody a Planéty Zem rôznymi umelo vytvorenými zosilňovačmi a žiaričmi bolo v Atlantíde bežnou záležitosťou. Podľa nášho energetického vnímania ide o vysoké temné nevhodné a nepriaznivé vyžarovanie umelo vytvorenej stavby a jej negatívne energetické napojenie, smerujúce zrejme až mimo tohto Vesmíru.
 
Z hľadiska nášho energetického vnímania je najdominantnejší centrálny menhir, ktorý funguje komplikovaným spôsobom, tak, že akonáhle vstúpi ľudská bytosť do kruhu a má záujem „zosilniť svoj vitálny potenciál“, pritiahne ju ako keby „podtlakom“ na seba (... jej astránu časť príp. astrálneho ducha bytosti ...) a okamžite ju vysáva najmä na úrovni emocionálnej, mentálnej, v úrovni čakier 3A, 5A, 6A (odtlačok) a napojí sa vo forme úpisu na čakre 4B (… tam sa nachádza duchovné Vnútorné Ja bytosti). Ide o manipuláciu so živlovými energiami v astrálnom obale Planéty Zem (... o čom jasne hovorí aj „návod na použitie tejto prírodnej stavby“)
 
Princíp fungovania je založený na tom, že : „Doplňte si pre svoju vitalitu živel, ktorý vám chýba, resp. máte ho menej alebo doplnte pre vitalitu živel pre vášho partnera, ktorý chýba jemu na základe vášho želania...“. Podobný princíp na akom bola zatemnená a zmanipulovaná v minulosti časť kroniky Akaša. 
 
 
Podľa nášho vnímania táto stavba nemá nič spoločné s priaznivými bioenergiami (… nazývanými ako svetelné…). Dá sa to predstaviť akoby dočasné "ukrižovanie, či pribitie" človeka na bytosť centrálneho menhiru v energetickej úrovni. Ide teda o energetický úpis a nie je vylúčené, že pri opakovaných návštevách a dlhších pobytoch na mieste v kruhu táto sieť vysáva potom bytosť stále. Je to ako vysielač, ktorý vysáva a vysiela a následne žiarič, ktorý dotuje energeticky aj rôzne bytosti … Súčasne však môže aj energeticky sťahovať bytosti do energetickej disharmónie. Samozrejme pôsobenie je individuálne, každá bytosť má inú úroveň vnútornej čistoty, harmónie, energii a dokáže sa aj brániť manipulatívnym alebo skresleným vstupným informáciám. Je to práve o slobodnej vôli človeka. 
 
Preto je "vhodné" pre fungovanie kamenného kruhu, aby nevstupovali bytosti do jeho vnútra spolu ako páry ale po jednom (… tak je uvedené v návode na použitie kruhu), pretože sa nedokážu brániť tak, ako keď sú spolu. Každý z partnerov sám vysloví svoje sebecké želanie pre vzťah, čím sa snaží vlastne ovládnuť citové partnerstvo cez umelé zvyšovanie vitality. Ovládnuť partnera cez živlové energie (… postaviť sa k tomu kameňu, ktorý je ako "chýbajúci živel pre toho ktorého partnera potrebný..."). Toto je učebnicový príklad určitých odvetví mágie. 
 
Partnerstvo sa predsa harmonizuje nie tak, že si niečo želám bez partnera, snažím sa ho pretvoriť na svoj obraz, ale tak, že s ním komunikujem a spoločne sa obidvaja harmonizujeme, pokiaľ sme ako bytosti pre vzťah vôbec optimálne stabilné pre karmické vyväzovanie a pozitívny vzostup. Pracujeme na sebe obidvaja každodennou mravenčou prácou a nie na základe prijímania výhod, úpisov, alebo privilégii. 
 
Podľa nášho vnímania z 1.9.2018 ide o určitú formu breathariánstva a zneužitia kamenných menhirov (a Prírody) na vysávanie a manipulovanie s energiami vôľou podľa duchovného či hmotného ega a vedomia ľudských bytostí, čo je jedna z najvyšších temných foriem energetického parazitovania na bytostiach, aká existuje na Planéte Zem. Nezáleží na tom, či je to vedomý alebo nevedomý proces. Je zásadný rozdiel, či dielo vytvorila harmonicky Príroda, Príroda v harmonickej spolupráci s ľudskými bytosťami alebo človek v rozpore s jej Vedomím na základe "svojho rozhodnutia a aplikácie použitia živlových energií  v praxi".
 
 
 
 
 
Pokúsili sme sa vyhodnotiť energeticky aj tento celý vysávací systém v období september 2018 :
 
Pokiaľ vnímame a oprieme sa o to, že maximálne optimum človeka v priaznivom vývoji voči Prírode je +100%, tak menhirmi umelo vytvorená stavba a energetická sieť mala ako celok nepriaznivú silu a negatívne vyžarovanie okolo -420 až -480 %. 
Centrálny menhir ako bytosť mal temnú silu -100 %, teda maximum akú môže mať ako vodca, či "šéf". Keď berieme centrálny menhir ako -100 % tak okrajové menhiry sú negatívne pôsobiace okolo -15 až -37, príp. - 42 až - 63 % čiže potenciálne menej nebezpečné ako centrálny ale súčasne posilňujú systém vysávania, ovládania. Aj spolu s podporným systémom v astrálnej úrovni a napojenia je to v hmote v čase vnímania okolo -420 až  -480 % a stúpal ...
 
Pochopiteľne, že vnímať tieto energetické situácie a rozbory nie je možné z vyladenia na 5. energetické telo, je to vylúčené. Jednoducho je to frekvenčne málo, nestačí to (... ide o prvú úroveň vedomia vyššieho ja, teda poznanie duchovnej úlohy v tomto živote). Priemerní mágovia a duchovne prebudení ľudia, ktorí sa snažia manipulovať s energiami najmä živlovými, systém neprekuknú. Dokonca ani z 9. energetického tela - tzv. vedomie Večného Ja (... táto úroveň je považovaná za tzv. "osvietenie" napr. v joge) nie je možné rozpoznať, že táto štruktúra neprináša ľuďom potenciálnu energiu v oblasti skvalitnenia energie v oblasti emócii a vzťahov. 
 
Je potrebné sa vyladiť minimálne na 11. vonkajšie energetické telo, teda vyššie než fungovali zasvätenci a mágovia v Atlantíde a Egypte, aby to dokázal človek v kľude rozpoznať. Vyladenie na 11. energetické telo znamená, že človek (ľudská bytosť) pozná presne svoju duchovnú úlohu vo večnosti v hmote a taktiež vie harmonizovať stabilne svoju individualitu vo večnosti spolu s Kozmickým Vedomím, je to príprava na prekročenie vyšších prahov … 
 
Je to ako princíp fungovania čakier človeka - (duchovno - energetických orgánov). Máloktoré ľudské bytosti vedia (…. dokonca ani veľkí duchovní guruovia častokrát), že základné morfické pole vývoja čakier stabilizuje pozitívne na Planéte Zem Príroda formou základných druhov a frekvencií jednotlivých čakier, vývoj sa postupne mení (… keď porovnáme napríklad prvú polovicu 20. storočia a súčasnosť). Avšak zvyšovanie frekvencie vyladenia jednotlivých čakier (… energetických frekvenčných oktáv geometrickým radom) na priaznivé bioenergie, to je práca celoživotná výsostne pre človeka, ktorý má záujem sa oslobodiť a ísť cestou priaznivého vývoja, bez mravnej iniciatívy a pevnej vôle to nejde, každodenná práca na sebe. 
 
Podľa nášho vnímania je scestné spoliehať sa na to, že v rámci priaznivého vývoja svojej bytosti, načerpania vitálnej energie a partnerstva sa postavím v Prírode do kruhu k umelo vytvoreným osadeným kameňom, a vyslovím želanie, ktoré mám na srdci…
 
V súčasnosti sa už nebudeme vyjadrovať k aktuálnym údajom a duchovným komunikáciám a energetickému vnímaniu tejto umelo vytvorenej stavby, nakoľko naše informácie nie je možné v súčasnosti zverejniť. Informácie naznačujú, že sa už nebudeme s touto stavbou ani zaoberať, jedine v prípade naliehavých impulzov. Princíp totiž poznáme.
 
Navnímali sme v duchovnej komunikácii, že tento systém kamenných menhirov tu nie je náhodou. Banská Štiavnica je tzv. "slobodné mesto", kde sa stretávajú napríklad aj mladí slobodní umelci z celého Slovenska. Umenie, ako je všeobecne známe, povznáša ľudskú bytosť. Niekedy však prekrýva vedome, resp. nevedome aj inšpirácie nízkych pudov a nízkej astrality ľudí popri kultúrnom vyžití. A podľa nášho vnímania bol aj práve preto osadený takýto kruh nad Banskou Štiavnicou. Ide aj o určitú atrakciu. Ako všade na iných miestach, je možné aj v Banskej Štiavnici stretnúť mladých ľudí "slobodných mravov", kde sa astralita na nízkej úrovni uvolňuje jedna radosť a to je práve pre vysávanie energií a manipuláciu so živlovými energiami ako voda na mlyn.
 
 
Takže naše vyhodnotenie na záver : 
 
Každý človek má slobodnú vôľu. Môže navštevovať miesta v Prírode slobodne, ktoré chce, ktoré sa mu páčia. Príroda je tu pre každého. A konanie človeka sa frekvenčne odvíja od tohto princípu, aká je úroveň vnútornej harmónie a schopnosť vytvárať harmonické deje. Vnímanie, jeho presnosť, pravdivosť, čistota, závisí od vnútornej čistoty ľudskej bytosti, ako vibrujeme, na akej frekvencii a type energie sa harmonizujeme. Zbytočne budete niekoho presviedčať o niečom, pokiaľ to nevníma. Netlačiť na pílu. Príroda ako obrí živý celok sa s touto stavbou vysporiada sama. Je však jednoznačné, že manipulácia so živlovými energiami nikdy nevedie k priaznivému vzostupu ľudskej bytosti. Minulosť a opakované katastrofy civilizácii na Zemi sú toho dôkazom.
 
Potom ako sme odišli z miesta turistiky 1.9.2018 ešte minimálne 1 hodinu útočili na nás energie z egregoru tohto „výtvoru“. Vnímané boli snahy o ovládnutie, napojenie, vysávanie takže to nie je sranda pre ľudskú bytosť citlivú na vnímanie. Ešte aj v noci sa tieto tendencie zopakovali. Museli sme sa očisťovať potom, ako sme prišli domov, dokonca aj v noci o 01:30 hod. Mnohokrát si myslia niektoré bytosti, že v duchovnej oblasti pomáhajú druhým, pričom v skutočnosti škodia a väčšinou o tom ani nevedia, pretože nemajú potrebné vyladenie a nadhľad pre skúmanie situácie. Takýchto príkladov je možné uviesť veľa. 
 
To je ako keď sa v živote každý tvári, že má dobrý úmysel, lenže, ktorý úmysel je ten skutočne priaznivý a harmonický? Ako to zistiť? Aby človek vedel rozlišovať skutočne pravdu od lži, dobro od zla na to nestačí vždy len intelektuálne vnímanie. Chce to niečo viac z hľadiska energetického … Stretli sme viacero ľudí, ktorí sa „chystali“ navštíviť Banskú Štiavnicu, práve z tohoto dôvodu vzniku spomínanej stavby. Dôvodom návštevy stavby mali byť ich snahy napríklad získať partnera, upútať ho, zlepšiť vzťah a podobne. Napriek môjmu názoru, na ktorý sa niektorí jedinci pýtali, sú títo ľudia presvedčení o tom, že je to správne, veď Príroda zariadi to, aby boli „šťastní“. Vtedy je jasné, že zastáva logické uvažovanie, nehovoriac o nejakom energetickom vyladení. 
 
 
To, že je stavba voľne prístupná a nie je potrebné platiť žiadne vstupné poplatky, ukazuje tiež na určité vychýlenie, ktoré sa v spoločnosti vyskytuje. Veľa ľudí sa dá ľahko zlákať na rôzne akcie a atrakcie rôzneho druhu, ktoré sú „zadarmo“. Čo je zadarmo je dobré, jeden extrém, verzus čo je drahé to je dobré a kvalitné, pričom väčšina takzvane „DUCHOVNÝCH SEMINÁROV“, za ktoré si ľudia radi zaplatia prináša človeku skôr záťaž, obnažujú a zacyklujú karmické vrstvy a nabaľujú na bytosť ďalšie úpisy v oblasti ovládania iných bytostí a energií. „Zasvätenie“ do rôznych učení, energií a „ZARUČENÝCH RECEPTOV“ na zlepšenie zdravia, vzťahov, finančnej situácie v rámci seminárov zameraných na rozvoj osobnosti sú klasické prípady toho, keď je vo svojej podstate človek vo vzťahu nespokojný, alebo je nespokojný sám so sebou a hľadá cestu, ako s postupujúcim časom vzťah alebo jeho podstatu obnoviť, oživiť. Vystúpiť z takéhoto začarovaného kruhu je niekedy značne ťažké.
 
Vzdať sa potreby ovládať druhého a práca na harmonickom vzťahu prostredníctvom práce na svojich kvalitných vlastnostiach, harmonickej komunikácii v spolupráci s partnerom a Prírodou je cestou, ako je možné budovať zdravé vzťahy. Dôležité je poznať sám seba a vytrvalo na sebe pracovať, nie len na základe podnetov zvonka, ale na základe vlastnej vôle a vnútornej harmónie, rovnako ako umenie naučiť sa komunikovať pravdivo sám so sebou a svojím okolím.
 
Z nášho pohľadu na základe duchovných komunikácii a vnímania jednoznačne považujeme energetické vyžarovanie tejto umelo vytvorenej stavby za parazitujúce, vysávajúce a negatívne pre ľudskú bytosť. Vyžarovanie vnímame s vysokou manipulatívnou schopnosťou, čo sa týka priaznivého vývoja v oblasti ľudských citových vzťahov a pod. Samozrejme, že väčšinou prevláda názor, ktorý hovorí o tom, že táto umelo vytvorená stavba je „liekom pre nekvalitné citové vzťahy, vylepšuje ich na základe želaní partnerov“ harmonizuje medzi partnermi a pod. Z našej strany sa k tomuto tvrdeniu a názoru neprikláňame. Poznáme bytosti a vzťahy, ktorým nijakým spôsobom návšteva tohto miesta v ich problémoch nepomohla ani náznakom. 
 
Pre pochopenie zlepšovania kvality a čistoty ľudských bytostí, citlivosti pravdivého vnímania je nevyhnutne potrebné oslobodiť sa od nepravdivých dogiem, ktoré v duchovnej oblasti zaťažujú mysle ľudí. Ide o nepravdivé tvrdenia, že dualita (… Svetlo a temnota, Dobro a zlo ako proti sebe stojace sily s úplne odlišnými nosnými typmi energie, ktoré pochádzajú z vyšších úrovní a svetov nad našim Vesmírom a nestvoril ich žiadny „Boh“) objektívne neexistuje v našom Vesmíre. Ďalšie zo zúfalých omylov sú tvrdenia, že manipuláciami so živlovými energiami vôľou a Vedomím (mágia) je možné smerovať k pozitívnemu vývoju. V neposlednom rade je scestná myšlienka, že vyvedením hadej sily nad korunnú čakru do stavu „osvietenia“ a jej uchopením (manipuláciou), sa vždy zaručene dopracujeme k vrcholu pozitívneho duchovného vývoja. 
 
Opak je pravdou. Aj v duchovnej oblasti totiž existujú temné sféry vysokých úrovní, ktoré sa tvária, že sú priaznivé a sú to práve staré metódy ciest, úpisov a zasvätení, ktoré vedú do slepých uličiek najmä u ľudí, ktorí majú prehnané osobné ambíce stať sa rýchlo duchovne pokročilými lipnutím na duchovnom egu.
 
Každá ľudská bytosť má slobodnú vôľu rozhodnúť sa … to je jeden z hlavných princípov, na ktorých spočíva význam tohto Vesmíru. Akékoľvek umelo vytvorené stavby kamenných kruhov z menhirov pre energetický účel (... zosilňovanie pôsobenia energie, rôzne manipulácie) smerujúci k tomu, aby Príroda alebo Planéta Zem robila to, čo chce človek svojim cieleným myslením NIE JE SPRÁVNE ! Je síce pravdou, že kruhové formácie z menhirov majú schopnosť rozširovať energetický potenciál do okolia spolupracovať s Prírodou a napájať sa dokonca aj na Kozmické Vedomie, vytvoriť predpoklady pre prúdenie priaznivých bioenergií. Avšak to ešte neznamená, že každá takáto stavba spĺňa spomínané parametre. Musí ísť o symbiózu a dokonalú harmóniu s Prírodou, stavbu, ktorá je odkomunikovaná s Prírodou a to je veľmi citlivá záležitosť. 
 
Podobne je to aj pri nadväzovaní telepatického spojenia prostredníctvom kruhov z menhirov v Prírode s vyššími priaznivými duchovnými sférami, vyššími svetmi. Ide o veľmi citlivé záležitosti pri budovaní takýchto typov stavieb. Menhiry sú taktiež bytosti. Udržanie priaznivého bioenergetického potenciálu, nemanipulovať, nemeniť svojvoľne ich tvar, uloženie kameňov, nezmenšovať ich, atď … Vytváranie takýchto typov stavieb si vyžaduje skutočne veľmi citlivý prístup, obozretnosť, pretože ide energetické zásahy, kde sa môže stavba napojiť na sféry, ktoré nemusia byť vždy pozitívne, pričom energetický potenciál takýchto stavieb nemusí byť vždy priaznivý, ovplyvňuje ich veľa stimulov, minulosť, karmické vrstvy, atď. Je to oveľa komplikovanejšie, než si ľudia uvedomujú.
 
Človek sa rád stavia do pozície „pána tvorstva“ a teda o všetkom automaticky ako najmúdrejší rozhoduje aj v Prírode… Lenže pri takýchto prvkoch v Prírode je podľa nášho názoru múdre radšej vôbec takéto umelo vytvorené stavby nevytvárať a od ambícií upustiť. Akékoľvek snahy a ciele ľudského ega o vytvorenie niečoho podľa rozumu dobrého z kamenných menhirov v Prírode (… za účelom zosilňovania energetického pôsobenia ako žiarič, vysielač, snaha o manipulácie so živlovými energiami a pod.) automaticky výrazným spôsobom znižujú priaznivý význam a práve naopak, úplne ho negujú … Väčšinou totiž ide o nepriaznivé inšpirácie, ktoré sa vynárajú z hĺbky podvedomia a karmických vrstiev ľudských bytostí ako minulé prešľapy z dávnej minulosti, ktoré je potrebné napraviť a nie zopakovať. 
 
Pokiaľ sa niekto predsa rozhodne umelo vytvárať kruhy z kamenných menhirov v Prírode, jedným zo zásadných primárnych predpokladov pri tvorbe takýchto stavieb je požadované vyladenie vnútornej čistoty a harmónie ľudskej bytosti na frekvencie priaznivých bioenergii, ktorými sa okrem iného dokážu telepaticky spojiť s Prírodou, Planétou Zem … a takých ľudí je na planéte Zem iba hŕstka …
 
 
Z nášho pohľadu nepovažujeme túto tému za prioritnú, resp. najdôležitejšiu. V podstate nás na základe viacerých otázok k tomu doviedli naši známi a priatelia. Ďakujeme im za to. Z hľadiska vímania však bolo potrebné sa k nej vyjadriť. Pretože ide o súčasť širších celkov týkajúcich sa jednak témy duchovných techník a metód, ktoré boli na Zemi vytvorené v dávnej minulosti, resp. prenesené na Zem mimozemskými entitami, či rôznymi energetickými štruktúrami z úrovní nad hmotou. Drvivá väčšina z nich je aplikovaná aj v súčasnosti na princípe "duchovna" ako manipulácie so živlovými energiami ako prvok podporujúci negatívny vývoj. 
 
 
Na tento článok budú volne nadväzovať iné články s touto tematikou.
 
 
 

© Andrea Svinčiak

© Marian Svinčiak

© Peter Bauer

www.noveenergiezivota.sk, december 2018

 
 
 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode