Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

KTO CHCE S VLKMI ŽIŤ...

18.04.2015 11:33

 

Milí priatelia,

v posledných dňoch sme svedkami pokračovania zúfalstva pretriasaného na Slovensku ako "kauza Váhostav". Obmedzenosť vládnúcej elity je pritom až do neba volajúca, nakoľko sa až na bezzubé a zbytočné odvolávanie podpredsedu parlamentu a bývalého ministra dopravy Fígeľa, tzv. vyvodzovanie politickej zodpovednosti nevytvorilo nič konštruktívne. Žiadne konkrétne múdre riešenie zatiaľ nebolo prijaté. Zahmlievanie skutočnej príčiny existujúceho stavu pritom vyhovuje najmä konkrétnym osobám snažiacim sa tento štát "riadiť cez telefón", ktoré sa snažia urobiť z občanov SR a najmä z malých veriteľov Váhostavu hlupákov a bezbranné obete.  

I keď v éteri odznelo niekoľko alternatív navrhovaných vládou SR, spočívajúcich v dvoch kardinálnych nezmysloch, je potrebné hneď v zárodku poukázať na ich obludnosť, ešte pred tým než ich príjmu. Prvým je odkúpenie 100 %-ého objemu pohľadávok malých veriteľov Váhostavu Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou za 50 % nominálnej hodnoty týchto pohľadávok (po definitívnom schválení úhrad pohľadávok veriteľským výborom vo výške 15 % a súčasne schválení reštrukturalizačného projektu súdom), ktoré by mala menovaná štátna banka zaplatiť veriteľom do konca roku 2015. Brilantne sa predviedol v konkrétnych médiách minister financii SR Kažimír, ktorý v tejto súvislosti s pátosom "spasiteľa" uviedol, že ide o riešenie, ktoré umožní likviditu viac než len 15 % z objemu pohľadávok malých veriteľov, ktoré ako maximum predpokldáme zrejme schváli veriteľský výbor a v konečnom dôsledku súd ako projekt reštrukturalizácie. 

Takže tešte sa "malí nezabezpečení veritelia" Váhostavu, že vám vláda SR ponúka riešenie, na základe ktorého dostanete zaplatených až 50 % svojich poctivo vygrganých peňazí, čo by ste ešte chceli viac, veď v súčasnosti vám platná právna úprava garantuje iba 15 % (do 5 rokov) a bodka. Pritom aj podpriemerný ekonóm vie, že 50 % z objemu fakturácie v danom prípade u malých živnostníkov a stavebných firiem nekryje ani len priame náklady týchto subdodávateľov (napríklad mzdy zamestnancov, resp. odvody do poisťovní a pod.) o nejakej úbohej marži nehovoriac, a nijakým zásadným spôsobom to nerieši likvidačný problém týchto subjektov.

Druhým alternatívnym víťazným (pokračujúcim) riešením, ktoré je prakticky súčasťou prvého, prichádzajúce od našej skvelej vlády zrejme bude ponuka, aby bol vytvorený nový legislatívny rámec, ktorý neudusí pohľadávky malých nezabezpečených veriteľov len na úrovni súdom schváleného reštrukturalizačného projektu vo výške 15 %, ale umožní aj zostávajúcu časť pohľadávok vo výške zvyšných 85 % uplatňovať a judikovať z budúcich ziskov reštrukturalizovanej spoločnosti (teda vlastne celú pohľadávku v 100 %-nej výške). 

Našťastie sa malí veritelia Váhostavu jasne postavili na odpor vyššie ponúkaným alternatívam. Zdravý rozum odmieta takéto špeky, kde štát ponúka likviditu dlhov vytvorených Váhostavom zo zdrojov "štátnej banky", na ktoré sa poskladali ostatné banky na základe povinných odvodov. Skriveným sentimentálnym spôsobom sa tak snaží vzbudiť vláda SR pocit spolupatričnosti za spoluzavinennie štátu na jestvujúcom stave, pričom si neuvedomuje, že odvody bánk boli zaplatené a vyskladané z poplatkov obyčajných ľudí a podnikateľov či už fyzických alebo právnických osôb. Pýtame sa, prečo by za Váhostav mali splácať dlhy občania SR ? Ako keby nestačilo, že štát okradne občanov jeden krát legálnou aplikáciou nemorálnych zákonov na Slovensku (účinný zákon o reštrukturalizácii), ale ešte ho okradne aj druhý krát tým, že občania SR prakticky zaplatia dlh za Váhostav, ktorým ich "neviditeľný zlodej" už jeden krát okradol z nezaplatených vyprodukovaných výkonov, daní a štátneho rozpočtu !

Podobne aj ponuka možnosti judikovania zostávajúcej časti pohľadávok vo výške 85 % ich nominálnej hodnoty po ukončení reštrukturalizačného konania (z budúcich ziskov reštrukturalizovaného subjektu) je totálnym patologickým výplodom, pretože malý veriteľ len veľmi ťažko dokáže "rozchodiť" súčasnú situáciu a fakt, že dostane na základe reštrukturalizácie len 15 % zo svojej poctivej pohľadávky a pochopiteľne, len ťažko je možné sa spoliehať na to, že reštrukturalizovaný subjekt bude vykazovať v budúcnosti zisk. V tomto nezachráni malých veriteľov Váhostavu ani blahosklonnosť ministra financii Kažimíra, "odkladom exekúcii a nevyrubovaním sankcii, pokút a úrokov finančného riaditeľstva SR" voči malým veriteľom Váhostavu, najmä pokiaľ si 308 exemplárov súdnych exekútorov na Slovensku už "brúsi zuby" na to kde by mohli začať parazitovať na malých veriteľoch Váhostavu, ktorým vznikli nemalé vlastné priame, režijné a prevádzkové náklady, ktoré nedokážu v súčasnosti zaplatiť.

 

Čo k tomu dodať ? Snáď len to, že ide zrejme o prejav rafinovaného populizmu, za ktorým stoja parlamentné voľby v roku 2016 a teda hrozba, že SMER nemusí voľby vyhrať nehovoriac o tom, že kvalifikovaným a odborným vecným prístupom sa odkrývajú obrovské medzery navrhovaných riešení. Už samotný fakt, že všetka špina sa hádže na bývalého ministra Fígeľa neobstojí ani u mentálnej úrovne dieťaťa predškolského veku, nakoľko za posledné 3 roky súčasná vláda SR a minister dopravy Počiatek neurobili v rámci prevencie nič a to i napriek tomu, že o hroziacej situácii Váhostavu preukázateľne vedeli, pričom 4 krát navrhovaný zákon KDH a predkladaný opozíciou na ochranu subdodávateľov pri verejnom obstarávaní pokiaľ vyšší dodávateľ stavby naplatí svoje záväzky zamietla.

Vrcholom bezočivosti je pritom fakt, že súčasný minister dopravy Počiatek podpísal na diaľničnom úseku diaľnice D1 - Višňové - Dubná Skala kontrakt vo výške 409 800 000 EUR oproti štátnej expertíze vo výške 896 500 000 EUR, pričom sám špecialista Počiatek argumentoval, že tá správna štátna expertíza bola vypracovaná vo výške 736 500 000 EUR a teda on podpísal kontrakt v zmluvnej cene zľavenej iba vo výške 45 %, čiže nie je dôvod na jeho odvolanie pre obdobné pochybenie ako u ministra Fígeľa. Ano vážení občania, takáto argumentácia je bezostišne predložená nám všetkým v médiách, čo už hraničí s debilitou, ako keby si z nás niekto robil "dobrý deň". Nuž, čo je dovolené Bohovi, nie je dovolené volovi. SMER, ktorého predseda Fico tvrdí, že "za polovičné ceny sa stavať nedá" vyčíta bývalému ministrovi Fígeľovi to isté, čo urobil pred pol rokom súčasný minister Počiatek, avšak odvolať chce iba Fígeľa. 

Odborník a to aj priemerný v dopravnom a inžinierskom staviteľstve totiž vie, že rozdiely pri súťažných ponukách verejného obstarávania sa môžu pohybovať okolo maximálneho rozmedzia plus mínus 10 - 15 %, ale nie mínus 40 % oproti znaleckým expertízam. Proste katastrofa, koho si my platíme za službu vo vláde. I keď minister je politická funkcia, mal by sa nájsť aspoň niekto vo vláde, resp. na ministerstve, kto do odbornej problematiky trošku vidí a najmä korupcia pri verejnom obstarávaní by mala ustúpiť reálnym možnostiam pri výstavbe. 

Všetok tento cirkus, ktorý naši politici páchajú pritom elegantne odvádza pozornosť od skutočnej príčiny diania, nehovoriac o tom, že banky dostanú plných 100 % zo svojich fiktívnych virtuálnych pohľadávok za požičianie neexistujúcich peňazí. Hrozí, že virtuálna ekonomika bánk ako globalistická rakovina môže pochovať poctivých slovenských stavebníkov, remeselníkov a podnikateľov, ktorí vlastnými rukami postavili naše diaľnice.

 

Povzdychnutie "Bože môj" je teda na mieste. Akí sme len úbohý národ slovenský...veď my si vôbec neuvedomujeme česť výnimkám, že všetka táto špina a zlo ktoré ako národ vytvárame najmä "našim nezáujmom o toho druhého" bez empatie, napríklad umožnením okrádania slušných a pocitvých zamestnancov a subdodávateľov aj v konkrétnom prípade Váhostavu, sa nám ako národu v budúcnosti zase vráti nejakou formou. Prečo sa neopýtame, kde sú peniaze, ktoré štát poctivo a na čas vyplácal a aj v súčasnosti vypláca Váhostavu, ktorý aj v súčasnosti pracuje na štátnych zákazkách ako vyšší dodávateľ stavby samostatne alebo v rámci združení (napr. D1 - Hubová - Ivachnová)? Objem v súčasnosti nakontrahovaných objemov Váhostavom na štátnych zákazkách pritom predstavuje 1,5 miliardy EUR, tak ako je možné, že pán generálny riaditeľ Váhostavu povie na kameru, že "40 % na úhradu pohľadávok je maximum, čo dokáže vytlačiť zo zdojov firmy Váhostav". 

Už v súčasnosti je pritom možné upozorniť na kolaps s platením subdodávateľov na diaľničnom úseku D1 - Hubová - Ivachnová, kde víťazom verejného obstarávania je združenie OHL ŽS, a.s. Brno spolu s Váhostavom, pričom aj na tejto zákazke bola kontrahovaná jednoznačne poddimenzovaná zmluvná cena, ktorá predstavuje len 48,8 % z predpokladaných nákladov na výstavbu !!! (zazmluvnená cena je 272,72 milióna EUR s DPH, pričom predpoklad bol 465,71 milióna EUR bez DPH ?!) Pre dokreslenie obrazu aj v tomto prípade boli vylúčené 3 subjekty zo súťaže, aby následne zvíťazila až 4 najnižšia ponuka.  

Kde sú chýbajúce peniaze ? Kto je skutočným majiteľom Váhostavu ? Kto riadi Slovensko "po telefóne" ? ...nevieme, ticho, všetci mlčia,... uvidíme, však do hry vstúpil pán generálny prokurátor SR už 15. apríla 2015, kedy vydal záväzný pokyn Krajskej prokuratúre v Bratislave, aby vstúpila do reštrukturalizačného procesu, tak sa nechajme prekvapiť, však legislatívny rámec na Slovensku umožňuje v rámci trestného konania aj zhabať majetky štatutárnych zástupcov, menežérov a majiteľov podnikateľských subjektov nie?! ...alebo platí zákon iba pre niektorých?!

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode