Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

MOŽNÁ VÍZIA A PREDPOKLAD VÝVOJA NA PLANÉTE ZEM DO BUDÚCNOSTI... AKÉ SÚ PRIORITY PRE POZITÍVNY VÝVOJ ? (4.časť)

15.03.2017 12:00

 

V predchádzajúcich troch častiach článku s touto tematikou sme sa venovali stručnému popísaniu zásadných faktov, ktoré ako hrozby na základe energoinformačných disharmónii a anomálii vo vyšších duchovných úrovniach a hladinách nad hutnosťou hmoty, v ktorej žijeme, boli vytvorené a postupne sa zhmotňujú. Konkrétne pretrvávajúce negatívne vplyvy a stavy na Planéte Zem. Skryté manipulácie a nepriaznivé energie, ktoré ich riadia a spôsobujú, totiž nie sú ľudského pôvodu a podstaty, ale mimozemského pôsobenia z rôznych úrovní. Aj napriek tomu, že v súčasnosti je preukázateľná a jednoznačná nerovnováha medzi silami Svetla a Temnoty na našej Planéte v zjavnom nepomere a taktiež aj v duchovných úrovniach nad našou Planétou, budeme sa v ďalších pokračovaniach tohto článku snažiť venovať charakteristike pozitívnych priorít a aspektov, ktoré je možné uskutočniť v budúcnosti (...a už aj v súčasnosti) a preniesť do hutnosti hmoty, v ktorej žijeme na základe veľmi vysokých frekvenčných priaznivých energetických a informačných impulzov duchovným vnímaním a komunikáciou (...napríklad telepaticky...)...

 

MOŽNÁ VÍZIA A PREDPOKLAD VÝVOJA NA PLANÉTE ZEM DO BUDÚCNOSTI... AKÉ SÚ PRIORITY PRE POZITÍVNY VÝVOJ ? (4.časť)
 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode