Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

MOŽNÁ VÍZIA A PREDPOKLAD VÝVOJA NA PLANÉTE ZEM DO BUDÚCNOSTI... AKÉ SÚ PRIORITY PRE POZITÍVNY VÝVOJ ? (5.časť)

16.04.2017 06:46

 

V piatom pokračovaní článkov na túto tému budeme stručnejší a pri všetkej úcte a pokore k bytiu a večnosti uvedieme pozitívne informácie a impulzy z duchovných úrovní prenesených do hmoty, ktoré vnímame (...nielen my) v poslednom období...

 

Priamo môžeme uviesť, že na základe vnímaných duchovných informácii a impulzov viacerých osôb na Planéte Zem v období najbližších zhruba 80 pozemských rokov, teda do roku 2 098 (...do konca tohto storočia) bude zrejme väčšina ľudskej civilizácie schopná rozpoznať fakty opierajúce sa o Pravdivé informácie z dávnej minulosti a síce, že akékoľvek náboženské dogmy, ideológie a náboženské propagandy vedené jednotlivými cirkvami boli implementované a inštalované na Planéte Zem najmä v období po definitívnom páde civilizácie Atlantídy (...ktorá zanikla okolo 12 000 až 9 000 pred n.l.) na základe mimozemských programov, ktoré na Planétu Zem zniesli rôzne väčšinou temné mimozemské entity pochádzajúce pôvodom z rôznych hviezd a kútov našej galaxie, ale žiaľ aj z vyšších svetov nad týmto Vesmírom. Ľudská civilizácia - u väčšiny bytostí dôjde k procesu určitého vyslobodenia, začnú plne chápať a uvedomovať si, že žiadne náboženstvo a ani cirkev nikdy na Planétu Zem nepriniesli skutočné Svetlo, ale práve naopak temnotu, nenávisť, ovládanie, manipulácie, o ktorých samozrejme ľudstvo väčšinou nevedelo, nakoľko tieto procesy prebiehajú väčšinou na nevedomej úrovni.

 

Tieto programy mali za úlohu jediný a jasný cieľ - ovládať bytosti nachádzajúce sa na Planéte Zem úzkou skupinou iných parazitujúcich bytostí (...nazývaných inak aj Bohovia alebo polobohovia...) cez tzv. náboženské dogmy a propagandy, ktoré ľudské bytosti neboli schopné rozpoznať, energeticky a fyzicky zneužívať tieto bytosti v podstate ako otrokov a zneužívať aj Planétu Zem pre jej Prírodné bohatstvo a výnimočné postavenie... Hlavným dôvodom (...nie však jediným), pre ktorý nedokázali ľudské bytosti tieto ovládacie programy rozpoznať spočíva v tom, nakoľko sa nedokázali frekvenčne vyladiť nad úroveň 9.vonkajšieho energetického tela, resp. 12.vonkajšieho energetického tela. Frekvenčne vysoko sa pohybovali v minulosti napríklad Gautama Buddha (...najčistejšia bytosť na Planéte Zem v minulosti...) Carl Gustav Jung, Edgar Cayce, Barbara Ann Brennan, Geoff Boltwood, Ivo Wiesner a iní... Dokonca aj bytosti, ktoré boli jedni z načistejších na Planéte - Ježiš, Mohammed, Mojžiš, Abraham a iní boli mnohokrát napádaní pôsobiacimi energeticky vysoko temnými entitami a mágiou, ktoré mali záujem pokaziť aj to čisté, dobré, krásne, etické (...tejto téme budú detailne venované samostatné články...). 

 

( Poznámka : v skutočnosti je zásadný rozdiel medzi vyššie spomínanými " Bohmi alebo polobohmi " ako cudzími mimozemskými entitami a Stvoriteľskými úrovňami pre tento Vesmír )

 

Samozrejme, že aj samotní ateisti popierajúci akékoľvek duchovno majú právo na slobodný názor. Každý má právo na svoj slobodný názor týkajúci sa vyznania a viery, avšak mal by si niesť zaň aj zodpovednosť (... napríklad z hľadiska pravdivosti).

 

Podľa najnovších informácii a duchovných komunikácii dokonca samotná veda by mala v období najbližších 80 pozemských rokov postupne priznať a jasne potvrdiť, že pre harmonické zvýšenie kvality ľudských bytostí je bezpodmienečne potrebné vnímať aj duchovnú zložku ľudskej bytosti (...energetické duchovné orgány - čakry, energetické duchovné telá a obaly...) a mimozmyslové vnímanie ľudskej bytosti, aby sme sa ako bytosti kvalitou vzdelávania posúvali frekvenčne s prijímaním priaznivých bioenergii vyššie a prispeli tak k svetelnej priaznivej evolúcii ľudskej civilizácie žijúcej na Zemi a tým aj nášho Vesmíru.  

 

 

Môžeme sa v tejto súvislosti pýtať na mnoho otázok súvisiacich s touto témou. Seriózne a pravdivé odpovede na ne totiž smerujú taktiež k vyslobodzovaniu ľudskej civilizácie z fatálnych omylov, ktoré vznikli v minulosti. 

 

Odkiaľ pochádza svojim pôvodom vysoko čistá a svetelná bytosť Krista ? Pochádza bytosť Krista z nášho Vesmíru alebo z vyšších svetov ? Čím bol Ježiš vedený vo svojom pozemskom živote ? Aké temné vplyvy stoja za kresťanstvom a podieľali sa na jeho vzniku ? Kto nadiktoval Mojžišovi Starý zákon ? Bol to horiaci ker s ktorým sa rozprával Mojžiš keď prijímal informácie z nebies ? Kto komunikoval s Mohammedom ? S akými bytosťami komunikovali títo vyvolení ? Ako prebiehalo mystérium na Golgote ? Kedy vstúpil na Planétu Zem Lucifer nazývaný aj Melkor ? Ako zanikli mestá Sodoma a Gomora ? Kto to boli Adam a Eva ? Je pravdou, že máme v genetickej výbave - genóme pravotočivej dvojvláknovej DNA zakódované aj spiace sebadeštrukčné programy ? 

 

Mohli by sme položiť mnoho dalších otázok... Napríklad, koľko negativity a nenávisti dokázali rôzne náboženské smery vytesnené do fanatizmu na Planéte Zem spôsobiť len za posledných 2000 rokov. Jeden môj známy povedal, že nato, aby bol človek dobrý a konal dobro, múdro, čestne a harmonicky nepotrebuje náboženstvo. Pozitívny vývoj v jednote hľadá tri hlavné princípy spolupráce slobodnú vôľu spojenú so zodpovednosťou, Svetlo a tvorivú silu lásky v rezonančných duchovných hladinách bez manipulácie a ovládania. Pozitívny vývoj nehľadá nepriateľa, ale spoluprácu. Už samotné pôsobenie duality (Svetlo, temnota) v našom Vesmíre nám prirodzene dáva rezonančnou cestou v jednotlivých frekvenčných úrovniach jemnosti energoinformačných vibrácii do cesty prekážky a nepriaznivé sily.

 

Žiadna ľudská bytosť žijúca na Planéte Zem pre svoj priaznivý a celistvý vývoj ako hmotno - duchovná bytosť nepotrebuje žiadneho farára, ani žiadneho osobného cirkevného tútora. Jedine tvrdou každodennou prácou na sebe môže dosiahnuť výsledky a to aj v oblasti hmotného života aj duchovného života, ktoré sú prepojené 24 hodín denne...

 

Ľudská bytosť, pokiaľ má záujem sa vyslobodzovať z vnútornej neslobody a závislostí na základe sebapoznania, má možnosť zvyšovať svoje frekvencie v hmote. Žiadne náboženské dogmy, ktoré sa donekonečna opakujú, nijakým spôsobom nepomáhajú zvyšovať vyladenie na frekvencie priaznivých bioenergii, práve naopak, obmedzujú a spomaľujú vibrácie. Verbálna úroveň, ktorá je napojená len na náboženstvo, je v podstate bezvýznamná, ba skôr škodlivá, nakoľko ju degeneruje nepriaznivé energetické napojenie v pozadí, čo nie je možné vnímať len egom a rozumom. Pre priaznivé vnímanie srdcom a rovnováhe citov, vôle, intelektu a intuície však v prvom rade musí byť toto srdce a duchovné srdce oslobodené od energoinformačných napojení a neprávd, ktoré mu neumožňujú vnímať pravdu.

Vedecký výklad v tomto ohľade spočíva v stručnosti povedané jednoznačne v opore o kybernetiku, kvantovú fyziku a mechaniku a iné... Na vysokú kvalitu priaznivej informácie je zodpovedajúca úroveň vysokej frekvencie priaznivej energie. Duchovné hladiny vo Vesmíre rezonujú na základe harmónie vibrácii. Spájať nerovnaké a nerezonančné kvality frekvencie bioenergii je náslinou manipuláciou a pokusom o ovládanie, ktorá odpudzuje a vytvára disharmonické anomálie.

 

V súlade s duchovnými vnímaniami a komunikáciami, náboženstvá a ich dogmy, upínanie sa na existenciu jediného Boha, nikdy nevplývali pozitívne ani na genóm ľudskej DNA, pretože neumožňujú sa zbaviť strachu, popierajú slobodnú vôľu. Práve naopak, snažia sa ovládať, okliešťovať vo filozofii a ukotvovať prvky deštruktívnych programov sekvencii ľudskej DNA, podobne tak tomu bolo aj minulých minimálne 2000 rokov. Prakticky každá jedna kultúra odvolávajúca sa na " svoje " náboženstvo, sa v histórii ľudskej civilizácie vytesnila do nenávisti a pohŕdaniu voči inej kultúre, či náboženstvu, nakoľko vždy za týmito náboženskými smermi stáli temné nepriaznivé energetické napojenia a vplyvy.

 

Tu vyznieva trochu nedôstojne napríklad konštatovanie uvedené v otázke, s ktorou sa ľudská civilizácia nedokázala do dnes vysporiadať : Ako je možné, že každé náboženstvo na Planéte Zem hovorí o inom jedinom Bohu ? Ktorý je teda ten správny Boh, ktorý nás má " spasiť " ? 

 

Poznámka :  citát Stevena Weinberga (3.5.1933), amerického fyzika, nositeľa Nobelovej ceny za fyziku v roku 1979, okrem iného objaviteľ tzv. Kozmologickej konštanty (Antropic Bound on the Cosmological Constant)

" Náboženstvo je urážkou ľudskej dôstojnosti. S vierou alebo bez nej, dobrí ľudia konajú dobro a zlí ľudia konajú zlo,... ale aby dobrí ľudia konali zlo, k tomu je potrebné náboženstvo. "
 

 

Nemenej zaujímavou a pozitívnou informáciou z duchovných komunikácii a vnímaní je aj fakt, že v období do konca tohto storočia bude mať väčšina ľudskej civilizácie pravdivé poznanie o tom, aký význam spočíva vo Veľkonočných sviatkoch, o čo v skutočnosti pri týchto sviatkoch ide a aké ovládacie, nezmyselné a falošné propagandy sa za tieto sviatky v súčasnosti skrývajú... 

 

Ďakujeme za informácie a vnímanie, zastávame sústavnú prácu na sebe a podporujeme pozitívny a priaznivý vývoj pre všetky bytosti na Planéte Zem (...ktoré oň majú záujem). Aj v súčasnosti existujú priaznivé bioenergie, ktoré prúdia na Planétu Zem a ku ktorým je možné sa ľudským bytostiam dostať, samozrejme pri vynaložení poctivého každodenného úsilia. Tieto priaznivé vysoké frekvencie bioenergii priaznivo ovplyvňujú ľudskú DNA a čistia ju od ohromného množstva nízkych vibrácii nepriaznivých energii, zakorenených jednak priamo v DNA a aj v karmických vrstvách ľudských bytostí... Tieto priaznivé energie nepochádzajú od žiadneho " jediného Boha ", ale z podstatne vyšších duchovno - energetických úrovní a hladín nad našim Vesmírom a nad Stvoriteľskými úrovňami tohto Vesmíru... 

Každý má slobodnú voľbu v rozhodovaní... 

 

vybrané zdroje a odkazy :

duchovné komunikácie a vnímania

Ivo Wiesner - Bohové a Apokalypsy

Ivo Wiesner - Gambit Mahátmú

Geoff Boltwood - Posel - Cesta Duchovního Učitele

Barbara Ann Brennan - Ruce Světla

Alex Collier - Defending Sacred Ground

Robert Temple - The Sirius Mystery

Barbara Marciniak - Klíče k Živé Knihovně (...Galaxie)

Rainer Holbe - My z Atlantídy 

Edgar Cayce - ...o Ježíši

a iné...

 

 

Na túto tému budú detailne pokračovať aj samostatné články...

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode