Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

NA JAR SA PREBÚDZA V PRÍRODE ŽIVOT - PROJEKT SA POSTUPNE ROZVÍJA AJ V OVOCNOM SADE A OÁZE TVORIVOSTI A FANTÁZIE...

13.04.2017 10:07

 

I napriek premenlivému počasiu a ochladeniu v poslednom období sa postupne prebudila jar, ktorá obalila aj Ovocný sad a Oázu tvorivosti a fantázie v Lipovanoch do zlatistých slnečných lúčov. Rôznorodá tvorivá činnosť na našich projektoch sa realizuje postupne, prirodzeným tempom, v súlade s Prírodou tak, aby sa nenarúšali prirodzené prírodné procesy, bez zásahov, ktoré nie sú harmonické vo vzťahu k Prírode ako celku. Do dnešného dňa najmä vďaka Romanovi Kupcovi v Ovocnom sade pribudlo viac než 20 nových ovocných stromov starých odrôd, mnoho liečivých bylín potrebných aj pre regeneráciu včelstva, nevynímajúc ovocné kríky a rôzne kvetiny. Vďaka slnečným lúčom sa nám podarilo jasne vnímať včely opeľujúce ovocné stromy... a na prekvapenie nám rozkvitla aj jedna mladá novozasadená marhuľa, ktorú sme zasadili v decembri minulého roka...

 

Obrázok - novozasadená rozkvitnutá marhuľa

 

Rôzne liečivé byliny a rastliny vhodné aj pre regeneráciu včelstva

 

Všetky činnosti v súvislosti s realizáciou projektov našej neziskovej organizácie priamo v teréne sa zhotovujú zo strany zakladateľov a niektorých oporných členov neziskovej organizácie na báze dobrovoľníctva. Vkladáme do jednotlivých činností cestou našich bytostí energiu na základe ideí a eneregoinformačných impulzov prenášaných do hmoty. Pochopiteľne, že niektorí subdodávatelia nám pomáhajú aj darmi, avšak títo sú za svoju prácu aj finančne odmenení. Sústavne sa kultivuje okolie Lesnej materskej škôlky, susediacich pozemkov pre potrebu sebestačnosti a prírodného záhradníctva, postupne sa rozvíja aj Oáza tvorivosti a fantázie pre deti. V tejto oáze ktorá je prepojená s Ovocným sadom sa pripravujú v súčasnosti napríklad výsadba tzv. slnečných pascí a úprava okolia a oplotenia pozemkov z vŕby. 

V poslednom období prostredníctvom tesárskych prác a stolárskych prác Peter Bauer a Roman Kupec skultivovaním odpadového dreva vyrobili prírodné lavičky pre deti a rodičov. Pripravujú sa zemné práce pre tvorbu prírodných skaliek, bylinkových špirál a prebiehajú prípravy pre zhotovenie malej stavby " Hobbití domček " pre deti. Samostatnými zaujímavosťami budú " živé stavby a domčeky " pre deti napríklad z vŕby na spôsob " TeePee " a pod., kde sa využívajú na realizáciu výlučne prírodné materiály.

 

Príklad " Hobbitieho domčeka " aký budeme realizovať v našom projekte pre deti vsadený do svahovitého terénu

 

Príprava na zhotovenie " živého domčeka z vŕby " ktorý celý zasadili z výhonkov vŕby deti (dospeláci spolupracovali pri rýľovaní)

 

 

Výroba lavičiek z odpadového dreva

 

Osadenie lavičiek v Ovocnom sade

 

Terénne úravy okolo Lesnej materskej škôlky ako príprava pre vytváranie skaliek a výsadnu kvetín, bylín 

 

Pri jednotlivých činnostiach sa do nich zapájajú aj deti s rodičmi. Osobne si skúšajú napríklad sadenie stromov, rôznych rastlín a pod., ich vlastná fyzická skúsenosť s prácou s rastlinami ako živými bytosťami rozvíja ich vnímanie na všetkých úrovniach. Vnímajú ako sa rozvíja život od najmenších výhonkov rastlín. Osobnou skúsenosťou majú deti možnosť vnímať procesy prebiehajúce v Prírode ako napríklad, že plody Prírody, ktoré si dokážu vypestovať aj vlastným pričinením a starostlivosťou v harmónii s Prírodou ich okrem krásy, ktorú prinášajú aj uživia.

 

Život sa rozvíja od najmenších výhonkov rastlín

 

 

Je možné vnímať, že Príroda je najväčším umelcom, ktorý dokáže pre potešenie všetkých ľudských bytostí vytvoriť úžasné tvary rôznych farieb, nádherné nenapodobiteľné tóny a zvuky. Vnímanie krásy Prírody v človeku otvára nádej, radosť z bytia a pozitivitu. Príroda dokáže každej bytosti odhaliť jej talenty...

 

Zaujímavosťou v tejto lokalite Lipovian, ktorá je okrajovou časťou Cerovej vrchoviny ako chránenej krajinnej oblasti, že k nám pravidelne prichádzajú robiť spoločnosť napríklad krásne jastarabie páriky (Jastrab lesný - Accipiter gentilis, Jastrab krahulec - Accipiter nisus) a taktiež Včelára lesného (Pernis Apivorus), ktoré v tejto lokalite listnatých lesov miestami hniezdia a pravidelne vznešene krúžia nad touto lokalitou a ozývajú sa svojimi volaniami. Touto cestou nemôžeme zabudnúť poďakovať aj chovnej stanici pri Správe CHKO Cerová vrchovina, ktorá sa stará o zranené a handicapované živočíchy, kde už bolo zachránených mnoho dravých vtákov a ich mláďat. 

 

Obrázok (Lipovany) - Včelár lesný (Pernis Apivorus)

 

Obrázky (zdroj internet - sokoliarstvo a ochrana dravých vtákov) - Jastrab lesný (Accipiter gentilis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samostatnou aktivitou, ktorá bude rozvíjaná postupne ako súčasť našich projektov, bude výstavba, resp. zhotovovanie tzv. " živých a zelených stavieb ", ktoré sú harmonickou súčasťou Prírody vrátane usporiadavania workshopov, odborných školení a zážitkových stretnutí, na ktorých priamo deti rôzneho veku spolu so svojimi rodičmi, starými rodičmi a blízkymi budú môcť získať zručnosti pri tejto tvorivej činnosti, objaviť a prejaviť svoje individuálne umelecké nadanie a talenty, ktoré v nich prebúdza Príroda, fyzické a energetické spojenie s ňou. Prírodné staviteľstvo je nekonečnou studnicou poznania a praktickou možnosťou procesu odovzdania svojich poznaných talentov čistou cestou tvorivej sily v prospech celku v súlade s Prírodou prostredníctvom svojho srdca, čo má neoceniteľnú hodnotu. Takto zhotovené diela sú pravými umeleckými dielami, v ktorých sa ľudská bytosť spája s Prírodou do harmonického celku nielen fyzicky ale aj duchovne a energeticky. 

Záujemcovia o kurzy prírodného staviteľstva a živých stavieb sa môžu prihlásiť prostredníctvom DOTAZNÍK KREATIVITY zverejnenom na našej webovej stránke.

 

Ukážky stavby zhotovanej v súčasnosti technológiami prírodného staviteľstva v Prírode (...jedným zo zhotoviteľov je Roman Kupec) 

 

Už zrealizovaný objekt (fasáda je zhotovená z hlinených omietok)

 

Oblasti prírodného staviteľstva budú venované aj z hľadiska vzdelávania a kurzov samostatné články.

 

 

Foto : © Peter Bauer, © Roman Kupec

Autor :  © Andrea Ďurošová, © Marian Svinčiak

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode