Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

NEPODMIENENÝ ZÁKLADNÝ PRÍJEM VO FINSKU

31.03.2016 00:10

Milí priatelia,

vychádzajúc z vývoja spoločnosti a ľudstva ako takého sa, i keď len sem tam ale predsa, vynárajú aj idey a koncepcie, ktoré vnášajú aj svetlo do života na našej Planéte. Čerstvou zaujímavosťou je napríklad súčasná dilema severskej krajiny - Fínska, ktoré zvažuje zrušenie systému sociálneho zabezpečenia a zavedenie nepodmieneného mesačného príjmu vo výške 800 eur pre každého.

Nepodmienený základný príjem (unconditional basic income) je neortodoxný ekonomický koncept, v ktorom občania dostanú od štátu jednu platbu bez ohľadu na svoju sociálnu situáciu alebo na to, či pracujú. Následne však už nemôžu počítať s klasickou podporou v rámci sociálneho zabezpečenia. Podľa niektorých odborníkov je to spôsob, ako reformovať a zjednodušiť celý sociálny systém a ušetriť verejné prostriedky. Fínsko sa podujalo tento koncept vyskúšať. Krajina by tak mohla v prípade úspechu opustiť komplikovaný systém štátnej podpory pre nezamestnaných, príspevky na bývanie, štúdium, či rodičovskú dovolenku. Spustenie tohto experimentu je naplánované podľa informácii fínskej sociálnej poisťovne Kela na rok 2017.

Definitívnu výšku príspevku vzhľadom k dopadom na výber daní by mali upresniť fínski výskumníci. Táto myšlienka bola vo Fínsku podporovaná skôr ľavicovými politikmi, v súčasnosti má už širšiu podporu. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že Fínsko ako krajina bola tradične spájaná s blahobytom, avšak od roku 2012 je v recesii. Ekonomickí odborníci vidia hlavnú príčinu recesie v poklese konkurencieschopnosti, starnúcej populácii a hospodárskych problémoch tradičných obchodných partnerov a to Ruska a EÚ. Jednoznačne zaznelo počas predvolebnej kampane presadzovanie otestovania základného príjmu najprv na regionálnej báze (Sipila), kde situácia je tak vážna, že sa nie je možné zaobísť bez nových riešení.

Berúc zreteľ na pravdivosť a etiku nie je nepodstatné spomenúť prvého a hlavného tvorcu idey nepodmieneného mesačného príjmu, ktorým bol už takmet pred 100 rokmi rakúsky jasnovidný filozof Rudolf Steiner, ktorý detailne rozpracoval myšlienku Trojčlennosti sociálneho organizmu, kde vopred upozorňoval na fakt, že globalistický sposôb aplikácie ekonomiky manipulovanej politickou mocou a zákonmi smerujúcimi proti spravodlivosti s dominujúcim bankovníctvom a medicínou opierajúcou sa o vytesnenené farmaceutické nadnárodné konglomeráty prenikajúcich najmä zo západnej civilizácie nemôže skončiť ináč, len úpadkom a totálnym rozkladom a zánikom civilizácie. Na lodi s názvom globalizácia vplávame postupne do sebazničenia. 

Buďme pravdiví a úprimní, v podstate z hľadiska duchovnej vedy potvrdzujúcej sa v hmote (čo taktiež predpovedal Rudolf Steiner pred takmer 100 rokmi), v každodennom praktickom živote tzv. ahrimanské sily a determinujúci vplyv temnej strany sily vo forme poludňajšieho arcidémona Sorata (protivník archanjela Michaela, označovaný často 666) spôsobujú, že v období posledných 25 rokov vidíme konkrétne príklady poničenia jadra ľudskej bytosti na Planéte Zem (svetelnej iskry a múdreho tepla srdca), kde víťazí chladný kabinetný a mravne indiferentný intelekt vedený zištnosťou a egoizmom. Veľmi rafinované, sofistikované a mentálne falošné propagandy temnej strany sily (napr. bankovníctvo, farmaceutické konglomeráty financujúce politické elity na svete), dokážu vytvárať vzorce "pokrivenej skazenej kvality, ktorá je potrebná pre život ľudí" na úkor Prírody a Planéty ako živého organizmu. Ekologická stopa na Planéte je z nadhľadu u jednotlivých národov jasne čitateľná. Nie to nie je skepsa ani pesimizmus, to je konštatovanie faktu, čím nepopierame, že existujú na Planéte aj bytosti, ktoré svojou čistotou a osobným príkladom vnášajú svetlo medzi ostatných, pričom každodennou mravenčou prácou proti temnote vyššie popísanej bojujú nie sebectvom, ale sebapoznaním a sebavýchovou. Pri snahe zvíťaziť nad sebectvom je z nadhľadu vyšších etických princípov novej svetelnej duchovnej cesty úplne zanedbateľné, či používame terminológiu zaužívanú na východe napríklad u jogínov (rozpúšťanie EGA, ukľudnenie mysle, byť pozorovateľom), alebo západnú ezoternú (nenechať sa vyviesť z rovnováhy cnosti ani Luciferom ani Ahrimanom, či inými temnými silami a nastoliť vnútornú harmóniu rovnováhu síl), ide o to skutočne pracovať na sebe ako hmotno-duchovnej bytosti v praxi. Dôležité je pritom vedieť sa aj zasmiať, najlepšie úprimne zo svojej nevedomosti, humor je liek.

 

Záverom neostáva nič iné ako stručne konštatovať, že opäť sa teda, milí priatelia, potvrdzuje neoceniteľná pravda predpovedaná z vyšších duchovných úrovní jasnovidným bádateľom Rudolfom Steinerom, i keď len v štádiu výskumu ekonómov ako alternatíva vecí verejných, kde aj tým najväčším nepriateľom, neprajníkom a politikom, považujúcim spomínaného Rudolfa Steinera za magora, nezostáva nič iné iba spľasnúť ako bublina a potichu mu dať za pravdu, nakoľko sa aj konkrétna predmetná ekonomická situácia vygenerovaná z globalizácie drancujúcej Prírodu a Planétu týka všetkých nás, ktorí žijeme nielen v Európe ale aj na Planéte.   

 

Ďakujeme za zamyslenie.

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode