Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

NOVÉ IMPULZY PODPORILI AKTIVITY VZDELÁVANIA INŠPIROVANÉHO PRÍRODOU... POZVÁNKA NA VZDELÁVACO - TVORIVÚ DIELŇU...

25.04.2018 09:25

 

Vo viacerých článkoch v minulosti sme opakovane uviedli princíp dôležitosti spojenia ľudských bytostí s Prírodou. Úprimne, ide o význam ukotvenia ľudskej bytosti v hmote, v praktickom živote. Žijeme v " našom Vesmíre fungujúcom na princípe slobodnej vôle " hutnosti hmoty 3D, v ktorej sa vyvíjame na Planéte Zem. Podľa opakujúcich sa impulzov a duchovných telepatických komunikácií so " Zdrojom " svetelnej energie a inými živými duchovnými nehmotnými bytosťami z úrovní nad týmto Vesmírom, ktoré sme mali možnosť preniesť opakovane, je skutočne mimoriadne zásadné, aby sme boli ako ľudské bytosti pevne ukotvení a spojení so Zemou a Prírodou.

 

Ide o to, aby mohli ľudské bytosti (...ktoré pracujú na sebe každým dňom...) pri vylaďovaní sa na stále vyššie frekvencie čistejších priaznivých energií podporujúcich život bez parazitovania na iných bytostiach, ktoré do nich prúdia z Prírody, jej morfických polí, Vesmíru, tieto kvalitné priaznivé energie aj ukotvovať a uzemňovať na Planéte Zem v praktickom živote (...kvalitná výživa fyzického tela, cvičenie Päť Tibeťanov, pohyb, vzdelávanie a iné...).

 

V tejto súvislosti sme obdržali viacero impulzov, ktoré jasne smerujú k potrebe spájať ľudské bytosti už od najútlejšieho veku čoraz viac s Prírodou a Planétou Zem hmotne aj nehmotne. Tu je ideálne v rámci vzdelávacieho procesu vytvárať podmienky pre deti a rodičov pri rôznych pobytoch v Prírode. Pripravili sme preto pre verejnosť vzdelávaco-tvorivú dielňu (akciu) v Prírode s názvom Postavme si domček z hliny. Radi by sme týmto inšpirovali rodičov s deťmi o možnosti tráviť voľný čas aj takýmto spôsobom. Dnes je voľný čas väčšinou vyplnený virtuálnou realitou už aj v škole (...sú však aj výnimky samozrejme).

 

 

Čo sa deje pri práci s hlinou, resp. prírodnými materiálmi ? Prečo je táto činnosť pre deti dôležitá ? 

 

Okrem toho, že sa človek v dnešnej uponáhľanej dobe potrebuje uzemniť, je možné sa touto činnosťou hlbšie harmonicky spojiť s Planétou Zem. Manuálnou zručnosťou tak rozvinieme v deťoch nielen vieru vo vlastné schopnosti a sily, niečo hmatateľné vytvoriť (...reálna sebestačnosť), ale aj prehĺbiť sociálne cítenie a úctu k práci iných bytostí. Tvorenie s hlinou je hrou a potešením pre deti (...pokiaľ im to dospelí dovolia a majú tú možnosť :), ale aj pre dospelých.

 

Veríme, že sa jej zúčastní viacero záujemcov a takisto veríme, že táto akcia nebude posledná, pretože je jasné, že takúto stavbu, aj keď nie je až taká veľká (...kruhový priemer 2,5 m, výška 1,5 m) nie je možné zrealizovať za jeden deň, resp. za pár hodín. Zároveň vytvárame možnosť dlhodobejšie harmonicky zmysluplne tráviť voľný čas v Prírode. Zároveň, pokiaľ činnosť deti "omrzí", je tu možnosť absolvovať v danej lokalite krásne prechádzky v lese, v Prírode, spoznávať les, ktorý je aj pre deti nenáročný... 

 

Lektor, ktorý bude sprevádzať záujemcov o túto tvorivú činnosť je odborník s dlhoročnou praxou v oblasti staviteľstva inšpirovaného Prírodou, p. Roman Kupec. Účastnícky poplatok pre dospelých je =21,--EUR na osobu, účasť pre deti je zdarma.

 

Radi by sme sa stretli s rodičmi, ktorí majú záujem o domáce vzdelávanie, nadväzujúce na typ Lesnej materskej škôlky, či Lesného klubu. Nový spôsob, ktorý je nový u nás na Slovensku, ale nie v iných krajinách a to na prvom stupni základnej školy (1. - 4. ročník). Našim zámerom je okrem iného vytvoriť priestor pre takýto typ vzdelávania, určité zázemie pre rodičov a deti, ktorí sa rozhodli takýmto spôsobom vzdelávať svoje deti, aby mali sociálne kontakty. Bližšie informácie chceme prezentovať na stretnutí rodičov 19. mája 2018. VZDELÁVANIE INŠPIROVANÉ PRÍRODOU je súčasťou nášho projektu. Snažíme sa prácou na sebe a úplne novými nápadmi prenesenými do hmoty byť inšpiráciou pre priaznivú zmenu, ktorá nás presahuje, napomôcť ju vidieť aj v okolitom svete a ktorá otvára Nové obzory harmonického spolužitia a spolupráce ľudských bytostí s Prírodou.

 

 

Tešíme sa na Váš záujem a prípadnú účasť v Lipovanoch (15 km od Lučenca smerom na Rapovce) 19. mája 2018. 

 

 

Základný kameň pre domček :)

 

Prostredie v Prírode, do ktorého pozývame je pri lese :

 

 

Pripájame aj Pozvánku :

 

Plagát na stiahnutie : Postavme si domček z hliny.pdf (191383)

 

Priaznivci, ktorí sa majú záujem 19.5.2018 zúčastniť vyššie uvedeného tvorivého dňa v Lipovanoch (rodičia so svojimi ratolesťami) nám môžu napísať aj email, ktorým vopred potvrdia svoju účasť (alohawai@alohawai.sk)

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

www.alohawai.sk, apríl 2018

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode