Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

NOVOZALOŽENÝ OVOCNÝ SAD SA POSTUPNE ROZRASTÁ...

14.12.2016 21:15

 

V článku zo dňa 05.12.2016 sme informovali o založení nového Ovocného sadu pri Lesnej materskej škôlke v Lipovanoch, konkrétne vysadení prvého ovocného stromu ako "základného kameňa" vytvorenia Prírodnej oázy nádeje pre podporu zdravia a rozvoja detskej tvorivosti a fantázie s Ovocným sadom pri Lesnej materskej škôlke v Lipovanoch ako ďalšej etapy Vzdelávacieho centra v Lipovanoch. Vzhľadom k priaznivým poveternostným a klimatickým podmienkam v tomto ročnom období, kedy teploty zatiaľ nepoklesli výrazne pod bod mrazu postupne pribudli v novom Ovocnom sade k dnešnému dňu ďalšie staré odrody ušľachtilých ovocných stromov dodaných aj z Českej republiky. Konkrétne ide spolu o 16 ks vysadených stromov vrátane kríkov. Je síce ako sme už uviedli pokročilý čas na túto činnosť, ale veríme, že naše nadšenie pre založenie ovocného sadu ešte tento rok pomôže stromom prežiť zimu.

V prvej fáze sme sa sústredili na staré, prípadne odolnejšie odrody stromov, ktoré budeme môcť pestovať bez používania akejkoľvek chémie. Všetky zasadené stromy sú zaštepené do podpníkov zo semenáčov (čiže dospestovaných zo semiačka). To zabezpečí vitálne a vzrastlé stromy, ktoré zakoreňujú hlboko a sú dlhoveké. Naopak stromy na slabo rastúcich podpníkoch majú nižšiu vitalitu, dožijú sa menšieho veku, ale zase skôr rodia. Éterické sily, resp. životné energie týchto stromov, ktoré sú zaštepené do podpníkov zo semenáčov majú na základe pozorovania priamo v Prírode väčšiu kvalitu, môžeme povedať, že sú dynamickejšie.

V súčasnosti je stav nasledujúci, vysadili sme nižšie uvedené stromy a kríky: Veľkoplodé liesky, Aróniu, Ringlóty, Minikiwi, Letné a zimné hrušky, Letné a zimné jablone, Marhuľu, Morušu bielu a Slivku. V budúcom roku kvôli pestrosti pribudnú aj ďalšie rastlinné druhy, na ktoré ľudia už takmer zabudli. Dovoľujem si upriamiť pozornosť napríklad na Morušu bielu, ktorú sme vysadili. Hovorí sa jej aj stromová malina. Moruša sa zvykla niekedy sadiť vedľa ciest. Môže to byť vzrastom obrovský strom. Dnes ju však nájdete na veľmi málo miestach. Z duchovného hľadiska je možné jej pripísať schopnosť dodávať silu a chrániť pred vonkajšími vplyvmi. 

Ovocný sad, ktorý sme založili, by sa zrejme nemal volať ovocný sad, pretože v tomto prípade pôjde o miesto, kde sa majú stretávať ľudia a stromy, kríky tu budú "mimochodom" tiež. Symbolicky tu ide skôr o komunikáciu Prírody a človeka (detí) v harmónii, vzájomné priblíženie sa. Deti môžu pozorovať v Prírode ako rastie od malých výhonkov rastlina, strom, vnímať dar života v hmote, silu a energie Prírody ako jej súčasť. Určite to teda nebude klasický ovocný sad vysadený podľa výkresu, či "pravítka", kde okrem stromov nebude rásť nič iné ako tráva. V tomto priestore "Prírodnej oázy nádeje pre podporu zdravia a rozvoja detskej tvorivosti a fantázie" budú okrem stromov vysadené aj rôzne kríky, ako napríklad šípky, baza, ktoré ľudia v dnešnej dobe nedokážu doceniť. Máme záujem vysadiť aj rastliny, ktoré nemusia zákonite "prinášať plody", ale potešia ľudskú bytosť svojou krásou, alebo vôňou (napríklad orgován). Ovocný sad by sa mal skôr jemne začleniť do Prírody prirodzeným spôsobom, než byť "exotickou botanickou záhradou". Bližšie prvky pre rozvoj detskej tvorivosti a fantázie sú zrejmé aj z architektonickej štúdie 3D uvedenej v predchádzajúcom článku. Definitívna podoba Ovocného sadu sa dolaďuje a bude spresňovaná na základe tvorivých impulzov, pričom nevyhýbame sa ani novým odolným rastlinám ako napríklad Zemolez kamčatský a iné, ktoré si našli v našich klimatických podmienkach miesto.

V dalšej časti článku uvádzam na ukážku niekoľko fotografii rastlín, ktoré sme vysadili v Ovocnom sade a ukážky ich plodov.

 

Vysadené Veľkoplodé liesky pri vstupnej bráne

Vysadená Moruša biela v detaile

Ukážka plodov Moruše bielej

Vysadená Ringlota Althanova v detaile

Ukážka plodov Ringloty Althanovej

Vysadená Slivka Čačanská

Ukážka plodov Slivky Čačanskej

Ďakujeme všetkým priaznivcom za podporu. Pokračovanie v článkoch na tému budovania Ovocného sadu bude realizované v Novom roku 2017.

 

© Roman Kupec
© Marian Svinčiak

  

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode