Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

NOVÝ OVOCNÝ SAD V LIPOVANOCH A OKOLITÁ PRÍRODA PRI LESNEJ MATERSKEJ ŠKÔLKE PRIVÍTALI PRVÚ VČELIU RODINKU...

12.06.2017 20:20

 

Dnes sa nám podarilo na pozemku v blízkosti Lesnej materskej škôlky osadiť prvý včelí úľ. Máme veľkú radosť, že nám okolnosti dovolili toto zrealizovať. Prvý úľ je hlinený a je primárne určený na podporu rozvoja bytostí včiel, nie za účelom získavania medu či iných produktov (príležitostne len vyrezať nejaký plást). Tento úľ navrhol nemec Ralf Rossner, aby podporil prirodzený život včiel bez pravidelných zásahov človeka. Úľ je relatívne malý a to spôsobí, že včely rýchlo zaplnia úľ a musia sa rojiť. Rojeniu dnes v bežnom včelárení skôr zabraňujeme, aby sme neprišli o dobrú rodinu a samozrejme med. Mohli by sme však myslieť aj na to, čo chce včela, nielen my ľudia. V podstate sa k nim chováme ako k nástroju na výrobu medu, nie k bytosti. Rovnako to robíme so zvieratami, rastlinami a Zemou: vyťažiť, využiť, získať čo najviac. Pripomínam, že nie som proti chovaniu včiel na med. Budeme mať aj také úle. Mohli by sme však robiť viac aj pre včely....aby ich "neprešla chuť" nám vôbec nejaký med produkovať a aby sme pomohli prinavrátiť harmóniu do prírody, ktorú sme ako ľudia v minulosti narušili.

Ralf Rossner doporučuje mať v záhrade aspoň jeden takýto úľ, ostatné môžu byť bežné úle na produkciu medu. Veľa zasahujeme do života včiel a toto môže byť aspoň malá kompenzácia našej činnosti. Náš úľ bol zhotovený na jednom z kurzov, ktoré Ralf Rossner príležitostne na Slovensku organizuje. Kostra je z vŕbových prútov a steny sú z hliny, konského trusu a vody. U všetkých použitých materiálov zohľadňoval ich energetické vyžarovanie, nie sú vybrané len kvôli fyzikálnym vlastnostiam. 
Ďakujeme za pomoc aj susedovi, miestnemu včelárovi Ondrejovi Gajdošovi, od ktorého máme včely a ktorý nám pomohol "operáciu" uskutočniť.
Nech sa včelám darí.

 

Manipulácia s hlineným úľom a príprava na osadenie včelstva - rodiny...

 

Náš sused a priateľ Ondrej Gajdoš ako profesionál bol veľkou oporou pri tejto odbornej procedúre...

 

 

Detail vnútra hlineného úľa... základ diela ktoré dokážu vytvoriť malé bytosti včiel...

 

 

 

Osadenie hlineného úľa na svoje miesto do Prírody...

 

 

...sloboda v bytí a lietaní spojená s úžitkom pre celok začína....

 

... radosť ľudí z vykonanej práce v prospech celku a harmonické spojenie so včelami a Prírodou... 

 

Foto :  © Peter Bauer 

 

Ďakujeme Prírode a všetkým priaznivým priateľským bytostiam, že nám bolo dopriate privítať v našom Novom ovocnom sade prvú včeliu rodinku. Včely ako svetelné a slnečné bytosti spolupracujú harmonicky aj s energiami Slnka našej Slnečnej sústavy (...okrem iných energii a bioenergii) aj ako duchovnej bytosti a dokážu svojou tvorivou činnosťou zhotoviť neskutočné diela pre ľudskú myseľ nepochopiteľné, čím prinášajú úžitok nielen ľuďom, ale aj celej Prírode a Planéte. Ukazujú ideál harmonizovania individuality vo vzťahu k celku. Budeme sa snažiť svojim úsilím a harmonickým prístupom k nim a Prírode rozvíjať včelstvo a tým prispieť ďalším krokom k sebestačnosti tohto celistvého projektu.  

 

 

© Roman Kupec

© Peter Bauer 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode