Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

ODOVZDANIE PROJEKTU NA ČERPANIE NFP PRE KULTÚRNY A KREATÍVNY PRIEMYSEL...

20.04.2017 09:09

 

Vážení priatelia a nadšenci Nového pozitívneho vývoja.

 

Po piatich mesiacoch systematickej práce tímu ľudí, vynaloženia množstva energie a troch zmenách termínu ukončenia výzvy na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré vyhlásilo vrámci Integrovaného regionálneho operačného programu Ministerstvo kultúry SR s názvom "Mobilizácia kultúrneho potenciálu v regiónoch", sme spolu s našou projektovou manažérkou p. Mgr. Timeou Kovács odoslali projekt dňa 7.4.2017. 

 

Výzvy pre verejné obstarávanie boli zverejňované postupne aj na našej webovej stránke a bolo oslovených množstvo firiem z rôznych oblastí. Najväčším problémom bola etika komunikácie subjektov, z ktorých väčšina ani nie je schopná odpovedať na email. Žiaľ, je smutnou pravdou, že komunikácia so subjektami z Česka bola ďaleko kultivovanejšia a ústretovejšia ako so subjektami slovenskými, ktoré by sme vedeli spočítať na prstoch dvoch rúk... Na základe vlastných skúseností môžeme uviesť, že napríklad z hlavného mesta Čiech Prahy alebo Brna je väčší záujem o realizáciu podobných projektov, ktoré vedú deti k harmonickému spojeniu s Prírodou než napríklad na Slovensku.

 

Hlavným cieľom predloženého podnikateľského plánu žiadateľa je pomocou projektu "OÁZA FANTÁZIE A TVORIVOSTI" v rámci zabezpečenia splnenia Špecifického cieľa IROP-PO3 3.1, rozvoj kreatívneho talentu - netechnologických inovácií, prispieť k zvýšeniu spolupráce v umeleckej a tvorivej činnosti. V prírode, vo vidieckom prostredí sa vytvorí harmonický priestor na organizovanie rôznych umeleckých a vzdelávacích kurzov, resp. tvorivých dielní z rôznych oblastí umeleckej a remeselnej činnosti. Projekt je súčasťou myšlienky Umenie a veda byť rodičom. Pokiaľ máte záujem o bližšie informácie ohľadom projektu, môžete sa dopytovať emailom a v nasledujúcich dňoch bude zverejnený článok s bližšími informáciami o projekte. Aj 2% dane sú pre projekty, ktoré realizujeme, cenným príspevkom a ďakujeme za ne.

 

Musím však v tejto súvislosti konštatovať, že mravný a etický úpadok je zjavný vo všetkých úrovniach spoločnosti, česť výnimkám, nielen v politike, ale aj u mladej generácie. Nihilizmus je infekciou väčšiny dnešných mladých ľudí (česť výnimkám), ale buďme pozitívni. Vrámci našej pozitívnej snahy a úsilia sa nám podarilo projekt dokončiť, sú za tým stovky hodín práce. Sme nezisková organizácia, ktorá má reálny záujem o zmenu v spoločnosti a vo výchove detí a začíname od seba každý deň prácou na sebe, každý jeden člen neziskovej organizácie.

 

 

Ďakujem touto cestou za spoluprácu kolegom Marianovi Svinčiakovi, Petrovi Bauerovi, Romanovi Kupcovi, Martine Bauerovej a najmä pani Mgr. Timei Kovács, ktorá všetko ako projektový manažér kontrolovala a zastrešovala svojimi skúsenosťami. Ďakujem za trpezlivosť aj nášmu milému synovi Alexovi Filipkovi. 

Odporúčam služby firmy  SIMpakt, s.r.o. so sídlom v Prši, okres Lučenec pre poradenské profesionálne služby v oblasti tvorby projektov. 

 

Pevne verím, že vynaložená námaha a pozitívna energia vložená do tohto projektu bude ocenená aj štátnymi orgánmi a osobami, ktoré projekt budú hodnotiť.

 

 

Ing. Andrea Durošová

riaditeľ neziskovej organizácie

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode