Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

ODVAHA, ROVNOVÁHA A VYTRVALOSŤ V DUCHOVNEJ AJ HMOTNEJ ROVINE ŽIVOTA NIE SÚ ZBYTOČNÉ ... POZITÍVNE UDALOSTI SMERUJÚCE K OCHRANE A VITALITE PRÍRODY NA MURÁNSKEJ PLANINE ...

07.08.2018 23:50

 

V našich článkoch týkajúcich sa zážitkov v Prírode sme uviedli v roku 2017 niekoľko vzácnych miest v Prírode na Slovensku, ktoré sme navštívili osobne. Konkrétne v článku zo dňa 15.8.2017 sme písali o turistickom výstupe na vrch Stolica v Národnej Prírodnej rezervácii Muránska planina. Tento výstup sme absolvovali spolu s priateľmi dňa 29.7.2017.

 

 

V spomínanom článku sme, okrem iného, uviedli aj priaznivé pôsobenie tejto Prírodnej lokality na zdravie ľudskej bytosti v oblasti energetického pôsobenia. Prostredníctvom spojenia a vnímania jednotlivých duchovno - energetických orgánov (... centier, čakier...), čo bolo možné vnímať u konkrétnych osôb, ktoré sa zúčastnili výstupu a vymieňali si tieto informácie. Každý z nás, kto sa zúčastnil tohto výstupu na vrch Stolica, sa snažil spojiť s Prírodou a Planétou Zem energeticky a telepaticky. Vnímať celistvo, tak, ako to robíme väčšinou, keď sme v Prírode. Súčasne sme realizovali aj vlastné energetické očisty, v neposlednom rade sme prípadne poprosili aj o energetickú očistu spomínanej oblasti... Veľmi silne sme vnímali špecifickými energiami pri tejto turistike aj Chránené vtáčie územie nachádzajúce sa v tejto lokalite...

 

Slovensko - Národná prírodná rezervácia Muránska planina a Stolické vrchy (...zdroj internet)
 

 

Okrem pozitívnych zážitkov sme nemohli v závere tohto článku zo dňa 15.8.2017 nespomenúť aj negatívne vplyvy, ktoré bolo možné vnímať v tejto lokalite (... aj priamo v Chránenom vtáčom území...), súvisiace s ťažbou kalamitného dreva, kde ako dôvod tejto činnosti bolo uvedené poničenie určitých častí smrekových porastov... Ignorovanie skutočnosti, že táto ťažba a súvisiaca činnosť ohrozuje mimoriadne vzácny biotop vtáka hlucháňa hôrneho. Hlucháň prežíval na tomto území veľmi dlhé obdobia. Ako naznačujú aj duchovné zdroje poznania, už od obdobia doby ľadovej (...časť štvrťohôr) bolo jeho prežívanie chránené samotnou múdrosťou Prírody postupne rôznymi hustými pralesmi v tejto lokalite. 

 

A čo tak zneužívanie veterných smrští ako napr. na jar roku 2014 na ťažbu kalamitného dreva ? Alebo výstavba lesných ciest zasahujúcich do Chráneného vtáčieho územia ? Je to v poriadku ?

 

My sme vnímali na turistike v roku 2017 a aj neskôr nielen na úrovni hmotnej, ale aj z našich duchovných komunikácií a vnímaní, že v tejto lokalite pôsobia veľmi negatívne a temné systémy z duchovného pozadia sveta vo viacerých energetických nánosoch a vrstvách, smerujúce jasne k parazitovaniu na živote a vysávaní Prírody, ktoré sa snažia skrývať za rôzne "zásterky a kamufláže", dokonca aj za legislatívne disharmonické medzery. 

 

 

Vzácny biotop Hlucháň hôrny (zdroj internet)

 

Pozorovanie hlucháňa je mimoriadna udalosť (zdroj aktuality.sk)

 

 

(Poznámka : 

Okrajove by sme stručne uviedli nasledovné... Z viacerých našich duchovných komunikácií a vnímaní u viacerých osôb vyplynuli v priebehu roka 2017, 2018 v súvislosti s touto oblasťou aj ďalšie zaujímavé informácie. Lokalita Muránskej planiny na Slovensku, vrchu Stolica spolu s ďalšími okolitými miestami ako sú Muránsky hrad, Predná hora a ďalšími Prírodnými lokalitami na východnom a severozápadnom Slovensku, boli v rôznych časových pásmach dávnej histórie ľudskej civilizácie na Planéte Zem určitými centrami prepojenými prostredníctvom energetických sietí. Tieto energetické siete ovládali a vysávali rôznymi spôsobmi Prírodné zdroje tejto lokality pre rôzne negatívne činnosti... Nešlo len o časové obdobie Atlantídy...

Spomínané energetické siete boli navrhované a vytvárané väčšinou vyspelejšími civilizáciami mimozemských entít tohoto Vesmíru (napr. Plejády, Sirius a iné ...). Tieto entity spolu s osvietenými vyspelými ľudskými bytosťami boli veľmi mylne považované a uznávané ľudskými bytosťami žijúcimi na Zemi v hmote ako vysokí predstavitelia duchovných ľudských hierarchií nad hmotou. V názvosloviach ľudských duchovných hierarchií (...napr. z obdobia dávneho Babylonu po páde Atlantídy...) sú známe tieto bytosti pod označeniami ako rôzne triády napr. anjeli, archanjeli, kniežatstvá, sily, panstvá, mocnosti, tróny, cherubíni, serafíni a pod.. 

V skutočnosti však vôbec nešlo v drvivej väčšine o priaznivé duchovné bytosti. Bolo to u ľudí žijúcich na Zemi pomýlené. Skutočné duchovné bytosti anjelov a anjelské zbory, Dhyani (Ainur), Valari, Maiari, Stvoritelia, a pod. ako svetelné duchovné bytosti nemali potrebu ovládať a zneužívať ľudskú civilizáciu na Zemi, i keď aj oni niekedy robili chyby. Naopak, totálne mylné dezinterpretovanie a skrivenie skutočného duchovného pozadia sveta tak mnohokrát v dávnej minulosti bolo zneužívané na ovládanie ľudskej civilizácie na Zemi rôznymi negatívnymi duchovnými inštitúciami. 

 

 

odkaz na článok z 15.8.2017 : 

www.alohawai.sk/news/zazitky-v-prirode-narodna-prirodna-rezervacia-muranska-planina-turistika-a-vystup-na-vrch-stolica/

 

 

Pohľad na vrch Stolica (zdroj internet)

 

 

Zrejme nič nie je náhoda. Pri všetkej skromnosti a pokore, energeticky sa v tejto lokalite v priebehu jedného roka niečo pozitívne udialo. Aspoň malé zrnko padlo na úrodnú pôdu. Výsledky sa dostavili v hmote. Ľudia by nemali byť nevšímaví a ignorovať takéto zhubné procesy, ktoré sa im pri návštevách skvostov Prírodných lokalít naskytnú. Kdekoľvek na Planéte Zem sa naskytnú. Slováci majú tendencie navštevovať v rámci dovolenkových aktivít rôzne prímorské oblasti v zahraničí (česť výnimkám) a pritom nevedia, resp. nechcú vedieť, aké krásy Prírody majú doma na Slovensku, či v susednom Česku. Lokality, ktoré okrem vnímania hmotnými zmyslami prinášajú aj priaznivé energetické pôsobenie Prírody na ZDRAVIE človeka. 

 

Stále sa stretávame v praktickom živote s oddeľovaním sa najmä mladých ľudí a detí od Prírody. Čoraz viac vnímame tendencie k vedomému približovaniu sa k matrixovým výdobytkom umelej inteligencie, IT technológiám, až fanatickému obdivovaniu a závislosti na kybernetickom či nanorobotickom Vedomí. Podceňujúc pritom opakované katastrofálne dôsledky z dávnej minulosti ľudskej civilizácie na Planéte Zem, ktoré práve obdobné temné sklony už vyvolali. Aby tieto vplyvy človek vnímal, nemusí byť nejako extra duchovne prebudený, stačí keď žije v hmote a nie je ľahostajný k úcte HODNOTY ŽIVOTA, životnému prostrediu a Prírode.

 

O to viac sme boli prekvapení, ako sa hovorí "do roka a do dňa", informáciami týkajúcimi sa tejto Prírodnej lokality. Práve pri vrchu Stolica NPR Muránska planina sa vďaka viacerým aktivistom z oblasti ochrany Prírody a Lesov na Slovensku, ktorí to myslia s ochranou Prírody úprimne, začali na povrch dostávať rôzne nie radostné výsledky arogantného prístupu ľudských bytostí k Prírode. Je neuveriteľné, ako si človek dokáže suverénne a bezočivo robiť v Prírode čo chce, drancovať ju hlava - nehlava, najmä keď ho nezaujíma nič, okrem vlastných sebeckých cieľov a ziskov...

 

bližšie informácie v odkazoch na aktuálne udalosti :

www.aktuality.sk/clanok/606551/ked-kalamita-pride-vhod-rakusan-u-nas-tazil-drevo-napriek-zakazom/

www.tvnoviny.sk/domace/1927973_rakusky-podnikatel-u-nas-tazil-drevo-aj-napriek-zakazom

www.facebook.com/spravy.rtvs/videos/***v-oblasti-kde-%C5%BEije-ohrozen%C3%BD/1837146673212813/

 

 

Nelegálna lesná cesta v Chránenom vtáčom území Muránska planina Stolica (zdroj aktuality.sk)

 

 

Je jednoznačné nielen na základe duchovných komunikácií, ale aj na základe vnímania hmotného stavu, že Príroda odmieta v plnom rozsahu to, čo sa dialo v spomínanej lokalite ako škodlivý zásah zo strany človeka.

 

Je niekedy skutočne absurdné chodiť priamo na turistike okolo takýchto krásnych miest v Prírode, vnímajúc pritom jasne, že ide o negatívne zásahy človeka do Prírody. Bezmocnosť však nie je na mieste. Je potrebné v sebe živiť pozitívny prístup a nádej, keď ide o priaznivý vývoj smerujúci k ochrane Prírody a jej vzácnych súčastí. Nebyť slepý, hluchý. A osobným príkladom etiky priamo v praktickom živote k tomuto viesť ľudské bytosti od tých najmenších... nielen o tom rozprávať. Veď Príroda je tu aj pre Nové generácie, pokiaľ máme záujem byť jej prirodzenou rovnocennou súčasťou. Každá ľudská bytosť má svoje výnimočné talenty a pokiaľ má úprimnú snahu svoje Vedomie a Bytie posúvať smerom frekvenčne k očisťovaniu v priaznivých energiách, zvyšovaním vnútornej harmónie v praktickom živote každodennou činnosťou, chápe dôležitosť princípu spolupráce s Prírodou a inými živými bytosťami a nepodporuje gradáciu roztrieštenosti...

 

 

Pri príprave tohto článku, uvedomujúc si pritom význam Chráneného vtáčieho územia a Prírody aj z duchovného hľadiska, som vnímala (Andrea) spolu s mojim manželom Marianom nasledovné impulzy a telepatické duchovné komunikácie : " ... práve v čistej Prírode, do ktorej nezasahuje negatívnym spôsobom človek, je úžasné vnímať slobodu života. Slobodu harmonického vývoja všetkého živého. Máloktorý človek si váži skutočnú slobodu, vnútornú slobodu a harmóniu, čistotu, pretože väčšinou sú ľudské bytosti vnútorne neslobodné (... a väčšinou o tom nevedia). Slobodu si zamieňajú s tým, že si vždy robia čo chcú na úkor iných bytostí ... je nepodstatné, že o tom ani nemusia vedieť na vedomej úrovni... ".

 

 

Dodávame (Andrea, Marian) ... My sme vdační za to, že aj v našom vzťahu sme veľmi pevní, najmä vďaka slobode a harmónii, vzájomnému prirodzenému a vyváženému rešpektu, ktoré si navzájom prijímame a odovzdávame v našom Bytí a Večnosti ... Vysoké frekvencie prirodzenej rezonancie energie lásky medzi bytosťami oslobodzujú, neovládajú, je však dôležité vážiť si ju, starať sa o ňu, nenechať si za žiadnych okolností zasahovať do vzťahu inými bytosťami, ktoré nie sú prajné a chcú ovládať ...

 

 

 

foto :  Marian Svinčiak

 

 

 

Roman Kupec :

 

" Počas turistického výstupu na Stolicu v júli 2017 som vnímal časť lesnej cesty v Chránenej vtáčej oblasti Muránska planina - ako spustošenú. Ako sme stúpali do kopca po lesnej ceste posledných cca 500 metrov prevýšenia, sa namiesto pôvodného lesa objavil obrovský holorub. Ako sa v súčasnosti ukázalo, to, čo som vnímal vlani na turistike bola pravda. Nelegálna ťažba a bezohľadný zásah. Nelegálna cesta a ťažba v chránenej krajinnej oblasti do krajiny a to len kvôli zisku. Ja osobne som rád, že v súčasnosti vyšlo na povrch minimálne to, že nie je všetko v poriadku, čo sa v tejto lokalite deje a okrem pokuty by som podobným ľudom nariadil, aby vysadili nové stromy či les, namiesto nelegálne vyťažených... ".

 

 

(Poznámka : Aby nezostalo len pri prázdnych slovách, Roman išiel vždy osobným príkladom, začínal od seba. Spolu s nami a našimi ďalšími priateľmi a v rámci výuky aj s deťmi vysadil napríklad v Lipovanoch Nový ovocný sad (cca 25 nových ovocných stromov, bylín, kríkov a rôznych iných rastlín a stromov ...) a venuje Prírode mnoho voľného času. Takže vie o čom hovorí a dokáže rozoznať chorý umierajúci strom od vitálneho a to nielen vizuálne ale aj energeticky ... )

 

 

 

Peter Bauer :

 

" Pohľad na spustošené hory v okolí Stolice bol bolestivý. Je dobré počuť, že voči podnikateľským aktivitám zahraničných subjektov na chránených územiach v Prírode začal niekto aj konať. Pokiaľ sa nenaučíme chrániť faunu a flóru, zapredávame svoje zdravie a v neposlednom rade svoje srdce... ".

 

 

(Poznámka : Peter sa venuje v súčasnosti pomerne často návšteve Blatnickej doliny na Slovensku, kde okrem turistiky a zdravého životného štýlu sa snaží vnímať telepaticky určité informácie a postupne skladať mozaiky detailov aj z duchovného pozadia sveta, hľadať prieniky s inými zdrojmi vedeckého poznania. Vrch Stolica a ďalšie Prírodné lokality na Slovensku sa budeme snažiť navštíviť opäť ... )

 

 

 

Ďakujeme všetkým priateľom za spoločné zážitky v Prírode. Budeme v nich pokračovať. A hlavne sme úprimne radi, že nikto z nás nikoho neohovára poza chrbát a nikto z nás nemá paranoidné predstavy a obavy zo strachu o to, že ho chce niekto iný ovládnuť, aby stál na čele ... nemáme záujem ako priatelia nikto nikoho ovládať...

 

 

 

Na záver dovoľte jeden citát, ktorý je v danom prípade vo svojom princípe aktuálny :  "Nenasytnost lidská větším je nepřítelem Šumavy, než vichřice, kúrovec, chlad a vlhko..." (Jozef Váchal, Šumava umírající a romantická, 1931) 

 

 

 

© Andrea Svinčiak

© Marian Svinčiak

© Roman Kupec

© Peter Bauer

www.noveenergiezivota.sk, august 2018


 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode