Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

PLANÉTA ZEM A KONZUMNÁ SPOTREBA CIVILIZÁCIE...STAV A VÍZIA...

16.12.2017 13:00

 

Konzumná spotreba. Inak nazývaná aj konzumný egoizmus. Kľúčový fenomén, ktorý prenasleduje civilizáciu na Planéte Zem 24 hodín denne. Je to tzv. "hýbateľ " pokroku či prosperity a hrubého domáceho produktu na podporovanie falošných ideí a propagánd politických elít a ekonómov, ktorými sa nám snažia vymývať mozgy. Je možné konštatovať, že samotná spotreba je priamo viazaná na štruktúru a zmeny potreby ľudských subjektov, ľudskej psychiky, energetických a informačných kvalít nehmotných úrovní, ktoré sa dostávajú priamo do hmoty 3D, v ktorej žijeme. Súvisí aj s celkovou obrovskou časťou vedeckých disciplín venujúcich sa zmenám kvantitatívnych a kvalitatívnych rozmerov potreby a spotreby... Opäť veľká téma (...práve v predsviatočnom období sa ukazuje ako dôležitá, nákupné šialenstvo v obchodoch a pod...)...

PLANÉTA ZEM A KONZUMNÁ SPOTREBA CIVILIZÁCIE...STAV A VÍZIA...
 

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode