Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

PRÁCA S PRÍRODNÝMI MATERIÁLMI PRIŤAHUJE V HMOTE PRIAZNIVÉ ENERGIE Z DUCHOVNÝCH ÚROVNÍ...

20.10.2017 09:48

 

Človek je rovnocennou súčasťou Prírody a je dôležité vytvoriť a nadviazať harmonický vzťah s ňou, sústavne ho obnovovať a prehlbovať. Tento fakt je potrebné svojim vhodným spôsobom predložiť aj deťom od najútlejšieho veku. Nielen vlastným, ale aj cudzím, ísť osobným príkladom, inšpirovať, nie manipulovať. Vnímam to na základe opakovaných duchovných komunikácii. 
 
 
Už od detstva som bola kreatívna, pričom príkladom mi bolo rodinné prostredie a tradícia zručností v našej rodine. V našej rodine sa vždy tvorilo a to šilo, hačkovalo, plietlo, vyšívalo, robili sa rôzne ručné práce z kvalitných materiálov a vyrábali sa praktické a trvácne výrobky. Ja som sa všetky tieto zručnosti naučila už v detstve, pričom som ich počas celého doterajšieho života aj náležite využila. Šila som si vlastné oblečenie už od 14. roku, neskôr kamarátkam, svojim vlastným deťom. Som trojnásobná matka a nie som spokojná so súčasným vzdelávacím systémom, ktorý okrem gramotnosti deťom neposkytuje žiadnu tvorivú činnosť, nerozvíja schopnosti a talenty detí ktoré majú prirodzené od Prírody a preto som tieto zručnosti začala učiť aj svoje dieťa, resp. nie je potrebné ho učiť pretože samo má záujem o tieto činnosti na základe inšpirácie.
 
 
Dôraz v školách sa kladie na digitálne kompetencie už od materskej školy. Začala som preto študovať iné alternatívne pedagogické smery a dospela som k presvedčeniu, že dôležité je aj znova sa vrátiť ku koreňom a tradíciám, zručnostiam a to najmä z dôvodov, že digitálna demencia začínajúca už od najútlejšieho veku vedie preukázateľne k degenerácii detí (...i keď sa tvárime v sebaklamoch, že to nie je pravda...), mládeže, i celých generácií. Rodičia a deti nemajú čas vytvoriť niečo vlastné, mamičky nielenže nemajú čas venovať sa deťom, ale ani vyrobiť deťom hračky či oblečenie, ktoré má dušu. Hračkárstva sú plné umelohmotných hračiek, ktoré neposkytujú deťom ľudské teplo, neumožňujú im rozvíjať vlastnú fantáziu, všetky hračky sú vytvorené umelo, podľa nejakého filmu, ktorý sa stane „hitom“ a podľa toho sa vyrábajú hračky, ktoré sú „hitom“ chvíľu. Je veľmi málo hračiek, ktoré sú nadčasové a ku ktorým si deti vytvoria vzťah. 
 
 
Z hľadiska opakovaných duchovných komunikácii prenášaných telepaticky z duchovných zdrojov poznania do hmoty je možné v stručnosti uviesť, že práca s Prírodnými materiálmi ako je napríklad ľan, konope, ovčia vlna priťahuje priaznivé energie do hmoty k ľudským bytostiam, nad hmotou existujú energie a informácie z vysokých svetelných sfér, ktoré jednoznačne túto činnosť podporujú ako súčasť celistvého priaznivého vývoja v oblasti vzdelávania a celej spoločnosti.
 
 
V tomto článku uvediem niektoré informácie predmetu činnosti výroba hračiek s ktorým sa máme záujem taktiež zaoberať v rámci autorských diel a pri tvorivej činnosti zapájať aj deti v rámci tvorivých dielní. Pre výrobu hračiek sa používa ručne spracované ovčie rúno. Jedná sa o bábiky, škriatkov, rôznych šitých hračiek z prírodných materiálov, ktorými sú ovčia vlna, bavlna, úplet či ľan. Z textilných materiálov sa používajú na výrobu odevu bábik aj nepotrebné kúsky látok - handričky. Každá ručne vyrobená bábika je jedinečná a má svojský charakter. Od toho sa odvíja aj cena bábik. Okrem výroby bábik pripravujeme v rámci neziskovej organizácie aj rôzne iné výrobky z Prírodných materiálov zhotovované rozmanitými technológiami. 
 
 
Nosným materiálom pri výrobe uvedených produktov je surové ovčie rúno zakúpené od chovateľov oviec. Vyčistené a opraté ovčie rúno je potrebné spracovať na požadovanú kvalitu a to česanim, plstením, pradením, tkaním či farbením. Na spracovanie ovčieho rúna, čiže textilnú výrobu, nadväzuje šitie. Mojim zámerom je šitie bábik zo špeciálneho typu úpletu. Ďalej sa používajú techniky šitia, pletenia, hačkovania a tkania. 
 
 
Každá bábika je jedinečná...
 
 
 
 
 
 
 
Zároveň s výrobou bábik máme v pláne  organizovať tvorivé dielne výroby bábik, pletenia, hačkovania a šitia pre rôzne cieľové skupiny (...deti, mamičky na materskej a rodičovskej dovolenke, jednotlivcov...). Výroba hračiek bude prebiehať v mieste sídla neziskovej organizácie Alohawai, n.o., v Prírode, tvorivé dielne na objednávku budú prebiehať v jednotlivých vzdelávacích inštitúciách (...centrá voľného času, detské domovy, základné školy…). V mieste podnikania mám aj dostatok priestoru pre kurzy pre mamičky s deťmi, pričom toto miesto sa nachádza vo vidieckom prostredí, v Prírode, kde majú deti možnosť voľného pohybu. Ide o spojenie rozmanitosti konkrétnych zručností a tvorivosti do celistvosti, ktorá má všetky predpoklady uspieť na trhu ako jedinečná.
 
Samotné štúdie popredných ekonomických expertov v Európe potvrdzujú víziu budúceho priaznivého vývoja na Slovensku práve aj v rozvíjaní aktivít s prírodnými materiálmi a prírodnými vláknami, výroba tovarov z nich a tým priestor pre nový obchod.
 
 
Čím ďalej tým viac si uvedomujeme, že my musíme pre naše deti vytvoriť priestor pre kreativitu, pretože súčasný vzdelávací systém smeruje deti k robotike, technokracii a digitálnej demencii a to napriek rozšírenému názoru, že informačné technológie sú budúcnosťou ľudstva. Umelá inteligencia a digitalizácia na Planéte Zem ukazuje zrkadlo ľudskej civilizácie a spoločnosti, bezcitnosť, chlad, umelosť, absencia schopnosti vnímať srdcom, strojenosť, neschopnosť sebakontroly, ovládanie celej spoločnosti... Lenže ľudská bytosť a DNA nie je založená len na binárnych kodoch 1 a 0. Umelá inteligencia nikdy nedokáže nahradiť vyspelú ľudskú bytosť aj keď je presnejšia a dokonale ovláda závislých jedincov. V rámci budúceho vývoja je možné chápať digitálne technológie ako napríklad Smart Cities prínosom pre spoločnosť výlučne v prípade, pokiaľ budú tieto technológie v harmonickom vzťahu k Prírode a Planéte Zem, v opačnom prípade spôsobia katastrofu a nadvládu strojov a robotov nad ľudskou civilizáciou. Nepodceňujme odkaz z filmu Terminátor, kde SkyNet ako digitálny počítačový program a systém začal vládnuť ľuďom a vymkol sa ľudskej kontrole.
 
Takmer všetky textilky boli po roku 1989 na Slovensku zlikvidované na jednej strane lacnými čínskymi výrobcami, kde pomaly nemáte výrobok z prírodných materiálov a na druhej strane príliš drahými textilnými výrobkami zo západnej Európy. 
 
 
Salašníctvo a ovčiarstvo na Slovensku, ktoré malo  stáročnú tradíciu, pomaly ale iste upadá. Podľa vyjadrenia predsedu združenia chovateľov oviec a kôz na Slovensku nie je záujem na Slovensku o spracovanie ovčej vlny. Vlna je prirodzené proteínové vlákno v koži oviec, teda sa jedná o 100% prírodný materiál. Ovčia vlna, ako materiál, je prírodný obnoviteľný zdroj. Vo chvíli, keď je životnosť materiálu na konci, vracia sa ovčia vlna do pôdy, kde sa prirodzene rozkladá. V tejto fáze uvoľňuje cenné živiny do zeme. 
 
 
Rozkladá sa za krátku dobu, zatiaľ čo väčšina syntetických materiálov sa rozkladá dlhé roky. Je prirodzene bezpečná a nezávadná. Je vedecky overené, že nespôsobuje alergie a súčasne nepodporuje rast baktérií, čiže je antibakteriálna a vhodná aj pre silných alergikov a osoby s citlivou pokožkou. Ovčie rúno má schopnosť prirodzene znížiť prach či celkovo pohlcovať prach v blízkom okolí. Samostatné vlákno síce prach zachytí, ale ihneď v povrchových vrstvách sa ho samostatne automaticky zbavuje. Vďaka vysokému obsahu vody a dusíka, vlna spomaľuje horenie, nebude horieť, ale sa bude pri horení rozpadať na prach. Veľkou prednosťou vlny je vysoká úroveň ochrany pred UV žiarením, oveľa vyššie než u väčšiny syntetických vlákien či bavlny. Je veľmi flexibilná, jej pružnosť a vysoká odolnosť v oblečení či výrobkoch z ovčej vlny sa prejavuje v odolnosti proti opotrebeniu, oderu a pretrhnutiu. Pre deti je ovčia vlna a úplet veľmi príjemným materiálom, ktorý hreje. 
 
 
Ako opakované duchovné komunikácie naznačujú, tvorivá činnosť a kreatívne výrobky z Prírodných materiálov, sú nepochybne súčasťou zdravej spoločnosti v budúcnosti. Prvkom, ktorý dopĺňa celistvosť pozitívneho vývoja nielen v oblasti vzdelávania, ale aj v oblasti harmonického spojenia ľudskej civilizácie s Prírodou. Na základe nášho praktického experimentovania s mojim partnerom Marianom a konkrétnych výsledkov je viac než pravdepodobné, že prostredníctvom Prírodných materiálov a rozvoja zručností a kreativity s nimi je možné do hmoty dostať vysoké frekvencie priaznivých (svetelných) čistiacich a liečivých bioenergii aj priamo k deťom, ktorými sa dajú postupne dosahovať prirodzenou harmóniou vynikajúce výsledky pri komplexnom vývoji a individuálnom liečení jedincov poznačených aj vplyvom vonkajších prekurzorov ako napr. ADHD, Autizmus, Downov syndróm...(...autisti pritom podľa duchovných komunikácii a v súčasnosti už aj podľa výskumov v praktickom živote sú v podstate geniálne bytosti s obrovským potenciálom, ktoré nám ukazujú to, čo nechceme pochopiť a vidieť a ku ktorým si je potrebné nájsť cestu...). 
 
 
Postupnosť krokov ktoré realizujeme v hmotnom svete vždy konzultujeme so svetelnými sférami duchovných hladín, ide o rovnováhu medzi hmotnou a duchovnou časťou bytosti. Preto sa tejto téme budeme venovať aj v ďalších článkoch...
 
 

© Andrea Ďurošová

 
 
 
 
 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode