Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

TVORIVÁ PRÁCA V LIPOVANOCH POKRAČUJE...PRI VÝSTAVBE OBJEKTOV BUDÚ APLIKOVANÉ NAJMÄ PRVKY PRÍRODNÉHO STAVITEĽSTVA...

03.03.2016 11:52

 

Milí priatelia,

v súvislosti s realizáciou jednotlivých etáp výstavby Lesnej materskej škôlky a vzdelávacieho centra v Lipovanoch práce pokračujú aj v súčasnosti po prestávke spôsobenej daždivým počasím. Svojej úlohy sa ujali aj geodeti, ktorí prostredníctvom polohopisného a výškopisného zamerania pozemkov a terénu zhotovia podrobnú vrstevnicovú mapu, tak, aby na základe ich podkladov bolo možné pripraviť plastický model terénu a Prírody a situácie širších vzťahov v mierke 1:100.

Súčasne prebiehajú práce na drenážovaní jednotlivých častí pozemkov a objektu Lesnej materskej škôlky prírodným odvodňovaním, zhotovenie podkladných konštrukcii príjazdovej komunikácie vrátane parkoviska a likvidácia premnoženej nekultivovanej vegetácie.

Pri realizácii jednotlivých konštrukcii architektonicko-stavebného riešenia budú uprednostňované najmä prírodné materiály a prvky prírodného staviteľstva, čo bude podrobne rozpracované v projektovej dokumentácii.

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode