Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

PRÁCE V LIPOVANOCH SA S PRÍCHODOM JARI ROZBEHLI...ZEMNÉ PRÁCE A PRÍPRAVA NA ZHOTOVENIE VLASTNÉHO VODOHOSPODÁRSTVA...

28.04.2016 13:00

 

Milí priatelia,

s príchodom jari sa postupne rozbehli aj práce v Lipovanoch. Vzhľadom k zmenám počasia sa postupne začali realizovať zemné práce a terénne práce týkajúce sa úpravy okolia pozemku Lesnej materskej škôlky, úpravy a etážovanie terénu, pokračovanie v odvodňovacích a drenážnych prácach. V tejto súvislosti boli vykonané aj úpravy pre časti pozemkov na pestovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie ako 1.etapy sebestačnosti projektu.

Čo sa týka samotného objektu Lesnej materskej škôlky, v súčasnosti sú ukončené práce na elektroinštalačných prácach (hrubá montáž) a prebiehajú práce týkajúce sa výstavby vnútorných ležatých a zvislých rozvodov kanalizácie a vnútornej vodoinštalácie.

V súčasnosti prebiehajú aj prípravy na zhotovenie vlastného vodného hospodárstva - vŕtanej studne na pitnú vodu pre jednotlivé objekty. Po vydaní povolenia na čerpaciu skúšku v trvaní 21 dní bude pristúpené k vrtu, laboratórnym skúškam kvality vody k následnej výstavbe studne a využitiu zdroja pitnej vody.

 

Zemné a terénne úpravy :

Vlastná sebestačnosť, políčko pre poľonohospodárske práce :

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode