Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

PREČO DARWIN NEMAL PRAVDU?... ŽIL ČLOVEK NA PLANÉTE ZEM SPOLU S DINOSAURAMI ?...

14.05.2017 07:25

 

Prečo Darwin nemal Pravdu ?... Žil človek na Planéte Zem spolu s dinosaurami ?

Opäť ide o otázky, ktoré sú pre niekoho nudné a zbytočné. Nie sú totiž " in ". Nájdu sa však aj ľudské bytosti, ktoré úprimne túžia po hľadaní Pravdy pretože múdrosť a zvyšovanie úrovne Vedomia ich oslobodzujú. Darwinova evolučná teória sa vyučuje podľa osnov štátneho vzdelávacieho systému v školách aj v súčasnosti. A to aj napriek tomu, že veda a jej neskrývané výskumy už minimálne 20 rokov preukazujú (...minimálne zásadným spôsobom spochybňujú), že táto teória stojí na " hlinených nohách ", pretože v súčasnosti môžeme konštatovať, že je rozložená a preukázaná ako nepravdivá. Pokiaľ rešpektujeme slobodnú vôľu a máme úctu k životu ľudskej bytosti, k existencii životnej iskry a energie v ľudskej bytosti dnešného typu vzhľadom k potrebe priaznivého vývoja na Planéte Zem máme možnosť odkrývať nepravdivé informácie a dogmy v ktorých žijeme...

PREČO DARWIN NEMAL PRAVDU ?... ŽIL ČLOVEK NA PLANÉTE ZEM SPOLU S DINOSAURAMI ?...

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode