Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

CHRÁŇME PRÍRODU, JE VZÁCNA

28.11.2014 17:48

 

Príroda zahŕňa všetko, čo nás obklopuje, kde žijeme. Človek dnešnej doby by si mal uvedomiť, že bez Prírody nie je možný život. Čistý vzduch, čistá voda, čistá zem - môžeme povedať, že ich máme? Nie!!! Je zodpovednosťou každého obyvateľa Planéty Zem, aby sa zamyslel nad svojou každodennou činnosťou a to do akej miery poškodzuje a podieľa sa na znehodnocovaní týchto troch najdôležitejších zložiek prírody. Voda, Zem, Vzduch, Slnko - živly, ktoré ovplyvňujú každodenné Bytie. Prečo si ich tak málo ceníme? Vari si neuvedomujeme, že bez nich by tu nebolo nič? 

Aké máme spojenie s Prírodou?  Spojením s Prírodou a Uvedomovaním si Seba ako súčasti Prírody pochopíme mnohé, napríklad to, akí sme bezmocní pri stretnutí sa s jedným zo živlov. Príroda plače, nemôže už tolerovať devastačnú činnosť človeka. Plač sa prejavuje záplavami. Hnev sa prejavuje požiarmi a zemetraseniami. Nespokojnosť tornádami a veternými smršťami. 

Pokiaľ nevnímame Boha ako modlu, ktorá je ohraničená zhora, ale ako nekonečno, kozmické vedomie, ktoré je vytvorené rôznymi úrovňami vedomia a sférami frekvencie a čistoty energii, a že okrem našej slnečnej sústavy a vesmíru existujú aj iné paralelné svety a vyššie úrovne, sféry a hladiny nad našim vesmírom, uvedomíme si obrovský výnam prírody, ktorá nás obklopuje. Bytie a ľudská bytosť žijúca na našej Planéte Zem v súčasnosti, skladajúca sa z hmotného tela a vonkajších duchovných energetických tiel, ktorá sa má vyvíjať v hmotnom svete ako súčasť Prírody, sú darom. V prírode je možné vidieť všetko, čo máme v sebe a čoho sme súčasťou. Je mimoriadne dôležité žiť v súlade s prírodou a v harmónii s ňou, pretože všetko, čo prírodu a planétu ako živý organizmus poškodzuje a to hoci už len v štádiu ľudských nečistých sebeckých úmyslov a myšlienok, je zlom a temnou stranou, ktorá chce ovládať, manipulovať, zotročovať druhé bytosti a parazitovať na nich. V prírode môžeme duchovnou komunikáciou s ňou prostredníctvom iných, než len fyzických zmyslov, rozumu a ega, rozpoznať skutočne svetelnú podstatu bytia a svetelných impulzov tvorivosti, nie sebadeštrukcie. 

Postupne si uvedomíme vo vyšších úrovniach vedomia, že tu v hmotnom svete nie sme ako ľudské bytosti na to, aby sme všetkému pyšne rozkazovali a sebecky žištne to zneužívali, už vôbec nie prírode, a ani na to, aby sme prírodu a všetko čo nás obklopuje ničili, ale naopak, ako jej súčasť, hľadali cesty k tvorivej spolupráci ako ľudstvo, civilizácia, národy.      

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode