Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

ČO VIEME PONÚKNUŤ V NAŠEJ LESNEJ ŠKÔLKE "U LESNEJ VÍLY"

12.09.2016 15:36

 

Milí priatelia,

pokúsme sa odpovedať na jednoduchú otázku a prestaňme sa tváriť, že všetko je úplne v poriadku v našich materských školách. Otázka, resp. otázky znejú: Je to normálne, aby na jednu učiteľku v materskej škole pripadalo 20 až 25 detí? Môže jedna učiteľka v materskej škole dokázať plnohodnotne zabezpečiť kvalifikovanú starostlivosť pre 20 až 25 detí? Je to v poriadku? Opýtajte sa seba vážení rodičia, koľko detí dokážete zvládnuť naraz vy sami a hneď budete mať odpoveď, či je to v poriadku. Aký význam má vlastne materská škola? Prečo je na Slovensku aj v tejto oblasto rozklad? Aký je rozdiel medzi materskými školami a "dočasným odložiskom detí"? A v neposlednom rade, čo robí každý z nás preto, aby sa už od útleho veku detí venovala práve im dôležitá starostlivosť? Otázky môžu pokračovať donekonečna...

Keď sa dieťatko narodí, je bezbranné a odkázané na láskyplnú starostlivosť rodičov či iných vychovávateľov. Aký veľký rozdiel je to napríklad oproti žriebätku, ktoré je schopné samostatne chodiť už niekoľko hodín po narodení! Človek je ľudskou bytosťou práve preto, že má dlhé detstvo, práve preto, že má možnosť postupne sa osamostatňovať a „dozrievať“.

Od narodenia po 7. rok života

Nie je ničím neznámym, že detský organizmus sa vyvíja a dozrieva aj po narodení. Dozrieva tráviaci systém, motorický systém. Dieťa sa z ležiacej polohy dostáva do sedu, potom do vzpriamenia. Potom prichádza na rad reč, s rozvojom reči začína vývin myslenia. Prvých sedem rokov života je kľúčových pre zdravý telesný vývin dieťaťa, čo sa nevyvinie dobre, nedá sa už neskôr napraviť. „V zdravom tele – zdravý duch“ , vedeli už starovekí Gréci. Ani najlepší virtuóz nemôže hrať na nefunkčnom nástroji. Preto za kľúčové v škôlkárskom veku považujeme umožniť dieťaťu zdravý rast a dozrievanie tela. Životné sily dieťaťa pracujú na tele, a postupne sa premieňajú na fantáziu a neskôr, príchodom do školy, na sily myslenia.

 

Učenie sa v prvých rokoch života

Zamysleli ste sa niekedy, ako je to vôbec možné, že sa dieťa naučí rozprávať materinskou rečou? Nikto mu nevysvetľuje gramatiku ani vetnú stavbu, dokonca ani slovíčka sa neučí naspamäť. Ako to potom robí? A prečo sa dieťa vzpriami a chce chodiť? Len preto, že to vidí u dospelých okolo seba. Dieťa sa učí napodobňovaním, nie intelektuálnym vysvetľovaním. Chce robiť to, čo robia dospelí okolo neho. Napodobňuje ich pohyby, napodobňuje dokonca ich duševné rozpoloženie pri tom, čo robia. Najlepšie je preto pre deti domáce prostredie, kde sa dejú zmysluplné činnosti, pre dieťa pochopiteľné. Príprava stravy, upratovanie, starostlivosť o rastliny či zvieratá. Dieťa prežíva príčinu a jej následok.

 

Urýchľovanie vývoja: škodlivý jav súčasnosti

Keď ovocie odtrhnete priskoro, nikdy nebude také sladké ako keď dozreje na slniečku na strome. Keď ťažného koňa zapriahnete príliš mladého, nikdy nebude tak dobre ťahať, ako by mohol, keby sa ešte počkalo. Ako to súvisí s výchovou detí? Dieťa potrebuje ochranu pre svoj zdravý vývin. Najprv je to ochrana v brušku matky. Potom je to láskyplná náruč rodičov, neskôr učiteľov a vychovávateľov, ktorí ho vedú v súlade s jeho potrebami. Za dospelého považujeme až 18 ročného človeka, v niektorých oblastiach či štátoch až 21 ročného. Až dovtedy pretrváva kultúrna ochrana, ktorá umožňuje človeku rozvíjať sa a dozrievať. Urýchľovaním vývinu dieťaťa nič nezískame, ale dieťa tým stráca – najmä zdravie - v celom neskoršom živote.

Preto v našom klube deti neučíme to, čo patrí do školy. Nechávame ich hrať sa do sýtosti a popri tom sa podieľať na každodennom živote, v takej miere ako práve potrebujú (aktívne sa zúčastniť, alebo sa len prizerať).

 

O našom klube v 5 bodoch

 

Domáce prostredie

Každé dieťa škôlkárskeho veku chce robiť to, čo robia dospelí okolo neho. Deti rady pomáhajú pri domácich prácach, napríklad pri príprave raňajok, prácach v záhrade, v dielničke, upratovaní a podobne. Preto by mali byť s dospelým a vidieť a zažívať, ako a prečo niečo robí. Každá činnosť vychovávateľa má mať zmysel a má byť pre dieťa pochopiteľná. Nie intelektuálne vysvetlenia, ale zážitok z celého procesu je pre deti tejto vekovej kategórie najcennejším a najzdravším spôsobom, ako sa niečo naučiť. Láskyplný prístup s rešpektovaním individuálnych potrieb a daností detí vytvára v domácom prostredí bezpečný priestor pre deti.

Hračky a materiál na hranie

Sú výlučne z prírodných zdrojov. Prírodné materiály stimulujú a podporujú hru mnohorakým a zmysluplným spôsobom:

 • pestrosť tvarov, povrchov a štruktúr prírodných materiálov zodpovedá detskej zvedavosti pri skúmaní sveta
 • „nedokonalé“ (t.j. nie prísne geometrické) tvary podporujú detskú fantáziu a poskytujú možnosti k tvorivej hre, čo dáva základ pre myslenie a tvorivosť v školských rokoch a dospelosti
 • rozvíjajú intelektuálne schopnosti: pri pozorovanie detailov, triedení a zoskupovaní
 • manipulácia s nimi rozvíja hrubú i jemnú motoriku
 • teplo prírodných materiálov poskytuje terapeutické, emocionálne uspokojujúce zmyslové vnemy.

Rytmus 

Je základným princípom, účinným v rámci dňa, týždňa i roka. Každý deň má denný rytmus v striedaní pohybových hier s pokojom a koncentráciou, pobytom vnútri a vonku. Každý deň v týždni má svoju vlastnú aktivitu a svoje jedlo, čo robí týždeň pre deti prehľadným. Rytmus roka – kolobeh kresťanských sviatkov ako sú napríklad Vianoce, Veľká noc, Svätojánsky sviatok zažívame s deťmi pri príprave, oslave a doznievaní sviatku, spolu s rodičmi a priateľmi. Rytmické opakovanie činností dáva deťom pocit istoty (viem čo sa deje) a možnosť aktívne sa podieľať (viem ako sa to robí).

Kontakt s prírodou/pobyt vonku

 • Posilňuje telesné a duševné zdravie, vplýva na vývin motoriky, sociálnych zručností.
 • Znižuje pravdepodobnosť vzniku alergií.
 • Ochutnávame ovocie zo záhrady, pozorujeme včielky, chrobáky, vyrábame domčeky pre zvieratká.
 • Máme záhony s čerstvými bylinkami, kvetmi, jahodami, o ktoré sa deti starajú.

Špeciálne činnosti (alebo: čo inde asi nenájdete)

 • Maľovanie mokrým akvarelom Jednou z pravidelne sa opakujúcich činností je maľba hrubým štetcom na namočený hrubý akvarelový papier. Používame kvalitné akvarelové farby v troch základných odtieňoch – červenú, žltú a modrú. Deti nie sú vedené k maľovaniu konkrétnych foriem, ale môžu slobodne prežívať radosť z krásy farieb, ktoré sa na mokrom papieri rozpíjajú a miešajúc premieňajú. Pri takomto spôsobe maľovanie nejde o výsledok, ale dôležitý je proces. Deti tak môžu tvoriť voľne, bez stresu „či to bude dobré“.
 • Kreslenie včelími voskovými pastelkami

Modelovanie zo včelieho vosku

 • Včelí vosk je prírodný materiál, ktorý mäkne teplom, a potom toto teplo dlho odovzdáva detským prštekom späť. Pri vosku sa dieťa učí, že výsledok sa dá dosiahnuť jemnosťou, nie hrubou silou. Modelovanie z vosku je nie len príjemnou umeleckou činnosťou, ale má aj liečivý účinok na detský organizmus.

Príprava jedla - základy živej stravy

 • Každý deň deti vedieme k samostatnej príprave jedla, aké je to jednoduché očistiť, nakrájať a pripraviť ovocie, zeleninu, posypať semienkami, orieškami, či odšťaviť ovocnú či zeleninovú šťavu, vidieť, ako semienko klíči a stáva sa z nej rastlinka, ktorá je plná energia a dodá silu a energiu.
 •  

Kompetencie

Čo potrebujú Vaše deti rozvinúť v škôlkárskom veku?

Telesná a pohybová kompetencia

Prečo?

Pre deti je pohyb prirodzeným životným prejavom i potrebou, ale v súčasnej dobe mnohé  deti trpia nedostatkom pohybu (pridlhý čas strávený pri počítači či televízií, presuny autom atď) a ich hrubá a jemná motorika sa nedostatočne rozvíja. Dobre rozvinutá hrubá i jemná motorika je základom pre správny rozvoj reči a následne myslenia.

Ako?

V našom klube sa deti môžu pravidelne a dostatočne pohybovať. K tomu patria prechádzky do lesa i hry v záhrade a nan lúke,  Pre rozvoj zmyslu  rovnováhyje veľmi dobré skákanie cez švihadlo a aj balansovanie na kusoch dreva, máme k dispozícii aj trampolínu.

Pre rozvoj jemnej motoriky sú veľmi dobré práce ako šitie a tkanie, tiež práca s drevom, napríklad pílenie alebo brúsenie. Tiež je veľmi obľúbené navliekanie korálok, prírodnín, tvarovanie ovčej vlny, modelovanie z včelieho vosku či „domácej plastelíny“ a pečenie.

Domáce práce, ako polievanie kvetov, nalievanie vody do pohárov, prestieranie stola atď. tiež významne a nenásilne rozvíjajú jemnú motoriku detí.

Kruhové hry a prstové hry cieleným spôsobom vedú deti k zdravým pohybovým formám.

 

Zmysly a vnímanie

Prečo?

Naše deti potrebujú bdelé vedomie a zdravo rozvinuté zmysly, aby sa dokázali dobre orientovať v reálnom svete. Na to potrebujú nefalšované, reálne vnemy skutočného sveta.

Ako?

Deti potrebujú:

 • prírodné materiály, ako napr. drevo, nie umelú hmotu ktorá vyzerá ako drevo
 • zážitky z prírody: piesok, blato, dážď, sneh, slnko, vietor
 • kvalitnú stravu, podľa možnosti v bio kvalite (bez umelých príchutí a farbív)
 • rozprávky, piesne a veršíky vždy prinášané naživo dospelými, namiesto reprodukovaných nahrávok (CD či DVD)
 • jemné farby, optický i zvukový pokoj v zariadení klubu prispievajú k zdravému vývinu zmyslových orgánov

 

Rečová kompetencia

Prečo?

Reč je nástrojom komunikácie. Pomocou reči sa dieťa dorozumieva s okolím, neskôr mu reč otvára svet pojmov a myslenia.

Ako?

Malé dieťa sa učí rozprávať prostredníctvom napodobňovania dospelých, ktorí sú v jeho blízkosti, v prirodzených situáciách počas dňa. Učiteľ je dieťaťu vzorom, ktorý ho vedie k správnej spisovnej výslovnosti, gramatickej správnosti hovoreného prejavu, rozširuje mu slovnú zásobu. Dieťa sa učí najmä dve základné veci: rozprávať a počúvať. Tomu napomáhajú predovšetkým rozprávky, príbehy a ľudová slovesnosť. Správnemu vývinu reči pomáha spojenie slova s pohybom, ako sú prstové hry, dramatizácia (napr. hry na remeslá), bábkové divadlo, či už v podaní učiteľa alebo detí.

 

Fantázia a kreativita

Prečo?

V súčasnom svete, kde platí množstvo pravidiel a noriem, ale v dôsledku stále viac sa urýchľujúceho spoločenského a technického vývinu je čoraz viac potrebná schopnosť kreativity, tvorivosti v myslení, ktorá je vlastne premenenou, dozretou detskou fantáziou.

Vedecké štúdie potvrdili, že bohato rozvinutý, štruktúrovaný mozog umožňuje lepšie myslieť.

Ako?

Pri fyzickej námahe pracujú svaly a postupne zosilňujú. Pri akej námahe pracuje a zosilnieva mozog? Nie keď dostane všetko hotové, ale keď musí dotvárať, predstavovať si. Deti sú síce obvykle fascinované dokonalými či technickými hračkami. Pri tých je presne dané, čo sa dá s nimi robiť, a netreba sa “namáhať” vymýšľaním. Rovnako rýchlo ich ale aj omrzia a chcú ďalšie. Preto v našom klube dávame deťom na hranie hračky, ktoré nie sú tvarovo “ukončené” – kúsok dreva môže byť autíčkom i telefónom, tým, čo z neho fantázia dieťaťa práve vytvorí. Bábika, ktorá má črty tváre naznačené, môže sa v detskej fantázii smiať a o chvíľu plakať, či sa mračiť.  Bábkové divadielka a príbehy taktiež podnecujú detskú predstavivosť, ktorá sa potom môže realizovať počas voľnej hry detí, vnútri i vonku. Pravidelný každodenný čas vyhradený na voľnú hru detí im umožňuje sa plne ponoriť do sveta predstáv a fantázie. Takto podnecované sily predstavivosti sa pri prechode do školy prirodzene transformujú na sily myslenia.

 

Sociálna kompetencia

Prečo?

Ľudské spolužitie v spoločnosti nevyhnutne potrebuje sociálne kompetencie jednotlivca: schopnosť začleniť sa a dodržať pravidlá, pomôcť druhým, vyjadriť svoje potreby, ale aj zvládnuť, ak tieto nemôžu byť hneď uspokojené.

Ako?

Deti rozvíjajú značnú časť týchto schopností celkom prirodzene, počas celého dňa. Najcennejšie sú chvíle počas voľnej fantazijnej hry, kedy deti napodobňovaním prežitých situácií alebo aj správania dospelých precvičujú rôzne sociálne roly. Vyriešenie konfliktov a následné uzmierenie sú piliere vo vývoji porozumenia ostatným i sebe samému.

Významným nástrojom rozvoja sociálnych kompetencií je zahrnutie detí do domácich činností v klube: deti môžu pomáhať pri polievaní kvetov, prestieraní stola, upratovaní. Taktiež podporujeme schopnosť podeliť sa keď krájame spoločný narodeninový koláč, vedieme deti k tomu aby pomáhali mladším kamarátom pri obliekaní a podobne.

 

Čo je našim cieľom

Jednou z dôležitých bodov pri zvážení, či umiestniť svoje dieťa do detského kolektívu je aj schopnosť učiteľky (resp. tety) poňať do svojho éterického tela určitý počet detí. Je veľmi málo učiteliek v materskej škole, ktoré sú schopné obsiahnuť vrámci svojho éterického tela viac ako 7-10 detí. Je úbohosťou dnešného predškolského systému, že je zákonom stavený počet detí v triede podľa veku. Je vyčerpávajúce aj pre učiteľku aj pre deti množstvo 20-25 detí na dve učiteľky. Práca učiteliek v materskej škole je veľmi dôležitá pre ďalší vývoj dieťaťa a nie je vôbec docenená ani z ľudského ani z finančného hľadiska. Rodičia mnohokrát nechávajú nácvik základných životných či hygienických návykov na učiteľkách, spoliehajú sa, že ich to oni naučia. Žiaľ, taká je realita a aj náš výskum to potvrdil. 

V súčasnej dobe nie je ľahké vychovávať deti. Na deti vplýva množstvo impulzov prichádzajúcich z vonkajšieho prostredia. Či už je to spoločnosť, škola, rodina, rod, kamaráti, masmédiá, internet, počítačové hry… Je neľahké vyznať sa v tom, ako môžem ako rodič vplývať na výchovu svojho dieťaťa nielen od narodenia do 1 roka, ale až do 21. roku života dieťaťa, kedy je už naozaj schopné samostatného života. Z vlastnej skúsenosti vieme, že všetci sme múdri, povieme si  "kto mi čo bude hovoriť, ja viem najlepšie, čo je pre moje dieťa dobré…"  Myslíme si to všetci, v kútiku duše však by sme radi vedeli, čo robiť v niektorých situáciách. Dieťa sa vyvíja od narodenia a my ako rodičia by sme mali v ideálnom prípade  „deti v úcte prijať, v láske vychovať a slobode prepustiť“ (R.Steiner). Pokiaľ si uvedomíme alebo aspoň pripustíme, že okrem fyzického sveta existuje ešte aj niečo za ním, niečo, čo nás presahuje, dovolíme nášmu vyššiemu Ja, aby nás viedlo. Na to je však potrebné vedieť sa vyladiť nad určitú hranicu našich bioenergií a vedieť komunikovať s dieťaťom aj na inej ako fyzickej úrovni. Uvedomenie, že 50% reality tvorí hmota a 50% duchovná sféra, nie je také ľahké pre väčšinu ľudí pripustiť. Pokiaľ však nechám vyššie Ja prijať túto myšlienku, otvoria sa nám dvere k inej realite, síce niekedy zo začiatku ťažšej, ale neskôr budeme vďační za to, čo k nám prišlo. 

Našou víziou je vytvoriť priestor pre rodičov a deti, kde si budeme môcť navzájom odovzdávať informácie, zdieľať skúsenosti a chcieť sa naučiť novému „vedeniu“, ako byť lepšími rodičmi a aj lepšími ľuďmi. Vzniklo množstvo iniciatív, ktoré hovoria o tom, ako byť ženou, ako byť kúzelnou ženou, čarovnou ženou, ale ešte sme nepočuli o iniciatíve, ktorej ideou je ako byť lepším človekom, ako byť človekom, ktorý je v sebe ukotvený, pretože deti sú najradšej s tými, ktorí sú najviac v sebe, sú pevní, láskaví a aj prísni. Nie je to ľahká úloha, je to práca na celý život. Rodová rovnosť je síce pekná myšlienka, ale nerealizovateľná vo svete, kde nemáme ani poňatia o tom, kto vlastne sme. 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode