Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

PREČO POTREBUJEME MAŤ VIAC ENERGIE AKO ĽUDSKÉ BYTOSTI ?

24.02.2018 08:57

 

V predchádzajúcom článku zo dňa 18.2.2018 sme stručne uviedli princípy potvrdené v praktickom živote viacerými ľudskými bytosťami na Planéte Zem, ktoré vedú k priaznivému vývoju zvyšovania Vedomia, tzv. primárne k zvyšovaniu frekvencie priaznivých energií, na ktoré je ľudská bytosť vyladená. Ide o prirodzenú vnútornú čistotu a zvyšovanie vnútornej harmónie ľudských bytostí priamo v hmotnom svete.

 

Prečo je to potrebné ? Len tak ? Prečo nie je vhodné stagnovať ?

 

Odpovedí je viac (...vyberáme z vlastných duchovných komunikácií, z vlastných skúseností a výskumu a viacerých vedeckých zdrojov...). Jednou z nich, zásadnou, je skutočnosť, že si to prirodzene vyžaduje priaznivý vývoj, Príroda a obrie živé celky, V KTORÝCH ŽIJEME. Pokiaľ chce byť človek ich súčasťou na priaznivom vzostupe (...nie v úpadku ako parazit...), musí na sebe pracovať, aby preukázateľne zvyšoval svoje frekvencie, vibrácie v hmote a rezonančne stúpal k svetelným sféram PODPORUJÚCIM ŽIVOT BEZ OVLÁDANIA, HARMÓNIU a SCHOPNOSŤ VYTVÁRAŤ HARMONICKÉ DEJE. Obrou živou bytosťou je aj náš Vesmír, je jasne ŽIVÁ BYTOSŤ, v ktorej sa vyvíjame. My ľudské bytosti nie sme tu vo Vesmíre náhodou a máme ako ľudská civilizácia na Planéte Zem aj úlohy, ktoré nás presahujú.

 

V tejto súvislosti sa často stretávame v praktickom živote s názormi ľudí, ktorí tvrdia, že "...zvyšovať svoje frekvencie v hmote - to je veľmi ťažké, pretože na nás vplývajú všetky vibrácie, v ktorých žijeme a všetko nás ovplyvňuje...". Áno, isteže, je to pravda. Prostredie, v ktorom žijeme na nás vplýva, všetky vibrácie majú vplyv na frekvenčný potenciál ľudských bytostí. 

 

Ale veď práve o to ide. Snažiť sa v celistvosti žiť tak, aby všetky okolnosti a deje, ktoré znižujú frekvencie BOLI POSTUPNE ELIMINOVANÉ a práve tie procesy, ktoré ZVYŠUJÚ frekvencie priaznivých energií VNÁŠAŤ DO KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA. To je cesta, cieľom bytia je táto cesta... Brzdou je najmä Ego a duchovné ego (...tzv. mnohí neprekonateľní "guruovia" najmä Starých duchovných ciest...). Nie hrať sa na "Boha", ale stále sa snažiť zlepšovať a očisťovať, samozrejme, že to nie je jednoduché... Ideál neexistuje, k tomu sa dá len sústavne približovať a regenerovať svoju DNA, napomôc pozitívne aktivácii ešte zatiaľ neotvorených sekvencii ľudskej DNA s úžasným potenciálom... Ešte veľmi veľa toho nevieme... Na niektoré veci nemáme priamy dosah ale svojou harmóniou môžeme prispieť k vytváraniu pozitívneho morfického poľa smerujúcemu k priaznivému vývoju. JE TO ŤAŽKÉ, PRETOŽE TO NIE JE ANI POPULÁRNE, ĽUDIA CHCÚ V DRVIVEJ VÄČŠINE VÝSLEDKY HNEĎ, BEZ NÁMAHY A TRPEZLIVOSTI.

 

 

Naša Slnečná sústava je súčasťou nášho Vesmíru a Planéty ako živé bytosti sú archetypálnymi energetickými formáciami s konkrétnym potenciálom aj v úrovni hutnosti hmoty nášho 3D Vesmíru (...okrem iného). Príkladom je obmedzenie lineárneho vnímania času na Zemi, teda, že každý časový interval má začiatok a koniec, čo vnímame kognitívne automaticky (...matematika)... spôsobuje to tzv. energeticko - informačný potenciál archetypu planéty Saturn. Je to pochopiteľná incidencia v hutnosti hmoty 3D Vesmíru, v ktorom sa vyvíjame, má to svoj význam pre vývoj na Planéte Zem. 

 

Na druhej strane však tento istý archetyp energeticky pôsobí v určitých "nízkych" frekvenciách energií aj veľmi negatívne, napríklad symbolizuje pravzor viny a trestu, vyvoláva pocity strachu, stiesnenosti, dominuje neresťou závisti, konzervatívnej skostnatenosti a pod... jednoducho povedané obmedzuje. Pozitívom je napríklad pôsobenie na cnosti ako sú vernosť, stálosť, charakter. Napríklad z hľadiska znamení zverokruhu osudovo ovláda inak povedané "nakláňa" archetyp Saturna znamenie Vodnára a Kozorožca (...dalo by sa o tom písať skutočne veľmi veľa...)

 

Poznámka : 

Tu stojí za zmienku uviesť, že v starých babylonských náboženských textoch, teozofických védach, ale aj v súčasnosti vo vedeckých textoch týkajúcich sa biblického kriticizmu, sa považoval archetyp planéty Saturn ako vplývajúci na úroveň prvej triády anjelskych zborov tzv. Tróny, ktoré sú dnes už postavené mimo priaznivý Nový vývoj a nijakým spôsobom nemôžu zasahovať do vývoja v hmote na Planéte Zem. Ovládajú osudovo pri inkarnácií (...energeticky a informačne) len tie ľudské bytosti, ktoré nedokážu mať vyšší duchovný nadhľad. Celý Vesmír a bytie je o rôznych energiách, frekvenciách, vibráciách a rezonancii...  

 

 

V súčasnosti už JE MOŽNÉ frekvenčne dosiahnuť vyladením ľudských bytostí žijúcich v hmotnom svete na Zemi PODSTATNE vyššie svetelné priaznivé energeticko - informačné duchovné hladiny a sféry PODPORUJÚCE HARMÓNIU než tie, v ktorých sa nachádzajú tieto vyššie spomínané bytosti ľudských duchovných hierarchií. Vlastná skúsenosť je jedinečná, pretože aj slobodná vôľa môže mať rôznu frekvenciu a úroveň...

 

Babylonský magický systém viery a neskôr náboženstva vytvoril na Planéte Zem v dualite značné ovládacie prvky, z ktorých sa ľudstvo do dnes nedokázalo spamätať, česť výnimkám. Fatálne dôsledky sa aj v tejto súvislosti v hmotnom svete na Planéte Zem prejavili napríklad odpálením nukleárnych zbraní na Sinaji (...Sinajská púšť) v roku 2024 pred n.l. predstaviteľmi konkrétnej mimozemskej entity..., známych udalostí z biblických textov ako zničenie miest Sodoma a Gomora "Božím trestom"

(Poznámka : ...podrobnému výkladu anomálií z dávnej minulosti, ktoré sú uvedené napríklad v knihách Starý zákon - Genesis, alebo v Biblii sa v súčasnosti venuje na Planéte Zem už mnoho vedcov, z ktorých niektorí vrátili aj vedecké tituly a hodnosti, kvôli tomu, že jasne a preukázateľne spochybňujú spomínané texty, resp. upresňujú pravdivo výklady textov podľa skutočného vývoja v minulosti... budeme sa tomu venovať v iných článkoch...).

 

Archetypálna rozmanitosť, ktorá mala pôvodne podľa Stvoriteľov nášho Vesmíru smerovať k celistvosti, teda DO SVETLA A HARMÓNIE, sa však žiaľ vytesnila do archetypálnej diferenciácie a tendencie roztrieštenosti (...vytvorenie duality protikladných síl v určitých hladinách energií...), čo je dôsledkom pôsobenia ovládacích temných energetických štruktúr (...napríklad aj genetické experimentovanie s ľudskou DNA v dávnej minulosti...) a sčasti aj zatemneného ovládacieho vývoja tvorivej sily a kreativity. To je práve výsledok určitého úpadku, teda neschopnosti priaznivého vzostupu ľudských bytostí v hmotnom svete na Planéte Zem, opakujúceho sa najmenej posledných 600 miliónov rokov pozemsky vnímaného času.

 

Pokiaľ by sa ľudské bytosti snažili stať skutočnou súčasťou Prírody a Vesmíru ako živých celkov na vzostupe, neboli by sme uväznení v archetypálnom labyrinte. Každá bytosť, ktorá sa dostane "NAD TENTO MATRIX", teda frekvenčne vystúpa na vyladenie energií, ktoré ju svojou kvalitou udržiavajú v stabilnom harmonickom vzostupe vo Svetle a nadhľade z priaznivých duchovných sfér zistí, komu a čomu záleží na tom, aby boli ľudské bytosti uväznené v dogmách na Planéte Zem. Zástancovia tejto paradigmy sa snažia brzdiť priaznivý vývoj. 

 

Frekvencie sú energetické vibrácie, dané početnosťou svojho výskytu, niektoré cestujú mnohými vrstvami existencie a plávajú cez ne, čo my vnímame ako čas a priestor. Frekvencie sa nedajú oklamať, jednoducho sú a aby sme mohli nepretržite čítať a vytvárať frekvencie, musíme sa naučiť dávať pozor na nepatrné detaily života. Je to možné len v súvislosti s úsilím poznať samého seba, o čo väčšina ľudských bytostí, žiaľ záujem nemá, pretože sú "zaneprázdnení" bežnou "realitou" života, ktorý je vytvorený ako ilúzia resp. matrix (...zotročenie...). Aby sme mohli dosahovať frekvenčne vyššiu úroveň v hmotnom svete, potrebujeme na to mať dostatok priaznivej ENERGIE, to však neznamená, že sa staneme neviditeľní... práve naopak, lepšie ukotvení v hmote s vyšším nadhľadom.

 

Takýchto ľudských bytostí, ktoré sa dokázali PRI PLNOM VEDOMÍ (...bez aplikácie akejkoľvek meditácie...) frekvenčne vyladiť VYSOKO NAD energetické úrovne astrálneho obalu Planéty Zem, resp. nad frekvenčnú úroveň nášho Vesmíru 3D je na Planéte Zem viac. Viac síce znamená z hľadiska počtu 7,5 miliardy obyvateľstva len nepatrný zlomok, ide o stovky ľudí. Práve preto je zbytočné presviedčať niekoho o tom, či to tak je alebo nie je. Vlastná skúsenosť je jednoznačná. (... je to ako keď si predstavíte veľký dáždnik. Bytosť, ktorá sa pozerá na dáždnik zdola nemôže vidieť to, čo je nad dáždnikom,... to, čo vidí niekto iný, kto sa pozerá na ten istý dáždnik zhora, čiže je nad dáždnikom... väčší nadhľad, úplne iné vnímanie...). Každý má slobodnú vôľu a môže sa nechať inšpirovať...

 

 

Vráťme sa ale späť k významu potreby zvyšovania energie, vnútornej harmónie a čistoty ľudských bytostí na Planéte Zem. Zvyšovanie frekvencií priaznivých energií je nevyhnutne potrebné najmä pre schopnosť otvárania nových (...zatiaľ spiacich) sekvencií ľudskej DNA, tzv. kodonov, ktoré nám pri neobmedzenom vzostupe umožňujú nové schopnosti vývoja v hmotnom svete. Podobne tkvie význam zvyšovania frekvencií priaznivých energií u ľudských bytostí aj v oslobodzovaní sa z archetypálneho "uväznenia" v hrubej hutnosti hmoty 3D na Planéte Zem, v ktorej žijeme.

 

Práve v prípade, keď ľudská bytosť nemá záujem o zvyšovanie svojich frekvencií v hmote, Príroda ju nepovažuje postupne za svoju prirodzenú súčasť, vzďaľujú sa od seba. Môže potom dôjsť a často aj dochádza k prípadom, že sa takýmto ľuďom obnažujú karmické vrstvy z minulosti, ktoré nedokážu prečítať a navnímať správne a z dostatočného nadhľadu, chodia za rôznymi "terapeutmi" napríklad realizujúcimi regresnú terapiu, rodinné konštelácie a podobne, a tu dôjde často k problému (...väčšinou na nevedomej úrovni).

 
 

Pokiaľ terapeut prostredníctvom akejkoľvek mágie nahliadne do karmických vrstiev inej bytosti (...najmä kvôli zvedavosti a nie kvôli prirodzenému čisteniu, vývoju a vyväzovaniu...), vždy to je mágia (...rezonančná disharmónia...) a vyberanie si z karmických vrstiev toho, čo vyhovuje Egu týchto bytostí. To je veľký omyl, pretože takýmto spôsobom sa energeticky karmická udalosť nevyviaže, nedôjde ku karmickému vyrovnaniu do Svetla. Práve naopak, ešte viac sa zauzlí a vzniknú nové úpisy a karmické vrstvy záťaže. Vyberanie si úlomkov a častí udalostí mimo poradia za účelom dosiahnutia okamžitého výsledku, ktoré nie sú v celistvom vnímaní vo vzťahu k iným bytostiam a celkom je v rozpore s priaznivým vývojom a pochopením celej situácie, bez dostatočného nadhľadu. To isté platí aj o tzv. kronike Akáša (...kronika ľudstva), z ktorej energetické odtlačky vytrhávať je vyslovene v súčasnosti nebezpečné a v podstate bezpredmetné (...jej mnohé časti boli už úplne zatemnené, infikované, skreslené, tak ako aj pozemské vzácne knihovne boli v minulosti poničené...). 

 
 

V neposlednom rade je zásadné, pokiaľ si uvedomíme, že mnoho ľudských bytostí inkarnovaných na Planéte Zem v hutnosti hmoty 3D Vesmíru, má mimozemský pôvod a miesto ich prvotného zrodenia je v rôznych úrovniach, prípadne v iných aj vyšších svetoch, ich karmická očista nezačína a ani nekončí v ENERGETICKÝCH FORMÁCIÁCH astrálnej úrovne Planéty Zem a ani tohto Vesmíru... skutočnosť, že prebiehajú očisty v inkarnáciách ľudských bytostí priamo na Zemi v najhrubšej hutnosti hmoty 3D sú mimoriadne dôležité.

 
 

Dnes existujú vyššie a čistejšie úrovne energetických odtlačkov informácií. Aj tu platí, čím nižšie frekvencie energií, tým sú pre Nový priaznivý vývoj menej potrebné a v podstate "brzdia" vývoj, sú deformované. Jednoducho povedané, bytosť musí pracovať na svojom vzostupe PRIRODZENE každodennou prácou na sebe a nie za peniaze skúšať získavať informácie RÝCHLO A BEZ ÚSILIA PRACOVAŤ NA SEBE. Tým nie je povedané, že pomôcť INÉMU človeku nie je potrebné a možné, ale je to možné a priaznivé výlučne v prípade, keď sa tento človek v prvom rade snaží pracovať na sebe dlhodobo. Pomáhať by mali len tie bytosti, ktoré majú stabilný vzostup, teda sú frekvenčne podstatne vyššie s vnútornou harmóniou než osoba, ktorá o pomoc požiadala. Inak ide nie o pomoc ale o podporovanie rôznych starých duchovných metód, ktoré sú v drvivej väčšine dotované ovládacími negatívnymi energetickými systémami z duchovného pozadia sveta.

 
 
 
 

Pokiaľ je totiž ľudská bytosť na priaznivých frekvenciách energií a stúpa, nepotrebuje k nahliadnutiu nikoho iného, sama vie obnažené karmické vrstvy rozpoznať, prečítať a poprosiť o očistu, či vyviazanie. Na všetko je potrebný SPRÁVNY ČAS A NEPREDBIEHANIE. Pokiaľ terapeut nie je na potrebnom priaznivom vzostupe s dostatočne vysokými frekvenciami, situácia dopadne katastrofálne, pretože výklad je totálne manipulovaný a terapeut o tom ani mnohokrát nevie a ešte si nechá za to aj zaplatiť...

 
 
 
Potom sa nám tu na Planéte Zem množia bytosti (...aj na Slovensku...), ktorým sa obnaží z karmických vrstiev napríklad "...obroditeľstvo a chuť na revolúciu, či povstanie..." a karmické vrstvy s tým spojené z minulosti energeticky doslova zavalia túto bytosť, pričom sťahuje na svoju úroveň ďalšie bytosti, ktoré takisto nie sú na frekvenčnom vzostupe, obnažujú sa im karmické vrstvy z minulosti, čo môže viesť ku kolektívnej katastrofe a opakovaniu chýb z dávnej minulosti. Pýtame sa, ako môže byť tvorcom nových a čistých ideí a energií bytosť vo Vesmíre, ktorá vôbec nedokáže a nemá záujem pomôcť sebe na vzostup vo svetle a harmónií ? Aké to asi budú energie, ktoré produkuje napríklad bytosť, ktorá nie je na priaznivom vzostupe ? Každý človek si dokáže na túto otázku odpovedať asi sám.
 
  

V súčasnosti je už takmer notoricky známe, že prebiehajú zmeny v našej Slnečnej sústave, zmeny súvisiace so stredom našej Galaxie, vstupujeme do fótonového pásu, odkrývajú sa nové fyzikálne zákony a udalosti, z ktorých mnohé boli a sú utajované. Slnko hrá hlavnú úlohu v prenášaní svetelne zakódovaných informácií. Vyžaruje a šíri plány Vedomia a myšlienok týkajúcich sa reality aj pomocou gama lúčov, ktoré majú formu vysokofrekčného žiarenia. Dlho sa už hovorí o transformácií ľudského vedomia, ktoré sa prejavuje už od 80. rokov 20. storočia (...politické, ekonomické aj sociálne zmeny, ktoré sa udiali v 90.rokoch aj u nás...). Tento výraz je už taký skrivený, že stratil svoj pôvodný význam... 

 

Väčšina ľudských bytostí žije v domnienke, že nič nemusia robiť pre to, aby sa ich vedomie a chápanie posunulo na kvalitatívne vyššiu úroveň. Že to sa urobí "samo" automaticky u každého. Nachádzame sa v dobe, kedy sme všetci zapojení do procesu postupnej zmeny a súčasťou zmien je aj zmena paradigmy vnímania. Nachádzame sa v epoche vzájomného uzdravovania medzi ľudmi a Planétou Zem, sme navzájom prepojení. Na každom z nás závisí skutočná expanzia vedomia, mysle, rast aj vývoj. Neexistujú žiadni mesiáši, ktorí by nás prišli na Zem zachrániť. Akákoľvek náuka, ktorá hovorí o tom, že je možné nájsť spásu skrze vieru v iný svet, v prijatí ich pravidiel, nás odvádza od zodpovednosti za náš vlastný osobný rast a je založená na zneužití moci.

 

 

ANDREA (duchovná komunikácia so "Zdrojom" Svetelnej energie) zo dňa 19.2.2018 :

 

"... Optimálne by bolo pokiaľ sa ľudstvo presunie zo stavu "puberty" do stavu dospelosti už čoskoro a že solárny záblesk, ktorý je očakávaný v najbližších 5-10 rokoch pomôže posunúť SUNVedomie ľudí zo súčasnej roviny vedomia do vyššej... Je potrebné, aby sa viac ľudských bytostí začalo zaoberať sebapoznaním a očisťovaním otvorených karmických vrstiev, ktoré sa namiesto očisťovania a konania iným spôsobom opakujú a vytvárajú tie isté situácie, aké sa udiali pred miliónmi, stovkami tisíckami či tisíckami rokov. História sa neustále opakuje. Ľudské bytosti (...ich uväznení astrálni duchovia...) stále opakujú vzorce a spôsoby správania, ktoré vedú k tým istým karmickým zauzleniam. Nie sú vďační za to, že sa mohli zrodiť na tejto planéte Zem a vyviazať to, čo karmicky vychýlili... Je hrozné sledovať niektorých ľudí, ktorí z vlastného nesebapoznania si myslia, že konajú správne a vymysleli niečo nové a pritom len z karmických vrstiev vyťahujú a oprašujú staré veci. Temná strana sily je žiaľ "príjemnejšia a lákavejšia" pre väčšinu bytostí na planéte Zem najmä kvôli rôznym úpisom a delegovaným výhodám... 

 

... Nebezpečenstvo, ktoré hrozí v súčasnej dobe je o to horšie, že niektoré bytosti ani nevedia, aké sily za nimi stoja a čo môžu spôsobiť a zahrávajú sa s nimi, mysliac si, ako všetko dobre ovládajú. Nevedia predpokladať, čo ich konanie môže spôsobiť a myslia si, že opraty majú pevne v rukách, že oni sú tí, ktorí majú pravdu. Samotné geometrické znaky používané kedysi za určitým účelom a v dobe, kedy magické systémy mali veľkú moc, ukazujú na nepochopenie vyväzovania a uvedomovania si, že to, čo sa deje, nie je v súlade s kozmickým vzostupným priaznivým plánom... 

 

... Ak sa chcete ako ľudstvo posunúť vo Vedomí, je nevyhnutné vedieť prekuknúť sily, ktoré pôsobia za bytosťami, ktoré chcú ovládať, aj keď sa to navonok tvári ako spása ostatných a „núdzový východ“. Je ťažké bežným ľudských bytostiam prekuknúť tieto praktiky, najmä tým mladším, ale je bežné, že aj starší majú s týmto ťažkosti. Vytrvalým štúdiom náboženských a filozofických systémov z minulých období je ľahké im podľahnúť a využiť ich na ovládanie iných...

 

... Príkladom takýchto bytostí... je napríklad Saruman z Tolkienovej ságy Pán Prsteňov. Saruman ako svetelná bytosť - čarodejník bol spolu s Gandalfom, Radegastom a ďalšími dvoma čarodejníkmi poslaný vyššími svetelnými silami na pomoc proti Temným silám Saurona. Vytrvalým štúdiom jeho spisov však Sarumana nakoniec zlákala Temná strana sily a stal sa jej služobníkom... Ďalším príkladom je Anakin Skywalker z filmovej ságy Star Wars, ktorý bol vychovávaný ako Jedi, ale podľahol Temnej strane sily - Senátorovi Palpatinovi (temnému sithskému lordovi) - zradil Svetelnú stranu, za ktorú mal bojovať a prišiel o svoju lásku Padmé a takto by sa dali vymenovať aj napríklad Staré grécke povesti a báje...".

 

 

Aj z vlastnej skúsenosti a karmickej očisty vieme, že každá pôvodne Stvorená bytosť Svetla mnohokrát podľahla temným vplyvom, pretože vďaka svojej tvorivej schopnosti začala mať osobné ambície ovládať iné bytosti a túžila mať moc. Každá bytosť má začínať vždy od seba, je potrebné si úprimne priznať svoje prešľapy, nedostatky, ospravedlniť sa, poprosiť o odpustenie a zjednať nápravu, tento proces očisťovania a sebazdokonaľovania je v podstate nekonečný proces cesty vo Svetle a Harmónií, na vzostupnej ceste niet obmedzení, neexistujú žiadne "stropy". Kto si myslí o sebe, že dosiahol vrchol, automaticky sa dostáva do temného vzostupu, teda do duchovného pádu. O čo vyššia úroveň bytosti, o to skôr môže nadobudnúť táto bytosť, pokiaľ nie je na priaznivom vzostupe, vyššie tvorivé schopnosti obrovskej sily z minulosti, ktoré nie sú v súlade s jej vnútornou harmóniou. Tým pádom začnú byť tieto schopnosti bez kontroly a ich sila sa stane ovládacia (...táto ovládacia sila je tzv. mágia...). Na 99,9 % sa to stávalo všetkým bytostiam Svetla v minulosti. Väčšinou sa to deje na nevedomej úrovni, pretože každý "...má väčšinou dobrý úmysel...".  

 
 

Žiadna mágia a jej rôzne odnože, ani biela ani čierna, NEMÁ vo svetelnom vývoji harmónie na Planéte Zem a vo Vesmíre čo hľadať, pretože vždy manipuluje vôľou a Vedomím s energiami, bez rešpektovania základného princípu vnútorného vylaďovania a čistoty a slobodného prúdenia rezonancie energií bez manipulácie. AJ TEN NAJSVETELNEJŠÍ a NAJČISTEJŠÍ ÚMYSEL, POKIAĽ NIE JE V SÚLADE S VNÚTORNOU HARMÓNIOU BYTOSTI, KTORÁ HO PRODUKUJE, ZAČNE SKÔR ČI NESKÔR OVLÁDAŤ OKOLIE, INÉ BYTOSTI. Pre rozum je to nepochopiteľné, o to viac je to pravdivé, energeticky a frekvenčne jednoznačné... Práve z dôvodu mnohých karmických záťaží vychádzajúcich zo zneužívania mágie v minulosti aj v súčasnosti sa ešte "neumožnilo" otvoriť nové sekvencie DNA ľudských bytostí, je potrebné pri tom veľmi opatrne postupovať bez prehnaných ambícií...

 

Ďakujeme, že sme sa mohli narodiť na Zemi...

 

 

 

Niektoré vybrané zdroje a odkazy (knihy) :

 

Chris H. Hardy, PhD. - Války Anunnakú...Nukleární Zničení Sodomy a Gomory

Chris H. Hardy, PhD. - DNA Bohú

David Wilcock - The Hidden Scienece Of Lost Civilisations

J.J. Hurtak - The Book Of Knowledge: The Keys Of Enoch

zoznam osobností výskumu vedy a Vedomia, biblický kriticizmus : Robert Schoch (geológ), Richard Dolan (historik), historik a filozof vedy Michael A. Cremo, Thomas Van Flandern (fyzik), Dr. Jospeh P. Farrel, Dr. Joe Lewels (akademici), David Childress a mnohí ďalší...  

 

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

www.alohawai.sk - február 2018 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode