Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

PRIAZNIVÉ VÝSLEDKY CVIČENIA PÄŤ TIBEŤANOV V PRAKTICKOM ŽIVOTE...

04.03.2018 18:28

 

Po určitom čase sa opäť vraciame k téme pravidelného cvičenia a pohybu, nevyhnutne potrebných pre zdravý, celistvý a priaznivý vývoj ľudskej bytosti v hmotnom svete. Konkrétne ako jeden z nosných prvkov v rámci pohybu ľudskej bytosti, ktorá má záujem smerovať k zvyšovaniu svojej kvality a vyladenia na priaznivé svetelné bioenergie vo vývoji v hmotnom svete je cvičenie Päť Tibeťanov. Môžeme to potvrdiť z vlastnej skúsenosti, pretože je to jedna z každodenných súčastí nášho života... 

 

Skutočne dlhodobé a disciplinované cvičenie 5 Tibeťanov prináša preukázateľné výsledky na mnohých úrovniach, nielen fyzickej. Podstatné je vykonávať toto cvičenie správnym spôsobom. Na internete sa nachádza ku dnešnému dňu "vyvesených" okolo 20 spôsobov cvičenia Päť Tibeťanov, avšak ani jedno nie je správne. V našom článku uvádzame presný návod jednotlivých cvikov, ktorý je jednoznačne osvedčený v praktickom živote (...uviedli sme ho aj v našom článku zo dňa 14.11.2015...). Cvičenie 5 Tibeťanov podporuje nielen vitalitu a sviežosť fyzického tela ale aj kompletnú harmonickú činnosť celého endokrinného systému, čo je pre zdravie ľudskej bytosti zásadné. 

 

Kvalitná výživa fyzického tela, vyvážená a pestrá (...živá a surová, zelenina, ovocie, orechy, slnečná hmotná výživa...) v spojení s kvalitnými výživovými doplnkami, enzýmami, dostatočným pitným režimom, pri cvičení Päť Tibeťanov preukázateľne podporujú skvelé optimálne zdravie, kvalitne vyživujú ľudskú bytosť nielen na fyzickej úrovni ale aj nehmotnej úrovni a zvyšujú jej priaznivý vzostup Vedomia v hmotnom svete prostredníctvom doprovodných svetelných energií z okolitého prostredia Prírody, Vesmíru...

 

Správne každodenné cvičenie 5 Tibeťanov je jednoznačne jediným cvičením na Planéte Zem, ktoré vplýva na správnu a vyváženú činnosť všetkých duchovno - energetických orgánov (čakier). Tento článok nie je určený vedeckému dokazovaniu, prečo je to tak, ale je možné na základe merateľných empirických dát špeciálnymi vedeckými technológiami potvrdiť, že práve toto cvičenie vplýva na správnu činnosť čakier a jej harmonizujúci účinok okolo 98 % až 99,9 % pokiaľ považujeme 100 % za ideálne optimum u ľudskej bytosti. Ide o frekvencie správnej pravotočivej rotácie jednotlivých čakier (...pravotočivú rotáciu treba chápať pri pohľade na ľudskú bytosť zvonku...), teda konkrétnych torzných polí voči optimu ľudských bytostí. Optimálny počet cvičení je 21 krát denne, ideálne je rozdeliť si cvičenie na viac krát, teda napríklad 3 x 7 opakovaní. Z vlastnej skúsenosti cvičíme aj večer pred spaním. Okrem priaznivých výsledkov pre ľudskú bytosť v hmotnom svete, fyzickom tele, sa rozvíjajú aj nehmotné časti ľudskej bytosti optimálnym spôsobom. 

 

Nemáme potrebu nikoho presviedčať. Vlastná skúsenosť mnohých ľudí je jasná. Môžeme len inšpirovať. Ani jedno cvičenie, či metódy Starých duchovných ciest sa ani len nepribližujú k účinkom cvičenia Päť Tibeťanov vzhľadom k harmonizácii a vitalite čakier, duchovno - energetických orgánov, nehmotných tiel a energetických dráh ľudskej bytosti. Cvičenie Päť Tibeťanov nemá nič spoločné s jogou (...aj keď mnohí si to mylne myslia), žiadne spoločné prvky ani duchovné, filozofické, či energeticko - informačné základy (...budeme sa tomu venovať v iných článkoch...). Pochopiteľne, že okrem priaznivých účinkov na ľudské zdravie a vitalitu fyzického tela sa stabilným cvičením otvárajú aj nové schopnosti ľudských bytostí, vnímanie jemných nehmotných energií a pod..

 

Napríklad pri rozvíjaní schopností dokážu niektoré ľudské bytosti rozpoznať lož od pravdy, teda dokážu jasne vnímať, kto klame a kto hovorí pravdu... Je to možné preukázať priamo na konkrétnych príkladoch a práve na základe takýchto schopností sa môže vedieť človek do určitej miery chrániť priamo v hmotnom svete. Cvičenie Päť Tibeťanov prináša mnoho významov pre priaznivý praktický život. Samozrejme každá bytosť je individualita a k nových harmonickým schopnostiam sa môže prepracovať v rôznych časových horizontoch. Konkrétne ľudské bytosti aj počas cvičenia Päť Tibeťanov mávajú pravidelne duchovné komunikácie telepatickým spôsobom, resp. prepracúvajú sa postupne aj k jednotlivým informáciám z karmickej očisty. Z našej skúsenosti doplňujeme v praktickom živote cvičenie Päť Tibeťanov aj inými cvičeniami fitness, rekreačným športom, najmä turistikou. Tu sa nedá ničomu rozkazovať, výlučne vlastná iniciatíva a trpezlivý prístup prináša ovocie...

 

Z hľadiska vedeckých teórií podložených emipirickými výskumami a dôkazmi, ktoré nie sú väčšinou prístupné bežnej verejnosti, je možné preukázateľne vysvetliť nielen existenciu čakier ako nehmotných duchovno - energetických orgánov ľudskej bytosti a existenciu vonkajších energetických obalov, ale taktiež PRIAZNIVÝ ÚČINOK CVIČENIA PÄŤ TIBEŤANOV NA ZDRAVIE, VITALITU, SVIEŽOSŤ ĽUDSKÝCH BYTOSTÍ, REGENERÁCIU DNA a v neposlednom rade taktiež možnosť ich očisťovania, zvyšovania čistoty, či frekvencie, harmonizovania ľudskej bytosti. Tento článok však nie je na to určený. Budeme sa tejto, aj mnohým iným súvisiacim témam, venovať osobitne v našich pripravovaných priestoroch v Lučenci, ktoré budú určené aj na osobné poradenstvo pre výživu a zdravý životný štýl...

 

 

Nižšie uvádzame aj správny popis cvikov Päť Tibeťanov.

 

 

Päť Tibeťanov - 1. cvik 

 

Zastaneme si na rovnú podlahu na mieste, kde je dostatok voľného priestoru. Keďže sa budeme točiť, musíme počítať s tým, že nedokážeme stáť presne v jednom bode. Preto potrebujeme okolo seba určitú rezervu voľného priestoru, aby sme sa pri točení neudreli rukami do stien, skríň alebo iných predmetov v byte. Pokiaľ by sme sa chceli točiť v Prírode, točenie na nerovnom povrchu alebo aj na miernom svahu je veľmi problematické a ťažko pri tom držíme rovnováhu. Preto je potrebné vyhľadať miesto rovné, bez väčších hrboľov a nie na svahu.

 

Cvik začíname tak, že upažíme ruky do vodorovnej polohy, ľavú dlaň vytočíme smerom hore (...k oblohe) a pravú dlaň smerom dole k zemi. Pravidelne dýchame a takto sa začneme točiť v smere hodinových ručičiek (do prava). Pokiaľ sa nám pri cviku točí hlava, začíname radšej pomalšou rýchlosťou. Pri tomto cviku nie je vhodné zatvárať oči. Naopak, Peter Kelder pre lepšie udržanie stability pri točení doporučuje : Než sa začnete otáčať, sústreďte sa na jeden bod, predmet, miesto priamo pred sebou (okno, kvetina a pod.) a keď sa potom otáčame, opakovane pri každej otáčke obnovovať očami s týmto bodom kontakt. Takto urobíme zvolený počet plných otočiek o 360 stupňov. Pritom sa snažíme neustále držať ruky v stanovenej polohe. Po skončení otáčania zostaneme na okamih stáť, aby sa nám vyrovnala stabilita, prípadne môžeme zopnúť dlane k sebe a takto sa vrátiť späť do „svojho stredu“, teda k plnému obnoveniu svojej pôvodnej stability. Pre mňa osobne je tento cvik najpríjemnejší a točím sa aj viackrát - trebárs 20 až 30-krát pri každom cvičení.  

Cvik podporuje okrem iných priaznivých účinkov príjem priaznivých tzv. pravotočivých bioenergií.

 

 

Päť Tibeťanov - 2. cvik

 

Ležíme na chrbte na rovnom podklade. Doporučujeme sa koberec alebo mäkká podožka, ktorá nás izoluje od chladnej zeme. Ruky položíme voľne vedľa tela dlaňami dole a vydýchneme.

1. fáza cviku:

Dvíhame nohy do polohy kolmo k podložke, súčasne tlačíme bradu na hruď a voľne sa nadychujeme. Ramená by mali zostať po celú dobu tohto cviku na podložke. Zo začiatku si v duchu môžeme počítať do troch, zhruba takou rýchlosťou ako za sebou plynú sekundy, aby táto fáza trvala 3 sekundy. To je vhodné tempo cvičenia.

2. fáza cviku:

Držíme nohy v konečnej polohe, stále tlačíme bradu na hruď a pritom zadržíme dych. Tiež táto fáza by mala trvať zhruba 3 sekundy.

3. fáza cviku:

Začneme pomaly vydychovať, nohy položíme dolu na podložku, hlavu vraciame na zem až do úplného obnovenia uvoľnenej východiskovej polohy. Opäť trvanie 3 sekundy. Potom nasleduje opakovanie rovnakého cviku až do stanoveného počtu opakovaní. Potom prejdeme k nasledujúcemu cviku.

 

Pokiaľ má niekto ťažkosti s chrbtom, chrbticou, doporučuje sa zjednodušiť cvik tak, že najprv vľahu nohy pokrčím, až potom ich začnem dvíhať a po zdvihnutí sa pokúsim ich znova narovnať a opačné položenie nôh na zem prevádzať rovnakým spôsobom. Ďalšou možnosťou je položiť ruky na panvu (ľudovo „pod zadok“) a to uľahčí zdvíhanie a položenie nôh.

Pri druhom cviku je veľmi dôležité, aby sme v tej fáze cvičenia, keď sú nohy vo vodorovnej polohe, mali celé nohy a špičky napnuté a nepoložili sme ich na zem ! Práve ťah na brušných svaloch a trieslach je v tejto fáze dôležitý. V druhej fáze cvičenia, keď sú nohy vo zvislej polohe, je potrebné prepnúť kolená, aby neboli nohy pokrčené v kolenách a špičky pritiahnuť k hlave. Ťah, ktorý cítime (...napnutosť šliach v zadnej časti lýtok, kolien a stehien) je dôležitý, pretože ide o pohyb lymfy cez lymfatické žľazy a uzliny pri tomto cvičení.

 

 

Päť Tibeťanov - 3. cvik

 

Kľačíme na podlahe s vystretým telom, prstami na nohách sa opierame o podložku. Ruky sú voľne spustené k zemi. Pred zahájením cviku predkloníme hlavu, zatlačíme bradu na hruď a vydýchneme.

1. fáza cviku:

Po celú dobu cviku pás zostáva pevný, neprehýbame sa teda v bedrách, ani nezakláňame celý trup aj s nohami dozadu. Začneme prehýbať dozadu iba chrbticu a hornú časť trupu od pása hore, súčasne zakláňame hlavu a nadychujeme sa. Pomocou rúk, ktoré tlačíme dozadu, ešte viac zdôrazníme vypnutie hrude. Optimálna doba trvani a je znova 3 sekundy.

2. fáza cviku:

Zadržaný dych, držíme konečnú polohu, maximálne vypíname hruď, hlava zostáva plne zaklonená. Polohu držíme opäť zhruba 3 sekundy.

3. fáza cviku:

Začneme postupný výdych, narovnáme sa, uvoľníme ruky a bradu opäť zatlačíme späť k hrudi. Opäť trvanie 3 sekundy. Potom nasleduje ďalšie opakovanie rovnakého cviku až do stanoveného počtu opakovaní. Prejdeme k nasledujúcemu cviku.

Pri tomto cviku sa často stáva, že nohy nemáme opreté o brušká na chodidlách, ale ich opierame o priehlavky. Pozorné zaujatie polohy je dôležité až do detailov.

 

 

Päť Tibeťanov - 4. cvik

 

Sedíme na podložke, trup vzpriamený, dlane oprieme vedľa tela o zem, prsty dopredu alebo do strany. Pred zahájením cviku predkloníme hlavu, zatlačíme bradu na hruď a vydýchneme.

1. fáza cviku:

Začneme sa pomaly nadychovať, zdvíhame trup zo zeme tak, že ohýbame nohy v kolenách a ruky zostávajú natiahnuté. Pritom postupne zakláňame hlavu. Snažíme sa dosiahnuť konečnú pozíciu, kedy trup je spoločne so stehnami rovnobežný s podložkou a hlava maximálne zaklonená. Optimálna doba trvania je znova 3 sekundy.

2. fáza cviku:

Zadržíme dych, držíme konečnú pozíciu, napneme všetky svaly a ešte viac sa snažíme panvu tlačiť hore. Polohu držíme znova 3 sekundy.

3. fáza cviku:

Začneme pomaly vydychovať, spúšťame panvu na zem, hlavu začneme predkláňať a vraciame sa postupne späť do východiskovej pozície. Tou je voľný sed na podložke s predklonenou hlavou a dokončený výdych, panva je zasunutá dozadu medzi ruky. Opäť trvanie 3 sekundy. A potom nasleduje ďalšie opakovanie rovnakého cviku až do stanoveného počtu opakovaní. Potom prejdeme k nasledujúcemu cviku. Pokiaľ je spočiatku pre niekoho cvik fyzicky náročný a má tendenciu zadýchavať sa, doporučujeme po každom jednotlivom cviku vložiť v sede jeden voľný nádych a výdych naviac.

 

 

Päť Tibeťanov - 5. cvik

 

Zaujmeme pozíciu, ako keby sme mali v úmysle robiť kliky, dlane opreté o zem, prsty dopredu, prsty nôh tiež opreté o zem, nohy mierne od seba. Pred zahájením cviku hlavu mierne zakloníme, telo nemáme voľne prevesiť dole a vydýchneme.

1. fáza cviku:

Pomaly sa nadychujeme, súčasne zdvíhame panvu hore a bradu tlačíme na hruď. Snažíme sa dosiahnuť konečnú pozíciu, kedy trup, nohy a ruky tvoria obrátené písmeno V a brada je maximálne pritlačená na hruď. Optimálna doba trvania je opäť 3 sekundy.

2. fáza cviku:

Zadržíme dych, držíme konečnú pozíciu, tlačíme panvu hore a bradu na hruď. Doba 3 sekundy.

3. fáza cviku:

Začneme pomaly vydychovať, spúšťame panvu smerom k zemi, hlavu začneme predkláňať a vraciame sa postupne späť do východiskovej pozície, kedy zostávame opretý o ruky, trup necháme voľne prevesený dole, hlava je zaklonená a dokončili sme výdych. Opäť 3 sekundy. Potom nasleduje stanovený počet opakovaní. Potom prejdeme k nasledujúcemu cviku. Znova doporučujeme tým, kto sa zadýcháva vložiť pri každom cviku vo východiskovej pozícii jeden voľný nádych a výdych naviac.

Pri tomto cviku sa často stáva, že v tej fáze, keď je zadná časť v hornej úrovni, nemáme položené päty na podlahe, pretože ich dvíhame a opierame sa len o špičky na nohách. Tento nedostatok vzniká tým, že pociťujeme ťah v zadnej časti stehien, kolien, lýtok a achilových šliach. Práve o to ale ide, aby sme ťah v zadnej časti pri nádychu pociťovali, opäť ide o pohyb lymfy, inak cvik nie je správne prevedený a stráca na účinnosti. 

 

 

Päť Tibeťanov - 6. (doplňujúci) cvik

 

Týmto šiestym doplňujúcim cvikom nie je cvik uvedený v knihe Petera Keldera z roku 1939 : Päť Tibeťanov. Jedná sa o cvik, ktorý je dôležitý pre napnutie chrbtice a uvoľnenie chrbticového kanála energie. Východiskovou pozíciou je voľný ľah na chrbte. Ruky položíme voľne vedľa tela dlaňami dole a vydýchneme.

1. fáza cviku:

Začneme sa voľne nadychovať a zdvíhame ruky až do polohy za hlavou, kde sú položené na zem. Optimálna doba 3 sekundy.

2. fáza cviku:

Zadržíme dych, predpažíme ruky hore a súčasne rovnáme a preťahujeme chrbticu tým, že tlačíme silou prstami na nohách sebe (teda smerom od chrbtice k hlave) a päty od seba - vytvárame teda z chodidiel „skoby“. V tejto polohe vydržíme so zadržaným dychom 3 sekundy.

3. fáza cviku:

Začneme vydychovať, uvoľníme nohy a chodilá a spúšťame ruky dole - naprv lakte na podložku a potom do pôvodnej uvoľnenej polohy vedľa tela. Opäť 3 sekundy. Potom nasleduje opakovanie do stanoveného počtu opakovaní. Tým sme celú sériu cvičení Päť Tibeťanov ukončili.

 

 

Na záver každému odhodlanému cvičencovi prajeme dostatok vôle, trpezlivosti a kľudu pri tomto cvičení. Výsledok potom na seba nenechá dlho čakať. Cvičenie stimuluje nielen fungovanie čakier človeka, ale tiež správnu funkciu jeho lymfatického systému, ktorý riadi a reguluje všetky funkcie tela. Je preto prirodzené, že pravidelné cvičenie Päť Tibeťanov ovplyvňuje zdravie človeka, pohodu a proces starnutia. Ak doplníme cvičenie dostatkom kvalitnej živej stravy, výsledok sa dostaví čoskoro. Ideálne je cvičiť priamo v Prírode, v tichu, mať svoje miesto bez prítomnosti iných bytostí. My dvaja ako partneri cvičíme niekedy v Prírode alebo doma spoločne. Niektorí ľudia cvičia aj pri hudbe, je to ich slobodná vôľa, avšak hudba by mala byť primeraná cvičeniu...

 

 

 

Ja potvrdzujem priaznivý vplyv cvičenia v prírode, dokonca aj v zime. Sú ľudia, ktorí sa chodia v zime kúpať, tak prečo vonku aj necvičiť. Niekto môže namietať, že telo nie je rozohriate, ale ak ideme cvičiť z rozohriatej obývačky, tak rozohriati sme a cvičenie nezaberie tak veľa času, aby sa telo výrazne ochladilo. Samozrejme ak je -10 stupňov C, tak to už človek veľmi chuť cvičiť vonku nemá. Sú však aj v zime dni, keď sú teploty okolo 0 stupňov C a viac a vtedy je to skôr osviežujúce ako zaťažujúce. Je dôležité byť len teplo oblečený, mať vhodnú podložku s nejakou dekou navyše pod chrbtom a nejakú terasu, kde sa dá pohodlne cvičiť. Nejde tu o skúšanie extrémov, ale o to, že vonku sa dá pri cvičení vnímať spojenie s prírodou najľahšie a príliv novej energie je vonku ľahšie vnímateľný a to človeku stojí za trochu nekomfortu. ......a jar je navyše za rohom, takže sa to bude už len zlepšovať. 
Pohodlnejšia verzia je, že sa človek aspoň zatočí (1.cvik - výkrut) niekde na prechádzke v prírode a tak sa aspoň čiastočne očistí a energeticky osvieži. Ako deti sme sa točili bežne, ako dospelí to môžme robiť tiež... 

 

 

 

 

Postupne budeme prinášať priaznivé výsledky cvičenia Päť Tibeťanov u viacerých ľudských bytostí v praktickom živote, ešte musia nabrať odvahu zverejniť ich :).

 

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

© Roman Kupec

www.alohawai.sk, marec 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode