Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

Prípravné práce k 2. ETAPE projektu - výstavby Vzdelávacieho centra Lipovany

08.09.2015 15:14

 

Koncom mesiaca august a začiatkom mesiaca september 2015 sa začali realizovať prípravné práce, príprava podkladov pre projektovú úlohu a vizualizáciu objektu. V tejto súvislosti sa pripravuje projektová úloha komplexnosti objektu pre tento účel (2. etapa) v nadväznosti na 1. etapu projektu (alternatívne formy pedagogiky, Slobodná škola v prírode pre deti, atď.). 

V súčasnosti sa pripravuje špecifikácia pokladov pre projekt architektonicko - stavebného riešenia.

Predbežná vizualizácia objektu (definitívna podoba sa bude ešte upravovať pre vzdelávanie, ale aj ubytovanie pre cca 50 osôb, odpočinok a stravovanie). Pre definitívnu podobu objektu bude aplikované prírodné staviteľstvo a spolupráca človeka s Prírodou a Planétou.

 

Pozemok, na ktorom sa bude stavba situovať.

 

Prípravné práce na geofyzikálny a hydrogeologický prieskum

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode