Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

PRÍRODNÉ STAVITEĽSTVO... ENERGETICKÉ OŽIVENIE A OČISTA STAVIEB V PRAXI...

14.01.2018 17:38

 

V tomto článku by sme chceli upriamiť pozornosť na rekonštrukciu budov nielen z pohľadu hmotnej rekonštrukcie, ale pozrieť sa aj na aspekty tejto činnosti, ktoré voľným okom nie sú viditeľné.


Nestačí sa pozerať na obnovu budov len z pohľadu technického: ako dom správne odizolovať, aby nevlhol a aby dýchal. Pravda je, že aj toto je v dnešnej dobe už vyšší stupeň obnovy budovy, pretože v bežnom stavebníctve sa neprihliada ani na to.   


Je tu ešte ďaľší pohľad, o ktorom sa bežne nehovorí a neberie sa do úvahy. Je to akési energetické vyžarovanie domu......to, čo vnímame, keď vstúpime do nejakého domu, alebo na nejaký pozemok. Nie je jedno, kto v dome býval predtým, ako sa týmto ľuďom vodilo, aké mali medzi sebou vzťahy a či sa nebodaj nestalo nejaké nešťastie v dome alebo na pozemku, kde sa dom nachádza. Poznám dom, kde sa utopilo dieťa v studni. Dom je úplne schátraný a asi 20 rokov tam nikto nebýva. Je to náhoda? Prečo sa napríklad v realitkách niektoré domy predajú hneď a niektoré sú na predaj aj dva roky a nikto nemá záujem. Nemusí to byť vždy len kvôli cene. 


Aj v tomto roku som mal možnosť pracovať na rekonštrukcii niekoľkých starších domov. Niekedy sa tam človek cíti dobre, inokedy by najradšej odtiaľ zmizol. Kládol som si otázku, prečo sa v niektorom dome cítim dobre a v inom nie. Vnímam tú záťaž hlavne u domov veľmi starých. Mám na mysli tie s malými okienkami, nízkymi dverami spred cca 100 rokov. Mám na mysli domy, kde v jednej izbe bývala takmer celá rodina a postavené v časoch, keď ľudia žili skôr v chudobe ako v hojnosti. Vtedy ľudia asi nemali ďaleko od závisti, prípadne pýchy, rôznych prekliatí a podobne. Toto všetko je podľa mňa uložené v tých domoch. Ak sa človek už pre takúto alternatívu rozhodne, tak je dobré toto očistiť rovnako ako dáme dolu staré omietky.  

 

Staré domy sa z mojej skúsenosti často rekonštruujú nie preto, že človek má záľubu v starých veciach, ale jednoducho preto, že nemá peniaze na nový dom (Niektorí samozrejme majú záľubu aj v tých starých veciach). Ak nejde o finančné dôvody, prečo má niekto túžbu bývať v starom dome? Čo ho k tomu vedie? Prečo má túžbu vrátiť sa do minulosti? Nech je dôvod rekonštrukcie akýkoľvek, človek sa zaoberá minulosťou. Musí sa ňou zaoberať, aby niečo vytvoril. Mám s tým osobnú skúsenosť. Je potrebné veľa premýšľať a robiť veľa kompromisov, aby sa podarilo niečo vytvoriť. 

 

Potvrdzujem to, čo už povedali mnohí, že rekonštruovať je drahšie ako postaviť nové. Ak nie finančne, tak energeticky určite. To staré viac energie vysáva ako dáva. Akokoľvek precízne dom zrekonštruujeme, vždy to bude iba starý dom, nový dom to nikdy nebude. Nemôžeme si podľa seba naplánovať, kde by sme chceli kúpeľnu, kde by sme chceli kuchyňu, aká bude veľká, ale musíme sa zmieriť s tým, že kuchyňa bude mať napríklad 4x3m a jej umiestnenie je už dané. Tie prastaré domy mali väčšinou nie najlepšie vyriešenú dispozíciu, pretože mali dlhý obdĺžnikový tvar zhruba 5x15m a 3 izby, ktoré neboli priechodné. Je tu problém hlavne s kúrením, kde pri dobrom návrhu by stačila jedna centrálna pec, ale u týchto dlhých domov sa to musí riešiť inak. 

 

Dnes máme aj iné potreby. Žijeme inak ako ľudia pred 100 rokmi. Oveľa viac času strávime v domoch ako mimo nich. Technológie pokročili, takže môžeme mať oveľa viac svetla v interiéri ako mali naši predkovia aj bez straty tepelnej pohody a dispozične sa dom dá navrhnúť tak, aby sme neplytvali energiou.  
Riešenie vidím skôr v stavaní menších, ale nových domov, ak má niekto aj menej prostriedkov. Môžeme sa poučiť z generácie, ktorá stavala domy v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch. Vtedy boli obľúbené "kocky", ktoré stavali rodičia s predstavou, že ich deti v nich budú bývať tiež. Myslím, že nie je veľa rodín, kde by sa to naplnilo. 

 

Deti chcú žiť vlastný život a mať dom podľa svojich predstáv. Môžeme si teda ušetriť čas aj energiu stavaním viacgeneračných domov.......a vždy, keď sa ma niekto pýta ako ušetriť pri stavbe domu, tak odpoveď je v skromnosti. Čím menšie, tým lacnejšie. Lepšie je stavať pre potreby, ktoré sú teraz, nie za 20 rokov. Nevieme ani, čo bude zajtra.        

 

 

Andrea, Marian : 

 

Energetická očista stavieb ako nehnuteľností, najmä vekom starších, je v praxi podceňovanou záležitosťou. Ľudia sa z toho často smejú. V skutočnosti to však z hľadiska energií a energo - informačných štruktúr až taká zábava nie je. Najmä pokiaľ predkovia a ľudské bytosti, ktoré žili v minulosti v týchto starých domoch boli veľmi pripútané na hmotu a po fyzickej smrti zostali "uväznené" v astrálnej úrovni Planéty Zem. 

 

V praxi sa stáva mnohokrát napríklad, že v pôvodne starom, v súčasnosti zrekonštruovanom dome, nedokáže mladá rodinka bývať, pretože im nespí v noci dieťa. Existujú prípady, ked boli jednoznačne diagnostikované v takýchto prípadoch astrálne bytosti (...napr. astrálni duchovia ľudských bytostí...) a ich temné klony uväznené akoby prikované na týchto objektoch, ktoré si nedokázali sami pomôcť a oslobodiť sa. Príčin takýchto stavov býva mnoho a dokonca sú často aj energeticky navrstvené, teda nemusí ísť len o jednu udalosť, ktorá je príčinou. Energetická očista a liečba takýchto starých domov či stavieb čistými svetelnými energiami nie je jednoduchá a ani nie je vždy možné ju realizovať, väčšinou ide o komplexné karmické vyviazanie určitých zložitých situácií... Najdôležitejšie je potrebné mať totiž vysoký frekvenčný dosah na čisté priaznivé energie (...bioenergie) z podstatne vyšších úrovní a svetov nad našim Vesmírom a pokiaľ má nieko záujem o poctivé dopracovanie sa k takýmto schopnostiam energetického liečenia je to celoživotná drina ľudskej bytosti, práca na sebe... 

 

V žiadnom prípade nie je vhodné pre takéto liečby používať rôzne druhy mágie a metód starých duchovných ciest, pretože situácia sa v konečnom dôsledku len zhorší prostredníctvom energetického navýšenia ďalších úpisov. Je však isté, že tieto očisty, ktoré sa opierajú o čisté svetelné energie bez používania akejkoľvek mágie, sa dajú v konkrétnych prípadoch preukázať priamo v hmotnom svete.

 

Čo sa týka tvorivosti pri stavbách prírodného staviteľstva a charakteru, to je taktiež náročná téma. V našom 3D Vesmíre, v ktorom sa vyvíjame v hutnosti hmoty na Planéte Zem, totiž čistá svetelná tvorivá sila matematicky vyjadrená + 100 % v podstate ani neexistuje. Je to skôr ilúzia. Len veľmi ťažko je možné dosiahnuť takúto kvalitu a čistotu svetelnej tvorivej sily bez akýchkoľvek pôsobení temnej energie a temnej sily teda ega ľudskej bytosti. Málokto ako ľudská bytosť dokáže tvoriť harmonické deje v hmote 3D na Planéte Zem bez akéhokoľvek pôsobenia ega (...mali by sme sa snažiť minimalizovať pôsobenie tejto temnej energie a sily...), výlučne na základe čistých svetelných impulzov harmonizovania a spolupráce spolu s Prírodou, pamäť Prírody je nekonečná a má mnoho vrstiev (...napr. na rozdiel od Kroniky Akáša a pod...)... To je najväčšie umenie, ktorému sa učíme celý život. Načúvať Prírode, frekvenčne sa dokázať na ňu napojiť a telepaticky s ňou realizovať duchovné komunikácie (...v niektorých článkoch uvedieme aj detaily postupov uskutočňovania duchovných komunikácii...). Snažiť sa zlepšovať sústavne od seba, každý deň sa približovať k najvyššej vnútornej čistote a harmónii a stúpať vo Svetle každodenným prístupom poctivo na maličkostiach a konkrétnych činnostiach...

 

 

Andrea, Marian - duchovná komunikácia (Zdroj Svetelnej energie) :

 

" ...Hmota v 3D Vesmíre, v ktorej sa vyvíja ľudská civilizácia na Planéte Zem, je mimoriadne dôležitá pre ukotvenie vysokých frekvencií čistých svetelných energií a priaznivých informácií, ktoré sú na ne naviazané. Dôležitá preto, aby bolo možné tieto čisté energie pochádzajúce z duchovných hladín a sfér vysoko nad našim Vesmírom ukotviť priamo do hmoty a tým ju očisťovať a smerovať k postupnému prechodu k Novému priaznivému vývoju na Planéte Zem, teda smerovaniu k svetlu a nie temnote. Harmonická spolupráca v celistvosti a nie ovládanie zo strany samozvaných nadradených elít na Planéte Zem...

 

Aj pri stavbách a nehnuteľnostiach je to podobné, pokiaľ hmotu oživujú kvalitné vysoko čisté energie z nehmotných sfér v spojení s Prírodnými čistými silami, má táto hmota význam pre život, PODPORUJE ŽIVOT. Oživenie hmoty priaznivými svetelnými energiami vysokých frekvencií nesmeruje proti životu na jeho sebecké ovládanie a sebecké využívanie hmoty pre nízky mravný úpadok, ale podporuje harmonickú spoluprácu Prírody, Planéty Zem, Vesmíru a živých bytostí v prospech nadosobných vyšších celkov a harmonických dejov.  

 

 

© Roman Kupec
© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

www.alohawai.sk - január 2018

 

 

  

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode