Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

SKRYTÉ PRÍČINY CHORÔB

12.02.2015 07:44

   

Prišli sme na tento svet ako fyzické bytosti, pretože nie je iná možnosť, ako sa zdokonaľovať v hmote. Život po smrti nie je na zdokonaľovanie v hmotnom svete, ale na rekapituláciu života a "zhodnotenie" duše, čo vo svojom živote urobila dobre a čo zle. Úlohou nášho života a mnohých inkarnácií nie je to, ako si mnohí mylne myslia, že sa budeme mať dobre a finančne zabezpečíme seba, svoje deti a nasledujúce generácie, zaplatíme účty (mnohokrát ani nevieme aké), ale máme prísť na to ako dosiahnuť naplnením zmyslu života sebazušľachtenie a sebazdokonalenie na základe sebapoznania v hmotnom svete, harmóniu duše, máme sa naučiť rozpoznať Dobro od Zla a hľadať Pravdu  v hmotnom svete aj za cenu omylov a chýb (máme slobodnú - neslobodnú vôľu), žiť v súlade s prírodou ako jej súčasť. Žiaľ, ako všetci dobre vidíme, situácia je práve opačná. Keď sa zaujímate o duchovnú stránku života, tak farizejsky sú ľudia zvedaví, čo to môže byť a podvedome cítia, že je to pravda, ale rozum im našepkáva, že je to všetko blbosť a pravda je len to, čo vidíme a počujeme fyzickými zmyslami. Takto by sme sa nikam nepohli.

Aj keď to nie je celkom také jednoduché, v priestore bez času a po zhodnotení svojho predchádzajúceho života a s pomocou určitých duchovných bytostí sa máme rozhodnúť, čo sa máme v ďalšom živote naučiť, v čom sa máme zdokonaliť. Pri zrodení si nesieme do života svoje talenty a schopnosti, ktoré sme nadobudli počas predchádzajúcich životov, ale aj neresti a chyby, ktorých sme sa nezbavili a na ktorých máme pracovať. Naša bytosť po narodení sa neskladá len z fyzického tela, ale aj z jemnohmotných štruktúr, ktorými vnímame svet okolo seba. (Ako prví dokázali ruskí vedci, že človek má auru a ďalšími vedcami to bolo potvrdené.) Jemnohmotné štruktúry vnímame čakrami, ktorých je sedem a ktoré majú formu lievika a krútia sa do prava. Pravotočivosť čakier zabezpečuje, že sme napojení na svetelné energie. Od narodenia dieťaťa sa čakry neustále vyvíjajú a vnímame nimi energie, ktoré sú všade okolo nás. Čakry a energetické dráhy, ktorých je mnoho,tvoria naše éterické telo a sú napojené na komplikovaný systém žliaz s vnútorným vylučovaním (endokrinný systém).

Neresti a chyby, ktoré sme si so sebou priniesli pri zrodení do života sú zobrazené ako určité tmavé fľaky a plazmy v astrálnom tele, ktoré sa nachádza v našej aure a aj v našom podvedomí. Prejavuje sa to tak, že robíme niečo a ani nevieme prečo to robíme. Práca na sebe spočíva vo vyčistení svojho podvedomia a zbavovaní sa (vymazaní) tmavých fľakov, čiže svojich nerestí a zlozvykov, aby sa naša duša posunula ďalej k poznaniu. Pokiaľ nepracujeme na našich zlozvykoch, premieňajú sa na nízke pudy (obžerstvo, alkoholizmus, promiskuita a iné závislosti), z ktorých je ťažké sa vymaniť, pretože týmto zostávajú ľudia na úrovni zvieraťa a ich vedomie sa nikam neposunulo, čiže nie sú si "seba vedomí" a preto sú veľmi ľahko manipulovateľní. To je prvá skupina ľudí, ktorí  sa majú v hmote vyvíjať a na sebe pracovať. Žiaľ skutočnosť je taká, že sú tak hlboko ponorení do hmoty a chcú sa mať dobre, že si nechcú nič odriekať a povedia si, veď žijeme len raz. Choroba takýmto ľuďom naznačuje, že niečo nerobia dobre a mali by sa niečoho zriecť. U týchto ľudských bytostí chýba mravno - poznávacia iniciatíva a disciplína.

Ďalšiu skupinu tvoria ľudia, ktorí aj tušia, že musia niečo so sebou urobiť, aj začnú na chvíľu niečo hľadať ale zistia, že je to príliš komplikované, tak to nechajú tak. Môže ich od toho odhovoriť rodinný príslušník, známy, vidia niečo v správach a je po hľadaní. Takto sa im to v ich živote v cykloch opakuje. Ochorejú - hľadajú, vyzdravejú - prestanú. Žiaľ, podobne ako v prvej skupine to skončí tak, že nie je problém s nimi manipulovať. Manipuláciou je aj predpísanie liekov od lekára, ktorý presvedčí pacienta, že napríklad lieky na vysoký krvný tlak musí brať do konca života a tak sa pekne namotá na farmaceutický priemysel alebo ide pracovať do banky alebo nebankovej inštitúcie bez toho, aby vedel, aké zlo tým okolo seba šíri, prípadne sa stane právnikom s nečistými úmyslami, exekútorom atď.

Poslednú skupinu tvoria ľudia, ktorí majú pevnú vôľu a silu hľadať a snažia sa nájsť niečo, čo by ich život priviedlo do inej roviny. Keď sa poobzerajú okolo seba sú znechutení, čo sa to v tejto spoločnosti deje. Sú znechutení zo zdravotníctva, keď lieči lekár, ktorý je sám chronicky chorý alebo obézny, prípadne aj berie úplatky, radí právnik, ktorý má sám problémy, poslancom je človek, ktorý klame a kandidoval len preto, aby z toho sebecky niečo mal a nie pomáhal verejnosti ako to deklaroval, súdi človek, ktorý berie úplatky a je spriahnutý s exekútorom a obhajcom, za heslo "pomáhať a chrániť" sa skrýva policajt, ktorý kradne a znásilňuje, sleduje televíziu a zistí, že tam nie je nič iné iba reklama, ktorá namotáva ľudí na stále nové technológie, nové auto, nové lieky... vidí, že školstvo je tak v úbohom stave, že najradšej by deti do škôlky a školy ani nedal, ak majú z nich vyjsť retardované deti....Normálne v dnešnej spoločnosti je, keď niekto povie, to nerieš, to nie je tvoj problém, to nech rieši niekto iný a práve to je ten moment, kedy si poklepe na čelo a konečne začne niečo robiť pre túto spoločnosť nadosobné, čo nie je sebecké, lebo verí, že sa to dá zlepšiť.

Pokiaľ sa človek nedostane do tohto bodu, že si začína uvedomovať poruchy, ktoré sa tu dejú a nechce nič preto urobiť, je stratený. Práca na sebe začína od tohto bodu. Ak to neurobí, choroba mu bude neustále naznačovať, že kráča nesprávnym smerom. Už myšlienka na to, že mám vôľu a chuť niečo zmeniť, je liečivá a vtedy k nemu začnú prichádzať ľudia, ktorí ho vyliečia, pretože dostane informácie, ktoré jeho zdravie zlepšia.

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode