Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

SLOBODNÁ (NESLOBODNÁ) VOĽA

02.02.2015 13:59

 

Milí priatelia, 

ako iste všetci vieme, väčšinou sa každý z nás pri rozhodovaní v konkrétnych veciach vyjadruje, že " ja mám slobodnú vôľu, rozhodnem sa ako chcem, lebo ja si môžem robiť čo ja chcem ". Áno, isteže, každý z nás sa takto môže vyjadriť, niektorí možno pokornejšie a opatrnejšie, pretože často chýba slovíčko " zodpovednosť " za to, že ja si budem robiť čo ja chcem (napríklad aj mačka si môže robiť čo chce, keď voľne pobehuje, kde sa jej chce). 

Najnovšie poznatky vedeckých výskumov, ktoré sa zrejme budú rozvíjať aj v budúcnosti, nám však predkladajú možno skeptický výklad slobodnej vôle, ba dokonca existenciu slobodnej vôle popierajú. Pozorovaním fyzického mozgu (napr. EEG a iné metódy), je možné preukázať pri vnímaní fyzickými zmyslami, že elektrické impulzy vychádzajúce z nižších častí mozgu (mozgový kmeň), pri fyzických činnostiach (napríklad zodvihnem ruku), z pohľadu časových intervalov týchto impulzov vychádzajúcich z mozgového kmeňa (podvedomia), sú v skutočnosti o zlomky sekundy včasnejšie, než impulzy u vyšších častí mozgu (šedá mozgová kôra). Môžeme to prirovnať ako keď mozgový kmeň (podvedomie), ktorý predbieha impulzami o zlomky sekúnd šedú kôru (vedomie).

Preto sa konkrétni vedci zaoberajú hypotézou, prerastajúcou až v nespochybniteľnú realitu, rovnajúcu sa istote, že slobodná vôľa neexistuje, pretože nedokážeme vysvetliť z čoho vychádza naše chcenie, resp. nevieme vysvetliť, že pokiaľ niečo robíme, že prečo to robíme. Omylom je tvrdenie, ktorým naše správanie vysvetľujeme na vedomej rozumovej úrovni, pretože väčšinou je to naše ego, ktoré nepripúšťa našu chybovosť za žiadnych okolností (vždy je len ten druhý na chybe). Ego vždy nájde vysvetlenie na to čo robíme, vytvorí sebaklam pre uspokojenie.

Väčšina týchto vedeckých pracovníkov zaoberajúcich sa výskumom teda tvrdí, že naša slobodná vôľa je neslobodná, proste sme navigovaní vzorcami, programami a zlými sklonmi, prejavujúcimi sa ako skryté závislosti a nutkania, uloženými hlboko vo vrstvách našej psychiky, v podvedomí. Optimistické vedecké štúdie hovoria, že asi tak 1% z našich rozhodnutí môže byť slobodných. Pri vyspelejších jedincoch, ktorí sa naozaj poctivo snažia pracovať na sebe sebazušľachtením, tvrdou prácou na sebe a pevnou vôľou, najmä sebadisciplínou, harmonizovaním duševných schopností sa toto percento zvyšuje, u iných sa stáva toto percento limitou konvergujúcou k nule. 

Z úcty k poslom pravdy, múdrosti a jasnovidným bádateľom v histórii ľudstva nie je nepodstatné uviesť, že fakty, na ktoré prichádzajú vedci v súčasnosti, boli zo strany niektorých geniálnych osobností konštatované už v minulosti. Carl Gustav Jung v rámci svojho vedeckého výskumu hlbinnej psychológie uviedol, že jedine sebapoznaním svojich vlastných tieňov, získavame svetlo a múdrosť. V neposlednom rade aj Johann Wolfgang von Goethe konštatoval, že: " Najviac je zotročený ten, kto si falošne myslí, že je slobodný ." Samotná existencia slobodnej vôle, ktorá je viac-menej neslobodná, individuálne u každého jednotlivca, nám dáva možnosť výberu pri rozhodovaní sa a teda aj omylu, čím sa vyvíjame v hmotnom svete. Ide len o to, aby sme neopakovali stále tie isté chyby.

Mohli by sme pokračovať aj ďalej, donekonečna, čo je však podstatné, že súčasné poznatky vedy potvrdzujú už dávno nájdené pravdy, avšak ako keby ľudstvo bolo nepoučiteľné a potrebovalo sa samo učiť donekonečna, len a len na vlastných chybách, sebapoškodzovaním. Namiesto zosmiešňovania skutočnej múdrosti odovzdanej od skutočných poslov pravdy, ktorá má ľudstvu pomáhať vyvíjať sa a tvoriť v hmotnom svete, by bolo zrejme lepšie zasmiať sa hraniciam svojej vlastnej úrovne poznania. Platí axióma, že : " Keď neviem o tom, že niečo neviem, tak to jednoducho neviem. Až keď zistím a uvedomím si, že niečo konkrétne neviem, tak potom môžem pracovať na tomto nedostatku ". 

Vždy sa môžeme mravno - poznávacou iniciatívou a úsilím o sebaprekonanie zlepšovať prácou na sebe, na každodenných maličkostiach v našom živote, každý jeden z nás. Môžeme mať v sebe nekonečnú túžbu po tom, že chceme byť lepší nielen v prospech seba, ale najmä druhých a postupne sa vyslobodzovať. Nikdy nie je neskoro. Hovorí sa, že "len tie dvere sa nám majú otvoriť pri poznaní, na ktoré sme vnútorne pripravený, aby boli otovrené", takže nie je potrebné všelijakými kľučkami a preskakovaním sa snažiť umelo dobiehať niečo, o čom ani nevieme čo to znamená, ale prirodzeným každodenným úsilím a prácou na sebe, na odstraňovaní svojich zlých sklonov a zlozvykov, sebectva sa postupne snažiť byť lepší, získaním postupných lúčov svetla poznania. Naša vlastná vnútorná čistota otvára dvere postupne, ale určite.

Mnoho jedincov sa snaží rýchlo urobiť zo seba "niečo viac" a nasávať vedomosti ako špongia, bez zvnútornenia a uvedomenia si hĺbky poznania. Snažia sa skôr zo zvedavosti ako úprimnej snahy urobiť zo seba "duchovnú bytosť " rýchlymi seminármi a školeniami (založenými najmä na mágii a sugescii). Prenikať vrstvami vedomia (do podvedomia) je náročný proces, ktorý mnoho jedincov v oblasti " falošného duchovna " zľachčuje a to môže viesť k závažným následkom aj na psychickej úrovni ľudskej bytosti. Existuje viac spôsobov ako očisťovať ľudskú bytosť vo fyzickej a aj v iných úrovniach, výsledky sa prejavujú a hodnotia v praxi. Veľmi dôležité je však žiť v súlade s prírodou ako jej súčasť. Nie zvedavosť, ale jasný a čistý úmysel a sebadisciplína nás musia viesť a v pravej chvíli príde poznanie, ktoré potrebujeme na to, aby sme sa posunuli vo vývoji vyššie. Pritom je trpezlivosť veľká cnosť, ktorá nás musí sprevádzať...

V každom prípade však nemôžeme význam slobodnej vôle podceňovať, pretože z hľadiska vývoja vedomia a tvorivosti v rôznych úrovniach, je stupeň jej neslobody čoraz viac viditeľný vo svetových dejinách ľudstva, vytváraním mentálne skrivených filozofii, falošných propagánd a ideových paradigiem, ktoré môžu doviesť ľudstvo k úplnému zotročeniu a sebazničeniu.

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode