Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

STAVITEĽSTVO INŠPIROVANÉ PRÍRODOU A JEHO APLIKÁCIE PRI MODERNÝCH TYPOCH STAVIEB RODINNÝCH DOMOV...

16.06.2018 15:33

 

Mnohokrát sa stretávame v praktickom živote s rôznymi otázkami smerujúcimi k charakteru prvkov staviteľstva inšpirovaného Prírodou, ktoré sa aplikujú pri jednotlivých stavbách v praxi. Aké prvky používať, ako ich tvoriť ? Často pri následných diskusiách vzniká zmätočný dojem, že ľudia si predstavujú pod pojmom "Prírodné staviteľstvo" staré chatrče a domy spred 100 rokov, ktoré sa prerábajú niekde na samote mimo civilizovaného sveta a územia, miest, panelákov a sídlisk, ktorými sú naše mestá väčšinou posiate. Niekedy ide aj o primitívny výsmech zo strany pseudointelektuálnych indivíduí, ktoré väčšinou v živote nič nedokázali vlastnými rukami vytvoriť a už vôbec nie niečo postaviť z prírodných materiálov...

 

Nemáme potrebu vyvracať tieto skarikované zatemnené predsudky, ktoré sú väčšinou vedené nevedome so zlým úmyslom. Isté však je, že tieto skreslené dojmy sa ani zďaleka nezakladajú na pravde. Nie je tomu tak. Staviteľstvo inšpirované Prírodou je nekonečnou studnicou možností, o ktorých sa nám ani len nesníva. Nie je to len o "starých a zapadnutých" stavbách, na ktorých výstavbu sa používajú prírodné materiály ako hlina, slama, kameň a drevo. Nie je to len o "hádzaní hliny a blata na stenu či kladenie rákosu", ako si to mnohí veľmi mylne predstavujú. 

 

Ide o Nové energie, priaznivé pre Nový vývoj na Planéte Zem. Harmonická spolupráca s Prírodou a otváranie Nových možností a vízií do budúcna. Nie každý človek sa však k nim v súčasnosti dokáže dostať a naladiť sa na tieto telepatické prenosy. Treba si to aj zaslúžiť každodennou prácou na sebe. Impulzy, ktoré prichádzajú v tejto oblasti z priaznivých duchovných sfér, opakované duchovné komunikácie s konkrétnymi veľmi jemnými a citlivými sférami, sú skutočne veľmi "plaché" a naznačujú, že práve harmonické Prírodné staviteľstvo a spolupráca ľudských bytostí s Prírodou je súčasťou cesty k priaznivému vývoju civilizácie, súčasťou cesty ako sa naučiť odolávať v hmotnom svete temnote, ako napomáhať zvyšovať vnútornú čistotu a harmóniu ľudských bytostí v súlade s Prírodou

 

Disponujeme informáciami, ktoré naznačujú, že už v dávnej minulosti, žiaľ, bolo Prírodné staviteľstvo zneužívané a neskončilo priaznivo, dopadlo ako nová alternatívna forma, zneužitá na sebecké developérske vytesnené osobné ambície rôznych bytostí. Zneužívané bolo nielen ľudskými bytosťami na Planéte Zem, ale aj v iných častiach našej galaxie, či Vesmíru inými podstatne technicky a technologicky vyspelejšími civilizáciami (...napr. Plejádska civilizácia z planéty Erra a iné...). Podobne tak aj v iných konkrétnych domovských svetoch nachádzajúcich sa podstatne frekvenčne vyššie sa nad našim Vesmírom, z ktorých pochádzajú aj niektoré konkrétne bytosti inkarnované v súčasnosti na Zemi ako ľudské bytosti, sa aktivity Prírodného staviteľstva vymkli harmónií a priaznivému vývoju z rúk a smerovali v konečnom dôsledku proti Prírode...  

 

Práve preto sme triezvi a netlačíme na pílu. Je na mieste poučiť sa z chýb, neopakovať ich. Zlaté klietky ako predstavy o úžasnej spoločnosti a civilizácii vyzerajú síce na oko skvele, ako sa hovorí tip - top, ale skutočnosť je úplne iná, dôsledky takýchto "zlatých klietok" sú diametrálne odlišné od priaznivého vývoja. Ovládanie a kontrola "všetkého vytvoreného" nikdy nie je cestou k priaznivému vývoju. 

 

Snažíme sa byť trpezliví, obozretní a nenechať sa strhnúť temnou silou pôsobiacou z ega či karmických vrstiev (...poučili sme sa z chýb a prešľapov z minulosti...) pri tvorivej činnosti. Je to náročné, ale nie nemožné... Vychádzame z našich skúseností, pretože vnímame v súčasnosti aj na Slovensku a aj v zahraničí, že v oblasti Prírodného staviteľstva sa začína vkrádať do jeho zámerov ako primárny stimul manipulácia za jediným a dominantným účelom dosahovania zisku a nie rozvoja, priaznivého harmonického vývoja a kvality. Je pochopiteľné, že primeraná odmena za prácu je súčasťou. Opäť sa chytili tejto činnosti v oblasti Prírodného staviteľstva rôzne bytosti, ktoré sú vysoko zatemnené napojeniami napr. na rôzne metódy Starej duchovnej cesty, ktoré bránia frekvenčnému priaznivému vzostupu od určitej úrovne. Následne sa tieto bytosti s rôznymi projektami prezentujú, pričom zneužívajú skutočnú kvalitu na sebazviditeľnenie pod kepienkom ušľachtilosti dobrých úmyslov a inovácií.

 

Objavujú sa tendencie chamtivosti, chytráctva, závisti, nenávisti aj v tejto oblasti. Robí sa z nej obyčajný nízky obchodný artikel. Zabúda sa na zásadný princíp, že ľudské bytosti sú stvorené na Planéte Zem na vzájomnú spoluprácu, výmenu kvalitných priaznivých energií a informácií. Ľudské bytosti NIE sú stvorené na chorobnú súťaživosť postavenú na princípe fanatickej konkurencie, že silnejší pošliape a ovládne, či dokonca zničí slabšieho, NIE na vysávaní energie, či parazitovaní na iných bytostiach. Ešte asi dlho potrvá, kým to pochopíme...

 

Áno, je nepochybné, že aj Staviteľstvo inšpirované Prírodou môže ukázať Nové vízie aj v oblasti moderných stavieb, napríklad rodinných domov. Moderné spôsoby aplikácií v spolupráci s Novými technológiami však je potrebné vždy nechať v harmonickej spolupráci s Prírodou. Aj v tejto oblasti je pred ľudskou civilizáciou veľká cesta, obrovské Nové možnosti energo - informačných impulzov prichádzajúcich do hmoty, v ktorej žijeme, z nehmotných duchovných sfér. Na všetko je však potrebný pravý čas... Niektoré informácie, ktoré dostávame, predbiehajú svojou svetelnou kvalitou a frekvenciou dobu a pripravenosť morfických polí na implementáciu do praktického života na Planéte Zem. Všetko sa odvíja od úrovne vnútornej čistoty a harmónie ľudských bytostí, čím je vyššia ich úroveň, tým vyššie úrovne harmónie, teda Pravdy a spravodlivosti, vnímame. V tom nám nepomôžu intelektuálne nálepky. 

 

Prinášame niekoľko záberov z realizovanej stavby moderného Rodinného domu. Tieto práce boli realizované na prelome rokov 2017 a 2018. Zhotovované boli úpravy povrchov - vnútorné a vonkajšie omietky objektu, interiér a fasáda... Architektonické riešenie a vzhľad objektu Rodinného domu si navrhoval majiteľ objektu sám. V interiéri boli aplikované hlinené omietky, exteriér chránia kvôli väčšej odolnosti vápenné omietky. Práce sa realizovali pod vedením Henricha Feigla - interiér, Roman Kupec - exteriér.

 

 

 

 

Niektoré vybrané detaily interiéru podkrovia objektu

 

Šikmé plochy podkrovia a drevené väznice krovu boli na realizovanie hlinených jemných omietok náročné... 

 

 

Staviteľstvo inšpirované Prírodou môže ukázať Nové smerovanie podporujúce Nový priaznivý vývoj na Planéte Zem, obohacujúce moderné prvky v architektúre. Je však potrebné, aby ľudské bytosti, ktoré sa s ním zaoberajú pracovali sústavne na zvyšovaní svojej vnútornej čistoty a harmónie. Jedine tak sa stane toto odvetvie harmonickou súčasťou Prírody a dokáže odolávať aj skrytým temným vplyvom.

 

 

© Roman Kupec
© Andrea Svinčiak

© Marian Svinčiak

www.noveenergiezivota.sk - jún 2018


 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode