Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

VÝZNAM ŠTRAJKU UČITEĽOV

30.01.2016 21:07

 

Milí priatelia,

už dlhšiu dobu sa zamýšľam nad tým, kam kráča naše školstvo (nehovoriac o iných odvetviach nášho hospodárstva). V predchádzajúcich dvoch článkoch sme uvažovali nad tým, prečo je potrebná alternatíva v školstve. Náš pohľad bol smerovaný nie na platy učiteľov ale v prvom rade na obsahovú náplň a kvalitu školstva. Platy? No iste platy, ale akosi chýba otázka, kedy bude aj kvalita za tie platy! Mám tri deti z toho dve školopovinné a v podstate môžem jasne uviesť, že s kvalitou vyučovacieho procesu to bola stále v rokoch minulých až do teraz bieda. Som zhrozená nad vychovávaním technokratických bytostí z našich detí, kde si dokonca učitelia dovolia trvať na tom, aby deti boli na sociálnych sieťach so svojimi profilmi. Mám dieťa, ktoré by malo byť "po správnosti" už v škôlke, ale ja nemám srdce dať ho do "normálnej" škôlky. Preto zakladáme škôlku vlastnú, lesnú, kde budú deti čo najviac v spojení s Prírodou. Mala som možnosť byť aj na druhej strane barikády, nielen ako rodič, učila som v materskej škôlke, v základnej škole, ba aj na strednej škole. Mám ekonomické aj pedagogické vzdelanie a nemôžem nevidieť rozdiel medzi tým, čo sa deklaruje a čo skutočne aj je. Som zhrozená, že už v škôlke je jednou zo kompetencií, ktoré sú uvedené v ŠVP pre MŠ aj kompetencia digitálna. Možno to dôjde až tam, ako som naposledy čítala, že Asociácia amerických pediatrov odporúča, aby rodičia nedávali deťom tablety skôr ako budú mať dva roky a možno vychováme z detí robotov poplatných systému, ktoré nebudú mať vnútornú slobodu. 

Pýtam sa, dokedy ešte sa bude o všetkom iba diskutovať a nič sa neurobí. Prečo ešte stále  nie je, podobne ako v Českej republike, možnosť zriadiť alternatívu v školstve a učiť "inak" bez toho, aby ich ostatní nebrali ako divných, lebo to, čo učia, nie je v súlade so ŠVP a aby neboli finančne diskriminovaní?

 Načo je vlastne štrajk? Načo sú kredity, za ktorými sa naháňajú učitelia a v podstate kvalita školstva nestúpa, ale má klesajúcu tendenciu? Deti chodia do školy neradi !!! Učitelia sú vyhorení !!! ale kde je chyba?  Zmena musí prísť zdola, od rodičov, učiteľov,.... Veď o vzdelávaní v súvislostiach, výchove všestranne rozvinutej osobnosti a podobných "ideách" sa hovorí neustále, žiaľ v praxi je to bieda. Tým nechcem povedať, že sa nenájde nejaký nespokojný rodič, ktorý "boxuje" za mainstreamové školstvo. Ale o to predsa ide, ani waldorfská pedagogika nie je pre každé dieťa, ale je potrebné mať slobodnú možnosť výberu zo strany detí a rodičov a najmä, rozhodujú kvalitatívne výsledky! Sú rôzne iné alternatívy, ktoré sú vhodné pre iné deti.

Spamätajte sa konečne vážení štrajkujúci učitelia nesebecky a uvedomte si, že všade okolo vás, kam sa pozriete fungujú úspešne rozvíjané alternatívne formy vzdelávania...Fínsko, Lotyšsko, Česko, Rumunsko, Maďarsko, Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, atď. Len tu na úžasnom Slovensku je to len o platoch, vzdelávaní učiteľov a zariadení škôl ?! Dajte si ruku na srdce, koľkí z vás majú záujem na tom, aby si rodič mohol slobodne vybrať alternatívu vo vzdelávaní pre svoje dieťa bez toho, aby ste ho  odhovárali, že klasické školstvo je najlepšie ?! Spamätajte sa !!!

Je možné pochopiť štrajk z ľudského hľadiska, ale v žiadnom prípade nie z etického, mravného a principiálneho.

 

Tri základné požiadavky štrajkujúcich sú v podstate :

1. zlepšenie ohodnotenia

2. skvalitnenie ďalšieho vzdelávania učiteľov

3. zlepšenie technického vybavenia škôl

 

Myslíte si vážení, že je to možné uskutočniť bez možnosti slobodného výberu rodičov a detí s možnosťou alternatívnych foriem vzdelávania ? Určite nie, pretože skrytými násilníckymi a dogmatickými spôsobmi fungovania štátneho školstva sa vychovávajú z ľudí v drvivej väčšine technokratické poslušné bábky úplne oddelené od Prírody a nie slobodné tvorivé ľudské bytosti. V neslobode nebude kvalita nikdy, podobne ani ekonomická prosperita odrážajúca sa v platoch a technickom vybavení školstva, pretože sa vytesní všetok potenciál do poslušnej degenerujúcej stádovitosti.

 

Vyzývame politikov, zástupcov kampane A DOSŤ, Nové školstvo, Iniciatívy slovenských učiteľov aj ďalšich zainteresovaných, aby konečne začali niečo robiť a nie len kecať, lebo štrajk učiteľov za výšku platov, bez harmonického zvýšenia kvalitatívnej a obsahovej náplne vzdelávania nikam nevedie, čo je za tým, máme nejaký cieľ, čo chceme dosiahnuť? Kým si neuvedomíme, že ľudia nie sú len hmota ale aj duša a duch, nič sa v tejto spoločnosti nezmení !!!! Už si to konečne všetci uvedomte. Veríme, že po nastávajúcich voľbách sa nájde politik alebo politická strana, ktorú bude vzdelávanie naozaj zaujímať a nebude podporovať iba konzumné kvóty na základe požiadaviek trhu. 

Kvalita sa začína v materskej škole a v rodinách vzdelávaním rodičov a nie len stredoškolákov a vysokoškolákov. Každý má určité talenty, s ktorými sa narodil  a ktoré by mal rozvíjať, ale naša vláda, tak ako jedna z mála postkomunistických krajín, nechce uznať význam slobody vo vzdelávaní. Nie je predsa možné, aby štát neustále diktoval, čo sa má a čo nemá učiť. Jednoducho, niečo zhnité je v štáte dánskom. Všetko je to nielen o ľuďoch, ktorí riadia tento štát, ale aj o občanoch, rodičoch, učiteľoch. Zmena musí prísť zdola, keď sa rodičia začnú zaujímať o to, čo sa to deje okolo nich a prevezmú zodpovednosť. Oddelenie politiky, ekonomiky a kultúry je jedinou cestou k zmene tejto spoločnosti a k výchove človeka s dušou, človeka, ktorý nebude poplatný systému, do ktorého "vrastá" už ako dieťa v materskej škole.

 

Krásne to povedala na stránke kampane A DOSŤ! pani Hana Chlupíková:

„Učitelia nevedia, prečo by svoj overený školský vzdelávací program mali meniť, aký cieľ chceme zmenou dosiahnuť, kam sa tým posunieme vo vzdelávaní žiakov. Ministerstvo si malo počkať na výsledky diskusie, ktorú vedie napríklad združenie Nové školstvo. Mali by sme urobiť hĺbkovú analýzu a zamyslieť sa nad tým, čo je, čo bolo a čo chceme. Aby sme pri každej vláde nemali novú koncepciu.“

 

Ja len dodávam, že čas beží a s ďalšou novou generáciou detí  sa nič nemení, pretože je zjavné, že tento systém jednoducho NEFUNGUJE, hĺbková analýza prebieha už roky, budúcnosť je nejasná a žiadna seriózna VÍZIA sa nečrtá. Príkladov v okolitých štátoch, ktoré sa tiež "potýkali" s rôznymi koncepciami vzdelávania, máme dosť. Budeme sa stále len hrajkať na vlastnom piesočku a vychovávať stále tupejšiu generáciu detí alebo si uvedomíme, že ryba smrdí od hlavy a nie štát a jeho predĺžená ruka - ŠPÚ sú jediní, kto dirigujú, čo sa bude učiť. Kým sa každý bude hrať na vlastnom ihrisku, čo je na Slovensku národný šport, nikam sa to v našom štáte nepohne. To je ako keď sa "kresťania" modlia každý sám egoisticky: "Bože, daj, aby mi bolo dobre!" a nie "Bože, daj, aby v tejto krajine bolo dobre, čo mám pre to urobiť?

 

Nájdime si vlastné tiene, priznajme si ich a posuňme sa o krok ďalej. Každý z nás. Nechcela som písať diplomovú prácu a rôznych aspektoch tohto problému, ale určite sa k nemu ešte vrátime.

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode