Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

VZDELÁVACÍ PROCES A NOVÉ VÍZIE... SVETLO DO VZDELÁVANIA PRICHÁDZA CEZ UMELECKÚ TVORIVOSŤ, REMESELNÉ ZRUČNOSTI A ICH HARMONICKÉ SPOJENIE S PRÍRODOU...

06.06.2017 14:04

 

Na úvod začneme s dilemou - tento článok môže mať aj iný názov :  Chlad a hrubosť verzus jemnosť a srdce.

 

3.6.2017 bol významým dňom z hľadiska uvedomenia si budúcnosti a smerovania našej spoločnosti. Na počesť oslavy Dňa detí bolo rušno nielen na námestí v Lučenci, ale aj v iných mestách. Námestie v Lučenci bolo pod taktovkou chladu, hrubosti a armádneho pochodu. Ľudia si to možno neuvedomujú, ale naozaj chceme sviatok detí spájať s niečím takým, ako je ukážka rakiet, ťažkých tankov a taktických zásahov ozbrojencov so samopalmi? Čo tým ukazujeme? Akoby nám niekto podsúval potichu ideu, že byť vojakom je fajn, je to vlastne skvelé povolanie, pre ktoré by sa mladý človek predsa mal rozhodnúť. Ten, kto vníma, čo sa okolo nás deje, môže len s nemým úžasom konštatovať, že táto spoločnosť sa zbláznila a rúti sa do záhuby. Na námestí boli možno tisíce ľudí a stovky detí. Jasot a nadšenie by ale nemalo byť to, čo by sme mali pociťovať pri pohľade na chladný zelený pancier. Je to výstraha pred tým, čo je za dverami: reálna hrozba. Či to naozaj chceme, alebo to chce niekto, kto je pri moci a nenápadne nám je podsúvané, aké skvelé je “BYŤ GUMOU”. Ľahko sa môže stať, že všetci budeme pochodovať jedným krokom, oblečieme si zelené alebo šedé mundúry a všetko to zabalíme do strachom ovenčenej väzby terorizmu a nevyhnutnej obrany pred emigrantmi, alebo čímkoľvek iným, čo naháňa strach a vedie nás do jedinej uličky, ktorá je slepá.

 
 

Jestvuje aj aternatívny scénár...

 

 

V tento deň sa uskutočnila aj iná akcia, aspoň v Lučenci sa tak stalo. Na malom nádvorí Novohradského osvetového strediska sa konala nenápadná akcia s názvom “Ľanové semienko”. Davy by tu človek hľadal len s námahou, zato krása, umenie a srdce naklonené spolupráci s prírodou sa tu vyskytovalo hojne. Na tejto malej skromnej akcii si mali účastníci možnosť pozrieť a vyskúšať spracovanie ľanu. K dispozícii boli nástroje a lektori v oblasti tkania na krosnách, pradenia na kolovrátku, každý si mohol upliesť náramok šťastia a skúsiť tak tkanie v malom. Nadšenci pohybu, malí či veľkí, dostali možnosť upliesť kus lana, či už na lezenie, alebo na švihadlo. Stačilo len investovať trocha práce, pozornosti a trpezlivosti. 
 

 

Kolovrátok a krosná patria neodmysliteľne k nástrojom, ktoré zveľaďovali kultúrne dedičstvo Slovenska a nenájdeme v okolí domácnosť, ktorá by sa s týmito nástrojmi v minulosti nestretla. Dnes sú však tieto nástroje vzácne, upadajú do zabudnutia. Sú ukážkou toho, kde sa nachádza studnica pochopenia, trpezlivosti, prítomnosti, ktorú dnešná doba toľko postráda. Človek dostáva možnosť ponoriť sa do úplne iného sveta, sveta, kde je potrebné zosúladiť svoje vnútro s vonkajškom, sveta, kde doprava, doľava, hore, dole nie je len stlačenie kurzora na klávesnici. Tu sa musí zapojiť celý človek, prepojiť pravú a ľavú hemisféru, použiť ruky, nohy, hlavu, oči. Jednota citov, vôle, vedomia a intelektu. Je to istá forma tanca, množstvo detailov, ktoré je nutné sledovať a doslova, zžiť sa s materiálom, ktorý naši predkovia hojne používali. Tí, čo ho spracúvajú hovoria, že s ľanom sa pracuje ťažko, ale zároveň s láskou ukazujú to, čo sa z neho dá vyrobiť. Dávajú tomuto umeniu novú tvár a pokúšajú sa podať štafetu ďalšej generácii. Remeslo má naozaj zlaté dno. Človek má šancu sa v ňom nájsť, ak sa doň naozaj ponorí. Odmena bude nielen hmotná, koberec, taška, či šaty z prírodného materiálu, ale aj hrejivý pocit na duši, naplnenie, ktoré prináša svetlo poznania. Je to istá forma liečenia.
 
 

Nie je azda toto ten správny nový pozitívny smer, ktorým by sme mali viesť mladú generáciu ? Novým priaznivým smerovaním oživiť tradičné hodnoty a vdýchnuť im nový život, nové čisté energie nádeje ? Určite by to navrátilo život nielen do našich sŕdc.

 
 
Šikovné deti urobili radosť... 

 

 

Ďakujeme lektorom pani Rozálii Murínovej, Evke Sojkovej, Martinovi Felbalovi, Petrovi Bauerovi a organizátorke Evke Srníkovej...
 

 

Utkaj svetlo, utkaj život.

 

 

Okrem udalostí, ktoré sa odohrávajú na vedomej úrovni, teda úrovni, ktorú si uvedomujeme zmyslami fyzickými sa dejú aj energeticko - informačné toky na úrovni nevedomej. Máme vôbec predstavu, aké negatívne deje sa uskutočňujú pri podobných " akciách ", akú sme mali možnosť sledovať na Deň detí napríklad na námestí v Lučenci ? Poniektorí zrejme áno, preto sa ani nezúčastňujú podobných akcii. Ide o výlučne energetické vnímanie každej ľudskej bytosti (...pokiaľ je vôbec schopná vnímať a rozoznávať kvalitu energie). Žiaľ, že tieto nepriaznivé kvality energii, ktoré sa pohybujú a objavujú v kolektívnom nevedomí sú veľmi nízkych vibrácii a frekvencii, ktoré doslova " idú zadusiť život ". Negativita, vytvárenie priestoru pre strach, ovládanie, mocenská demonštrácia sily prekrytá pompéznym manifestovaním falošných princípov tejto udalosti. To, čo sa javí na oko ako " úžasné a ohromujúce " môže byť v skutočnosti niečo úplne temné a ovládajúce. Hráme sa v spoločnosti na skrivenú potrebu zvyšovania "uvedomenia detí", aby boli statoční vlastenci a rozvíjali napríklad brannosť ? A čo súvisiace podprahové ovládanie ? O čo tu ide ? Každá ľudská bytosť si môže odpovedať sama, na základe jej vnútornej čistoty a harmónie, aké vníma energie z podobných podujatí. 

 

Pokiaľ máme záujem deti ako ľudské bytosti viesť k čistote a harmónii vo vzťahu ku všetkým iným živým bytostiam ľudskej civilizácie na Planéte, Prírode, Vesmíru (...nemanipulovať a nebyť manipulovaný, rešpektovať a byť rešpektovaný), pozitívna cesta k tomu vedie práve bez potreby manifestovania mocenských ambícii ovládania silovými zložkami. Práve naopak vysoká úroveň vnútornej harmónie, čistoty a etiky prijímaním priaznivých vysokých frekvencii energii, bioenergii a výživy ľudskej bytosti je pozitívnym impulzom, tak sa dá predchádzať akejkoľvek nenávisti, závisti a vojnám...

 

Isteže, aj toto je ukážka určitej úrovne slobodnej vôle ľudských bytostí, otázkou zostáva, aká je energetická kvalitatívna úroveň a svetelnosť, či priaznivosť takejto slobodnej vôle a propagandy ? Aká je miera zodpovednosti spojená s podobnými aktivitami a slobodnou vôľou, o ktorú sa opierajú ? Vieme vôbec, aké skutočné dôsledky takéto podujatia majú ? Alebo je to jedno ? Alebo stačí odpovedať, že každý si môže robiť čo chce ? Dokážeme si uvedomiť, aký význam a účel smerujúci k zvýšeniu úrovne vedomia má disharmónia vznikajúca na báze príčin a dôsledkov v tejto oblasti ?

 

Veľmi negatívne je možné vnímať pri takýchto hromadných akciách podvedome vedených propagandami obnažovanie a otváranie karmických vrstiev väčšinou na nevedomej úrovni s mimoriadne toxickou náplňou a nepriaznivým obsahom a to nielen na individuálnej úrovni jednotlivcov, ale aj rodín a rodov a aj na úrovni národnej karmy. Pri nevedomých procesoch sa v drvivej väčšine nepodarí ľudským bytostiam tieto temné energetické štruktúry neutralizovať a očistiť nakoľko jednak o nich nevedia (...nevedia o nepriaznivom obsahu týchto karmických vrstiev, resp. nemajú možnosť sa o ňom dozvedieť a rozpoznať ho...) a súčasne ich nemajú možnosť a energetický dosah očistiť. Nezabúdajme, že akýkoľvek energetický extrém a vychýlenie od stredu rovnováhy prináša vždy opačný extrém aj nad hmotou aj priamo v hmote. Celé bytie je v podstate o rezonancii energii v rôznych duchovných hladinách, úrovniach a dimenziách s rôznou hutnosťou hmoty. Energeticky však väčšina ľudských bytostí o tom nevie, pretože tieto energetické procesy prebiehajú na nevedomej (podvedomej) úrovni. Schopnosť vnímať tieto udalosti je pochopiteľne obmedzená schopnosťou ľudskej bytosti, na aké frekvencie čistoty energii je vnútorne vyladená. 

 

Všetky nevedomé procesy a disharmónie, ktoré sa neočistia včas energeticky na nevedomej úrovni prostredníctvom duchovných energii vysokých priaznivých príslušných a zodpovedajúcich frekvencii sa odzrkadlia vo vedomej časti ako opakovanie väčšinou negatívnych dejov priamo v hmote. Pred tým nikto neujde. Dualita v úrovni dimenzie 3D nám má pomôcť zvýšiť úroveň Vedomia pre vytváranie harmonických dejov v hmote a pochopiť význam a zmysel dvoch zásadných otázok - Prečo človek ako ľudská bytosť žije na Planéte Zem ? Aký je zmysel jeho života jednotlivého a vo večnosti ?

 
 
Sme veľmi vdační, že na akcii " Ľanové semienko " usporiadanej vo dvore Novohradského osvetového strediska v Lučenci sa stretlo aspoň pár nadšencov tohto tvorivého umenia a remeselných zručností. Svetlo do vzdelávacieho procesu je možné priniesť skutočne prostredníctvom nových zhmotnených čistých priaznivých energii umeleckej tvorivosti a remeselných zručností harmonicky spojených s Prírodou, spracovaním prírodných materiálov, kde v žiadnom prípade nemôžu vytesneným spôsobom dominovať tablety a totálna nadvláda IT technológii (...IT technológie ako harmonická súčasť katalyzátora evolúcie nemôžu diktovať vývoj v spoločnosti a na Planéte ako nadradená zložka...). Aj pár nadšencov ukázalo nádej a pozitivitu.

 

 

Pevne veríme, že jemná detská duša na Deň detí nebude v budúcnosti takto ťažko skúšaná propagandou silových mocenských zložiek a podobnými anomáliami, ktoré vie vyrobiť jedine nepoučiteľný človek, ale bude zažívať " krásno ", ktoré pohladí detskú dušu aj v podobe tvorivosti napríklad formou ľudových remesiel. Učiť deti k spolupráci a tvorivosti vedie určite k priaznivejšiemu a pozitívnejšiemu vývoju spoločnosti ako celku namiesto ukážky "obranyschopnosti" a ukážky "bojaschopnosti" založených na falošnej propagande. Prebudiť v deťoch lásku k vlasti a obranyschopnosti sa dá aj spôsobom vzdelávania založenom na iných hodnotách, aké sú platné v dnešnej spoločnosti. Vrámci predchádzania vzniku nepriaznivých sklonov k nacionalizmu a globalizmu, ako vytesneným skarikovaným mentálnym propagandám, smerujúc pritom k harmonickému vlastenectvu a národnej hrdosti, nie je správnou cestou ukazovať deťom na Deň detí vojenskú techniku. 

 

Práve naopak, spojením detí s Prírodou od najútlejšieho veku vo vzdelávacom procese dokázať prirodzenou cestou vytvoriť predpoklady pre harmonizovanie detských bytostí a tým následnému vytváraniu harmonických dejov v hmote, ktoré zahŕňajú aj prirodzenú schopnosť sebaobrany ľudskej bytosti...

 

 

 

foto : © Peter Bauer

 

© Peter Bauer
© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak


 


 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode