Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

TVORIVÁ ČINNOSŤ DOSPELÝCH AJ S DEŤMI...MODELOVANIE HLINENÝCH ÚĽOV Z PRÍRODNÝCH MATERIÁLOV PRE VČELY...

14.09.2017 08:05

 

Ako sme uviedli v našich minulých článkoch, v súvislosti s vytváraním harmonického celistvého prostredia Lesnej materskej škôlky v Lipovanoch, nového Ovocného sadu a ukotvenia sebestačnosti projektu v hmote, sme na prelome mesiacov máj a jún tohto roka privítali na našom pozemku prvú včeliu rodinku. Náš prvý úľ bol osadený ako výrobok z hliny, slamy a konského trusu, ktorého zhotoviteľom bol Roman Kupec. Na základe opakujúcich sa impulzov intuície a duchovných komunikácii s Prírodou, Planétou Zem, ich jednotlivými vrstvami v období posledných 5 mesiacov sme sa rozhodli, že začneme od seba a budeme očisťovať energeticky a aj priamo v hmote morfické polia včelstva, ktoré sú na Planéte Zem značne poničené.

 

K poškodzovaniu včelstviev dochádza dramaticky na celej Planéte Zem, čo je vizitkou ľudskej civilizácie (česť výnimkám). Ľudia zneužívajú včely ako prostriedok vytvárajúci a podporujúci konzumný egoizmus, parazitujú na týchto slnečných bytostiach, ktoré majú mimoriadne zásadný význam pre princíp života na Zemi. Na základe duchovných komunikácii s Planétou Zem je dôležité očisťovať a posilňovať morfické a morfogenetické polia včiel v Prírode energeticky aj priamo v hmote a najmä harmonizovať život a rozmnožovanie včiel v prirodzenej harmónii s využitím produktov, ktoré vytvárajú pre pozitívny vývoj a zdravie (...med, propolis, vosk...).  

 

Marian (duchovná komunikácia s Planétou Zem z mesiaca august 2017) :

 

Prosím Planétu Zem a jej Vedomie o telepatické spojenie a o odpoveď na otázky, čo najviac poškodzuje včelstvo na Planéte Zem? Ako je možné tomu predchádzať z našej strany?

 

Planéta Zem : 

 

"...áno táto otázka je veľmi aktuálna a dôležitá. Včelstvo najviac poškodzuje chemické otravovanie Prírody, rôzne chemické postreky v poľnohospodárstve, ktoré vytvárajú genetické anomálie u včelstiev. Ďalej je to pestovanie geneticky modifikovaných potravín, ktoré vyložene poničuje zdravie včiel. V neposlednom rade je to aj vplyv chemtrails a drastické zaobchádzanie so včelami najmä zo strany niektorých včelárov na veľkých farmách v USA. Včely majú mimoriadne silnú schopnosť vlastnej očisty a sebazáchrany aj pred parazitmi a škodcami, sú to slnečné bytosti. Spolupracujú aj s energiami Slnka. Spolupráca s nimi si vyžaduje veľký cit pre harmóniu...

 

...z tohto pohľadu je dôležitý pre nový pozitívny vývoj na Planéte Zem alternatívny chov a starostlivosť o včely. Príkladom sú práve hlinené úle, prípadne kombinácie s prírodnými materiálmi ako napríklad vŕbové prútie, konský trus, slama a pod. Tieto typy úľov, najmä pokiaľ nie sú "zvnútra pravouhlé", mimoriadne pozitívne včely vnímajú, nakoľko pre harmonický a priaznivý vývoj včelých rodín je dôležitá aj vyrovnaná teplota rovnomerne vo vnútri úľov (...napríklad v zime kvôli teplu a v lete kvôli ochladzovaniu...), čo kúty v prípade pravých uhlov neumožňujú. Ideálne je vytvárať harmóniu medzi rôznymi prírodnými materiálmi, z ktorých sa úle zhotovujú, kombinácia hlinených úľov na tvorbu života a rojenie včiel s drevenými úľmi na vytváranie produktov, pochopiteľne otvárateľnými s umožnením prístupu k včelám a vnútorným častiam úľa. Netreba sa báť experimentovať, Príroda je na spoluprácu s ľudskými bytosťami, ktoré sú jej súčasťou pripravená. Prirodzená harmónia medzi človekom ako katalyzátorom evolúcie na Planéte a Prírodou je základným princípom priaznivého nového vývoja. Pochopiteľne, že konzervativizmus je aj v oblasti včelárstva určitou brzdou pre nový priaznivý vývoj, ktorý vedie skôr k úpadku...

 

...zásadný pozitívny význam týchto úľov vyrobených z Prírodných materiálov ako hlina, slama, konský trus, vŕbové prútie je v rojení sa včiel, ich rozmnožovaní, teda v podpore života, priaznivých Svetelných a Slnečných energií, lepšie ukotvenie včelstva priamo v hmote...".

 

Marian : "Ďakujem za odpoveď a pomoc."

 

V rámci našich aktivít sme sa teda rozhodli pre tvorivú činnosť dospelých aj s deťmi pri modelovaní hlinených úľov. Pre zhotovenie sme použili výlučne prírodné materiály a to hlinu, vŕbové prútie, slamu a konský trus. Praktickú úkážku (seminár) viedol Roman Kupec...

 

 

Základný spodný veniec pre hlinený úľ z namiešanej hliny...

 

 

Príprava konštrukcie "trupu" tela úľa z vŕbového prútia...

 

 

Osadenie konštrukcie trupu úľa z vŕbového prútia do základného hlineného venca...

 

 

Modelovanie trupu (tela) hlineného úľa z namiesenej hliny medzi vŕbové výstuhy... 

 

 

Deti modelovanie úľov a práca s hlinou veľmi zaujímali... ukázali svoju tvorivosť a zručnosť...

 

 

Prerušenie "trupu" tela hlineného úľa pre domodelovanie samostatnej vrchnej otvárateľnej časti úľa...

 

 

Modelovanie úľa si vyžaduje trpezlivosť a cit pre prácu s plastickým materiálom... nič sa nedá uponáhľať... 

 

foto : © Peter Bauer 

 

Pri výrobe hlinených úľov sa fantázii a tvorivosti žiadne obmedzenia nekladú. Je možné si vyrobiť úľ rôznych tvarov, či veľkostí. Pokiaľ majú rodičia s deťmi, resp. dospelí záujem o zhotovenie si napríklad vlastného úľa, môžu nás kontaktovať emailom na adrese alohawai@alohawai.sk, alebo prostredníctvom dotazníka kreativity na našej webovej stránke...

link :  DOTAZNÍK KREATIVITY 

 

Z praktického hľadiska môžeme stručne uviesť z našej vlastnej skúsenosti sa v praxi hlinený úľ osvedčil, včely v ňom vytvorili skutočne nádherné dielo v priebehu pár mesiacov...

 

Tejto obrovskej téme a alternatívnym metódam smerujúcim k podpore života včiel na Planéte Zem sa budú venovať aj ďalšie články...

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode